Emiliene

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Ebles Manzer of Poitou

Emiliene 6

  • Marriage (1): Ebles Manzer of Poitou

picture

Emiliene married Ebles Manzer of Poitou, son of Rainulf II of Poitou and Unknown. (Ebles Manzer of Poitou was born circa 870 and died between 932 and 935.)