Rolf Aslerud Vestre
(-Bef 1604)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Unknown

Rolf Aslerud Vestre 3935,5686,6204

  • Marriage (1): Unknown
  • Died: Bef 1604
picture

  General Notes:

Levde 1565. Levde fra 1593 til 1594 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).

Aslerud skrives også Haslerud. I eldre tid Aslorud (RB. 160), Alerødt i 1604 og Aslerud i 1616 og 1723. Atlarud kommer av mannsnavnet Atla (Atli). Stedsnavn hvor dette mannsnavn er første ledd får ofte H foran vokalen.
I 1723, da Lars Guttormsen var eier av Aslerud, får vi følgende beskrivelse av gården: "Gården er dragonkvarter på 1¾ skippund tunge. Den ligger i nordlien, er tungvint. Det såes 1 tønne blandkorn, 17 tønner havre, 1 setting rug og 1 setting lin og hamp. Det blir avlet 40 lass høy. Besetning: 4 hester, 17 kuer, 8 sauer".
Rolf betaler i 1593 og 1594 skatt til Akershus slott.
Gården står ikke oppført som odelsgods i 1624, og kan således ikke ha vært i slektens eie så lenge som de 60 år, som den gang var lovfestet hevdstid.
Rolf hadde følgende barn (minst):
Lauritz, overtok Vestre Aslerud, gift med Sidsel Torgautsdatter Nordre Rom i Askim, skifte i 1630.
Ca. 1572: Gunnild, gift med Einer Aslachsen Nedre Hokaas, død ca. 1655, er antagelig hans datter.
Ca. 1580: Aslach, til Nordre Egeberg, gift Birgitte Trulsdatter Nordre Egeberg, død i 1667.
Einer Aslachsen Agnes eide i 1612 5 lispund i Lille Kåtorp i Rødenes, Rolfs sønn, Lauritz, eide også 5 lispund. Da disse partene var like store, er det sannsynlig at de var arveparter, og at Gunhild var søster til Lauritz.


picture

Rolf married.