Ingel Persson Augustin
(After 1650-1722)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Kristina de Maré

Ingel Persson Augustin 3277

  • Born: After 1650 3279
  • Marriage (1): Kristina de Maré
  • Died: Jan 1722, Tingvall, Naverstads Sn, Sweden 16002
picture

  General Notes:

Ingel Augustin skall ha kommit från Önnestad i Skåne. Fadern Ingel Persson Augustin bodde 1650 på Önnestad i Västra Torup. Bör utredas vidare Bodde på*Löjtnantsbostället Västersäter i Svarteborgs socken Bohusläns dragonskvadron hästammade från det 1661 uppsatta Dragonregementet i f d danska provinserna, som sedermera blev indelt i Bohuslän, Skåne, Blekinge och Jämtland. Regementet omorganiserades 1670 till Skåne-Bohusläns dragonregemente. En Skvadron var indelt i Bohuslän. 1679 upphörde den den Skånska skvadronen och den kvarvarande benämndes Bohusläns dragonskvadron.

Det är väl troligt att Ingel Augustin kommenderades till Bohuslän. Ryktet att han skulle komma från Skåne kan mycket väl vara sant med hänsyn till regementets historia.

År 1696 övergick Stora Tingvall jämte brukningsrätten av gårdarna Snöveröd, Kvisseröd och N Säm till Ingel Augustin. Ingel Augustin bodde på Tingvall de övriga gårdarna brukades av hans gårdsbönder. Ingels son Petter Augustin brukade 1714-1720 N Säm. Vid Ingels död 1722 tillföll N Säm Ingel Augustins svärson fältväbeln Carl Grahn som var gift med Catharina Augustin. Petter Augustin fick Tingvall, Snöveröd och Kvisseröd.

Av mantals och häradsräntelängden för år 1748 finner man att Tingvall södra gården ägs av Petter och Johan Augustin. Tio år senare finner man i jordeboken att södra Tingvallsgården är uppdelad på Gottfrid Augustin 1/4, Carl Augustin 1/8, Mattis Hanssson 1/8 och Johan Augustin 1/4 under det att den återstående fjärdeparten låg under förmyndarskap för arvsberättigade barn sannolikt efter Petter Augustin.

picture

  Noted events in his life were:

• He worked as a löjtnant vid Bohusläns Dragoner. 16002


picture

Ingel married Kristina de Maré, daughter of Jaques Le Bel de Maré and Catharina Scheibe. (Kristina de Maré was born in 1662,16002 died in 1690 in Svarteborg, Sweden 16002 and was buried on 12 Oct 1690 in Svarteborg, Sweden 16002.)