Sources


1 Ketil (Ken) Nygaard.

2 Anna Nygaard.

3 Anna Nygaard, Ketil's mother wrote down date of birth and time, christening date and place, and names of godparents.

4 Jackie Nygaard.

5 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk).

6 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/).

7 Jan Holter-Andersen (Document of the 12 generations from Byrger Bjørkenes.).

8 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 557. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

9 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok.

10 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se).

11 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Præstegaard in Askim.

12 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 136. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 296 og 357. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 8, 1784-1789, folio 407.

13 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok.

14 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 3: , folio 108, nr. 13. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 290.

15 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Sæter Sydre farm in Trøgstad.

16 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 9. Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 19. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 28b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 396b. Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby]: Nes på Romerike, Gardshistorie, Bind V, side 235.

17 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34. Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-1715, folio 116, 122, 135. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 110b.

18 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Tingbok Heggen og Frøland nr. 18, folio 53b; nr. 24c, folio 5b; nr. 30, folio 36b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 364b.

19 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), 9. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 264 og 267.
10. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 110b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 252.
11. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 306a.
12. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 306b.
13. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 232.
14. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 293.
15. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 364 b.
Realregister Heggen og Frøland nr. 2, 1722-1761.
Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110. Johan Garder: Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad, NST, Bind XVIII 1961-62, side 123-124.

20 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 212. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 55; Bind 2, side 347. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 249, 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 502-503, 524, 592.

21 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 545-47, 580-81.

22 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 106 og 110. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 546-547, 580-581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

23 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 580.

24 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 619. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547, 581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

25 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok.

26 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 128b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 124. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 300-301. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64. Statsarkivet i Hamar, Hedemarken pantebok nr 1, f. 122b-123b.

27 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 547.

28 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 98.

29 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 318. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I. side 300. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64.

30 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 43, 98, 99.

31 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 32. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I. siden 300. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98-99. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64.

32 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178-79, 540.

33 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 20.

34 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, 5. bind (Chra. 1897) side 368ff og 402. RA, Akershus lensregnskaper for Nedre Romerike 1610-1660 (1610-1637 landskatt, 1638-1644 unionskatt, 1644/45-1660 kontribusjonsskatt, samt odelsskatt). Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14-15, 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) § 10, 11, 15. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

35 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 13-14, 17, 27-28. Cappelens Norges Historie, Bind 6, side 47-51. Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Bind 4, Chra. 1906), side 232. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) §10. Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567 (Oslo 1937ff), bind 2, side 139. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 111. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 548, 584, 597.

36 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 13, 16-17, 27. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 584.

37 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Høland i Botner, side 8-10, 13. Adelsnytt - Genalogen 1-99 - av Tore H. Vigerust.

38 Arild Nygaard.

39 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Band II tafel 83.

40 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw III."

41 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/.

42 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/).

43 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 436. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 37.

44 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 451. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

45 Encyclopædia Britannica Online, "Henry III."

46 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/).

47 http://www.funkandwagnalls.com/.

48 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html), Kings and Queens of Denmark.

49 THE ORKNEYINGERS’ SAGA (http://www.sacred-texts.com/index.htm).

50 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok.

51 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 40 - 41.

52 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 89, 435.

53 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grini østere farm in Røyken, Buskerud.

54 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok.

55 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok.

56 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok.

57 FamilySearch (http://www.familysearch.org).

58 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 7, 8.

59 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.28.

60 Mary Mathilde Larsen, Handwritten notes from Glen Rasmussen received 9 Sept 2004.

61 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkerøy: 1951-1969, Lysningsprotokoll.

62 Terje Nygård.

63 Lise Melleby.

64 Tore Rasmussen.

65 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok.

66 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php).

67 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90.

68 Inger Rasmussen.

69 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html), p. 125.

70 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.). A two page document. Photocopied from a copy borrowed from Solveig Freng in 1999.

71 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.).

72 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok.

73 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fredrikstad: 1857-1878, Ministerialbok.

74 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kasernegade 50 in Fredrikstad.

75 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kassernegaten 50 in Fredrikstad.

76 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok.

77 compiled by Stewart Baldwin, GEN-MEDIEVAL/soc.genealogy.medieval, http://www.rootsweb.com/~medieval/llywelyn.htm.

78 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1115. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 23.

79 Encyclopædia Britannica Online, "Henry IV."

80 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

81 Encyclopædia Britannica Online, "Henry II."

82 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), [Franz Kampers].

83 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 10. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 96. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 279. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

84 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225).

85 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm).

86 Encyclopædia Britannica Online, "Otto I."

87 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 12-28. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 44. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 91.

88 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bun.

89 Encyclopædia Britannica Online, "Sweden, history of."

90 Burke's Peerage & Gentry (http://www.burkes-peerage.net/sites/peerageandgentry/sitepages/home.asp).

91 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelflaed."

92 Encyclopædia Britannica Online, "Otto II."

93 Michael Wayde.

94 Encyclopædia Britannica Online, "Eadred."

95 Encyclopædia Britannica Online, "Christian IV."

96 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick III."

97 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon VII."

98 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon II Sigurdsson."

99 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Saga of Sigurd, Inge, and Eystein, the Sons of Harald."

100 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Magnus Erlingson's Saga."

101 Encyclopædia Britannica Online, "Edmund II."

102 Encyclopædia Britannica Online, "John."

103 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander III."

104 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander II."

105 Encyclopædia Britannica Online, "William I."

106 Encyclopædia Britannica Online, "David I."

107 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus IV."

108 Lex's Genealogical HomePage.

109 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2804602.

110 Eva Saxton.

111 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 122.

112 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 393.

113 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Frøhol farm in Askim.

114 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok.

115 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 121.

116 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fagerholdt in Askim.

117 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fagerholt in Askim.

118 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 120.

119 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1860].

120 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Smia farm in Aker, Akershus.

121 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 119.

122 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Herman Foss'sgate 22 in Kristiania.

123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Stensberg Gade 19 in Kristiania.

124 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 117.

125 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 114, 115.

126 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 114.

127 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Glemingegade in Fredriksstad.

128 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 112.

129 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Parkveien 6 in Kristiania.

130 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok.

131 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 111.

132 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok.

133 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1886-1900, Ministerialbok.

134 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hamburg farm in Spydeberg.

135 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 109.

136 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ulfsby nordre farm in Rødenes.

137 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 486-88.

138 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ulfsby farm in Askim.

139 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1850-1859, Ministerialbok.

140 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbokk.

141 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 108.

142 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469.

143 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 75.

144 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll.

145 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok.

146 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lunder (28, 1) farm in Askim.

147 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kjærseg vestre farm in Trøgstad.

148 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister.

149 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok.

150 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 107.

151 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469, 470.

152 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 340, 446.

153 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469-70, 486.

154 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 31.

155 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 331.

156 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469, 485-86.

157 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tarm farm in Askim.

158 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp.105, 106.

159 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tripolis Gade in Kristiansund, Møre og Romsdal.

160 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skjørtvet store farm in Eidsberg.

161 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.105.

162 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 29.

163 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.104.

164 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 219, 253, 319-20, 321.

165 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Lier nordre farm in Askim.

166 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier farm in Askim.

167 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.103.

168 Allan Nybråten.

169 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hellerud (u 59, 1) farm in Skedsmo, Akershus.

170 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp.102, 103.

171 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 447.

172 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 354.

173 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hougen farm in Askim.

174 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.102.

175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rolles farm in Sande, Vestfold.

176 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 99, 100.

177 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Solberg farm in Askim.

178 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Heirikseid farm in Drangedals, Telemark.

179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Herikseid farm in Drangedal.

180 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no).

181 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok.

182 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 95, 96.

183 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 352.

184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Huer farm in Askim.

185 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok.

186 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok.

187 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok.

188 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 95.

189 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 94.

190 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 173.

191 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 38.

192 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skaarud farm in Askim.

193 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 135.

194 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 93.

195 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), Misprinted in original as "1864" and changed by hand in photocopy to "1846".

196 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 254.

197 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Normannsgaden 44 in Kristiania.

198 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census forVaalerenggaten 3 in Kristiania.

199 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 91.

200 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Family charts from Tor Aasheim.

201 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Normannsgaden 44 farm in Kristiania.

202 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932).

203 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 320.

204 Tor A. Aasheim Torp, Kristine Johnsdatter Haugen og Hans Jørgensen Lier's slekt; Ajour pr 18.9.00.

205 Ellis Island (http://www.ellisisland.org).

206 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Langgate 8 in Kristiania.

207 Tor A. Aasheim Torp.

208 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 85.

209 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 83 - 85.

210 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Christian Krohgs Gade 28 in Kristiania.

211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ski søndre farm in Kraakstad, Akershus.

212 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 83.

213 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Løvestad søndre in Spydeberg.

214 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 232.

215 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Olberg farm in Askim.

216 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1901-1924, Klokkerbok.

217 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Information from Tor Aasheim.

218 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aassum vestre farm in Spydeberg.

219 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 81, 82.

220 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aasheim vestre farm in Spydeberg.

221 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 78, 79.

222 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 134.

223 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 125.

224 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Guderud farm in Askim.

225 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Johannes Andersen Onstad 1788 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853.

226 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok.

227 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14, 78, 79.

228 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 468.

229 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 77, 78.

230 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca), Notes by Ragna Holter-Andersen, 1967.

231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holter nedre farm in Askim.

232 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgaden in Porsgrund, Telemark.

233 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1878-1902, Ministerialbok.

234 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 77.

235 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca).

236 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Prøven in Aker, Akershus.

237 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Østre Toten, Oppland.

238 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 76.

239 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Prinsens gate 8b in Trondheim.

240 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 75.

241 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Baastad farm in Trøgstad.

242 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skrammerud farm in Trøgstad.

243 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 74, 75.

244 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 226.

245 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 91, 367.

246 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1901-1922, Klokkerbok.

247 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 70.

248 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 103, 141.

249 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kalnæs Landbrugsskole in Tune.

250 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 103.

251 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Langnæs farm in Eidsberg.

252 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 69, 70.

253 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Torp lille farm in Askim.

254 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Torp lille farm in Askim.

255 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Torp farm in Askim.

256 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 88.

257 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 68, 69.

258 Tor A Aasheim Torp (Photo of gravestone).

259 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 66.

260 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 166.

261 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim.

262 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier (Gnr 21, Bnr 5) farm in Askim.

263 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 64.

264 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nygaard farm in Askim.

265 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Garder: 1903-1927, Klokkerbok.

266 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Garder (100, 11) farm in Vestby, Akershus.

267 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Garder søndre farm in Vestby, Akershus.

268 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), IGI Individual Record Ole Andersen Karen Iversdatter 1836 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch 1760898 Sheet 09 SC 1553771.

269 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 157.

270 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Kari Iverdatter 1811 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853.

271 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 61, 62.

272 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Askim østre farm in Askim.

273 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 59.

274 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e.

275 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 60.

276 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Krogh østre farm in Hobøl.

277 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok.

278 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 58.

279 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Børsum nordre in Aas, Akershus.

280 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Nordby: 1881-1895, Ministerialbok.

281 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 57, 58.

282 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1871-1880, Ministerialbok.

283 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 57.

284 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for St Olavsgate 5 in Kristiania.

285 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 56.

286 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net), Email dated 18 Apr 2006.

287 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1861-1867, Klokkerbok.

288 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Stange: 1923-1937, Ministerialbok.

289 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 55.

290 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nordby (nordre) farm in Aas, Akershus.

291 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Nordby: 1895-1916, Ministerialbok.

292 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no), Email dated 27 Oct 2004. Microcard: 02 Ås Mini II (2) period 1895-1916.

293 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raakeløkken in Drøbak, Akershus.

294 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Bragernes: 1921-1939, Ministerialbok.

295 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 54.

296 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kværner Brug farm in Østre Aker, Akershus.

297 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Olaf Ryes plads 5 in Kristiania.

298 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no), Email dated 27 Oct 2004.

299 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 51.

300 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Jacob Aalls Gade 26 in Kristiania.

301 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg / Lillehammer kjøpstad: 1879-1900, Ministerialbok.

302 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 50.

303 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg: 1868-1878, Ministerialbok.

304 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Voksenkollen sanatorium in Aker, Akershus.

305 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voksenkollen Sanatorium in Aker.

306 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 49.

307 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Markveien 35 in Kristiania.

308 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1868-1913, Klokkerbok.

309 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ullevoldsveien 45b in Kristiania.

310 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 48, 49.

311 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1836-1843, Klokkerbok.

312 Hans Støkken (trollhaugen@lewistown.net).

313 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kirkegaten 257 in Lillehammer.

314 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 46, 47.

315 Kirsten Bølstad (kirsbolATonline.no), Email dated 16 Nov 2009.

316 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 45.

317 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schønnings Gade 5 in Kristiania.

318 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#720200.

319 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Waldemar Thranesgate 18 in Kristiania.

320 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 44.

321 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 43, 44.

322 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 43.

323 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 37.

324 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bolteløkkens Allé 10 in Kristiania.

325 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Ullevoldsveien 53 in Kristiania.

326 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 36.

327 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 33 - 36.

328 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Seminariet in Asker, Akershus.

329 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 31 - 32.

330 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raael n., Sem, Vestfold.

331 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Korsgaard in Askim.

332 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Emigranter over Kristiania 1871-1930.

333 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raael n. in Sem, Vestfold.

334 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 30, 31.

335 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 292.

336 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Torderød (1, 98) in Moss.

337 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 27.

338 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 291.

339 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haraldstad farm in Askim.

340 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 25 - 27.

341 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 356.

342 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 24.

343 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126, 130-31, 179.

344 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsgaard in Askim.

345 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 23.

346 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 126.

347 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), IGI Individual Record Anne Antonsdatter 1867 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch no: 1760898 Sheet: 20 SC: 1553771.

348 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 32.

349 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Trondhjemsveien 31 in Kristiania.

350 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sulu (78, 2) farm in Askim.

351 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Streitlien Ivar, Tynset Bygdebok- Gård og Ætt Bind 1 (Tynset: Tynset bygdelag, 1972), P 476.

352 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 22.

353 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Granum farm in Askim.

354 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Streitlien Ivar, Tynset Bygdebok- Gård og Ætt Bind 1 (Tynset: Tynset bygdelag, 1972), P 476.
Often Frøyen entry, Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård.

355 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård.

356 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 20.

357 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Korsvold in Askim.

358 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skovveien 17 in Kristiania.

359 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 432940.

360 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Observatoriegate 17 in Kristiania.

361 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 19, 20.

362 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126, 179.

363 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsvold in Askim.

364 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Hans Iversen Dorothe Marthine Andreasdatter 1834 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch M423671 Film/Fiche 125853.

365 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok.

366 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14 - 17.

367 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Aaser farm in Askim.

368 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aaser farm in Askim.

369 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borge Østre farm in Onsøy.

370 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok.

371 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Marilyn Gannon's pedigree chart made for David L. Anderson 1998.

372 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Statsarkivet Oslo, Norway. CENSUS: 1801, Onsoy parish, Ostfold, Norway; Internet project at Bergen.

373 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borge Østre farm in Onsøe.

374 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar Birgersson."

375 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963) og Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 445 og 458, Bind 23 (1942), side 194-197. Snorre Sturlasson: Olav den helligs saga, avsnitt 134, 148. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22-25, 29-36. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 18-22, 26-30, 34-35, 41, 49-53, 58, 61-63, 69-71, 74, 78, 101. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20, 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 503. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

376 Encyclopædia Britannica Online, "Sweyn II Estridsen."

377 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon VI Magnusson."

378 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
.

379 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 129b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 430. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 168-169, 214, 220-221.

380 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner (1984). Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten (1986), side 5-12.

381 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Burke say he was born 10 Oct 1206.

382 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

383 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Dubrawka."

384 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 850. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

385 Encyclopædia Britannica Online, "Richard I."

386 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf II Haraldsson."

387 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 169. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 66-74. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 453. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

388 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 107, 208, Bind 15, side 169. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6, 10. Snorre Sturlasson: Olav Trygvassons saga, avsnitt 15, 43-44. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 454. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 77.

389 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 245, 437, 462-464. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 558. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84, 89.

390 Encyclopædia Britannica Online, "Godwine."

391 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 59.

392 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1854-1870, Ministerialbok.

393 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Krok østre in Hobøl.

394 Carolynne Nygaard.

395 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Langgaden 45 in Kristiania.

396 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 117, 118.

397 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1857].

398 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 270, 271.

399 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haga farm in Askim.

400 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Halvards Gade 34 in Kristiania.

401 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 86.

402 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 470.

403 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1933-1947, Lysningsprotokoll.

404 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1913-1937, Klokkerbok.

405 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1923-1949, Klokkerbok.

406 Catherine M. Newell (Discussion with K. Nygaard on 07 October 2000.).

407 David Newell.

408 Ketil (Ken) Nygaard, Estimate. His son, Brian, was about 16 when John died.

409 Linda Nygaard.

410 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/), Census of Ireland, Dublin 1911.

411 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/), Census of 1901.

412 James Franklin (franklin25ATgmail.com), Email dated 20 Sep 2009.

413 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/), The census of 1901.

414 David Newell, Email advice 10 Nov 2000.

415 Baptism Certificate for D.J. Newell.

416 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/), The census for 1911.

417 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/), The census for 1901.

418 Margaret Newell (Margaret.NewellATusdoj.gov), Email dated 27 Jul 2010.

419 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html).

420 Morten Person (Copy of notes on 2 pages (11"x17") given to K.Nygaard.).

421 Tove Halle.

422 Margaret Newell (Margaret.NewellATusdoj.gov), Email dated 26 Jul 2010.

423 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 89.

424 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for the Holter farm (Gnr 16).

425 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hamburg in Eidsberg.

426 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html), p. 124.

427 Kjell Sørli (kjesoerlATonline.no).

428 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Holter farm in Askim.

429 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1903-1913, Klokkerbok.

430 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Moss / Landsoknet: 1910-1919, Klokkerbok.

431 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Hamburg in Eidsberg.

432 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2800699.

433 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nygaardsgade in Fredriksstad.

434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voldgaten 2 in Fredrikstad.

435 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1894, Ministerialbok.

436 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2800698 (in 2011) and # 4863774 (in 2018).

437 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2800334.

438 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1919-1951, Lysningsprotokoll.

439 Ketil (Ken) Nygaard, Email from Einar Terje Freng.

440 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1915-1927, Klokkerbok.

441 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3867681.

442 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3867682.

443 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1916-1925, Fødselsregister.

444 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2800700.

445 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1894-1918, Klokkerbok.

446 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2596146.

447 Torbjørn Ødegaard.

448 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 87.

449 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 226, 501.

450 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 105.

451 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hejmdal in Askim.

452 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 75 & 87.

453 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 226.

454 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ebbells gate 4 in Kristiania.

455 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ringstad nordre farm in Hobøl.

456 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ringstad (nordre) farm in Hobøl.

457 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Idd: 1878-1903, Ministerialbok.

458 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lillevold farm in Id.

459 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Granholt in Askim.

460 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1854-1877, Ministerialbok.

461 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2162842.

462 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 88.

463 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Bygdø Alle 19 in Kristiania.

464 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 184.

465 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Blunkeslet farm in Askim.

466 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2162843.

467 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 71.

468 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vold in Askim.

469 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fram in Askim.

470 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Greaker østre farm in Tune.

471 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Greåker østre og nordre in Tune.

472 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1898-1904, Ministerialbok.

473 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 81.

474 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1865 [Ref. 1913].

475 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 320, 328.

476 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier (21,5) farm in Askim.

477 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 328.

478 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 326.

479 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 65 & 91.

480 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1865.

481 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 327.

482 Tor A. Aasheim Torp, Hanna Andrea Heller/Sandaas etterslekt.

483 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 82.

484 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skrømsledalen farm in Spydeberg.

485 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømt farm in Askim.

486 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Dalen og Sandaas nedre farms in Spydeberg.

487 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1842-1864, Ministerialbok.

488 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Waglen farm in Hobøl.

489 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løvestad søndre farm in Spydeberg.

490 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aassum vestre (108, 1) farm in Spydeberg.

491 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Charts from Tor Aasheim.

492 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Amundrud (61, 1) farm in Spydeberg.

493 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker: 1892-1902, Ministerialbok.

494 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gisledalen farm in Ullensaker.

495 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ingstad østre farm in Spydeberg.

496 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg.

497 Tor A. Aasheim Torp, Anne Karine Kolstads slekt.

498 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1869-1879, Ministerialbok.

499 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok.

500 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1918-1934, Klokkerbok.

501 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løvestad søndre farm in Spydeberg.

502 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Family charts from Tor Aasheim Torp.

503 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Løvestad østre farm in Spydeberg.

504 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Incognito Terrasse 5 in Kristiania.

505 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stokmarknes, Hadsel, Nordland.

506 Thomas Cloetta Larsen (thomas.c.larsenATgmail.com), Email dated 19 Dec 2010.

507 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vennesla: 1893-1902, Klokkerbok.

508 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Brensmork farm in Eidsvold, Akershus.

509 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1882-1895, Ministerialbok.

510 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1919-1929, Klokkerbok.

511 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1886-1907, Ministerialbok.

512 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Radderud farm in Askim.

513 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Deli øvre (mellem) farm in Spydeberg.

514 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 86.

515 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.).

516 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Petrus: 1925-1936, Ministerialbok.

517 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1925-1951, Klokkerbok.

518 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kavalerikasserne in Kristiania.

519 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3911387.

520 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1870-1879, Ministerialbok.

521 Carol Anderson (CAnde39160@aol.com), Emails dated 11 Jun 2005.

522 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schwensens Gade in Kristiania.

523 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ilagaten 2 in Kristiania.

524 Tor A. Aasheim Torp, Anette Emilie Fageraas f. Aasheim slekt; Versjon: 21.01.2000.

525 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1900-1926, p. 25.

526 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1900-1926, p. 31.

527 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3238968.

528 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0002: Parish register (official) no. II 2, 1908-1926, p. 12.

529 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0002: Parish register (official) no. II 2, 1905-1927, p. 14.

530 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 370, 371, 373, 374.

531 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok.

532 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tronrud farm in Norderhov, Buskerud.

533 Social Security Death Index (http://searches.rootsweb.com/).

534 (http://www.thedailycamera.com/bdc/obituaries), Article of October 17, 2003.

535 Linda M Oasheim (loasheim@usgs.gov).

536 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Email of 3 Jan 2001.

537 Anna Nygaard, Handwritten notes in a copy of "En Gammel Slekt fra Askim".

538 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy / Gressvik: 1911-1933, Klokkerbok.

539 Torbjørg Glemminge Bergseth.

540 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 65.

541 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 668.

542 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2167219.

543 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll.

544 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad).

545 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok.

546 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aaser mellem farm in Trøgstad.

547 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 92.

548 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Falsens gate 25 in Kristiania.

549 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Stockholmsgaden 23 in Kristiania.

550 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bernt Ankers gate nr. 4 in Kristiania.

551 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Karlstad gade 13 in Kristiania.

552 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Auraas farm in Søndre Odalen, Hedmark.

553 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hof: 1851-1877, Ministerialbok.

554 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 290.

555 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 253.

556 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1786-1807, Ministerialbok.

557 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 202.

558 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 203-04, 219.

559 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 98.

560 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 203-04.

561 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 96.

562 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 215, 219.

563 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Eik vestre farm in Askim.

564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Eik farm in Askim.

565 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 99.

566 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 155, 172, 626.

567 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Huer søndre farm in Askim.

568 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 324.

569 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 626.

570 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 155.

571 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ingstad østre farm in Spydeberg.

572 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hesle farm in Spydeberg.

573 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 562.

574 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 49.

575 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Prostestykket farm in Nøtterøy.

576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 8.

577 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 128.

578 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 319.

579 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Guderud farm in Askim.

580 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1861-1866, Ministerialbok.

581 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 25, 68.

582 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 298, 562-63.

583 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 49, 327.

584 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 300.

585 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg og Trømborg: 1946-1969, Lysningsprotokoll.

586 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1871-1878, Ministerialbok.

587 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 80.

588 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holmestrandsveien (Nyveien) in Drammen, Buskerud.

589 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok.

590 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sukken vestre farm in Trøgstad.

591 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 157.

592 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2166952.

593 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 327.

594 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Finstad farm in Askim.

595 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Finstad søndre in Askim.

596 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 4809720.

597 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 253, 334, 457.

598 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1602573.

599 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 350.

600 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1911-1929, Klokkerbok.

601 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 122.

602 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kvakkestad in Askim.

603 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Langnes østre farm in Askim.

604 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 15.

605 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lie place (9, 6) in Spydeberg.

606 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0010: Parish register (official) no. I 10, 1908-1919, p. 17.

607 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 97.

608 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1905-1920, Klokkerbok.

609 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kverner (118, 1) farm in Kråkstad.

610 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 52.

611 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID #2163383.

612 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 180.

613 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Oroug farm in Askim.

614 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 12.

615 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2163325.

616 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1921-1941, Klokkerbok.

617 Ski kommune:Bygdebok for Kråkstad innholdsfortegnelse A til Å (http://www.ski.kommune.no/Servicetorg/Om-kommunen/Virksomheter/Biblioteket/Ski-lokalhistoriske-arkiv/Bygdebok-for-Krakstad/Bygdeboka-fra-A-til-A/).

618 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 215, 216, 219.

619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1878-1900, Ministerialbok.

620 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 215.

621 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 52, 307.

622 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 204.

623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solberg farm in Askim.

624 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Solberg farm (Gnr 14, Bnr 2) in Askim.

625 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 98 & 108.

626 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 204, 469.

627 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 40.

628 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 100.

629 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Oppdal: 1848-1872, Ministerialbok.

630 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 101.

631 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1895-1905, Ministerialbok.

632 Egil Solberg (egil.solberg@bluezone.no), Email dated 07 May 2006.

633 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1885-1894, Ministerialbok.

634 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ullevoldsveien 61 in Kristiania.

635 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Elvebakke in Idd.

636 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 102.

637 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1901-1933, Klokkerbok.

638 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Rosenkrantzgate 4 in Kristiania.

639 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trondheim / Ila: 1879-1895, Ministerialbok.

640 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Munkedamsveien 55 in Kristiania.

641 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1868, Klokkerbok.

642 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 67.

643 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg.

644 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 206.

645 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Høntorp lille farm in Trøgstad.

646 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 80.

647 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 108, 110-11, 253, 484.

648 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1801 for Askim.

649 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87, 108, 253.

650 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 674.

651 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 106, 107.

652 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 484-86.

653 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), IGI Individual Record Iver Rolfsen Ingeborg Mathiesdatter 1805 Spydeberg (Film) Rec. Date: 1778 - 1841 ID: Batch M424612 SC 0126037.

654 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 11, 12.

655 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87-88.

656 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 87.

657 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 10.

658 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Colstad Nordre farm in Askim.

659 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census for 1801.

660 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 9.

661 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 85.

662 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 85-87, 349.

663 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 9 & 10.

664 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87, 349.

665 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-50.

666 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 349.

667 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 334.

668 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 13. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 22 og 23, Baadstad Sogen, folio 17. Essberig Sogen, folio 53. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 687. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 208-209, 336-338. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 512-513. Johan Garder: En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 265.

669 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 1: "Sepulti", folio 69.
Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 7. Utrykt diplom i Riksarkivet datert Søndre Sæter 15.3.1647. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335-336. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 324. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIII (2003), side 170-172, 174.

670 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 335-36.

671 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200-201. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11.

672 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.9.

673 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 303. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 193-194, 200. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

674 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 264, 355.

675 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 249.

676 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Kychelsruud farm in Askim.

677 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 12.

678 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14 & 78.

679 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 355, 468, 469.

680 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, (1801).

681 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 17, 18.

682 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 32.

683 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1879-1896, Ministerialbok.

684 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 38.

685 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 38, 39.

686 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 18.

687 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census.

688 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126, 379.

689 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vækstedet Hustomt in Askim.

690 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 47-48, 50.

691 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 379.

692 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 48, 134.

693 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Maren Mattisdatter 1802 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853.

694 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 616.

695 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 335.

696 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Trippestad søndre (Trippestad dampsag) in Askim.

697 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 179.

698 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 20, 24.

699 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Henstad farm in Askim.

700 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Haus: 1821-1827, Ministerialbok.

701 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 21.

702 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Toldbodgate 8 in Kristiania.

703 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 432941.

704 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Toldbodgade 8 in Kristiania.

705 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Hospitalgaden in Kristiania.

706 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0007: Parish register (official) no. I 7, 1845-1851, p. 42.

707 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vibes Gade 22 in Kristiania.

708 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1825-1864, Ministerialbok.

709 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Østenstad (102) in Asker.

710 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Østenstad (102) farm in Asker, Akershus.

711 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vibesgate 22 in Kristiania.

712 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Holmen in Asker, Akershus.

713 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3648951.

714 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3665943.

715 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3665942.

716 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haugerud farm in Askim.

717 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vaaer in Tinn, Telemark.

718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Lillesand: 1884-1899, Ministerialbok.

719 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Arendal: 1868-1878, Ministerialbok.

720 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Borgerskandsen in Fredrikshald.

721 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Halden: 1878-1889, Ministerialbok.

722 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#1589588.

723 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#713016.

724 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 304.

725 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 30, 339.

726 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 36, 82, 349.

727 Tone Authen (tone.authen@askim.online.no), Information from her father.

728 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Revaug farm in Askim.

729 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 590, 614, 615-16.

730 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gudim nedre farm in Askim.

731 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1879-1900, Ministerialbok.

732 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Svartebek (plads) in Eidsberg.

733 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Email dated 29 Oct 2004.

734 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier (20, 4) farm in Askim.

735 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 30.

736 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Email dated 07 Sep 2008.

737 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 302, 304, 306.

738 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 142.

739 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 30, 74, 339.

740 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 74, 339.

741 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Often vestre farm in Tønset, Hedmark.

742 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tynset: 1880-1899, Ministerialbok.

743 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Often Frøyen entry, Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård. Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim).

744 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim). Interview with Often Magne (Asker), 2004.

745 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim).

746 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 52.

747 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 36, 349.

748 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1922-1955, Lysningsprotokoll.

749 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 36, 82.

750 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 619.

751 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 123.

752 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), IGI Individual Record Jens Larsen 1871 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch no:1760898 Sheet: 50 SC:1553771.

753 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsgaard (36, 5) in Askim.

754 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Strengelsrud farm in Vingers, Hedmark.

755 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vinger / Kongsvinger: 1881-1897, Ministerialbok.

756 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 131, 179.

757 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 131.

758 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 164.

759 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 130.

760 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Gravsten Askim kirkegård, Johan Killingmoe og h Margareth.

761 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Thereses Gade 24 in Kristiania.

762 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.29.

763 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1861-1877, Ministerialbok.

764 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Daaesgate 3 in Kristiania.

765 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 30.

766 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak: 1897-1917, Klokkerbok.

767 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Jacob: 1908-1922, Ministerialbok.

768 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 28.

769 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1881-1900, p. 166.

770 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stensgaten 33 in Kristiania.

771 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Ås: 1881-1900, Ministerialbok.

772 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Bragernes: 1911-1922, Ministerialbok.

773 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 291-92.

774 Vicki Barker, Idaho Death Index (http://ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/id/statewide/vitals/deaths/19111951/sa-sc.txt).

775 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak: 1878-1891, Ministerialbok.

776 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 31.

777 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Thv. Meyers Gade 85 in Oslo.

778 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Fru Grunings Have in Christiania.

779 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trefoldighet: 1858-1863, Ministerialbok.

780 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for M. Keisermarkgate 32 in Horten.

781 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ingeniørboligen in Solum, Telemark.

782 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 5HZ3-LP).

783 Pamela Clark (pwclark63@yahoo.com), Email dated 05 Apr 2006.

784 Epg51@aol.com.

785 Honolulu Star-Bulletin (http://starbulletin.com/2003/11/12/news/obits.html).

786 Pamela Clark (pwclark63@yahoo.com), Email dated 04 Apr 2006.

787 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Dronningensgade, Stavanger.

788 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Stavanger / Domkirken: 1889-1902, Ministerialbok.

789 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Granly farm in Gjerpen, Telemark.

790 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Parkveien 25 in Kristiania.

791 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nils Juelsgate 46 in Kristiania.

792 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p 43.

793 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1857-1875, Ministerialbok.

794 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 41.

795 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1876-1879, Ministerialbok.

796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ski farm in Røyken, Buskerud.

797 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lingsom farm in Røyken.

798 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 89.

799 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Follestad gaarden in Røken, Buskerud, Norway.

800 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skovveien 13 in Kristiania.

801 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 46.

802 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holtegaden 18 in Kristiania.

803 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Meltzersgate 16 in Kristiania.

804 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1833-1856, Ministerialbok.

805 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 40.

806 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 45, 422, 435, 438.

807 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1869-1873, Ministerialbok.

808 Einar Skjørten, http://home.online.no/~einarsk/familyweb/index.html.

809 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjørten s. farm in Askim.

810 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 422, 434, 435.

811 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Schiøsten Søndre farm in Askim.

812 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiøsten Søndre" farm in Askim.

813 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hyggen farm in Røyken, Buskerud.

814 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skryset farm in Røken, Buskerud.

815 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1814-1856, Klokkerbok.

816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1898-1911, Ministerialbok.

817 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 42.

818 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skryseth (19, 2) farm in Røyken.

819 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tronstad farm in Røyken, Buskerud.

820 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker / Vestre Bærum: 1890-1899, Klokkerbok.

821 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Belsjø farm in Frogn, Akershus.

822 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Haug in Røyken.

823 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1916-1927, Fødselsregister.

824 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skryset farm in Røyken, Buskerud.

825 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Grønnegaten 22 in Kristiania.

826 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gjærdal (61, 1) farm in Røyken.

827 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gjærdal (61, 1) farm in Røyken.

828 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Dalen farm in Høland, Akershus.

829 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Setskog: 1897-1911, Ministerialbok.

830 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Eid in Høland.

831 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ølstad søndre (24, 3) farm in Røyken.

832 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Transet Præstegaardsplass in Røken, Buskerud.

833 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ski farm in Røken, Buskerud.

834 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 43 & 45.

835 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgade 8 in Kristiania.

836 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Frydenlundsgate 9 in Kristiania.

837 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Askestad farm in Røken, Buskerud.

838 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1896-1915, Ministerialbok.

839 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Wendelborg (Køien) in Asker, Akershus.

840 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Wendelborg in Asker, Akershus.

841 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Horten: 1855-1871, Ministerialbok.

842 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Carljohansværn in Horten.

843 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2598442.

844 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Øivind Larsen, Norges leger Bind 2 (Den Norske Lægeforening, Oslo 1996), p 165.

845 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 53, 54.

846 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1841-1853, Ministerialbok.

847 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Akersgaten 13 in Kristiania.

848 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no).

849 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Munkedamsveien 25 in Kristiania.

850 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 77-78, 88.

851 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1733-1814, Ministerialbok.

852 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 48.

853 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 58, 59.

854 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Høsteland farm in Masfjorden.

855 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Grendeberget in Lindaas, Hordaland.

856 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Krog Østre farm in Hobøl.

857 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Støkken nordre farm in Aas, Akershus.

858 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby: 1827-1849, Ministerialbok.

859 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kjøbmandsgaden in Trondhjem.

860 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nyveien 6 in Trondheim.

861 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 53.

862 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 52.

863 Hans-Henrik Tofft.

864 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Dahlsbergstien 10 in Kristiania.

865 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgaden 119 in Lillehammer, Oppland.

866 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg / Lillehammer bysokn: 1856-1891, Klokkerbok.

867 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Øivind Larsen (red), Norges leger Bind 5 (Den Norske Lægeforening, Oslo, 1996), p 494.

868 Astri Ulland (astullATonline.no).

869 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjåk prestekontor, Parish register (copy) no. 3, 1893-1932, p. 45.

870 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjåk: 1880-1907, Ministerialbok.

871 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1566062.

872 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Åmot: 1890-1897, Ministerialbok.

873 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aamots prestegaard in Aamot, Hedmark.

874 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 51, 52.

875 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker: 1836-1850, Ministerialbok.

876 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Johannes: 1897-1917, Ministerialbok.

877 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no), Email dated 06 Feb 2013.

878 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 56, 57.

879 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Welhavens Gade 22 in Kristiania.

880 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1866-1871, Klokkerbok.

881 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fagerborggate 50 in Kristiania.

882 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Baldersgade 10 in Kristiania.

883 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no), Kirkebok:
dåp Gamle Aker Menighet, mini 2, 1864 - 1872, nr 2 av 15, 1865
vielse 02 Ås, Mini II nr 1, 1881-1895 nr 3 av 5. 1891
begravelse:02 Ås, Mini II (2) 1895 - 1916, in 1901. as maskininst hustru, Valborg Louise Kjos årsak Hjertelammelse gr. Influensa

She is also mention as a fosterdauther to Johannes and Julie Finstad in Ås bygdebok, gårdshistorie from 1972 of Tryve Vik page 146.

884 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Akersveien, Kristiania.

885 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1901-1919, Klokkarbok.

886 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id 1588028.

887 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stubljan in Aker, Akershus.

888 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1901-1919, Klokkerbok.

889 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no), Handwritten note in a copy of "En Gammel Slekt fra Askim".

890 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nedre Storgade in Drammen.

891 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tønsberg: 1865-1873, Ministerialbok.

892 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nedre Storgate 77 in Drammen.

893 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Lier / Frogner: 1883-1894, Ministerialbok.

894 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fet: 1892-1904, Ministerialbok.

895 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hovind nordre farm in Fet.

896 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id 1588029.

897 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gamle Aker: 1941-1951, Lysningsprotokoll.

898 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id 2306127.

899 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gamle Aker: 1909-1924, Ministerialbok.

900 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id 1588030.

901 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id 2423916.

902 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Elle søndre farm in Frogn, Akershus.

903 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1871-1900, Ministerialbok.

904 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Elle søndre farm in Frogn, Akershus.

905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1919-1939, Ministerialbok.

906 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fru Krohgs grd in Hamar, Hedmark.

907 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vang: 1854-1896, Klokkerbok.

908 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Raugaas farm in Kraakstad, Akershus.

909 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Store Gillund in Stange, Hedmark.

910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1858-1870, Ministerialbok.

911 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Contra farm in Kraakstad, Akershus.

912 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trefoldighet: 1870-1876, Ministerialbok.

913 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net), Email dated 23 Jun 2010.

914 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net), "Leila is spelled Lelia on my gdma's birth certificate."

915 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net), Email dated 26 Apr 2006.

916 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Plads Orskaug farm in Haabøl, Østfold.

917 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Halvardsgade 61 in Kristiania.

918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Cort Adelersgate 29 in Kristiania.

919 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker / Hovin: 1878-1893, Ministerialbok.

920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Rosteds Gade 16 in Kristiania.

921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Strømm / Svelvik: 1878-1899, Ministerialbok.

922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Krog østre farm in Haabøl.

923 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Storgaten 85 in Horten.

924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Linstowsgate 6 in Kristiania.

925 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl / Tomter: 1878-1904, Ministerialbok.

926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1905-1929, Klokkerbok.

927 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Narvebøl farm in Hobøl.

928 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1905-1927, Ministerialbok.

929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Narvebøl farm in Hobøl.

930 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2378520.

931 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kroer farm in Aas, Akershus.

932 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2378521.

933 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 68, 69.

934 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1814-1832, Ministerialbok.

935 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 157-58.

936 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Nicoline Olesdatter 1838 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853.

937 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Hølen: 1878-1931, Ministerialbok.

938 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 62.

939 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Breidablik farm in Vestby, Akershus.

940 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Braaten (132, 9) farm in Vestby.

941 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 185.

942 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vestgaard farm in Askim.

943 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vestgaard farm in Askim.

944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Teglværksveien 23 in Fredrikstad.

945 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 67.

946 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 69.

947 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Olavsgade in Fredrikstad.

948 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 157-58, 379.

949 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Martin Christiansen 1835 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853.

950 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1881-1900, Ministerialbok.

951 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 63.

952 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 226.

953 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Briskebyveien 82 in Kristiania.

954 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hølen in Akershus.

955 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Holstad farm in Hobøl.

956 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sofiesgate 56 in Kristiania.

957 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Garder søndre farm in Vestby, Akershus.

958 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Garder: 1878-1913, Ministerialbok.

959 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Briskebyveien 75 in Kristiania.

960 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 533666.

961 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holtegaden 20 in Kristiania.

962 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 226, 264.

963 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 86, 357.

964 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 106, 226.

965 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sundby østre farm in Aas, Akershus.

966 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 226, 447.

967 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Tolsby farm in Aremark.

968 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tolsby (14, 1) farm in Aremark.

969 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983.

970 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 64, 65.

971 Øivind Paulsen (otpau@online.no), Email dated 04 Dec 2005.

972 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Breidablikk (144, 5) in Vestby.

973 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 94, 371.

974 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Mærøbakken (144, 4) in Vestby.

975 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby: 1878-1900, Ministerialbok.

976 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 371.

977 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Mærøbakken farm in Vestby, Akershus.

978 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kensli (14, 1) farm in Vestby, Akershus.

979 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 354.

980 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok.

981 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad / Degernes: 1900-1920, Ministerialbok.

982 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Oskarsgate in Sarpsborg.

983 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3346363.

984 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Bærum: 1896-1923, Ministerialbok.

985 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Smedstad in Bærum.

986 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 415.

987 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1900-1909, Ministerialbok.

988 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1912-1931, Klokkerbok.

989 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Dronningensgate 301 254 in Sarpsborg.

990 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1922-1928, Fødselsregister.

991 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Thv. Meyers gate 67 in Kristiania.

992 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1879-1901, Ministerialbok.

993 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Larvik: 1884-1904, Ministerialbok.

994 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Sarpsborg.

995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1900-1926, Ministerialbok.

996 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1890-1901, Ministerialbok.

997 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 329.

998 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kanslergate 8 in Fredrikstad.

999 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1903-1919, Lysningsprotokoll.

1000 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 68.

1001 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Borggaden in Fredrikstad.

1002 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 103, 504.

1003 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Barkerud farm in Eidsberg.

1004 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 72.

1005 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 71.

1006 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 73.

1007 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hagapynten in Aker.

1008 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 80, 91, 348, 367.

1009 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 141.

1010 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løken store farm in Spydeberg.

1011 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Spydeberg.

1012 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken store farm in Spydeberg.

1013 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1838-1849, Ministerialbok.

1014 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skulberg øvre farm in Spydeberg.

1015 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Svae farm in Skiptvet.

1016 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1867-1877, Ministerialbok.

1017 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aamodt søndre farm in Skiptvet.

1018 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1832-1848, Ministerialbok.

1019 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aamodt (22, 5) farm in Skiptvet.

1020 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Lystad farm in Skiptvet.

1021 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vesten mellem and Tofteberg farms in Borge.

1022 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Borge: 1887-1902, Ministerialbok.

1023 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kalnes (45, 1) in Tune.

1024 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1871-1878, Ministerialbok.

1025 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vidsten mellem farm in Borge.

1026 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjørnevaagen farm in Glemminge.

1027 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Baastad Nordre farm in Trøgstad.

1028 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca), Email dated 29 Oct and 05 Nov 2005.

1029 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nordal Brunsgate 14 in Kristiania.

1030 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Øen in Brevik, Telemark.

1031 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Brevik: 1882-1900, Ministerialbok.

1032 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Øen 115 in Brevik.

1033 Torer Håkon Frøyset (haakofro@online.no), Email dated 01 Apr 2006.

1034 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gjerpen: 1883-1900, Klokkerbok.

1035 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Skien, Telemark.

1036 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Strømm / Svelvik: 1900-1919, Ministerialbok.

1037 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 78.

1038 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 79, 80.

1039 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126, 130.

1040 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Byfram (plads) in Askim.

1041 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp 134-35, 182, 254.

1042 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 103.

1043 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Grønland: 1887-1906, Ministerialbok.

1044 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Jens Bjelkes Gade 47 in Kristiania.

1045 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Schweigaardsgate 99 in Kristiania.

1046 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 104.

1047 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 302.

1048 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Næringsrud farm in Eidsberg.

1049 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 16.

1050 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Eeg vestre farm in Askim.

1051 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Norges leger Bind 2, p 557.

1052 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Artillerikassernen in Kristiania.

1053 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 91 & 104.

1054 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 176.

1055 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løkken farm in Askim.

1056 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Langenæs farm in Askim.

1057 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 219, 253, 320.

1058 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre farm in Askim.

1059 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 316.

1060 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre (21, 1) farm in Askim.

1061 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier (21, 1) farm in Askim.

1062 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 487.

1063 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 27, 331.

1064 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kastdalen farm in Askim.

1065 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Enger farm in Askim.

1066 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kastdalen farm in Askim.

1067 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 17-18.

1068 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.106.

1069 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/).

1070 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 27.

1071 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tyholmen 258a in Arendal, Aust-Agder.

1072 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 70, 331.

1073 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1862-1877, Ministerialbok.

1074 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 106.

1075 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2754053.

1076 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Tarm farm in Askim.

1077 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 123.

1078 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 486.

1079 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 143.

1080 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 31, 340, 446.

1081 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1880-1892, Ministerialbok.

1082 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Aker: 1921-1931, Ministerialbok.

1083 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 91.

1084 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 471.

1085 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim 1941-1955 - Ministerialbok.

1086 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 142.

1087 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 75, 340.

1088 Karl-Otto Tokerud (http://www.stud.ntnu.no/~tokerud/slektshistorie.htm).

1089 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 446.

1090 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 204-05.

1091 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 104.

1092 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 40, 89, 362.

1093 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469-70, 472-74.

1094 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Døypte i Hovin sokn i Spydeberg prestegjeld 1886-1907.

1095 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Flateby (77, 1) farm in Spydeberg.

1096 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nes farm in Spydeberg.

1097 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 31, 75.

1098 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0002: Parish register (copy) no. I 2, 1911-1929, p. 47.

1099 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Gjetemyrsveien 39 in Kristiania.

1100 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tømt farm in Askim.

1101 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Aker: 1903-1921, Ministerialbok.

1102 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Brevik: 1866-1881, Ministerialbok.

1103 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 136, 487.

1104 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 349.

1105 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 110.

1106 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Sørum, Akershus.

1107 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 136, 487.

1108 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Onstad farm in Askim.

1109 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Onstad søndre farm (9, 1) in Askim.

1110 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 35.

1111 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 81.

1112 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 81, 349.

1113 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Myrer (gaard) farm in Trøgstad.

1114 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Myrer in Trøgstad.

1115 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aarstad farm in Askim.

1116 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Grønvold farm in Askim.

1117 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1888-1902, Ministerialbok.

1118 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haugen farm in Berg.

1119 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 112, 113.

1120 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 111, 112.

1121 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Marinlystgaden in Drammen, Buskerud.

1122 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 116.

1123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for Kristiania.

1124 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 113.

1125 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bøler - Vestby farm in Spydeberg.

1126 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1841, Ministerialbok.

1127 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 113, 114.

1128 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 115.

1129 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 118.

1130 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1859].

1131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1858].

1132 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Platous Gade 8 in Kristiania.

1133 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 198.

1134 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 94 & 122.

1135 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 45.

1136 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 276, 278, 504.

1137 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 198.

1138 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sundby østre (Teigen) farm in Aas, Akershus.

1139 S.W. Karlsen of Fredriksstad Blad.

1140 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1846-1863, Ministerialbok.

1141 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Fredrikstad.

1142 Email from Laila Normann to Ken Nygaard, 13 June 2000. (Church records from Naverstad 1846.), page 205. born 26 sept. 1846, christened 2. october same year
Carolina of Pigan Oleana Jacobsdotter i Ôstad
Witnesses: Anders Hansson and his wife Johanne Jacobsdotter under Hålkekärr.

1143 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Voldgade 2 in Fredrikstad.

1144 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1902-1922, Ministerialbok.

1145 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fjeldberg in Glemmen.

1146 Lisbeth Melleby Trosvik.

1147 Annemor Ødegaard.

1148 Eilert O. Nygaard.

1149 Mary Mathilde Larsen.

1150 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0015: Parish register (official) no. 15, 1920-1937, p. 319.

1151 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2029); 1865 Census (Ref. 4053).

1152 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Maradalen in Eidsberg.

1153 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1903-1914, Klokkerbok.

1154 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census.

1155 Inger Rasmussen, Told to Arild Nygaard, 23 Nov 2000.

1156 Mary Mathilde Larsen, A letter to Glen L. Rasmussen, 2005.

1157 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2030).

1158 Janice Williams (Travln2som@aol.com).

1159 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bryggerigangen 2 in Kristiania.

1160 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com).

1161 Eric Edwards (ericedwards@rogers.com), Email dated 15 Sep 2006.

1162 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1830-1853, Ministerialbok.

1163 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1910-1944, Klokkerbok.

1164 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Fredrikstad.

1165 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nygaardsgate 18 in Fredrikstad.

1166 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1904, Ministerialbok.

1167 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), From Eva Luther's records.

1168 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Parish register (official) no. I 10, 1878-1898, p. 40.

1169 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1880-1899, Klokkerbok.

1170 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Herrebrøden søndre farm in Berg, Østfold.

1171 Wendy L. Charters.

1172 Wendy L. Charters, includes information in an email from jamie mckown (jmckownATcoa.edu) dated 14 Mar 2012.

1173 Wendy L. Charters, notes from a relative of Bob.

1174 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Per Reidar Bjørnerud Christiansen: Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene, NST XXXV (1996), side 421-423. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11.

1175 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 266, 349.

1176 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Dæli farm in Askim.

1177 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoel nedre farm in Askim.

1178 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Simonrud farm in Askim.

1179 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 318, 354.

1180 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Glommen (89, 2) in Askim.

1181 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for nedre Ruud (88, 2) in Askim.

1182 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 317, 354.

1183 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 274.

1184 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad), WebDebatt 02 Sep 2003.

1185 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 107, 354.

1186 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 349, 354.

1187 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 349.

1188 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), Side 200.

1189 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 215. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

1190 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 335.

1191 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST XV (1956), side 215. Bygdebok for Eidsberg, Bygdehistorien 1537-1800, Bind I, side 395. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

1192 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 215.

1193 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 148, 348.

1194 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rud østre farm in Spydeberg.

1195 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud østre farm in Spydeberg.

1196 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 350.

1197 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Østli farm in Aker, Akershus.

1198 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østli farm in Aker, Akershus.

1199 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Personalhistorisk Tidsskrift, 1. rekke VI, Kjøbenhavn 1885, side 262, tavlen. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 199-200. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp, Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 95-99. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind IV, side 122 (Lekum). Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 275, 458; Bind 5, side 11, 254. Tore Hermundsson Vigerust: Innlegg i internet-nyhetsgruppen no.fritid.slektsforskning.diverse.

1200 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp, Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 95-97.

1201 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 4, side 30, 41, 52-53. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten, NST Bind VIII (1942), side 118. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XV (1956), side 200. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11-12. Aschehougs Leksikon 1974, . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 824. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 95.

1202 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens Norges Historie, Bind 4, side 306-309. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105.

1203 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, 1936, Bind 7, side 103-105. Aschehougs Leksikon 1974, . Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1204 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 71.

1205 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-117. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 391. Aschehougs Leksikon, 1994, . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 827. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 95.

1206 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon V Magnusson" Encyclopædia Britannica Online.

1207 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454-460; Bind 15, side 173. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 173-180. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 828. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 95.

1208 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Eldbjørg Arnesen: , artikkel i Romerike Historielags årbok 1982, bind XII, side 19-21.

Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-118. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 275, 458. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 173-176. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 546-547. Aschehougs Leksikon 1974, . Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 825. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1209 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST VIII (1942), side 118. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 524-525. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 161-165, 190-192. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 308-310. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10.

1210 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 310. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10.

1211 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454; Bind 15, side 173. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 139-141, 148-156. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36-40. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 829. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1212 Encyclopædia Britannica Online.

1213 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131, 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 373, 454; Bind 15, side 172-173. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 122-126, 129-131, 136-139, 148. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 163-165. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 785. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 84.

1214 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon IV Haakonsson."

1215 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 139f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 121-122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 191-192. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 786. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1216 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon III Sverresson."

1217 Encyclopædia Britannica Online, "Sverrir Sigurdsson."

1218 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, Bind 3 side 18f, 34-35, 83, 98-99, 139. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 114-121. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 787. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1219 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 803. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1220 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 804. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1221 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 787, 803, 804. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1222 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 163, 192, Bind VI (1934), side 504. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 183-185. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 805 (NST 2 s. 239). Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1223 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 130-132. NST Bind XIV (194?), side 119-129, 262-263. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 830. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 84.

1224 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 130-131. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22-28. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 173. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 378. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 831. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1225 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollier: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIV (1936), side 22. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348-349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 896. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 84.

1226 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Saga of Harald Hardrade."

1227 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334-335, Bind XIV (1940), side 22. Cappelen's Norges Historie, Bind 3. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 378. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 832. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1228 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 1. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 833. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 84.

1229 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 834. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1230 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1936), side 334. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 835. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1231 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Harald Hardråde.

1232 Encyclopædia Britannica Online, "Tostig, Earl Of Northumbria."

1233 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75-79, 86-92. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 836. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1234 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 559. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

1235 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 152. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 560. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 89.

1236 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 152. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287.

1237 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75-78, 86, 90-92, 95-96. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 245, 471-473. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 557. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

1238 Encyclopædia Britannica Online, "Harold II."

1239 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 556. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

1240 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 868. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1241 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 870. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1242 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 (side 230 f) og Bind 3. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 326-327. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 793. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 77, 84.

1243 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), King Olaf Trygvason's Saga & Saga of Harald Hardrade.

1244 Encyclopædia Britannica Online, "Harald III Sigurdsson."

1245 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvassons saga, avsnitt 43-44. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 32-33. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 169. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 476. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53, 77.

1246 Grettis Saga (1900, English, transl. William Morris & Eirikr Magnusson, from the original 'Grettis saga'.
http://sagadb.org/grettis_saga.en).

1247 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 477. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

1248 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 101, 107. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 36. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 2. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 4 - 6. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 455. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

1249 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 36. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 99-100. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 456. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53.

1250 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Håkon Hårfagres saga, avsnitt 21. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 474. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1251 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, Who Came to America before 1700. The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcomb of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th ed. With additions and corrections by Walter L. Sheppard, Jr; assisted by David Faris

273 pp., Indexed. (1992), 1999. ISBN 0806313676.).

1252 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 51, 54-60. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 339. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 457. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53, 93, 94.

1253 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Harold I (of Norway),."

1254 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 36, 42-44. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 709. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 93.

1255 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 4. Cappelen's Norges Historie: Bind 2, side 101f, 107, 215. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 708. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77, 93.

1256 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 1, 6, 52, 56-57. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 710. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77, 93.

1257 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 81. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 69. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 215. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 711. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

1258 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 712. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

1259 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 713. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

1260 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 56-68. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 72. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 707. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

1261 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 54-58. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 703. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

1262 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22, 138. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 798. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 93.

1263 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 4, 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 873. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1264 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Barefoot's Saga.

1265 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11-20. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 872. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1266 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 874. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1267 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 51. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 876. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1268 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Olaf Haraldson the Saint's Saga.

1269 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 83, 212, 226-227. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 875. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1270 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 9. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19, 94, 108. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, 29-30, 40-44. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 235, 244, 249, 255, 272f, 277f, 282f, 297. Norsk Biografisk Leksikon, Bind III (1926), side 470-473. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 877. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

1271 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 21, 115. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 40, 44, 46. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 881. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 50.

1272 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 11. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 207-208, 211-212. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), 244-248, 256-261, 266-267, 285, 301, 331. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 525. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 50.

1273 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 581. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1274 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 582. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1275 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 258-259, 266-272, 427-428, 432, 437, 442. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 3. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 90. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 524. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1276 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Olaf Haraldson.

1277 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 157-158. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 90. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 523. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1278 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 522. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 50.

1279 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 93, 298. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350, Bind 6 (1935), side 362. John Megaard: Vagn Åkesons vekst og fall. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 163. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 520. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.
.

1280 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 521. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 50.

1281 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 62, 93, 98, 298. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350, Bind 6 (1935), side 362. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 163. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 519. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

1282 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350; Bind 23 (1942), side 608. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 543. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

1283 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 35, 41. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 208-210. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 544.

1284 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 42. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 548.

1285 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 40-42. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 549.

1286 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Snorre Sturlasson's "King Olaf Trygvason's Saga".

1287 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 545.

1288 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 204, 206. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 545.

1289 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34 - 35. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 204. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 546.

1290 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Styrlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 35. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 547.

1291 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 107. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 794. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1292 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 452. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

1293 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 505. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 89.

1294 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 442, 447-448, 461, 466-467; Bind 3 (1969), side 29, 62. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 452-453, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 148, 150, 152-153. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 78. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 504. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1295 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 442; Bind 3 (1969), side 29, 49, 62. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 452-453, Bind 24 (1943), side 455. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 517. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1296 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 365-366. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 23 (1942), side 193-194. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34-35, 53, 90-92, 98-101, 105, 113. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 12, 72, 130, 134. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 518. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

1297 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html).

1298 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 86, 225-234, 238-248, 253-264, 350, 354. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 9 (1936), side 330-332. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 10, 22. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 10. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 9, 12-15, 20, 24-28, 33-34, 53, 91-92. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 36, 72, 130. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 509. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1299 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 85-86, 224-234, 244, 253. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 229-230. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 3. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 9-10. Snorre Sturlasson: Olav den hellige, avsnitt 131. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 510. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1300 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2, side 85-86, 226-234, 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 432-433. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 515. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1301 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 444. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1302 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 428. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 458. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 537. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

1303 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 265. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 22 (1942), side 12. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43-44, 60-61, 91, 98. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 182. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1304 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43, 91. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 183. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1305 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 339. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 458. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54.

1306 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

1307 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54.

1308 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 17, 33, 34, 37, 42.

1309 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 25-26. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 795. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1310 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 25-26. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 795. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1311 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 574. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

1312 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 63. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 575. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1313 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 63. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 576.

1314 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 3-4, 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 537. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1315 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 30. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 536. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50, 53.

1316 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 30. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 535. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1317 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 281. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

1318 Encyclopædia Britannica Online, "Rollo."

1319 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 353-356. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 277. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 76.

1320 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Håkon Hårfagres saga, avsnitt 21, 24. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1321 Encyclopædia Britannica Online, "Erik I."

1322 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 44. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 98 - 100. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1323 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1324 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon I Adalsteinsfostre."

1325 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 60-64. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1326 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 283. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

1327 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 284. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

1328 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), J. Bateau: Dictionaire de Biographie Française. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 276. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 76.

1329 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 265. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

1330 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 266. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

1331 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 267. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

1332 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 268. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

1333 Encyclopædia Britannica Online, "Hugh Capet."

1334 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 181-182. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 907. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

1335 Encyclopædia Britannica Online, "Hugh The Great."

1336 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 908. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

1337 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 264. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

1338 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

1339 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 851. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

1340 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 853. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

1341 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 849. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 29, 76.

1342 Encyclopædia Britannica Online, "Richard II."

1343 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 974. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 76.

1344 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 972. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

1345 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 13. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1346 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd, Inge, and Eystein, the Sons of Harald.

1347 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351, 356. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 782. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

1348 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 1. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

1349 Encyclopædia Britannica Online, "Inge I Haraldsson."

1350 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350, 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1194. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 53. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50, 52.

1351 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116, 121, 129-132, 259-261, 263. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 184-187. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 826. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1352 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/).

1353 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 118-120.

1354 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 120-121.

1355 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 122-123.

1356 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 126-129.

1357 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 259-263.

1358 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132, 262-263.

1359 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderssleketer, NST Bind VIII (1942), side 130-132, 262-263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 200. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 812. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1360 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 894. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1361 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 882. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 84.

1362 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 883. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1363 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 895. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1364 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 262-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 95.

1365 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 262-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1366 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 261-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1367 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114-115, 261-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

1368 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 48-49. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50-51.

1369 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Snorre Sturlasson: Inges Saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, Bind 3, Bind 15 side 170-171. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 788. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1370 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 294. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 801. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1371 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Magnus the Blind and of Harald Gille. Part 1.

1372 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 434. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.
.

1373 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 390. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 27.

1374 Encyclopædia Britannica Online, "Albert I."

1375 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 348, 350.

1376 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 348.

1377 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 265-267. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 22, 34, 91. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 170 og 518. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 73, 80.

1378 Encyclopædia Britannica Online, "Mieszko I."

1379 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 21. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 80.

1380 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haugensholen farm in Skiptvet.

1381 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 28 (1992/94), side 235-238. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43, 51, 89, 91, 98-102, 104-106, 113. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 18. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 73, 90.

1382 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf."

1383 Encyclopædia Britannica Online, "Canute (I)."

1384 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 366-367. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 566-570. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 5, 8, 17-22, 31, 37. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1385 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), The Ynglinga Saga.

1386 Viking Heritage (http://viking.hgo.se/).

1387 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "THE YNGLINGA SAGA."

1388 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus II Haraldsson."

1389 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 101. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 79.

1390 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf III Haraldsson."

1391 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 96, 98; Olav Kyrres saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106, 333; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 81. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 791. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1392 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 83, 98.

1393 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Harald Hardrade.

1394 Store Norske Leksikon (http://snl.no).

1395 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-117. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 459. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1396 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln.

1397 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 971. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 92.

1398 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 972. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

1399 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1195.

1400 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 346. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1196.

1401 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

1402 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1198.

1403 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1201. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

1404 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1202.

1405 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1199.

1406 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

1407 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kilde: Nomos - Menneske Nation Verden: . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1197. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

1408 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 146, 173. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51-52.

1409 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 85-86, 138-139. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1217.

1410 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

1411 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 86-87. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 501. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

1412 Patrik K. Wikstrom, patrik.k.wikstrom@telia.se (http://millennium.fortunecity.com/ruthven/316/gen_anor/9999.htm
1998-10-29).

1413 Morten Salthe, http://home.online.no/~salthe/ (salthe@online.no).

1414 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga.

1415 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Constantine II of Scotland."

1416 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), Downham, pp. 47 & 254; Hudson, p. 37; Annals of Ulster, s.a. 951; Chronicon Scotorum, s.a. 951; Annals of the Four Masters, s.a. 949.

1417 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 231. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

1418 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

1419 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1169 og 1170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

1420 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50-51. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

1421 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

1422 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1168. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 25.

1423 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 64.

1424 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyclopedi (1908) Bind 8, spalte 791-794: Folkunga-ätten. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260-261. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1209. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39-40, 64. Nationalencyklopedin (svensk).

1425 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 4, side 415; del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1172. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39-40. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

1426 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 47-49. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 4, side 415; del 16, side 260. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1171. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

1427 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1173. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1428 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1429 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1174. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1430 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), Bind 3 (1969). Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1175. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 40, 45.

1431 Encyclopædia Britannica Online, "Canute IV."

1432 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 107. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1176. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 40.

1433 Encyclopædia Britannica Online, "Robert I."

1434 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1177. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

1435 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1191. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 57.

1436 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 906. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 57.

1437 Encyclopædia Britannica Online, "Robert II."

1438 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 912. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57, 81.

1439 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 905. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 14, 57.

1440 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1082. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

1441 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 418. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 100.

1442 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 419. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

1443 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 319. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 87.

1444 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 320. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

1445 Encyclopædia Britannica Online, "Lothair I."

1446 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-344. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 74. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 48, 60, 101.

1447 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 309. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 58.

1448 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 291. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

1449 Encyclopædia Britannica Online, "Louis I."

1450 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 327-334. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 75. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56, 60.

1451 Encyclopædia Britannica Online, "Charlemagne."

1452 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 279-327. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 76. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60, 99.

1453 Einhard: The Life of Charlemagne [Einhardi vita Karoli Magni] (translated by Samuel Epes Turner
(New York: Harper & Brothers, 1880)
http://charlemagne.celtic-twilight.com/einhard/).

1454 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York).

1455 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 109. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60.

1456 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin the Short,."

1457 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles Martel,."

1458 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin of Herstal,."

1459 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 107. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 61.

1460 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 322. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 249. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 61, 99.

1461 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 248. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

1462 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 248. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

1463 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 247. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

1464 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 246. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58, 63, 99.

1465 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1066. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

1466 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 916. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 81.

1467 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 913. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

1468 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 914. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81, 97.

1469 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1100. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81, 97.

1470 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 915. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

1471 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1099. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

1472 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 389. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 353. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1167. Leif Ottar Berger: Søegaard, Haraldstad - ... -slekten, side 11. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

1473 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 353. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1166. Leif Ottar Berger: Søegaard, Haraldstad - ... -slekten, side 11. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 95. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 21.

1474 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1203. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

1475 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

1476 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387-89. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1204. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23, 25-26.

1477 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387-388. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1206. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

1478 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Den svenske Nationalencyklopedin. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 386-396. K.-I. Hildeman (1985): Tillbaka till balladen. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1205. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

1479 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 448. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

1480 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 445. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

1481 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 446. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

1482 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 447. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

1483 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 56. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24, 68.

1484 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 57. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

1485 Encyclopædia Britannica Online, "Thuringia."

1486 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 46. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

1487 Encyclopædia Britannica Online, "Henry I."

1488 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 9-12. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 45. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58, 67.

1489 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 294. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 55.

1490 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), King Olaf Trygvason's Saga.

1491 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 534. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1492 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 246, 329. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 526. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1493 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 7-9, 12, 38. Cappelen's Norges Historie, Bind 1, side 426, 445; Bind 2, side 90, 94, 99. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 54. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 527. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1494 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson, Harald Hårfagres saga, avsnitt 9, 17. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1495 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 528. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1496 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 1, side 426. 444-445. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 529. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1497 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1081. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 87.

1498 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1079. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

1499 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1080. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

1500 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1077. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

1501 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1076. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 87.

1502 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1071. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 87, 97.

1503 Encyclopædia Britannica Online, "Ramiro II."

1504 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1070. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 16.

1505 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1069. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 25.

1506 Encyclopædia Britannica Online, "Charles II."

1507 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-337. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 256. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 60.

1508 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), Dutton, P E, Charlemagne's Mustache; Riche, Pierre, The Carolingians.

1509 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 844. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1510 Encyclopædia Britannica Online, "Louis II."

1511 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 255. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 59.

1512 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 259. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59.

1513 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1184. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 59.

1514 Encyclopædia Britannica Online, "Charles III."

1515 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 254. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 103.

1516 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 260. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 103.

1517 Encyclopædia Britannica Online, "Louis IV."

1518 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 216. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 103.

1519 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelwulf."

1520 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 231. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

1521 Encyclopædia Britannica Online, "Egbert."

1522 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 215. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 103.

1523 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 12. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 58. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67.

1524 Encyclopædia Britannica Online, "Adelaide, Saint."

1525 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 20-21, 29. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 65. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 101.

1526 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 234. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

1527 Encyclopædia Britannica Online, "Liudolf."

1528 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 28-29. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 43. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 33, 67.

1529 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 66. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 49, 67, 101.

1530 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf II."

1531 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 116. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 49, 101.

1532 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 326. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 101.

1533 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 251. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 101.

1534 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf I."

1535 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 67. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

1536 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 68. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

1537 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 69. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

1538 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 73. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 101.

1539 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 339. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 995. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47.

1540 Encyclopædia Britannica Online, Lothair (II).

1541 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 70. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

1542 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 11.

1543 Encyclopædia Britannica Online, "Welf Dynasty."

1544 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 70. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

1545 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-336. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60, 102.

1546 Joe Shetler: jshetler@conception.edu, http://www.ghgcorp.com/shetler/oldimp/.

1547 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 71. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

1548 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 2.

1549 Catholic Online (http://www.catholic.org/), "St. Arnulf."

1550 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin the Elder,."

1551 Encyclopædia Britannica Online, "Cerdic."

1552 Encyclopædia Britannica Online, "Cynric."

1553 Encyclopædia Britannica Online, "Ceawlin."

1554 Encyclopædia Britannica Online, "Ceol."

1555 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelbald."

1556 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 843. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1557 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin I."

1558 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 842. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1559 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin II."

1560 Encyclopædia Britannica Online, "Richard III."

1561 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 838. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 84.

1562 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin IV."

1563 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Burke calls him Harlowen de Burgo.

1564 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1104. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

1565 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1105. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

1566 Encyclopædia Britannica Online, "Matilda Of Flanders."

1567 Encyclopædia Britannica Online, "Adela."

1568 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus III."

1569 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106, 333; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 81-82. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 25, side 141-143 Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 790. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1570 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 346f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 103-107, 110-114. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 789. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

1571 Encyclopædia Britannica Online, "Harald IV."

1572 Encyclopædia Britannica Online, "Stephen."

1573 Encyclopædia Britannica Online, "William The Aetheling."

1574 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 3 side 455, Bind 15 side 426. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1575 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454; Bind 15, side 173.

1576 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret."

1577 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon 1969-71, Band 18, side 555-556. Den svenske Nationalencyklopedin.

1578 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 386-387. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39.

1579 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, p.397.

1580 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyclopedi (1908) Bind 8, spalte 791-794: Folkunga-ätten. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre (1939), nr. 1207. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

1581 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 14, side 522; del 16, side 260-261. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1210. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39.

1582 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, del 14, side 522-524; del 16, side 260-261, 264. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1208. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Nationalencyklopedin (svensk).

1583 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 14, side 249.

Den svenske Nationalencyklopedin. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1218. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 36, 40.

1584 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 19, side 780. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 94.

1585 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1193. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1586 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 19 (1971-73), side 779-781. Erik Gustaf Geijer: Svenka folkets historia, bind 1, side 133-135. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12, 15, 18. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 562. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 94.

1587 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erik Gustaf Geijer: Svenka folkets historia, bind 1, side 135. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 25, side 141-143 Den svenske Nationalencyklopedin. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 94, 101, 108-111. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 562. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 53, 94.

1588 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 69-70, 72. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12. Svensk Uppslagsbok, Bind 26 (1935), "Stenkil". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 563. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73, 94.

1589 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 564. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1590 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 566. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1591 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 567. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1592 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Eirikssønnenes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 572. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1593 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of King Harald Grafeld and of Earl Hakon Son of Sigurd.

1594 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 573. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1595 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 570. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1596 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 568. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1597 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 12. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 569. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1598 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 571. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

1599 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret Of Scotland, Saint."

1600 Encyclopædia Britannica Online, "Aetheling."

1601 Encyclopædia Britannica Online, "Henry The Young King."

1602 Encyclopædia Britannica Online, "Geoffrey IV."

1603 Encyclopædia Britannica Online, "Hardecanute."

1604 Encyclopædia Britannica Online, "Harold I."

1605 Carl Frederik Bricka, DANSK BIOGRAFISK LEXIKON (DANSK BIOGRAFISK LEXIKON, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C. F. Bricka, Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri. 1887 - 1905. http://runeberg.org/dbl/), Munch, Det norske Folks Hist. I, 2, 813 ff. Steenstrup, Normannerne III. Johannes C. H. R. Steenstrup.

1606 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 542. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

1607 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 541. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1608 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 540. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

1609 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 575-578, Bind 25 (1943), side 23. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 73, 93-94, 110-111, 178. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1.

Nomos - Menneske Nation Verden: "Skræp". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 501. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

1610 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf, verse 21.

1611 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 71.

1612 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 550. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 89.

1613 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik Dynasty."

1614 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 551. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 89.

1615 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 19, side 780. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 561. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89, 94.

1616 Encyclopædia Britannica Online, "Vladimir II Monomakh."

1617 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 6-8, 21, 46, 90. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 93, 245. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 552. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

1618 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 553. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1619 Encyclopædia Britannica Online, "Yaroslav I."

1620 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 260-265. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 20 (1973/75), side 6-7. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 91, 93, 181, 187, 190-192, 251. Snorre Sturlasson: Harald Hardråde, avsnitt 2, 5, 15-16. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 166. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89, 90.

1621 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 20 (1973/75), side 6-7. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 70, 72, 78, 80, 87-94, 181, 187, 189. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 168. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73, 90.

1622 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 28 (1992/94), side 235. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.

1623 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 88. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.

1624 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Magnus the Good.

1625 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 1. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind II, side 408. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 487. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 73.

1626 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslav I."

1627 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 27. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80, 82.

1628 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 28. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

1629 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), A. Cohn: Stammtafeln zur Geschichte der europeischen Staaten. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 31. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

1630 Encyclopædia Britannica Online, "Wenceslas I."

1631 Encyclopædia Britannica Online, "Ludmila, Saint."

1632 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 30. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 83.

1633 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 29. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 83.

1634 Hogne Holst (http://www.hognes.net/index.html), Ancestors of Inga Mathilde Ødegaard.

1635 Bassøe, Hans ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, utgitt av Råde historielag, Gårder og slekter i Råde, Nordre Auberg (1968), side 667.

1636 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ostfold Historielag 1 1947-49, page 205, 206.

1637 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten , side 5-12. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 305 og 337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586.

1638 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 5.

1639 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 67 (p. 128) og side 88 (p. 163). Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST XV (1956), side 203. Svein Skahjem: Tingbok fra Borge 1664 - 1665, Runar 1/1981, side 14. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 599. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner (1984). Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten (1986), side 5-12. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 692. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, 535, 548, 586. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 102. Sverre Dürbeck: Litt om Gården Skog i Skiptvet, Runar 1/1984, side 61. Atle Steinar Langekiehl: Slektene fra Møklegård og Kil - De eldste kjente ledd, NST Bind XXXIII (1991), side 83.

1640 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 599.

1641 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Idde och Marcher lehne, Arremarck Sogenn, Øemarck Annex. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Øiemarcks Annex, folio 47 og 48. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Østfold, Aremark sogn, folio 527a og 528b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

1642 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

1643 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Arremarck Sogenn. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Aremarck Sogenn, folio 42 Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 2. bind, side 250. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

1644 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

1645 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 556, 586.

1646 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rakkestad Sogen, folio 7. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.5 Rakkestad og Mossedal len, folio 234. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Rakkestad, folio 28b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 17-25. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586.

1647 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 373. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 26. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 686. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 477-478, 489, 498, 585-586.

1648 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 303. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 140b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 370-373. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 477-478, 489, 498, 585.

1649 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 83. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 169. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 373.

1650 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 16-25. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586.

1651 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 133b, 139-140, 179. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 169, 302.

1652 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 581.

1653 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 68.

1654 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Hansen, Bent Billing and Vidar Billing Hansen, "Rosensverdslektens Forfedre," Oslo, 1990, p. 85.

1655 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ostfold Historielag 1 1947-49, p. 206.

1656 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bassoes, Oberst Hans, "Garder og Slekter i Raade," 1968, p.651.

1657 Ingeborg Flood, Rygge, Bind 1, Gårder og slekter, Nedre Støtvik (1957), side 179.

1658 Bassøe, Hans: ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, Gårder og slekter i Råde, Strømnes nordre (1968
utgitt av Råde historielag.), side 651.

1659 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bjerke, Kaare, Tidskrifft Utgitt av Ostfold Historielag, Bind III, "Hans Nielsen Hauges Slekt," Fredrikstad, 1954, p. 7.

1660 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Hansen, Bent Billing and Vidar Billing Hansen, "Rosensverdslektens Forfedre," Oslo, 1990, p.85.

1661 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bjerknes, Ingebjorg, "Hans Nielsen Hauge og hans slekt," Oslo, 1963.

1662 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, A book "Varden" Fr.Stad, 1950-55 of Onsoy Historielag, Engelsviken fam by cnd. philoi Kaare Bjerke.

1663 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Par reg Onso 1 p 2, A book of Ingeborg Bjerknes, Oslo 1963 and "Varden" Fr. stad, 1950-55, Onsoy His.

1664 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1707-1762, Ministerialbok.

1665 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1762-1806, Ministerialbok.

1666 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ingeborg Flood, "Rygge Garder og Slekter", vol. I.

1667 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, CENSUS: 1801, Onsoy parish, Ostfold, Norway.

1668 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Skovveien 52 in Kristiania.

1669 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/), THE ORKNEYINGERS SAGA.

1670 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 791, 799.

1671 Unknown, http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Laxdaela/ (About 1245 A.D.).

1672 translated by J. Sephton, Eiríks saga rauða (translated in 1880.).

1673 Landnámabók (New Northvegr Center
http://www.northvegr.org/index.html).

1674 The Online Medieval and Classical Library, The Saga of Grettir the Strong ("Grettir's Saga").

1675 The Online Medieval and Classical Library.

1676 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 10, 23-24. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 96. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 278. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50, 76.

1677 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stuart's "Royalty For Commoners" (166:37).

1678 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Dagobert I,."

1679 Encyclopædia Britannica Online, "Chlotar II."

1680 Encyclopædia Britannica Online, "Chilperic I."

1681 Encyclopædia Britannica Online, "Chlotar."

1682 Gale Research (1994).

1683 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "France,."

1684 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn, og deres aner.

1685 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus II Eriksson."

1686 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Magnus II of Sweden."

1687 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus I."

1688 Encyclopædia Britannica Online, "Birger Jarl."

1689 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf IV Haakonsson."

1690 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/), Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 18.

1691 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/).

1692 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 362-364. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 15. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20, 22. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), "E. Ejegod". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 502. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 44.

1693 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1694 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 13, 24. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 45. Ellegaard: De danske konger.

1695 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 892. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

1696 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 891. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 45, 53.

1697 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 888. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1698 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 887. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1699 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 889. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1700 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 890. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1701 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 885. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1702 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 886. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1703 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 884. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

1704 Encyclopædia Britannica Online, "Denmark, history of."

1705 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kilde: Nomos - Menneske Nation Verden: . Den svenske Nationalencyklopedin. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 88, 128-129, 132-136. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 44.

1706 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus I Olafsson."

1707 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 272-274; Bind 15, side 170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

1708 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 22. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1709 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf, verse 26.

1710 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 101, 109, 132-133. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1193. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

1711 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 98. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1217.

1712 Encyclopædia Britannica Online, "Bridget Of Sweden, Saint."

1713 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1841-1860, Ministerialbok.

1714 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, CENSUS: 1801.

1715 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1814-1840, Ministerialbok.

1716 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tømt (13, 1) farm in Askim.

1717 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Census 1801.

1718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1878-1898, Ministerialbok.

1719 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Family records in possession of Horace F. Ralph, 1652 Blaine Ave., Salt Lake City, UT GS ser no 18165, pt. 2, Den. F.H. 186. Den. F.H. 186, F Nrwy, Ostf, 01, #18165 pts 1,2; #33663, pt 3; F Nrwy 6, #17626, pt 106; F Nrwy T 2 #18184 pt 3. No other birth on par rec up to 1860.

Also from Marilyn Gannons Pedigree Chart made for David L. Anderson 1/1998.

1720 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aale øvre farm in Onsøy.

1721 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1814-1840, Klokkerbok.

1722 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1853-1862, Ministerialbok.

1723 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aale øvre (50, 11) farm in Onsøy.

1724 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aale øvre (under 50, 11) farm in Onsøy.

1725 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ancestral File, AFN:45FC-VS.

1726 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ancestral File, AFN:227V-V0 (gives his death date as 7 Feb. 1946).

1727 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ancestral File, AFN:45FC-W0.

1728 Gunhild Nygaard Hafsahl (gunhild.hafsahl@tibeinferno.no).

1729 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 64. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

1730 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 126.

1731 Encyclopædia Britannica Online, "Erik VII."

1732 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 31.

1733 Encyclopædia Britannica Online, "Christopher III."

1734 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 89 and Bund II tafel 72.

1735 Encyclopædia Britannica Online, "Christian I."

1736 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick I."

1737 Encyclopædia Britannica Online, "Christian III."

1738 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 90.

1739 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 92.

1740 Encyclopædia Britannica Online, "Christian IX."

1741 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick VIII."

1742 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf V."

1743 Encyclopædia Britannica Online, "Harald V."

1744 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln seems to think she was born in 1406.

1745 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Brev av 28.10.1995 fra Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen. Folketellingene for Kristiania / Oslo i 1917, 1918, 1925 og 1935. Adressebøker for Kristiania / Oslo.

1746 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/).

1747 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 214f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 64-66. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

1748 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf I Tryggvason."

1749 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf (IV) Magnusson."

1750 Encyclopædia Britannica Online, "Eystein I Magnusson."

1751 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), Eystein I of Norway.

1752 Encyclopædia Britannica Online, "Sigurd I Magnusson."

1753 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 42, 89.

1754 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Hakon Herdebreid.

1755 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus V Erlingsson."

1756 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 90.

1757 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 186. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 90.

1758 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 25 (1943), side 27-32. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 899. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

1759 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 62, 200, 202, 211, 275, 324, 408. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190, Bind 22 (1942), side 294-295, Bind 25 (1943), side 23. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 584. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 88.

1760 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 126. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 19 (1940), side 495, Bind 22 (1942), side 294. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 594. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 79, 88.

1761 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 185. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 79, 89.

1762 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1124. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

1763 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1120. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

1764 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1154. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

1765 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Roskildekrøniken side 34-36. Oversatt og kommenteret af Michael H. Gelting, Worminaum 1979. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2, 23-30. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 25 (1943), side 23-27. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 500. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 88.

1766 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Erlingson's Saga.

1767 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 450, 471, 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418-419, Bind 25 (1943), side 27. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 900. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 57. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 42, 126.

1768 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 406, 438, Bind 4, side 11. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366-369. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 898. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

1769 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biograpahie. Otto Dungern: Genealogisches Handbuch zur bairisch-österreichischen Geschichte. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 488. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 106.

1770 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 338. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1116. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20.

1771 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1117. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20.

1772 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 63, 481; Bind 4 (1970), side 12, 76, 122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1114. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

1773 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekristiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST, Bind VIII (1942), side 131. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 437-439. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 897. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

1774 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 259-260. Svenskt Biografiskt Lexikon, bind 20 (1973/75), side 6. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 145, se også nr. 167 og side 63. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1775 Encyclopædia Britannica Online, "Vladimir I."

1776 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 259. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 146. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1777 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 146. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1778 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 257-258. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 147. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1779 Encyclopædia Britannica Online, "Olga, Saint."

1780 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 258. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 149. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1781 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik."

1782 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cappelen: Norges historie, bind 2 (1976): Rikssamling og kristning, side 36-37, 202-203. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 148. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

1783 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Edgiva of Kent."

1784 Encyclopædia Britannica Online, "Edmund I."

1785 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 837. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 84.

1786 Encyclopædia Britannica Online, "Harald II Eiriksson."

1787 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 45.

1788 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 2 (Hamar 1948), side 26-30. NST, bind VIII (Oslo 1942) side 112ff, Henning Sollied om Sudreimsætten. Norsk Biografisk Leksikon.

1789 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 6 (Hamar 1970), side 109-119.

1790 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

1791 Morten Danielsen (Morten.DanielsenATterramar.no), Email dated 16 Feb 2009.

1792 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok.

1793 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok.

1794 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2956); 1900 census (Ref. 2051).

1795 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no), Information on the Bingen vestre farm in Trøgstad.

1796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bingen vestre in Trøgstad.

1797 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2957); 1900 Census (Ref. 2052).

1798 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2958).

1799 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Herslebs Gade 32 in Kristiania.

1800 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rydningen (plads) farm in Sem, Vestfold.

1801 Sem og Slagen, En bygdebok; Første bind: Gårdshistorie (Elektronisk utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/index.html).

1802 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sannergate 28 in Kristiania.

1803 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok.

1804 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no), Information for the Bingen vestre farm in Trøgstad.

1805 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2954).

1806 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bingen vestre farm in Trøgstad.

1807 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2955).

1808 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2053).

1809 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tomb-stones in Trøgstad, by Ingjerd van Bruggen.

1810 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Bingen vestre farm in Trøgstad.

1811 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2054).

1812 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2055).

1813 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1902-1919, Klokkerbok.

1814 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), From a letter from Mary Larsen.

1815 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vennemo farm in Høland.

1816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2056).

1817 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2057).

1818 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2058).

1819 Tom Bjørnstad, http://home.ringnett.no/bjornstad/med-sca/frameset.html.

1820 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), 13. Kirkebok Grønland nr. 11: , folio 98, nr. 49.
14. Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905.
.

1821 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 46. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68, 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

1822 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 68, 100.

1823 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 96-97, 100, 314, 372. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303.

1824 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 444.

1825 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 100, 105.

1826 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Askim nr. 2: , folio 175, nr. 3. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 444. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 100, 105, 262. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 126.

1827 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 105. Notater fra Kaare Nygaard. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1821-1830, folio 360b.

1828 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 105.

1829 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Askim nr. 4: , folio 507, nr. 5. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 105, 262, 428. Notater fra Kaare Nygaard.

1830 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Askim nr. 4: , folio 512, nr. 4. Skriv. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262, 290.

1831 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), 20. Kirkebok Askim nr. 31; , folio 156, nr. 16. Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262. Notater fra Kaare Nygaard.
21. Truls Aslaksby: Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie (1986).
.

1832 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Konfirmasjonsattest, vigselattest. Registerkort fra Københavns Poiti. Folketellingene for Kristiania i 1900 og 1905. Christiania Adressebok 1911. Bjørn Pahle, Norges Hus, Amager Boulevard 111 B, 2300 S København, telefon +45 32 963250.

1833 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Trosvikstranden 6 in Fredrikstad.

1834 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2804601.

1835 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelberht."

1836 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelred I."

1837 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 11.

1838 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 12-13.

1839 Encyclopædia Britannica Online, "Arnulf I."

1840 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 846. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1841 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 840. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1842 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.).

1843 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 428. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 70.

1844 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 839. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

1845 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1178. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

1846 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin V."

1847 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1179. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

1848 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 967. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 92.

1849 Venke Christiansen.

1850 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret I."

1851 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar IV Atterdag."

1852 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar I."

1853 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf III."

1854 Encyclopædia Britannica Online, "Charibert I."

1855 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelberht I."

1856 Encyclopædia Britannica Online, "Childebert I."

1857 Encyclopædia Britannica Online, "Radegunda, Saint."

1858 Encyclopædia Britannica Online, "Clodomir."

1859 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric I" and "Clotilda, Saint."

1860 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric I."

1861 Encyclopædia Britannica Online, "Athelstan."

1862 Encyclopædia Britannica Online, "Eadwig."

1863 Encyclopædia Britannica Online, "Edgar."

1864 Encyclopædia Britannica Online, "Edward."

1865 Encyclopædia Britannica Online, "Ethelred II."

1866 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), "St. Stephen."

1867 Encyclopædia Britannica Online, "Edgar The Aetheling."

1868 Karl Arnt Skarpeid, FRA SØR-JYLLAND I DANMARK TIL LEIRE I SØGNE (http://www.songdalen.com/slektshistorie/34.htm).

1869 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm III Canmore."

1870 Encyclopædia Britannica Online, "Duncan I."

1871 Encyclopædia Britannica Online, "Donald Bane."

1872 Encyclopædia Britannica Online, "Duncan II."

1873 Encyclopædia Britannica Online, "mormaer."

1874 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm II."

1875 Encyclopædia Britannica Online, "Macbeth."

1876 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth III."

1877 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth II."

1878 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm I."

1879 Encyclopædia Britannica Online, "Donald II."

1880 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine I."

1881 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth I."

1882 Encyclopædia Britannica Online, "Donald I."

1883 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Kingdom of Strathclyde."

1884 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine II."

1885 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine III."

1886 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander I."

1887 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm IV."

1888 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.IX,pp.590-593.

1889 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Ashley98 P.705.

1890 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln says that Isobel was Robert's mother as does the Complete Peerage.

1891 Encyclopædia Britannica Online, "David II."

1892 Encyclopædia Britannica Online, "Robert III."

1893 Encyclopædia Britannica Online, "James I."

1894 Encyclopædia Britannica Online, "James II."

1895 Encyclopædia Britannica Online, "James III."

1896 Encyclopædia Britannica Online, "James IV."

1897 Encyclopædia Britannica Online, "James V."

1898 Encyclopædia Britannica Online, "Mary."

1899 Encyclopædia Britannica Online, "Anne."

1900 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Denmark."

1901 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick II."

1902 Encyclopædia Britannica Online, "Charles I."

1903 Encyclopædia Britannica Online, "Charles."

1904 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 107, 123, 140.

1905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4050).

1906 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no), Information on the Pella farm in Trøgstad.

1907 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4051).

1908 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bingsengen farm in Trøgstad.

1909 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1822-1833, Klokkerbok.

1910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4052).

1911 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Snuta farm in Askim.

1912 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skjolden mellem in Askim.

1913 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1880-1897, Ministerialbok.

1914 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad / Os: 1878-1905, Ministerialbok.

1915 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4054).

1916 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vold farm in Rakkestad.

1917 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1894-1908, Ministerialbok.

1918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1882-1897, Ministerialbok.

1919 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4055).

1920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Loe farm in Aker, Akershus.

1921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Loe farm in Aker.

1922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Loe farm in Aker, Akershus, Norway.

1923 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1880-1889, Ministerialbok.

1924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4056).

1925 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0004: Parish register (copy) no. I 4, 1927-1946, p. 136.

1926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bjørnstad farm in Rødenes.

1927 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1901-1910, Klokkerbok.

1928 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bjørnstad in Rødenes.

1929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4057).

1930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vaalerenggaden 57 in Kristiania.

1931 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Jens Bjelkesgate 59 in Kristiania.

1932 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Engen (til Bingen mellem) farm in Trøgstad.

1933 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4058).

1934 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 253. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 87, 101.

1935 Encyclopædia Britannica Online, "Agnes Of Poitou."

1936 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 198. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

1937 Encyclopædia Britannica Online, "Theobald IV."

1938 Encyclopædia Britannica Online, "Andrew I."

1939 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), "The History of the O'Briens shows her married to Sigurd; but Snorri Sturlason does not show her. [Interestingly Snorri shows an unknown Irish concubine of Magnus Barefoot as the mother of Harald Gilli!] Stammtafeln clearly shows her."

1940 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Pictured in the History of the O'Briens p.24.

1941 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/), BRIAN'S BATTLE.

1942 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf Sihtricson."

1943 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Not shown by Weir, nor Baldwin, nor British Crown.

1944 Encyclopædia Britannica Online, "Ragnar Lothbrok."

1945 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Snorre's Saga and the Icelandic Landnamobok (Book of Settlment).

1946 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf Guthfrithson."

1947 Encyclopædia Britannica Online, "Erik V."

1948 Encyclopædia Britannica Online, "Otto III."

1949 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 214. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 91.

1950 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 16-18. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 202. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

1951 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 201. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

1952 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 200. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

1953 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad II."

1954 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 199. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.

1955 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 240. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.

1956 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 196. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 23, 91.

1957 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad."

1958 Encyclopædia Britannica Online, "Henry V."

1959 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 322. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91, 92.

1960 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw I."

1961 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 20. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright (c) 2000.

1962 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 203. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

1963 http://genweb.net/~stotts/d0000/g0000006.html#I9356.

1964 Encyclopædia Britannica Online, "Mary Of Lorraine."

1965 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 82.

1966 Encyclopædia Britannica Online, "Piast Dynasty."

1967 Encyclopædia Britannica Online, "Philip."

1968 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick VII."

1969 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), Henri de Laborde de Monpezat.

1970 Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (http://www.um.dk/english/).

1971 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), "Victoria of Baden."

1972 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), "Gustavus V."

1973 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.V, p.743.

1974 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see QVD-2 page 176 note 30.

1975 Art Beeche.

1976 François R. Velde, Heraldica (http://www.heraldica.org/).

1977 Encyclopædia Britannica Online, "Charles XI."

1978 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), This article incorporates text from the public domain 1911 Encyclopædia Britannica.

1979 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/), Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 29.

1980 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/), Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 28.

1981 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 95.

1982 Nationmaster.com (http://www.nationmaster.com/encyclopedia), John III of Sweden.

1983 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 86.

1984 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 96.

1985 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), See R. N. Bain, Gustavus III and His Contemporaries, 1746–92 (1894).

1986 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 88.

1987 Markus F. Lutolf, Liestal, Switzerland, http://family-of-man.com.

1988 Encyclopædia Britannica Online, "Maximilian I."

1989 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Isabella I,."

1990 Encyclopædia Britannica Online, "Charles II (or III)."

1991 Encyclopædia Britannica Online, "Francis I."

1992 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 65 and Bund III tafel 1.

1993 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1816-1845, Ministerialbok.

1994 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fredrikstad: 1824-1879, Klokkerbok.

1995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1864-1878, Ministerialbok.

1996 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1770-1814, Ministerialbok.

1997 Vera Kvardal (vkvarATonline.no).

1998 jelaz@cox.net.

1999 Jerry Longstrom (http://www.angelfire.com/tv2/jlong/#tabell_1
jelazATcox.net).

2000 Lena Lidne.

2001 Laila Falk.

2002 Camilla Freng Billett, Message dated 10 Oct 2018.

2003 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id# 4931952.

2004 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id# 4865125.

2005 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2591283.

2006 Hilde Syversen (Hksyversen@aol.com).

2007 Lexikonett Amanda (http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20145).

2008 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id.# 4311119.

2009 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rolvsøy: 1909-1917, Ministerialbok.

2010 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hauges minde, Hauge østre, in Tune, Østfold.

2011 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1909-1920, Klokkerbok.

2012 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1909-1922, Ministerialbok.

2013 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gammelgaarden farm in Lødingen, Nordland.

2014 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Halse farm in Rødø, Nordland.

2015 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kanstad vestre farm in Lødingen, Nordland.

2016 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 484.

2017 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 483, 484.

2018 Lara E. Eakins, Tudor History (http://tudorhistory.org/).

2019 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 13.

2020 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1039. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2021 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 367-369, bind 8, side 82-83. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1038. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25.

2022 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 855. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 29.

2023 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 917. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

2024 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 905. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 57.

2025 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 904. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

2026 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 919. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

2027 Michelle Porch (mlporch@clinic.net).

2028 dthoms1@maine.rr.com.

2029 Sue Miller (SMi3532274@aol.com ...From death certificates and from Miss Eva Hubert, daughter.).

2030 This site is designed, maintained, and hosted by Gannett Fleming, Inc, Raritan Landing (http://www.raritanlanding.com/) (© 2000 New Jersey Department of Transportation. All Rights Reserved.), Community History.

2031 Gregory of Tours, The History of the Franks (Translated by Thorpe, Lewis. Penguin Books.).

2032 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Brunhild,."

2033 Encyclopædia Britannica Online, "Guntram."

2034 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles V (Holy Roman Empire),."

2035 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Philip II (of Spain),."

2036 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Mary I,."

2037 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso IX."

2038 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Ferdinand III (of Castile and León)."

2039 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso X."

2040 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Lancaster, House of,."

2041 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, pp.905-909.

2042 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VI."

2043 Encyclopædia Britannica Online, "Edward IV."

2044 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VII."

2045 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VIII."

2046 Encyclopædia Britannica Online, "Elizabeth I."

2047 Encyclopædia Britannica Online, "Edward VI."

2048 Catherine Saxton MacIntosh (ccmacintoshATrogers.com).

2049 Eva Saxton, from Myrtle Bromley.

2050 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/), Landnámabók.

2051 Karl Arnt Skarpeid, SKARPEID SLEKTSHISTORIE
VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE DEL 35 FRA TROMØY VED ARENDAL TIL SKARPEID I SØGNE
(http://www.songdalen.com/slektshistorie/35.htm).

2052 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/), Orkneyinger's Saga; Transcribed by Aaron Myer.

2053 Encyclopædia Britannica Online, "Scotland, history of."

2054 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 138.

2055 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland: 1757-1780, Ministerialbok.

2056 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 225.

2057 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Holter Nedre farm in Askim.

2058 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudim Nedre farm in Askim.

2059 Encyclopædia Britannica Online, Fulk III Nerra.

2060 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13.

2061 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2860).

2062 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Øvre farm in Trøgstad.

2063 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2858).

2064 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1883-1894, Ministerialbok.

2065 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skjolden farm in Askim.

2066 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fredriksberg in Berg, Østfold.

2067 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2859).

2068 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2164913.

2069 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solli farm in Aker, Akershus.

2070 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gurud østre farm in Askim.

2071 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2861); 1900 Census (Ref. 3174).

2072 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1750-1784, Ministerialbok.

2073 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census.

2074 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud øvre farm in Trøgstad.

2075 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census; 1865 Census.

2076 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haslerud mellem farm in Trøgstad.

2077 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud nedre farm in Trøgstad.

2078 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Thrygstad.

2079 Encyclopædia Britannica Online, "Edward V."

2080 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 10.

2081 Encyclopædia Britannica Online, "Lothair II (or III)."

2082 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 4.

2083 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), "Fredrika Dorotea Vihelmina of Baden."

2084 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslav II."

2085 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.).

2086 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 73.

2087 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Præstby østre farm in Spydeberg.

2088 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 155. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2089 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 153. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2090 Encyclopædia Britannica Online, "Galswintha."

2091 Encyclopædia Britannica Online, "Childebert II."

2092 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric II."

2093 Encyclopædia Britannica Online, "Sigebert II."

2094 Encyclopædia Britannica Online, "Theodebert II."

2095 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. J. Bateau: Dictionaire de Biographie Française. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 992. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 33, 46.

2096 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 554. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2097 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine IX Monomachus."

2098 Encyclopædia Britannica Online, "Zoë."

2099 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine VIII."

2100 Encyclopædia Britannica Online, "Theodora."

2101 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 96 and Bund III tafel 14.

2102 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 156. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2103 Encyclopædia Britannica Online, "Bretislav I."

2104 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 152. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2105 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 151. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2106 Encyclopædia Britannica Online, "Béla III."

2107 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1157. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

2108 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1153. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

2109 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick V."

2110 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 33.

2111 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Sigismund,."

2112 Encyclopædia Britannica Online, "Casimir IV."

2113 Encyclopædia Britannica Online, "Wladyslaw II Jagiello."

2114 Encyclopædia Britannica Online, "Jadwiga."

2115 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Edward,."

2116 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Richard II,."

2117 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.403,note a.

2118 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,p.800.

2119 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.402-403.

2120 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 103b and Bund III tafel 17b.

2121 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,pp.833-834.

2122 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII,pp.924-926.

2123 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 66 and Bund III tafel 2.

2124 Encyclopædia Britannica Online, "Albert, Prince Consort of Great Britain and Ireland."

2125 Encyclopædia Britannica Online, "Peter I."

2126 Encyclopædia Britannica Online, "Romanov Dynasty."

2127 Encyclopædia Britannica Online, "Ivan IV."

2128 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 99.

2129 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 98.

2130 Version 5.1.0 MPEG (1997 Edition.).

2131 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 64.

2132 Encyclopædia Britannica Online, "Nicholas II."

2133 Encyclopædia Britannica Online, "Alexandra."

2134 Encyclopædia Britannica Online, "Anastasia."

2135 Encyclopædia Britannica Online, "Catherine I."

2136 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 1.

2137 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Ferdinand I (Holy Roman Empire),."

2138 Encyclopædia Britannica Online, "Marie De Médicis."

2139 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 18.

2140 Encyclopædia Britannica Online, "Francis II."

2141 Encyclopædia Britannica Online, "Bourbon, House of."

2142 Encyclopædia Britannica Online, "Albret Family."

2143 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XIII."

2144 Encyclopædia Britannica Online, "Louise Of Savoy."

2145 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XII."

2146 Encyclopædia Britannica Online, "Louis IX."

2147 Encyclopædia Britannica Online, "Philip III."

2148 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 16.

2149 Encyclopædia Britannica Online, "Charles IV."

2150 Encyclopædia Britannica Online, "Philip V."

2151 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Of France."

2152 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Louis X,."

2153 Encyclopædia Britannica Online, "John I."

2154 Encyclopædia Britannica Online, "Philip VI."

2155 Encyclopædia Britannica Online, "John II."

2156 Encyclopædia Britannica Online, "Charles V."

2157 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles VI (of France),."

2158 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Of Bavaria."

2159 Encyclopædia Britannica Online, "Charles VII."

2160 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XI."

2161 Encyclopædia Britannica Online, "Charles VIII."

2162 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Brittany."

2163 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret Of Valois."

2164 Encyclopædia Britannica Online, see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 14.

2165 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Volume VII.

2166 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 38.

2167 Encyclopædia Britannica Online, "Charles I (or II)."

2168 Encyclopædia Britannica Online, "Lorraine, Charles de Lorraine, 2nd cardinal (2e cardinal) de."

2169 Encyclopædia Britannica Online, "Lorraine, Jean de Lorraine, 1st cardinal (1er cardinal) de."

2170 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Austria."

2171 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XIV."

2172 Encyclopædia Britannica Online, "Marie-Thérèse Of Austria."

2173 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kastdalen farm in Askim.

2174 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nygaard farm in Fet, Akershus.

2175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0014: Parish register (official) no. I 14, 1878-1891, p. 47.

2176 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Nygaard (56, 8) farm in Fet, Akershus.

2177 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Bertha - HERBERT THURSTON; Transcribed by Susan Birkenseer.

2178 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), St. Ethelbert - E. MACPHERSON; Transcribed by Robert B. Olson.

2179 Encyclopædia Britannica Online, "Hengist and Horsa."

2180 Encyclopædia Britannica Online, "Philip II."

2181 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Marivi Dayrit Magat: http://www.serv.net/~marivim/royalty.html.

2182 Encyclopædia Britannica Online, "Russell Family."

2183 Encyclopædia Britannica Online, "Russell, Bertrand."

2184 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 50.

2185 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Farnese."

2186 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Henri I de Lorraine, 3e duc de."

2187 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Louis II de Lorraine, 2e cardinal de."

2188 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Louis III de Lorraine, 3e cardinal de."

2189 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Henri II de Lorraine, 5e duc de."

2190 Encyclopædia Britannica Online, "Charles III (or IV)."

2191 Encyclopædia Britannica Online, "Charles IX."

2192 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 32.

2193 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 26d.

2194 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 27.

2195 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 237. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

2196 Encyclopædia Britannica Online, "Robert The Strong."

2197 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 289. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

2198 Encyclopædia Britannica Online, "Eudes."

2199 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 465.

2200 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 465, 470.

2201 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 410.

2202 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nordre Tornerud farm in Askim.

2203 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 265.

2204 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Arbinsgate 8 in Kristiania.

2205 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 265, 410.

2206 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Grottenberg farm in Trøgstad.

2207 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 44, 49, 73, 149-150, 316, 322.

2208 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kjelgaard farm in Askim.

2209 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Kjelgaard (plads) in Askim.

2210 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 82.

2211 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 82, 410.

2212 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Rødfyldgaten 24 in Kristiania.

2213 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 411.

2214 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Langbraaten farm in Askim.

2215 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 184.

2216 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Elvestad (85, 1) farm in Askim.

2217 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 152.

2218 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Grøtvedt mellem farm in Askim.

2219 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 184, 411.

2220 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Korsvold farm in Askim.

2221 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Haugen (20, 4) farm in Eidsberg.

2222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 325.

2223 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 421.

2224 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 411, 421.

2225 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 190.

2226 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skaug farm in Askim.

2227 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Folkenborg in Eidsberg.

2228 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 410.

2229 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 449.

2230 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 390.

2231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ihlen nordre farm in Askim.

2232 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ihlen søndre farm in Askim.

2233 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1908-1946, Ministerialbok.

2234 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 4989007.

2235 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjeberg: 1898-1911, Ministerialbok.

2236 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 274, 390.

2237 Encyclopædia Britannica Online, "Clotilda, Saint."

2238 Encyclopædia Britannica Online, "Clotilda, Saint" and "Burgundy."

2239 Encyclopædia Britannica Online, "Gundobad."

2240 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 127. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1085. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 97.
.

2241 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1089. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

2242 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1102. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

2243 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1084. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 16.

2244 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1086. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

2245 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 27.

2246 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 295. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 81.

2247 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 315. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 87.

2248 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 973. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 76.

2249 Encyclopædia Britannica Online, "Adalbert."

2250 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 296. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

2251 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 312. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

2252 Encyclopædia Britannica Online, Pippin I.

2253 Encyclopædia Britannica Online, Pippin II.

2254 Luann Kris Miller (<luannkris@mindspring.com>).

2255 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1150. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 58.

2256 Encyclopædia Britannica Online, "Leopold II."

2257 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 20.

2258 The FreeDictionary.com (http://encyclopedia.thefreedictionary.com;
Farlex, Inc.
347 Keats Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006
USA
Fax: 215-938-9342).

2259 Encyclopædia Britannica Online, "Francis Ferdinand, Archduke Of Austria-este."

2260 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick (I)."

2261 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 63.

2262 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 56.

2263 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 57.

2264 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln NF Bund I.1 Tafel 166.

2265 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 128.

2266 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XV."

2267 Encyclopædia Britannica Online, "Marie (-Catherine) Leszczynska."

2268 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 62.

2269 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 61.

2270 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1180. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2271 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 371. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 27.

2272 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 372. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 32.

2273 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 435. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2274 Encyclopædia Britannica Online, "Billung Dynasty."

2275 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 441. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2276 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 449. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2277 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 442. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2278 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dr. Wilhelm Wegener: , side 72. Karl Ferdinand Werner: , side 452. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 122. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 49.

2279 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lexicon des Mittelalters: Band I, side 1015.

2280 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 123. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 49, 56.

2281 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 8.

2282 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Lexicon des Mittelalters: Band V, side 2206.

2283 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad I."

2284 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 450, se nr. 442 Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2285 Encyclopædia Britannica Online, "Berengar."

2286 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Susie Boulton og Christopher Catling: Venedig & Venetien. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 301. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

2287 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 437. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28.

2288 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 410. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28, 70.

2289 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 439. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28.

2290 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 847. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 57.

2291 Encyclopædia Britannica Online, "Berengar II."

2292 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 20-27. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 297. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 55.

2293 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 298. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

2294 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 304. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

2295 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 305. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

2296 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 103 and Bund III tafel 17.

2297 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, Luisa García Calles, Doña Sancha (León, 1972), p. 20, citing a document of the infanta Elvira, sister of Alfonso VI, November 11, 1095; Archivo de San Isidoro de León, Reales, no. 132. The Library of Iberian Resources Online (LIBRO) is a joint project of the American Academy of Research Historians of Medieval Spain and the University of Central Arkansas. Its task is to make available to users the best scholarship about the peoples and nations of the Iberian peninsula.

2298 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 191.

2299 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln says died 1166?.

2300 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1001. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 25.

2301 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1181. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2302 The Finnish Historical Society, http://www.kansallisbiografia.fi/english.html (The Finnish Historical Society has been editing the National Biography of Finland since 1993. When complete, the planned 6,000 biographical articles will primarily cover the most important Finns, but some influential non-Finnish personalities - e.g. some of Swedish rulers during the time Finland was part of the Swedish realm, before the year 1809 - will also be included. The National Biography is to be published first via Internet, then as a CD-ROM and finally as a book series.).

2303 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), See Brigida Haraldsdatter.

2304 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 247-248. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 695. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2305 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 700. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2306 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 701. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2307 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 696. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2308 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga avsnitt 11. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 697. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2309 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Harald Harfager's Saga.

2310 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22, 110, 138, 231, 242; Harald Hardrådes saga, avsnitt 33. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 og 3. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 797. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 93.

2311 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 430. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2312 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 59. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67.

2313 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1185. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2314 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 23.

2315 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 23.

2316 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 161. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

2317 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 163. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

2318 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 104.

2319 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 342-343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 164. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

2320 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 160. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

2321 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 159. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2322 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 53. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

2323 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 3.

2324 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 47. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

2325 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1002. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 81.

2326 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1059. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 81.

2327 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 852. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2328 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 292. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 99.

2329 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Harry Breszlau: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Konrad II. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 991. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 46.

2330 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europaische Stammtafeln Band II Tafel 42.

2331 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 286. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

2332 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 261. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 87.

2333 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 318. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 59, 87.

2334 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Henry III (of England),."

2335 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Beaufort, Margaret."

2336 Encyclopædia Britannica Online, "Philip I."

2337 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/), Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 89.

2338 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Tudor,."

2339 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 63.

2340 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca.

2341 Encyclopædia Britannica Online, "Alfonso VI."

2342 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 921. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

2343 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, The Kingdom León-Castilla under King Alfonso VI; Chapter 10.

2344 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, The Kingdom of León-Castilla under Alfonso VI; Chapter 12.

2345 Mark Humphrys, http://www.compapp.dcu.ie/~humphrys/FamTree/Islam/index.html (16 June 2000.). The line is disputed at Zaida (of course). The modern consensus seems to be that the descent is real, and that the Christians disputed it for purely political reasons (they did not want it known that the whole Spanish Christian Royal House had Moorish Islamic ancestry).

Maria de Padilla is the ancestor of every English monarch from Edward IV (succ 1461) to the present day except for Henry VII.

The Prophet Muhammad traced his ancestry back to Adnan around 100 BC. This looks plausible - I am unsure what the professional consensus on it is. Beyond that, this attempt to link Adnan to the Biblical Abraham is obvious mythology. Apart from anything else, even if Abraham existed, he would have lived something like 2300 BC.

2346 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, Chapter 12.

2347 Mark Humphrys, http://www.compapp.dcu.ie/~humphrys/FamTree/Islam/index.html (16 June 2000.).

2348 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vognmandsgade 6 in Kristiania, Norway.

2349 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2164524.

2350 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. 9, 1913-1923, p. 256.

2351 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2164526.

2352 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. 9, 1913-1923, p. 261.

2353 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 256, 390.

2354 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Løkken in Askim.

2355 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 255-56, 269, 390.

2356 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for Aaserud (plads) in Askim.

2357 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 922. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65, 74.

2358 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 945. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65, 74.

2359 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16. Fartein Valen-Sendstad: Gudbrandsdalen i middelalderen, Garden og samfunnet (Hamar 1956), side 171f.

2360 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16.

2361 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14, 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 548, 584, 597.

2362 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515.

2363 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 540.

2364 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 19-20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748), Littera B. RA, odelsskatt 1655/56 og 1656/57 for Heggen og Frøland. RA, Danske kanselli, skap 9, pk. 133, jordebok for Askim, Trøgstad og Eidsberg (Årsrtallet må være 1615). Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

2365 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 299-300. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 540-543. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

2366 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 70b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 317; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 86. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 299-300. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

2367 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 149.

2368 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 42, 43, 404.

2369 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 62, 117-18.

2370 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 41b og 66b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 256. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345.

2371 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 42, 404.

2372 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 62.

2373 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 13. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 25. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 39-40, 42; bind 3 side 62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345; bind II, side 128.

2374 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98-99. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 300. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 336.

2375 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 98, 99.

2376 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 254.

2377 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 394. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 301-302. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

2378 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547-548, 581; Bind 2, side 97, 359. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 114, 123, 302-303. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 434-435.

2379 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 547, 581.

2380 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 544-46, 579-80.

2381 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 1: "Baptizati", folio 66.
Kirkebok Askim nr. 1: "Begrafne", folio 55.
Kirkebok Askim nr. 1: "Begrafne", folio 59.
Kirkebok Eidsberg nr. 3: "Begravede", folio 165.
Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 72, nr. 30. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Aschim Præstegield, Fulde Gaarder, folio 82b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 139. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 225, 540-546, 579-580, 603.

2382 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 545-546, 603.

2383 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 545-46.

2384 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336-338, 602-604.

2385 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-47, 602-03.

2386 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 42-43.

2387 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 31b. Manntallet i 1663-66. Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 293; Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 52 og 70. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 239. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336, 578, 602-603.

2388 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336, 602-03.

2389 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 43.

2390 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 21. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 295; Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 54 og 72, nr. 33. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 73a-73b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 576, 601-602.

2391 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 24. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 600-602.

2392 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 600-02.

2393 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 598-601. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552-553, 559, 593.

2394 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 598-600.

2395 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 66-67. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 597-598. O.A. Øverland: Norges Historie, Bind IV, side 598-602. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552, 557-559, 593.

2396 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 562, 593.

2397 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 598.

2398 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552, 557-559, 593.

2399 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 541, 552, 559, 593.

2400 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Thune, Aabøyde, Wembe och Hualløer Skibbrede, Schibtued Sogenn. Skattematrikkelen av 1647, Veme skipreide, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, Schibtued Soegnn, folio 8. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.2 Tune, Vemme, Åbygge og Hvaler len, folio 180; Prestenes manntall: 2.8 Skiptvet prestegjeld, folio 244 og 263. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Skiptvet, folio 216b. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 370-371. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 249, 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523-524, 541, 592-593.

2401 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523-524, 541.

2402 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 59a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 682. Bygdebok for Eidsberg, Bind 1, side 341. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 432. Gårdshistorie for Eidsborg og Mysen, Bind I, side 567 og 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 502-503, 523, 592.

2403 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 562-563, 593.

2404 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 573, 649.

2405 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 55-56; Bind 2, side 347. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 573-574; Bind II, side 222.

2406 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 131b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 188. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 396, 648-649.

2407 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 3: , folio 198. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 649, 671. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 188, 361; nr. 6, 1761-1787, folio 36.

2408 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 671 og 702-704. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 360.

2409 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 100.

2410 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303, 671. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 100.
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 13, 1830-1839, folio 165b.

2411 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30a. Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13; Trøgstad prestegjeld, Baadstadz Annex, folio 31, nr. 3. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 13. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 224. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336-350, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

2412 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Johan Garder: Reier Smedsens slekt, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 175-176, 180. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 382-384. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 683. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 551-553, 594.

2413 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 334, 336-48.

2414 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 332-334. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 18-19, 49-51.

2415 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norske4 Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, IV binds 1. hefte, side 319. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 16-18, 20, 49-51.
.

2416 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48.

2417 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 350.

2418 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 350, 511, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

2419 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 405. Bent og Vidar Billing Hansen, Rosensverdslektens forfedre, side 110.

2420 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 18. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 687. Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby]: Nes på Romerike, Gardshistorie, Bind V, Finholt.

2421 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, folio 76b; nr. 22, folio 29b og nr. 24a, folio 4a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678.

2422 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 17. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 308; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 31.

2423 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 135. Pantebok Heggen og Frøland nr. 7a, 1787-1801, folio 33 og 60; nr. 7b, 1802-1807, folio 438 og 474. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 279. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

2424 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Østre farm in Trøgstad.

2425 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 3: , folio 109, nr. 35. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

2426 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 169, 255-56, 268-69, 390.

2427 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 169.

2428 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kløfta farm in Askim.

2429 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 268.

2430 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1839-1860, Ministerialbok.

2431 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 399.

2432 Heidi Huitfeldt (heidi@arknett.no).

2433 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Høland nr. 6: , folio 217, nr. 12. Folketellingene for 0113 Trøgstad og 0214 Høeland i 1801. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 676 og 681.

2434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1902-1919, Ministerialbok.

2435 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 7: , folio 474, nr. 18. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Folketælling 31. December 1865, Smaalenenes Amt, 16 Eidsberg, Matriculens Løbe No 73 Vandog, folio 110. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 42-43, 45, 77-78.

2436 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sandem farm in Eidsberg.

2437 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rackestad sogen, folio 10. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 658. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 234-236.

2438 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 413.

2439 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingene for 0214 Høeland i 1801. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 681. Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

2440 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Komnes Væstre farm in Høeland, Akershus.

2441 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

2442 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 5: . folio 148; , folio 121. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard.

2443 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Wammer farm in Trøgstad.

2444 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 132, nr. 27. Pantebok Heggen og Frøland nr. 8, 1807-1823, folio 43b, 145, 271b og 300b. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

2445 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 28.

2446 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Kirkebok Askim nr. 3: , folio 91. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 290.

2447 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 28, 31, 32, 37, 39.

2448 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 308.

2449 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 4: , folio 138, nr. 9. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28, 31-32, 37, 39, 483-4, 527. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 290. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308, 418. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Notater fra Kaare Nygaard.

2450 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 4: , folio 140, nr. 3. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 503. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28.

2451 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 234, 350.

2452 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Langenæs farm in Askim.

2453 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 25 og 358; nr. 6, 1761-1787, folio 333. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 507. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308.

2454 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rom Nordre farm in Askim.

2455 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-1739, folio 282b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 140. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 257-259. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 666.

2456 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Melleby med Østby farm in Eidsberg.

2457 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 165. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82, 90.

2458 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 42. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 80.

2459 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 36. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 80.

2460 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 37. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80.

2461 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 41. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80.

2462 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 35. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 79.

2463 Encyclopædia Britannica Online, "Casimir I."

2464 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw II."

2465 Encyclopædia Britannica Online, "Poland, history of."

2466 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 17. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 79. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright (c) 2000.

2467 Encyclopædia Britannica Online, "Leofric."

2468 Encyclopædia Britannica Online, "Godiva, Lady."

2469 Encyclopædia Britannica Online, "Batu."

2470 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 135.

2471 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-BP).

2472 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN:2T6K-SV).

2473 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 19XW-B0).

2474 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 19XW-C5).

2475 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2S2M-6K).

2476 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2S2M-7Q).

2477 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: BX2H-XC).

2478 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
.

2479 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: BX2H-W6).

2480 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-2B).

2481 Charles C. Chaney, Dameron-Damron Family Associatioin (ccchaney@sbcglobal.net), Email of 23 Jul 2005.

2482 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-15).

2483 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18QD-7P).

2484 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18QD-6J).

2485 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2PTB-91).

2486 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-TT).

2487 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 182.

2488 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Krogstad farm in Eidsberg.

2489 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Krogstad farm in Eidsberg.

2490 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1478807.

2491 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Krogstad farm in Eidsberg.

2492 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Harbitzgate 23 in Kristiania.

2493 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), IId # 674817.

2494 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Narvestad farm in Eidsberg.

2495 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 181-82.

2496 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), IId # 674815.

2497 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Baldersgade 12 in Kristiania.

2498 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Mellem Keisemarkgade in Horten, Vestfold.

2499 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 31B9-0F).

2500 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 31B9-1L).

2501 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-XC).

2502 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-ZJ).

2503 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: C7GN-4Q).

2504 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: C7GN-5W).

2505 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MRN).

2506 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MSV).

2507 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MN2).

2508 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MP8).

2509 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MKF).

2510 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1VXB-6CD).

2511 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MT9).

2512 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MVH).

2513 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MPG).

2514 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MQN).

2515 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MCD).

2516 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MDL).

2517 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-M04).

2518 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-M1B).

2519 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LZX).

2520 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LRP).

2521 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LWJ).

2522 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 157. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2523 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1192. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 37.

2524 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/), Alison Weir, Britain's Royal Family: A Complete Genealogy (London, U.K.: The Bodley Head, 1999), page 43.

2525 Encyclopædia Britannica Online, "Wihtred."

2526 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 268, 305.

2527 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1814-1838, Ministerialbok.

2528 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso VIII,."

2529 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1006. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2530 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1005. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 41.

2531 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1007. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2532 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1008. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2533 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1009. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2534 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1010. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

2535 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Ramon Menendez Pidal: La España del Cid. Enciclopedia universal illustrada Evropo - Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1028. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 41.

2536 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1004. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 78.

2537 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 268.

2538 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 168-69.

2539 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 418.

2540 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Huitfelts Gade 16b in Kristiania.

2541 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Maridalsveien 91 in Kristiania.

2542 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 940. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35.

2543 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Løkkeveien 11 in Kristiania.

2544 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hansteensgate 12 in Kristiania.

2545 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjølsen Teglværk in Vestre Aker, Akershus.

2546 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1003. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25.

2547 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1000. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 46, 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 57.

2548 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 901. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 45-46, 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 57.

2549 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.IV, p.320-321, note c.

2550 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Complete Peerage, vol.VII, pp.378-387, pp.547.

2551 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.VII, pp.396-401.

2552 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.VII,pp.396-401.

2553 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 232-233, 268-272. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 31.

2554 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europaisch Stammtafeln Band II Tafel 7.

2555 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), One source says she died 1361.

2556 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 187, 418.

2557 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 418.

2558 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 229, 231, 236.

2559 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud farm in Askim.

2560 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 15-16.

2561 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Casselen farm in Askim.

2562 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 445.

2563 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 85.

2564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hof farm in Askim.

2565 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoff (80, 2) farm in Askim.

2566 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Bærum: 1916-1922, Fødselsregister.

2567 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Bærum: 1904-1924, Ministerialbok.

2568 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 85, 104.

2569 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 327.

2570 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sandaaker farm in Rakkestad.

2571 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1878-1893, Ministerialbok.

2572 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 250.

2573 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Næsset farm in Skiptvet.

2574 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 85, 95.

2575 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 25, 67, 327.

2576 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 95.

2577 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 71.

2578 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 67, 71, 327.

2579 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 115, 131, 169.

2580 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 165, 327.

2581 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 327.

2582 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, A History of Aragon and Catalonia, 12, Pedro IV.

2583 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 337.

2584 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vollene farm in Askim.

2585 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Grønli farm in Askim.

2586 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 136.

2587 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grotvedt Nordre farm in Askim, Østfold.

2588 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 42, 165.

2589 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Moseby farm in Askim.

2590 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Torud nordre farm in Trøgstad.

2591 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 43, 95, 142.

2592 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Moseby farm in Askim.

2593 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 422.

2594 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Trosterud farm in Askim.

2595 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 42.

2596 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løkken (80, 13) farm in Askim.

2597 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 36-37, 42, 147.

2598 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fladmark farm in Askim.

2599 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Østreng farm in Askim.

2600 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 42, 147.

2601 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 147.

2602 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Underhaugsveien 11 in Kristiania.

2603 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østereng farm in Askim.

2604 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 336.

2605 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 95, 142.

2606 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 203.

2607 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 38, 75, 340.

2608 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 372.

2609 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1914-1936, Klokkerbok.

2610 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 142, 147.

2611 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 38, 86, 358.

2612 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1890-1894, Ministerialbok.

2613 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sørum: 1846-1863, Ministerialbok.

2614 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Svendserud farm in Sørum, Akershus.

2615 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Østreng farm in Askim.

2616 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 147, 422.

2617 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Spindestrædet 155 26 in Fredrikshald.

2618 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Nord-Aurdal / Svennes: 1883-1910, Klokkerbok.

2619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Næs nordre (mellem) farm in Trøgstad.

2620 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 4119702.

2621 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 4119701.

2622 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1860-1869, Ministerialbok.

2623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kurøen farm in Rødenæs.

2624 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 8-9.

2625 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Avskrift i Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet av dokument datert påsken 1564.

2626 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/, The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca; Chapter 1. Alexandre Bruel, Recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny, 6 vols. (Paris, 1876-1903), 4:625-626. Agnes's death has frequently been given as June 6, 1078, based on a garbled notice in the "Annales Compostellani," ed. Enrique Flórez, ES, vols. 1-27 (Madrid, 1747-72), 23:322. The notice more probably refers to her half sister of identical name, who was married to Peter I of Aragón. The French Chronicle of St. Maixent says that she was repudiated by Alfonso; see Alfred Richard, Histoire des comtes de Poitou (Paris, 1903), 1:307-308 and n. 1. In any event, Agnes was buried, as were three other spouses of Alfonso subsequently, at the royal monastery of Sahagún; Julio Puyol y Alonso, El abadengo de Sahagún (Madrid, 1915), pp. 17-18 and n. 1.

2627 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 903. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57, 74.

2628 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), http://www.bartleby.com/65/he/HenryBur.html.

2629 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 51.

2630 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)).

2631 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Marivi Dayrit Magat: Ancestors of Diana, princess of Wales.

2632 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,p.589.

2633 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.487-489.

2634 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.489.

2635 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Ancestors of Diana, princess of Wales by Joan Bos, Hosted by Marivi Dayrit Magat.

2636 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, Appendix H.

2637 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.), p. 186.

2638 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Slaamodtgangen 6 in Christiania.

2639 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1862-1882, Ministerialbok.

2640 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Markveien 50 in Kristiania.

2641 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.), Ifølge kirkebokens dåps- og konfirmasjonsnotat var hun født den 23.des.1868, men på gravsteinen står det den 24. desember som fødselsdato. Når det gjelder selve fødestedet er dette noe forvirrende. I kirkeboken for Enebakk står ikke noe direkte fødested, men det heter at moren er fra Sammerud i Trøgstad. Da hun ble konfirmert het det at hun var født på "Holte af Melnæs (i Høland)" og da hun giftet seg "Melnæs i Høland". Går ut fra at stedsnavnet vel er riktig, men kommunen er det ikke.

2642 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.), Ifølge kirkebokens dåps- og konfirmasjonsnotat var han født den 05.des.1870, men på gravsteinen, og i andre kilder, står det den 6. desember som fødselsdato.

2643 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.), pp. 186-88.

2644 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tangen farm in Trøgstad.

2645 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com.

2646 Deb Houdek Rule, Deb Houdek Rule (http://www.dahoudek.com/familyhistory/index.htm).

2647 Encyclopædia Britannica Online, "Halfdan."

2648 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 282. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2649 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Harald Hårfagre's Saga.

2650 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Odd Nystrøms Slektssider: http://www.onystrom.com.

2651 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 155.

2652 Encyclopædia Britannica Online, "Hlothere."

2653 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 946. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

2654 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 962. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

2655 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 963. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

2656 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 417.

2657 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Løken nordre farm in Askim.

2658 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Skulerud farm in Eidsberg.

2659 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Frøyset Helge, Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie Bind 1 s.319-323 (Mysen: Eidsberg og Mysen historielag, Mysen, 1959).

2660 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 28-9.

2661 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 498, 500-01, 614.

2662 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p.407.

2663 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p.126.

2664 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 196.

2665 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sand farm in Eidsberg.

2666 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bakke (58, 31) in Eidsberg.

2667 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Brevik: 1847-1865, Ministerialbok.

2668 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Torvgate 79 in Brevik.

2669 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Email dated 27 Jan 2005.

2670 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 333.

2671 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Liholt in Askim.

2672 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 29, 48.

2673 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 136, 232.

2674 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gudim nedre (162a1) farm in Askim.

2675 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gudim øvre farm in Askim.

2676 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 29.

2677 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 248.

2678 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 131-32, 199.

2679 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 113, 226.

2680 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Høiendal farm in Askim.

2681 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 29, 39, 40, 48-49.

2682 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 61.

2683 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 330.

2684 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gudim nedre farm in Askim.

2685 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gui øvre farm in Askim.

2686 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Finstad farm in Hobøl.

2687 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Finstad (22, 1) farm in Hobøl.

2688 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Tornerud farm in Askim.

2689 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tornerud (99, 7) farm in Askim.

2690 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Brinkensgate 55 in Kristiania.

2691 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 323, 372.

2692 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 56.

2693 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Frydenlund farm in Askim.

2694 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 132.

2695 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Maren Kristine Andreasdatter 1830 Askim (Collection Details: Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853.

2696 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løken (53, 3) farm in Askim.

2697 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 232-33.

2698 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 233, 276, 468.

2699 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Moen farm in Askim.

2700 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 501.

2701 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 176-77, 184, 233.

2702 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Henstad vestre (52, 2) farm in Askim.

2703 Tor A. Aasheim Torp, Email, Nov 2000.

2704 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Henstad farm in Askim.

2705 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 233.

2706 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 233, 326.

2707 Torgny Toverud (utoveruATonline.no).

2708 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gurud østre farm in Askim.

2709 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Ringsby in Askim.

2710 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 341.

2711 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Salseng farm in Askim.

2712 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Salseng (71, 1) farm in Askim.

2713 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 37, 483.

2714 Kai Henning Jacobsen, Familien Jacobsens informasjons og slektsside (http://home.chello.no/~jakobsen/jacobsen/index.html). Kai Henning©mars 2001

2715 Kai Henning Jacobsen, Familien Jacobsens informasjons og slektsside (http://home.chello.no/~jakobsen/jacobsen/index.html).

2716 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Riseng farm in Askim.

2717 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 498, 500.

2718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Olberg (30, 1) farm in Askim.

2719 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Olberg farm in Askim.

2720 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 219, 498.

2721 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 498.

2722 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 348.

2723 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 80, 348.

2724 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Liabrovn. 65 in Kristiania.

2725 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 232, 248.

2726 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 219.

2727 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for Bilidt in Askim.

2728 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 549.

2729 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 37, 127, 171.

2730 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 260.

2731 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken (54, 8) farm in Askim.

2732 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løken farm in Askim.

2733 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2166436.

2734 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 338.

2735 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 138-39, 549.

2736 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 37, 171.

2737 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 261.

2738 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Onstad farm in Askim.

2739 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 328.

2740 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Eidsvold værk (Landhandleri) in Eidsvoll.

2741 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 260, 270.

2742 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Søeng (54, 13) farm in Askim.

2743 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kampen: 1907-1917, Ministerialbok.

2744 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 211.

2745 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 76, 318.

2746 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 59.

2747 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 248-49.

2748 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 298.

2749 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Askim vestre farm in Askim.

2750 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 249.

2751 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Austvold farm in Askim.

2752 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 249, 320.

2753 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Thorrud farm in Enebakk, Akershus.

2754 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 59, 60.

2755 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 104, 249.

2756 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 85, 307, 459.

2757 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Verksgaten 21 in Kristiania.

2758 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1893-1917, Ministerialbok.

2759 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1919-1966, Lysningsprotokoll.

2760 Tor A. Aasheim Torp, 29 August 2000.

2761 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rud øvre farm in Trøgstad.

2762 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Bøkkelstad farm in Trøgstad.

2763 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 964. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

2764 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Email dated 13 Jan 2006.

2765 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vogts Gade 15 in Kristiania.

2766 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 355.

2767 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aaser farm in Askim.

2768 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for the Aaser farm in Askim.

2769 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Bø kirkebøker, F/Fa/L0013: Parish register (official) no. 13, 1909-1921, p. 9.

2770 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Lunder kirkebøker, G/Ga/L0004: Parish register (copy) no. I 4, 1889-1917, p. 130.

2771 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1903-1925, Klokkerbok.

2772 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gamle Aker: 1880-1887, Ministerialbok.

2773 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 230.

2774 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Email, 10 Oct 2000.

2775 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 559-60.

2776 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Løchen Søndre farm in Askim.

2777 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 215, 256.

2778 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 216, 217, 220, 256.

2779 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Løchen Nordre farm in Askim.

2780 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 216, 256.

2781 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 35.

2782 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 220, 337.

2783 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 220, 335, 337.

2784 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 591, 595.

2785 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 220.

2786 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gillingsrud farm in Trøgstad.

2787 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tomb-stones in Trøgstad.

2788 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gillingsrud farm in Trøgstad.

2789 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vaal Plads Grønlien farm in Kraakstad, Akershus.

2790 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0001: Parish register (official) no. II 1, 1878-1902, p. 35.

2791 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sofienberggate 29 in Kristiania.

2792 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1911-1925, Klokkerbok.

2793 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 563, 593.

2794 Encyclopædia Britannica Online, "Catherine Of Sweden, Saint."

2795 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 80, 348, 367.

2796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gudim farm in Rakkestad.

2797 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 348, 367.

2798 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 35, 367.

2799 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Weir attributes her to an unknown mother.

2800 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Other sources show her born in 1282.

2801 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.VII,pp.142-148.

2802 Encyclopædia Britannica Online, "Stanislaw I."

2803 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIp1,p.537.

2804 Encyclopædia Britannica Online, "Algirdas."

2805 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 134-35, 139.

2806 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 126, 182.

2807 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Haralstad farm in Askim.

2808 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 293.

2809 Lisbeth Randa (lis-toneATonline.no).

2810 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 134, 138-39.

2811 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp 135-37, 140.

2812 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp.136-37.

2813 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fusk nordre farm in Askim.

2814 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 321.

2815 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 201, 202.

2816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Garsæg Østre farm in Eidsberg.

2817 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 197-98, 200-03.

2818 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 260.

2819 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Soelberg farm in Askim.

2820 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 200-03.

2821 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 134-35.

2822 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Onstad farm in Askim.

2823 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 171.

2824 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Nils Buverud Dynamic Family Tree: www.buverud.no.

2825 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 140.

2826 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1814-1831, Klokkerbok.

2827 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 334, 336.

2828 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Olof (II) Björnsson."

2829 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind XIV (1953), side 245-248. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 257, 264, 267. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 28-29. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 5, 43. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 72, 80. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), . Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 73.

2830 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/), "Eric VI of Sweden."

2831 Encyclopædia Britannica Online, "Kestutis."

2832 Encyclopædia Britannica Online, "Vytautas The Great."

2833 Encyclopædia Britannica Online, "Sigismund I."

2834 Encyclopædia Britannica Online, "Sigismund II Augustus."

2835 Encyclopædia Britannica Online, "Wladyslaw III Warnenczyk."

2836 Encyclopædia Britannica Online, "Casimir III."

2837 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 118.

2838 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Elvestad farm in Eidsberg.

2839 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 924. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

2840 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 923. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 35, 74.

2841 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 938. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35, 74.

2842 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 939. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35.

2843 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 944. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35.

2844 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 941. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35.

2845 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 89, 362.

2846 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 89.

2847 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1966-1969, Lysningsprotokoll.

2848 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 28.

2849 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 125-126.

2850 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grøtvedt Søndre farm in Askim.

2851 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 183.

2852 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømthytten farm in Askim.

2853 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 188, 430.

2854 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 156-57.

2855 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 117-118.

2856 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 156.

2857 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 384.

2858 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 259-60.

2859 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Riiseng farm in Askim.

2860 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 60.

2861 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 26.

2862 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 32.

2863 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 63.

2864 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 68.

2865 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 70.

2866 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 64.

2867 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0001: Parish register (official) no. 1, 1733-1757, p. 72.

2868 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 111-112.

2869 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 3-4.

2870 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 13-14.

2871 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 23-24.

2872 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 242, 446.

2873 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 473.

2874 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nes (Gnr 76, Bnr 1,3,5) farm in Spydeberg.

2875 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skabben farm in Eidsberg.

2876 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 323.

2877 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 233 & 447.

2878 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 76, 341.

2879 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 233, 447.

2880 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken st søndre (29, 4) farm in Spydeberg.

2881 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 196, 397.

2882 Håkon Mosseby (mosseby68ATgmail.com), Email dated 23 Feb 2011.

2883 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 131, 337.

2884 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2577920.

2885 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2577919.

2886 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 440, 447.

2887 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak: 1816-1842, Ministerialbok.

2888 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 229, 463.

2889 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 462-63.

2890 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 463.

2891 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 463 & 466.

2892 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 463-65.

2893 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 101.

2894 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 465.

2895 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), From Burke, which is often fallible.

2896 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 136, 138, 243.

2897 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 498, 499.

2898 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 256, 342.

2899 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Lars Paulsen 1820 Aslim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853.

2900 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Løken søndre farm in Askim.

2901 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Opsal søndre farm in Enebakk, Akershus.

2902 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 68, 327.

2903 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 60.

2904 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 71.

2905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Torp nordre farm in Spydeberg.

2906 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Torp nordre farm in Spydeberg.

2907 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1857-1866, Ministerialbok.

2908 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Thorkelsrud farm in Eidsberg.

2909 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 49.

2910 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 49-50.

2911 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 61, 318, 463.

2912 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1801.

2913 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1742-1758, Ministerialbok.

2914 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Fusch farm in Askim.

2915 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1721-1749, Ministerialbok.

2916 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 121 & 225.

2917 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 121.

2918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Torp farm in Trøgstad.

2919 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 307.

2920 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 316, 352.

2921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aas farm in Askim.

2922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Langnes østre (95, 1) farm in Askim.

2923 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 352.

2924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sandum farm in Spydeberg.

2925 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skaug nordre farm in Trøgstad.

2926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Højendal farm in Askim.

2927 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 105, 113.

2928 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 75.

2929 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 62.

2930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Askim.

2931 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 105, 113, 245, 269, 397.

2932 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 179.

2933 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179, 311.

2934 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179-180.

2935 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 83, 352.

2936 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p.179.

2937 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Herman Foss'sgate 12 in Kristiania.

2938 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Søndre Forstad in Holmestrand, Vestfold.

2939 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Lang Gade in Holmestrand, Vestfold, Norway.

2940 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stensgaten 24 in Kristiania.

2941 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bøhagesletten II in Tinn, Telemark.

2942 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Arbeidergaten 1 in Kristiania.

2943 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vølen farm in Trøgstad.

2944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Solvang farm in Askim.

2945 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hobbel (24a) farm in Askim.

2946 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Østby in Askim.

2947 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østby farm in Askim.

2948 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p.164.

2949 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 106-07.

2950 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 357.

2951 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 106.

2952 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 107.

2953 Marit Ulfsby Rensmoen (MRensmoenATkrafteurope.com).

2954 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 323.

2955 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 79, 82.

2956 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 161.

2957 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126-27.

2958 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 350-52.

2959 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 351.

2960 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 351-52.

2961 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 13.

2962 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 217, 351, 512.

2963 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 217, 512.

2964 Rune Hansen (http://home.online.no/~rh003/).

2965 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1739-1780, Ministerialbok.

2966 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 46, 351.

2967 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 46-7.

2968 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 367.

2969 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 47.

2970 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 363, 367.

2971 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ihlen Søndre farm in Askim.

2972 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 363.

2973 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 47, 548.

2974 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Keiserud farm in Eidsberg.

2975 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1759-1788, Ministerialbok.

2976 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Berger farm in Eidsberg.

2977 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 547, 548, 581.

2978 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 97, 334.

2979 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 548.

2980 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 548-49.

2981 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjolden søndre farm in Askim.

2982 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømt farm (15a1, 15a2, 15b1) in Askim.

2983 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skjolden nordre farm in Askim.

2984 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 435.

2985 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 139.

2986 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 183.

2987 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Osang" (Oraug) farm in Askim.

2988 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 183-84.

2989 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Oroug (plads) in Askim.

2990 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 435, 438.

2991 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 497.

2992 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Skjørten n, Torp in Askim.

2993 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 435-36.

2994 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skjørten farm in Askim.

2995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skjørten farm in Askim.

2996 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 422, 435.

2997 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 44.

2998 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Torberud farm in Skiptvet.

2999 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 310.

3000 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rom nordre farm in Askim.

3001 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Eckersbergs gate 2 in Kristiania.

3002 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 436.

3003 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010.a: Parish register (official) no. I 10A, 1857-1866, p. 81.

3004 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 550.

3005 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kausebøl farm in Spydeberg.

3006 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kausebøl farm in Spydeberg.

3007 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0001: Parish register (official) no. II 1, 1886-1907, p. 4.

3008 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 420.

3009 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 39.

3010 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 436.

3011 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bilit farm in Askim.

3012 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 39, 87, 358.

3013 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 87, 358.

3014 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 358.

3015 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 256.

3016 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 93.

3017 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 247, 256.

3018 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 150.

3019 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Maren Frantzdatter 1830 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 12585.

3020 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 245, 256.

3021 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Eidsfos skolebygning in Hof i Jarlsberg, Vestfold, Norway.

3022 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 897108.

3023 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Romholt (gaard) in Gran, Oppland.

3024 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Johanne Mathiasdatter 1826 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853.

3025 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 271.

3026 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 250.

3027 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 57.

3028 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 249, 336.

3029 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Bilit in Askim.

3030 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID# 2163430.

3031 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Masengen farm in Askim.

3032 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Mathis Hansen Ragnhild Johannesdatter 1825 Askim (Askim; Den Norske Kirke).

3033 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 316, 406-07.

3034 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Mathis Hansen 1780 Askim (Askim; Den Norske Kirke).

3035 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), "His name was Mathis, according to church records. His children were called mathisen and mathisdatter." - Email of 02 Sept 2005.

3036 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Buskildsruud farm in Eidsberg.

3037 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 67.

3038 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Aschim Østre farm in Askim.

3039 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 211, 365.

3040 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Svinægle østre farm in Askim.

3041 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 76, 326, 341.

3042 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 32.

3043 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), From “Vår Falne”, a book from the late 40's.

3044 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 76.

3045 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 247.

3046 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census for Askim.

3047 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 150, 301, 327.

3048 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Frans Mathisen 1795 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853.

3049 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p.247.

3050 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 59, 150.

3051 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sulu farm in Askim.

3052 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 58.

3053 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 100, 256.

3054 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 108.

3055 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 264.

3056 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aaser (21, 1) farm in Askim.

3057 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Aschim Østre farm in Askim.

3058 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 343.

3059 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skrigerud nd farm in Trøgstad.

3060 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 216.

3061 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 80.

3062 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 217, 220, 256.

3063 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 422.

3064 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 217, 231, 235, 243.

3065 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 341.

3066 Nannette M. Anderson (elspetaitken@nethere.com), Email dated 12 Aug 2004.

3067 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 256, 310, 408.

3068 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 35-36.

3069 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 310, 408.

3070 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 36.

3071 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 408.

3072 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gurud farm in Askim.

3073 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 36, 105.

3074 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 215, 254-55.

3075 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 215, 255.

3076 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 255.

3077 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 64.

3078 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 64, 66, 68.

3079 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 213-14, 253-54.

3080 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 214-15, 254.

3081 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID # 2167220.

3082 Tor A. Aasheim Torp, Karen Marie f. Iversen og Theodor Hansen Liers slekt.

3083 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 253.

3084 Svein Arnolf Bjørndal, SVEIN ARNOLF BJØRNDALS SLEKTSSIDER (http://www.home.no/svein-arnolf/).

3085 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 252-53.

3086 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 253, 314, 357.

3087 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 253, 357.

3088 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 20, 44, 253, 357.

3089 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 115-116.

3090 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hoel Yttre farm in Askim.

3091 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Parish register (official) no. 3, 1790-1816, p. 58.

3092 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Vital Records Index Ingebor Iversdatter 1799 Askim (Askim; Den Norske Kirke).

3093 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 296, 316, 407.

3094 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Revaug farm in Askim.

3095 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Parish register (official) no. 4, 1817-1846, p. 428-429.

3096 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Veibye nordre farm in Askim.

3097 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 141, 348.

3098 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 407.

3099 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 107, 212, 252.

3100 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sangen farm in Spydeberg.

3101 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 50, 212, 252.

3102 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 134-35.

3103 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grøthvet nordre farm in Askim.

3104 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haltorp farm in Spydeberg.

3105 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 584-85.

3106 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 89, 298.

3107 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 48.

3108 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2163564.

3109 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 68, 97, 445.

3110 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68, 97.

3111 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for Hæli Annex in Spydeberg.

3112 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Fusch" farm in Askim.

3113 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 350.

3114 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Egebergskougen in Trøgstad.

3115 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Kongerud farm in Trøgstad.

3116 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Egeberg søndre farm in Trøgstad.

3117 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 350-51.

3118 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Saugøen No6 farm in Id.

3119 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 351-52.

3120 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ihlen søndre farm in Askim.

3121 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 239, 352.

3122 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Islandsgade 5 farm in Kristiania.

3123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Fredbo (134, 40) farm in Kråkstad.

3124 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 350-51, 354.

3125 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Oudalen farm in Askim.

3126 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sentvedt nedre østre farm in Trøgstad.

3127 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 261, 354.

3128 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 154.

3129 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 158.

3130 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grøthvet søndre farm in Askim.

3131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1843-1860, Ministerialbok.

3132 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 350, 357.

3133 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 111.

3134 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Askim.

3135 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 216, 232, 296.

3136 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Torp store farm in Askim.

3137 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Parish register (official) no. 3, 1790-1816, p. 23.

3138 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 111-12.

3139 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 387.

3140 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 335.

3141 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Mosengen" farm in Askim.

3142 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 335.

3143 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 337.

3144 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 172.

3145 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 220, 268, 337.

3146 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vang farm in Askim.

3147 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Løvaas farm in Eidsberg.

3148 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bjerregaardsgate 66 in Kristiania.

3149 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Deichmanns Gade 10 in Kristiania.

3150 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Rostockergate 9 in Kristiania.

3151 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Marselis gate 29 in Kristiania.

3152 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hausmanns gate 42 in Kristiania.

3153 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 248-49, 260.

3154 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 344.

3155 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 248-49, 326.

3156 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp.315, 344.

3157 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 315, 344.

3158 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 248.

3159 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Steensrud farm in Eidsberg.

3160 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1807-1814, Ministerialbok.

3161 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 632.

3162 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 248, 326.

3163 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Ruud Øvre farm in Askim.

3164 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 429.

3165 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Biørnestad farm in Askim.

3166 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 429-30, 432, 433.

3167 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Alvim farm in Spydberg.

3168 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Krog farm in Haabøl.

3169 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Lunder farm in Hvaler.

3170 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Mysen farm in Enebakk.

3171 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1832-1882, Ministerialbok.

3172 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1755-1806, Ministerialbok.

3173 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Mysen Søndre farm in Enebakk.

3174 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Solberg nordre farm in Skiptvet.

3175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Solberg Øvre farm in Skiptvet.

3176 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1758-1793, Ministerialbok.

3177 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Jacobshougen farm in Skiptvet.

3178 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 315.

3179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Torchildsrud farm in Eidsberg.

3180 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 315.

3181 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 157, 179.

3182 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 36, 81.

3183 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Oraug farm in Askim.

3184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 80.

3185 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 897973.

3186 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 897974.

3187 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hole kirkebøker, F/Fa/L0010: Parish register (official) no. I 10, 1907-1917, p. 7.

3188 Elisabeth Holm Oraug (ebethholmAThotmail.com), Email dated 13 Feb 2011.

3189 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 311.

3190 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 357.

3191 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 122, 129, 179, 310-11.

3192 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 352.

3193 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 314, 352, 373.

3194 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fjæreklep in Ramnes, Vestfold.

3195 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kolsrød farm in Jeløy.

3196 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 266, 357, 410.

3197 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 314.

3198 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 373.

3199 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179, 310.

3200 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 213, 416.

3201 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 124, 213, 416.

3202 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 310-11.

3203 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 36.

3204 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179, 181-82.

3205 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1478805.

3206 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 181.

3207 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1901-1933, Ministerialbok.

3208 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 176, 180.

3209 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 58.

3210 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 121.

3211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Qvakestad farm in Askim.

3212 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud øvre farm in Askim.

3213 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 58, 61.

3214 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 176, 179.

3215 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1786-1814, Ministerialbok.

3216 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 175-76.

3217 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gietsiøe farm in Krogstad.

3218 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 176.

3219 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hielmark farm in Eidsberg.

3220 Jon Anjer (jon.anjer@jbi.hio.no).

3221 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179, 290-91.

3222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Rom søndre farm in Askim.

3223 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 179, 291.

3224 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1864-1868, Ministerialbok.

3225 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rikustad mellem (178, 28) farm in Tune.

3226 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1892-1899, Ministerialbok.

3227 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 291.

3228 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 122, 179, 290.

3229 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 37.

3230 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Rud lille (42, 1) farm in Askim.

3231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Veslerud farm in Askim.

3232 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 95.

3233 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 37, 184.

3234 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 72.

3235 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 94, 95.

3236 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 11.

3237 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Haraldstad farm in Enebakk.

3238 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 66-67.

3239 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Gillestad" farm in Askim.

3240 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gjellestad farm in Askim.

3241 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 128, 445.

3242 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Saelseng farm in Askim.

3243 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 385, 445.

3244 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 445, 448.

3245 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 275, 280.

3246 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 47, 561.

3247 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 448.

3248 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rom Søndre farm in Askim.

3249 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 527-28.

3250 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 342.

3251 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 422, 448-49.

3252 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 41.

3253 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 124, 445.

3254 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 189, 414.

3255 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 317.

3256 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 16, 35, 74.

3257 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Ruud Søndre farm in Askim.

3258 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 54, 290.

3259 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok .

3260 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census for Eidsberg.

3261 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 270.

3262 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 123-24, 128.

3263 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asim: 1790-1816, Ministerialbok.

3264 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 124.

3265 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Pilhaugholte farm in Rakkestad.

3266 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad / Degernes: 1878-1899, Ministerialbok.

3267 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 445, 447.

3268 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 25.

3269 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Salseng farm in Askim.

3270 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 17, 41, 68.

3271 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 17, 68.

3272 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 41, 68, 81.

3273 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Maasebye farm in Askim.

3274 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 68, 81.

3275 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 275.

3276 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Brønd farm in Askim.

3277 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Brønden farm in Askim.

3278 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kjellegaard farm (92, 23) in Askim.

3279 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 337.

3280 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Fjeld farm in Askim.

3281 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ilen søndre farm in Askim.

3282 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Guldaasen farm in Eidsberg.

3283 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Guldaasen farm in Eidsberg.

3284 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sør Væthe, Løvaas, farm in Eidsberg.

3285 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Rustad (90, 10) farm in Askim.

3286 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ruud øvre farm in Askim.

3287 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 273, 275.

3288 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gudim nedre Trostebæk farm in Askim.

3289 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 37.

3290 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 275.

3291 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 273, 276.

3292 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 37, 326, 354.

3293 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 270, 273.

3294 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Huvestad (62, 1) farm in Kviteseid.

3295 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nordbøn farm in Kvitseid, Telemark.

3296 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 273.

3297 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 4668540.

3298 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 326.

3299 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 328.

3300 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 66, 326.

3301 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 23, 66, 326, 335.

3302 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hoen nordre farm in Askim.

3303 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoen (60, 2) farm in Askim.

3304 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 66.

3305 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 326, 335.

3306 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 66, 335.

3307 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 323.

3308 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 335.

3309 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 202.

3310 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjolden nordre farm in Askim.

3311 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiolden Nordre" farm in Askim.

3312 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 195.

3313 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 439.

3314 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 195, 326.

3315 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 84, 354.

3316 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 84, 348, 354.

3317 Ole Mattis Rustad (omrustaATonline.no), Email dated 20 Sep 2008.

3318 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 354.

3319 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 206-08.

3320 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Svinegte" farm in Askim.

3321 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 206, 229.

3322 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 229.

3323 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 229.

3324 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 270.

3325 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kviteseid: 1859-1881, Ministerialbok.

3326 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 207, 270.

3327 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sulu farm in Askim.

3328 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Berg farm in Askim.

3329 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Svingen farm in Askim.

3330 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 207, 270, 293-94.

3331 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 11-13. Aurskog og Blaker, bind 2, side 466.

3332 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 12. Nedre Romerikes tingbok nr. 2 f. 109a-b, nr 4 f. 71a.

3333 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 299-300, 303. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Tore Hermundsson Vigerust: Hvem var Hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunder-ætten, Slekt og Data, nr. 3, 1995. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

3334 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 73. Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 299-300, 303. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Tore Hermundsson Vigerust: Hvem var Hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten, Slekt og Data, nr. 3, 1995. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

3335 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 300. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten, Slekt og Data, nr. 3 1995.

3336 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 300. Tore Hermundsson Vigerust: Hvem var Hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten, Slekt og Data, nr. 3, 1995.

3337 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 300. Tore Hermundsson Vigerust: Hvem var hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten, Slekt og Data, nr. 3, 1995.

3338 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 300. Tore Hermundsson Vigerust: Hvem var hvem, Folk fra Ringerike 1300-1600. Tore Hermundsson Vigerust: Dyre Sevaldssons ætt eller Lunner-ætten, Slekt og Data, nr. 3, 1995.

3339 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 73-74. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1303 (Norsk Historisk Tidsskrift 4, 2 s. 80, 82 f.).

3340 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1304 (Norsk Historisk Tidsskrift 4, 2 s. 80 f.).

3341 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1305 (Norsk Historisk Tidsskrift 4, 2 s. 80).

3342 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 72-74.

3343 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Johan Garder: Reier Smedsens slekt, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 174-175. Otto Adolf Fosmo: Joon i Authnen, NST XXIX, side 332-338. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48.

3344 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 307, 459.

3345 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 85.

3346 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-38.

3347 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-339.

3348 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 348.

3349 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 350, 366-67.

3350 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 350, 366.

3351 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 367.

3352 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 367-68.

3353 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 251, 367-68.

3354 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 368.

3355 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 463.

3356 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Mellegaard farm in Trøgstad.

3357 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 251, 368.

3358 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 368-69.

3359 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 235, 463.

3360 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Radderuud farm in Askim.

3361 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 54, 183, 235.

3362 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 183, 235.

3363 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Henstad farm in Askim.

3364 Inger Johanne Elsebø, Document of the decendants of Even Madsen Grimsrud (1 page)..

3365 Kjell Hamberg (khamb@online.no).

3366 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grimsrud farm in Røyken, Buskerud.

3367 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haaøen farm in Strømmen, Vestfold.

3368 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Høien farm in Strømmen, Vestfold.

3369 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Leersbryggen farm in Sande, Vestfold.

3370 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sande: 1847-1864, Ministerialbok.

3371 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgaden in Horten, Vestfold.

3372 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1782-1813, Ministerialbok.

3373 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grimsrud farm in Røgen, Buskerud.

3374 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grimsrud (125b) farm in Røken, Buskerud.

3375 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vangsbraaten farm in Røken, Buskerud.

3376 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 36, 84, 93, 391.

3377 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 36, 84, 93, 391.

3378 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 144.

3379 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 81, 84.

3380 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoff farm in Askim.

3381 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 84.

3382 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 311.

3383 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 483.

3384 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 118.

3385 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Keiserud farm in Eidsberg.

3386 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. 0.

3387 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 36, 55.

3388 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 201.

3389 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 36-37.

3390 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Flatmark (76, 1) farm in Askim.

3391 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Fladmark farm in Askim.

3392 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kverne farm in Askim.

3393 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 37.

3394 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1867-1878, Ministerialbok.

3395 Karl Edgar Nethus (karl.edgar.nethusATbroadpark.no), Email dated 29 Oct 2010.

3396 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 312.

3397 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 14, 312.

3398 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 55, 312.

3399 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 46.

3400 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 312, 459.

3401 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 254, 312, 459.

3402 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 201-02.

3403 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 310.

3404 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 310, 466.

3405 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 310.

3406 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Riisengen farm in Askim.

3407 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Fæstningen in Eidsberg.

3408 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Aasem (plads) in Askim.

3409 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 85, 307.

3410 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 356.

3411 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 254, 459.

3412 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 85, 128, 307, 356.

3413 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 104-05.

3414 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 85, 307, 356.

3415 Anne Margrethe Søftestad
Anne Margrethe Søftestad
(deta@c2i.net).

3416 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 307, 356.

3417 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Berg Vestre farm in Skiptvet.

3418 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 104, 460.

3419 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 13.

3420 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Eiebakke farm in Askim.

3421 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 104.

3422 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Eiebakke (45, 5) farm in Askim.

3423 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 92.

3424 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Dramstad nordre, Dramstad søndre farms in Rakkestad.

3425 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løvestad vestre farm in Spydeberg.

3426 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 466.

3427 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken (53, 15) farm in Askim.

3428 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 236, 239.

3429 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 92.

3430 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 236.

3431 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Nesodden: 1793-1814, Ministerialbok.

3432 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 239.

3433 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Trostebæk farm in Askim.

3434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Trostebæk farm in Askim.

3435 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Lundeby (80, 15) in Askim.

3436 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 93, 97.

3437 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoffsstegen farm in Askim.

3438 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 160.

3439 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Berg farm in Hobøl.

3440 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 83.

3441 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 81-82, 93.

3442 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 81.

3443 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hoff farm in Askim.

3444 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 22, 70.

3445 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 82, 93.

3446 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1603439.

3447 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sletner (gnr 13, bnr 12) farm in Eidsberg, Østfold.

3448 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Høie v. (gnr 34, bnr 1) farm in Eidsberg, Østfold.

3449 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1603438.

3450 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 374.

3451 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 314.

3452 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kampenæs farm in Askim.

3453 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 373-74.

3454 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sand farm in Askim.

3455 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 320.

3456 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 71, 245.

3457 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Smedegaden 3 in Kristiania.

3458 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the "Houger" farm in Askim.

3459 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Houger (91) farm in Askim.

3460 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Jørnsæth farm in Vinger.

3461 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 144.

3462 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Stykkum farm in Askim.

3463 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 144, 230.

3464 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 49.

3465 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 22, 26.

3466 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holtan farm in Botne, Vestfold.

3467 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 317, 417.

3468 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for Præstegaard in Askim.

3469 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 126, 248, 317.

3470 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 317.

3471 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 54, 290, 412.

3472 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ruud Søndre farm in Askim.

3473 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ruud Søndre farm in Askim.

3474 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 315.

3475 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ruud Søndre farm in Askim.

3476 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 113.

3477 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Frøholengen farm in Askim.

3478 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 360.

3479 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 312, 317.

3480 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 123.

3481 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 312.

3482 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 123, 309.

3483 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 179, 308, 309, 310, 311, 312.

3484 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178-79.

3485 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 177-78, 543.

3486 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 227, 248.

3487 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178-79, 543.

3488 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 178.

3489 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 170-71.

3490 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Dramstad farm in Askim.

3491 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudim Øvre farm in Askim.

3492 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 41-42.

3493 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Fundingsrud farm in Eidsberg.

3494 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fundingsrud (135) farm in Eidsberg.

3495 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178, 540-43.

3496 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178, 179, 543.

3497 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178, 543.

3498 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 154-55.

3499 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 154, 162, 203, 204, 205, 227-28.

3500 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 175.

3501 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 19-20.

3502 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 299. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28, 94. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 525.

3503 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 454.

3504 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 100, 153, 154, 162, 173, 174.

3505 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 40, 153-54.

3506 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 153, 172, 173.

3507 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 453-54.

3508 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 100, 154.

3509 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 154-55, 205.

3510 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 20-21, 154.

3511 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 21.

3512 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 560.

3513 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 284.

3514 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 64, 66.

3515 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gillestad farm in Askim.

3516 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 170, 215-16, 230, 238.

3517 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 50, 66.

3518 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 305.

3519 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2164702.

3520 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 52, 305.

3521 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 323, 330, 354, 356, 357, 358.

3522 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 39, 46, 264.

3523 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 302.

3524 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Storerud farm in Askim.

3525 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sletner søndre farm in Eidsberg.

3526 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 16034500.

3527 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1603499.

3528 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aaser farm in Askim.

3529 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 41, 312, 344, 363.

3530 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 46, 90, 141.

3531 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Frankrig (husmandspl) in Askim.

3532 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 41, 55, 344, 363.

3533 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 363.

3534 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2168751.

3535 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 344.

3536 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 71, 114, 118, 245.

3537 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sækkelstenplads farm in Askim.

3538 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 121, 208.

3539 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1920-1937, Ministerialbok.

3540 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 22, 68-70.

3541 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 175.

3542 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1832-1869, Ministerialbok.

3543 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 126.

3544 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 70.

3545 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 70, 96.

3546 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 70-71.

3547 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Toten / Kolbu: 1878-1894, Ministerialbok.

3548 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 71, 86.

3549 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Parish register (official) no. 6, 1874-1881, p. 52.

3550 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 131, 337.

3551 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 22, 105.

3552 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 131.

3553 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Frydenlund (plads) in Askim.

3554 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 63.

3555 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 79-80.

3556 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 80-81.

3557 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 80.

3558 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Osvold Brandmoen farm in Ibestad, Troms.

3559 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ibestad: 1890-1900, Ministerialbok.

3560 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sand farm in Askim.

3561 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 81 (p. 151) og side 106 (p. 195). Utrykt diplom i Riksarkivet datert Seter 23.9.1603. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 216. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336 og 365.

3562 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.).

3563 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Opsahl farm in Enebak, Akershus.

3564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løken vestre farm in Askim.

3565 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Østby ø. (56, 2) farm in Ås.

3566 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Stokstad farm in Hobøl, Østfold.

3567 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 99, 286, 489.

3568 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 60.

3569 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Espelund farm in Aremark.

3570 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Berg vestre farm in Hobøl.

3571 Hogne Holst (http://www.hognes.net/index.html), Hobøl kirkebøker - Konfirmasjon 1890 - 1899.

3572 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 467.

3573 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 349-50.

3574 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aaserengen (Op og Ned) farm (41; 2, 5) in Trøgstad.

3575 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aaserengen farm in Trøgstad.

3576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Paulus prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Parish register (official) no. 4, 1879-1891, p. 166.

3577 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Bispegaden 10 in Kristiania.

3578 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 413, 447.

3579 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Dallerud farm in Askim.

3580 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Maridalsveien 52b in Kristiania.

3581 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 141, 348-49.

3582 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 57-58.

3583 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 56-58.

3584 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 230, 408.

3585 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 171, 175.

3586 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 407-08.

3587 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 408, 411-12.

3588 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 392, 408.

3589 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 392-93.

3590 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Berg Vestre farm in Eidsberg.

3591 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 393.

3592 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 392.

3593 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 218, 527-28.

3594 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 527.

3595 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1752-1777, Ministerialbok.

3596 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoen farm in Askim.

3597 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Schavog farm in Askim.

3598 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 365.

3599 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fosum farm in Askim.

3600 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 447, 449.

3601 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1842-1849, Ministerialbok.

3602 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 528.

3603 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 305, 367.

3604 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grini søndre Del farm in Spydeberg.

3605 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 111-12, 342, 368.

3606 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Eiebakke søndre Deel farm in Askim.

3607 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31, 367.

3608 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Enger farm in Askim.

3609 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 412.

3610 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Dollerud farm in Askim.

3611 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 296, 301.

3612 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Outen" (Auten) farm in Askim.

3613 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 301.

3614 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 301-02, 412.

3615 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 301, 467.

3616 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Parish register (official) no. 3, 1790-1816, p. 11.

3617 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vammelie nordre farm in Askim.

3618 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 302, 412.

3619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Outen farm in Askim.

3620 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoen* farm in Askim.

3621 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Auten farm in Askim.

3622 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 35, 302, 340.

3623 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 340.

3624 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 302, 340.

3625 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Auten (57, 2) farm in Askim.

3626 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 341.

3627 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 303.

3628 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoel (63, 3) farm in Askim.

3629 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Myrvold farm in Askim.

3630 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 78, 303.

3631 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 78.

3632 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vangen farm in Askim.

3633 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 77.

3634 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Engen (46, 3) farm in Askim.

3635 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2163082.

3636 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Stegen farm in Eidsberg.

3637 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 277.

3638 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 284, 302.

3639 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 337, 412.

3640 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 296, 337.

3641 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 295-96.

3642 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hoeltvedt farm in Eidsberg.

3643 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 295.

3644 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 337, 338.

3645 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 338.

3646 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Maseng farm in Askim.

3647 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Maseng (61, 2) farm in Askim.

3648 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Jernbanegaten in Sarpsborg.

3649 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Bækkevar (18, 4) farm in Eidsberg.

3650 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 101, 377, 379.

3651 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sekkelsten søndre farm in Askim.

3652 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 183, 337-38.

3653 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 183, 338.

3654 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Blunkeslett farm in Askim.

3655 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 634.

3656 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Slengebraate farm in Askim.

3657 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 406.

3658 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for Askim.

3659 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 338, 428.

3660 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Stegen farm in Askim.

3661 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 428, 438.

3662 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 146.

3663 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hobøl farm in Hobøl.

3664 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sekkelsten farm in Askim.

3665 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 413, 447, 449.

3666 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3451472.

3667 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3451471.

3668 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hallem søndre (34, 1) farm in Verdal, Nord-Trøndelag.

3669 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 146.

3670 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Fagerheim (Laholmen) (99, 5) farm in Askim.

3671 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 288.

3672 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rom farm in Askim.

3673 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Granli (144, 12) in Aker.

3674 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sand (86, 2) farm in Askim.

3675 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 140-41.

3676 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 71, 284, 407.

3677 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 256, 257, 336.

3678 Jonathan Everett Maseng (DMASENG@aol.com).

3679 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 330, 336.

3680 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 330.

3681 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 444-45.

3682 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 336.

3683 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Blandhol farm in Askim.

3684 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 59, 444-45.

3685 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 43.

3686 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 58-59.

3687 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 229, 230.

3688 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Askim vestre farm in Askim.

3689 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 347.

3690 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 445.

3691 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 446, 488-89.

3692 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 43, 92.

3693 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 488-89.

3694 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 92.

3695 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hagen farm in Søndre Odalen, Hedmark.

3696 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 369.

3697 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 489.

3698 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 92, 369.

3699 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hesleskaug farm in Spydeberg.

3700 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1955-1971, Lysningsprotokoll.

3701 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 257, 336.

3702 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken (54, 1) farm in Askim.

3703 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 257.

3704 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gjellestad farm in Askim.

3705 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gjellestad farm in Askim.

3706 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 229, 257.

3707 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 29, 257.

3708 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 342.

3709 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Fagerhøj farm in Askim.

3710 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 102, 257.

3711 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 43.

3712 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 342.

3713 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Øiestad søndre farm in Trøgstad. .

3714 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Eidareng=Engen farm in Askim.

3715 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 76, 342.

3716 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 257-58.

3717 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 258.

3718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Dahlheim place in Askim.

3719 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 2531214.

3720 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 76, 107, 186, 342.

3721 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 76, 342.

3722 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Maseng (61, 1) farm in Askim.

3723 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Pilestrædet 51b in Kristiania.

3724 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 188, 201.

3725 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 311, 336.

3726 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 77, 343.

3727 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 32, 343.

3728 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 233, 311.

3729 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 77, 322, 343.

3730 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 77.

3731 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 144, 336.

3732 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 63, 322, 343.

3733 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 322, 343.

3734 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 230, 234, 310.

3735 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Parish register (official) no. 4, 1817-1846, p. 338-339.

3736 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hofgård (80,30) in Askim.

3737 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Hofgaard in Askim.

3738 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hofgård in Askim.

3739 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 117, 438.

3740 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 82-83.

3741 Celia Freese, http://www.geocities.com/Heartland/Plains/1425/index.html (celia@freese.net).

3742 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census.

3743 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 363, 364, 366.

3744 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømmeraas farm in Askim.

3745 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 438.

3746 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 117, 437-38.

3747 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 117, 437.

3748 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Tømmeraas farm in Askim.

3749 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 120.

3750 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1784-1814, Ministerialbok.

3751 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borger Nordre farm in Skiptvet.

3752 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 119, 175.

3753 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1741-1751, Ministerialbok.

3754 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hougaard farm in Rachestad.

3755 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 175, 283.

3756 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 147.

3757 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 55.

3758 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 283.

3759 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 283-84.

3760 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 230, 405, 406, 408, 411.

3761 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 56.

3762 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 269.

3763 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 22, 320.

3764 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoff (80, 1) farm in Askim.

3765 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 269, 432-33.

3766 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hobølhagen farm in Askim.

3767 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoff farm in Askim.

3768 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haabelhagen farm in Askim.

3769 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1898-1912, s. 32.

3770 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 103, 131, 199.

3771 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 199.

3772 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hønefoss: 1887-1906, Ministerialbok.

3773 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 103, 199.

3774 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 371.

3775 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Orstad vestre farm in Trøgstad.

3776 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aarstad vestre farm in Trøgstad, Østfold, Norway.

3777 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 363-64.

3778 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 364.

3779 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 466.

3780 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Vammelie Nordre farm in Askim.

3781 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 22.

3782 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ødegaarden farm in Askim.

3783 Odd Ottesen The Digital Archives, 22 Mar 2000 (forum.arkivverket.no/topic/89035-3077-ellen-christopherdatter-saltroken-i-høland/).

3784 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 307.

3785 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 306-07.

3786 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 306.

3787 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 173.

3788 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Glenne nedre farm in Borre, Vestfold, Norway.

3789 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 28, 29, 30, 31, 39, 48.

3790 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 268.

3791 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 30.

3792 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ruud Søndre farm in Askim.

3793 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 318.

3794 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Dovrefjeld (plads) in Askim.

3795 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 239, 318.

3796 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 238, 318.

3797 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 236, 315.

3798 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Sande (plads) in Askim.

3799 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 191, 238, 316.

3800 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vrangen farm in Askim.

3801 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 191, 316.

3802 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 238.

3803 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 316.

3804 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Turaas farm in Spydeberg.

3805 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skjønhaug farm in Aker, Akershus.

3806 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fosveien 16 in Kristiania.

3807 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 236, 316.

3808 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 58, 330.

3809 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 126, 159, 236, 275, 292, 302, 304, 370, 414.

3810 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 284, 445.

3811 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 155, 293.

3812 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 272, 293.

3813 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rudstad farm in Askim.

3814 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 272, 421.

3815 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 272.

3816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rustad farm in Rakkestad.

3817 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sørkedalen farm in Nord-Odal, Hedmark.

3818 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 272, 274.

3819 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Lerbæk in Askim.

3820 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rustad farm in Askim.

3821 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vinger: 1871-1880, Ministerialbok.

3822 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 298.

3823 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), The 1910 census for Hammerstadsgate 2 in Kristiania.

3824 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Unnerud vestre farm in Spydeberg.

3825 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 172, 318.

3826 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 157, 235, 293.

3827 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Foss farm in Askim.

3828 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 278.

3829 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 197-98.

3830 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 365.

3831 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 363, 364-65.

3832 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 34, 355.

3833 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 348-49.

3834 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 207, 208, 210.

3835 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Svinægle farm in Askim.

3836 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 409.

3837 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 45, 408-09.

3838 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 45, 408.

3839 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 22, 155, 175.

3840 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Osang (Oraug) farm in Askim.

3841 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 304, 310, 409.

3842 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 304, 310.

3843 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 304.

3844 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 102, 304.

3845 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sekkelsten farm in Askim.

3846 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sekkelsten nordre farm in Askim.

3847 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 102.

3848 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 102, 267.

3849 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 102, 338.

3850 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 147.

3851 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Elverhøi in Askim.

3852 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Tømmerholen farm in Trøgstad, Østfold, Norway.

3853 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 22.

3854 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 100, 102.

3855 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudderud farm in Askim.

3856 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 188.

3857 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Toftes Gade 55 in Kristiania.

3858 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vogtsgate 60 in Kristiania.

3859 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1865-1877, Ministerialbok.

3860 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 100, 324.

3861 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 324, 385.

3862 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hoen farm in Askim.

3863 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 324.

3864 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 324, 326.

3865 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Eisbach" farm in Askim.

3866 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 324, 328.

3867 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 121, 328.

3868 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Svinegle farm in Askim.

3869 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 319, 328.

3870 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 319.

3871 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Johannes: 1882-1896, Ministerialbok.

3872 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Buer farm in Askim.

3873 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 319-20, 399.

3874 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p 399.

3875 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Bærum: 1905-1924, Ministerialbok.

3876 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 210-11, 237.

3877 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 319.

3878 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 107, 185, 213.

3879 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Eckersbergs gate 33 in Kristiania.

3880 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 117, 328.

3881 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tømmeraas (47, 1) farm in Askim.

3882 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1901-1913, Ministerialbok.

3883 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 117.

3884 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for the Borger, nordre farm in Skiptvet.

3885 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 226-27.

3886 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 24, 66, 326.

3887 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 421.

3888 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiøsten Nordre" farm in Askim.

3889 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 152, 482-83.

3890 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 20, 175.

3891 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 479, 481-83.

3892 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 82.

3893 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Revaug (78, 1) farm in Askim.

3894 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjerkeflaatten farm in Fet, Akershus.

3895 Ingrid Tollefsen (alia@nbnet.nb.ca), Email dated 14 Jun 2005.

3896 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 82, 349.

3897 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 53.

3898 Tone Authen (tone.authen@askim.online.no).

3899 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 349.

3900 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no), Brev fra Randi Authen 16.12.04.

3901 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 299.

3902 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 148.

3903 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 316, 328.

3904 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Toftesgate 52 in Kristiania.

3905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fosveien 23 in Kristiania.

3906 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3521531.

3907 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Jahren farm in Askim.

3908 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3521533.

3909 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 316.

3910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Moen Mellem farm in Eidsberg.

3911 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 316, 465.

3912 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vammeli farm in Askim.

3913 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 141, 465.

3914 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 141.

3915 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grotvedt Nordre farm in Askim.

3916 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 320.

3917 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vammeli farm in Askim.

3918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vammelie nordre (117, 1) farm in Askim.

3919 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 54, 275.

3920 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 212.

3921 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 54.

3922 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 207.

3923 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 198, 207.

3924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kjelaas farm in Askim.

3925 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gurud (134c) farm in Askim.

3926 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 129, 270.

3927 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kjelaas farm in Askim.

3928 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 129, 133, 270.

3929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1890-1900, Ministerialbok.

3930 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 129, 133, 134, 213.

3931 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 364.

3932 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sundby Søndre (87, 3) farm in Askim.

3933 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164613.

3934 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 134, 213.

3935 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 213.

3936 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164614.

3937 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164616.

3938 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 77, 268.

3939 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164624.

3940 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164620.

3941 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kraaka farm in Eidsberg.

3942 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164622.

3943 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164625.

3944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1904-1909, Ministerialbok.

3945 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164621.

3946 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2164615.

3947 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 133, 213.

3948 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 134.

3949 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1916-1924, Klokkerbok.

3950 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0002: Parish register (copy) no. 2, 1903-1921, p. 13.

3951 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 382.

3952 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2166421.

3953 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2166420.

3954 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2163449.

3955 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Arbeiderbolig in Askim.

3956 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 229.

3957 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 129.

3958 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Granaas farm in Askim.

3959 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 229, 246.

3960 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 17.

3961 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Alstahaug: 1886-1911, Ministerialbok.

3962 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Staulen (Alteren) (plads) in Alstahaug, Nordland.

3963 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Erik Olsensgate 7 in Drammen.

3964 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 185.

3965 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 129, 275.

3966 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Carl Johans Gade 2 in Kristiania.

3967 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Grønli farm in Askim.

3968 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok .

3969 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 142, 275.

3970 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138-39, 142.

3971 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjolden m. farm in Askim.

3972 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138, 142.

3973 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Dahl farm in Eidsberg.

3974 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138-39, 149.

3975 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 170.

3976 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 657.

3977 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 22, 170.

3978 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 155, 284.

3979 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiolden Søndre" farm in Askim.

3980 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Schiolden Søndre farm in Askim.

3981 Lianne Anderson, The Anderson Family Home Page (http://familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/d/Lianne-Anderson/index.html).

3982 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 175.

3983 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 80, 175.

3984 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 57.

3985 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 205-06.

3986 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 429.

3987 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Skjørten nordre, Torp in Askim.

3988 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Herslebs gate 30 in Kristiania.

3989 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjørten nordre, Torp farm in Askim.

3990 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tøiengaden 38 in Kristiania.

3991 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 409, 429.

3992 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 42, 67.

3993 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tøiengaden 36 in Kristiania.

3994 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Tøiengate 37 in Kristiania.

3995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 36.

3996 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 49.

3997 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Haakons Gade 11 in Kristiania.

3998 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 76.

3999 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Oslogate 16 in Kristiania.

4000 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Arupsgade 12 in Kristiania.

4001 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 109.

4002 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Korsgaarden farm in Askim.

4003 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 360, 366, 386.

4004 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Katralen farm in Askim.

4005 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Parish register (official) no. 3, 1790-1816, p. 20.

4006 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 360.

4007 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Haslunds Gade 6 in Kristiania.

4008 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 263, 365, 386.

4009 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Toveruud farm in Askim.

4010 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 365, 386.

4011 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 213, 214.

4012 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 365.

4013 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Catheralen farm in Askim.

4014 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 214.

4015 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vaglen nordre farm in Tomter, Hobøl.

4016 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vaglen nordre farm in Hobøl.

4017 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 216, 230.

4018 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 66.

4019 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 215-16, 238, 378.

4020 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 50, 66, 120, 236, 347, 420.

4021 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Ruud Nedre farm in Askim.

4022 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 230, 235, 378.

4023 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 215, 230, 234-35, 238, 378.

4024 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 235.

4025 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 54, 58, 235.

4026 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 230, 344, 359-60.

4027 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Kopperud farm in Askim.

4028 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 344, 359, 421.

4029 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 420-21.

4030 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 420.

4031 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 421, 430.

4032 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 378, 421.

4033 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 430.

4034 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 170, 216, 238, 371, 378, 421.

4035 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 378.

4036 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 378, 406-07.

4037 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 406-07.

4038 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Torp Yttre farm in Askim.

4039 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 344-45.

4040 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kopperud farm in Askim.

4041 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 345.

4042 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 345.

4043 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kopperud farm in Askim.

4044 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 165.

4045 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Furulund farm in Askim.

4046 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 345-46.

4047 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 346.

4048 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1880-1892, Ministerialbok.

4049 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 91-92, 344, 354.

4050 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoel nedre farm in Askim, Østfold.

4051 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 282.

4052 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 136, 354.

4053 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 354.

4054 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tykerud farm in Eidsberg.

4055 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 88, 92, 354.

4056 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 360.

4057 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for "Teigen med 1 Deel i Frøhol" in Askim.

4058 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Haabel in Askim.

4059 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 282-83.

4060 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bjerkerud in Askim.

4061 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 405.

4062 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 224, 352.

4063 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 113, 131.

4064 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Frøhol farm in Askim.

4065 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Frøhol (25, 1) farm in Askim.

4066 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1756-1806, Ministerialbok.

4067 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 281-82.

4068 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 315, 360.

4069 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 352.

4070 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hoel farm in Askim.

4071 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hoflund (80, 4) in Askim.

4072 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hol farm in Eidsberg.

4073 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 263.

4074 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 64, 403.

4075 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 403.

4076 Kai Werner Østreng (kaio@ski.mail.telia.com).

4077 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 289.

4078 Håkon Mosseby (mosseby68ATgmail.com), Translated from a genealogy-book about the 'Katralen'-family in Norway from 1460 to 1960. The book was published in Mysen, Norway in 1960.

4079 Idd Herred (http://www.idd.no/prester.htm).

4080 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 266, 349, 351-52.

4081 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 266.

4082 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Fredensborg farm in Skedsmo, Akershus.

4083 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Fredensborg farm in Skedsmo.

4084 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sannem farm in Askim.

4085 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 92, 95, 354.

4086 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 76, 92, 95.

4087 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 394.

4088 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vingen farm in Askim.

4089 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 76.

4090 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 76, 95.

4091 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 259-61, 263.

4092 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 128, 132, 211, 270.

4093 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Lundebye farm in Vaaler, Hedmark.

4094 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 236, 292, 304, 318, 370, 375.

4095 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 241, 360, 366.

4096 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Katralen farm in Askim.

4097 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 372.

4098 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 30.

4099 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Dalsbergstien 7 in Kristiania.

4100 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Rosteds Gade 12 in Kristiania.

4101 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 300, 352.

4102 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 300.

4103 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 312-13, 317.

4104 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 33, 34, 48.

4105 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 34.

4106 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 101, 106, 248, 325.

4107 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 184.

4108 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gurudbraaten farm in Askim.

4109 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 91, 114, 131, 150, 184, 318.

4110 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 74, 184, 187, 201, 371.

4111 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 74, 187.

4112 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 74, 187-88.

4113 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 188, 371.

4114 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 14.

4115 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 371-72.

4116 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 308, 310.

4117 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 310, 335.

4118 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bogstadveien 58 in Kristiania.

4119 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rom nordre farm in Askim.

4120 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1814-1841, Ministerialbok.

4121 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kirkerud nordre farm in Spydeberg.

4122 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 335.

4123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kristiania.

4124 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kristiania.

4125 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Helgesens gate 7 in Kristiania.

4126 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kristiania.

4127 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kristiania.

4128 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1913-1924, Ministerialbok.

4129 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Karterud (39, 2) farm in Skiptvet.

4130 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 310, 311-12, 331.

4131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Grønset in Askim.

4132 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 311-12.

4133 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 312.

4134 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kaltvedt farm in Sem, Vestfold.

4135 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nordbyt in Askim.

4136 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 144, 312.

4137 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Gimlevn 22 in Kristiania.

4138 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 310, 311.

4139 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Riddervolds gate 8 in Kristiania.

4140 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 239, 304, 467.

4141 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Sund farm in Askim.

4142 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 296.

4143 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 241, 261, 296.

4144 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Mellegaard farm in Askim.

4145 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 241, 366.

4146 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 241, 262.

4147 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 241.

4148 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 217.

4149 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 126, 366.

4150 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 109, 126, 366.

4151 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Glængs Gade in Sarpsborg.

4152 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skjønhaug farm in Spydeberg.

4153 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skjærsaker farm in Spydeberg.

4154 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 109, 126.

4155 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 236, 292.

4156 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 236.

4157 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 304.

4158 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 275, 304, 333, 334, 336.

4159 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fjeldstad farm in Askim.

4160 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 333, 334.

4161 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 333.

4162 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 334, 337.

4163 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nethaug (plads) farm in Askim.

4164 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hauger søndre farm in Spydeberg.

4165 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 337.

4166 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hvittisten farm in Spydeberg.

4167 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 316, 334.

4168 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Toengen farm in Askim.

4169 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ihlen nordre farm in Askim.

4170 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 316.

4171 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sverdrupsgate 8 in Kristiania.

4172 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 334.

4173 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holter øvre farm in Askim.

4174 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 389.

4175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kjelgaard (plads) farm in Askim.

4176 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138, 176, 236, 249-50.

4177 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 404.

4178 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 334, 336.

4179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ørsta / Vartdalstranda: 1878-1912, Ministerialbok.

4180 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vartdal Nordre (96, 3) farm in Vartdal, Møre og Romsdal.

4181 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgade 25 in Kristiania, Norway.

4182 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 2.

4183 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 50, 212, 308.

4184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the "Fossim" farm in Askim.

4185 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1894-1908, Klokkerbok.

4186 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1892-1907, Ministerialbok.

4187 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sagene: 1920-1922, Fødselsregister.

4188 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 317.

4189 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ruud nedre farm in Askim.

4190 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 310, 317.

4191 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 251.

4192 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 250-51.

4193 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kykkelsrud farm in Askim.

4194 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138, 139, 294.

4195 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138, 250.

4196 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Furuholmen farm in Varteig, Østfold.

4197 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 250, 251.

4198 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 35.

4199 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hage Vestre farm in Eidsberg.

4200 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 108, 198.

4201 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 58, 86.

4202 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 108, 327.

4203 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 86.

4204 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 586, 625-26.

4205 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 50.

4206 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 212, 252.

4207 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 107, 206.

4208 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 107, 206, 314.

4209 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 107, 314, 367.

4210 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 314, 367.

4211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Agnæs farm in Trøgstad.

4212 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 107.

4213 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 74.

4214 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Parish register (official) no. 3, 1790-1816, p. 7.

4215 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 30, 74.

4216 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. 2, 1758-1789, p. 55-56.

4217 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 45, 74, 93, 168, 213.

4218 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 45, 74, 168.

4219 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Heller farm in Askim.

4220 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 45.

4221 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland: 1728-1738, Ministerialbok.

4222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sundaas farm in Spydeberg.

4223 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 213, 268.

4224 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Myra farm in Askim.

4225 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 213, 268, 294.

4226 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 166.

4227 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 185, 213.

4228 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 185.

4229 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 45, 213.

4230 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Parish register (official) no. 5, 1847-1879, p. 55.

4231 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 45, 93, 213.

4232 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 3.2 Høland prestegjeld, folio 85. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Nedre Romerike, 1678. Manntallet i 1701, 1.5.6 Nedre Romerike fogderi, Høland prestegjeld, folio 220. Panteregister Nedre Romerike nr. 2, 1705-1722, folio 182 og 183. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 257.

4233 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 258. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 666.

4234 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike fogderi, folio 227, Prestenes manntall: 3.2 Høland prestegjeld, folio 60, 81 og 85. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Høland, folio 376a. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 254-258.

4235 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Nedre Romerike fogderi, Høllands Prestegield, folio 26. Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegield, folio 69. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Høland, folio 505b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 2.3 Nedre Romerike fogderi, folio 227, Prestenes manntall: 3.2 Høland prestegjeld, folio 60, 81 og 85. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 82, 206-209, 211-212.

4236 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 143b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 77; nr. 4, 1731-1745, folio 164; nr. 5, 1745-1761, folio 289b. Kirkebok Eidsberg nr. 3: , folio 84.

4237 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 12b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 302, Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 3 og 23. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 218.

4238 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 322; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 98. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 143b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 115b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 118.

4239 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 22. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 44. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 77a.

4240 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 160b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 222.

4241 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 19. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 41. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 320; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 96. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 645. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221-222. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 526.

4242 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 221-222. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221-222.

4243 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 217-221.

4244 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 19. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 42. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 221.

4245 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Moes Fougderie, Suindals Annex, Heele gaarder, folio 24. Skattematikkelen av 1647 (1649), Svindalsz Annex, Maadtze Fougderrie, folio 19. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523, 592.

4246 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 19. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland, Essberig Sogen, folio 41. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 361-370. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 489-490, 510, 576, 585.

4247 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 61. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 360-362, 427. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 509-510, 529, 576, 585.

4248 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 360-362. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 509-510, 529, 576, 585.

4249 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 402-403. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 360-362, 427. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 509-510, 529.

4250 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 358-360. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 529, 576.

4251 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 60b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 319; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 95. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 2b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 365-370. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 212-213. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 11-13. Tidsskrift utgitt av Østfold Historielag, Bind II, side 283, Sverre Dürbeck: . Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 388. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 682 og 686. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 489-490, 510, 576, 585.

4252 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Thune, Aabøyde, Wembe och Hualløer Skibbrede, Schibtued Sogenn. Skattematrikkelen av 1647, Veme skipreide, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, Schibtued Soegnn, folio 3. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 365-366. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 7-10. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 510, 530, 576, 585.

4253 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 74, 75.

4254 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 74. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 1, 5-7. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 530, 576. Råde Historielag: Gårder og slekter i Råde (1968), side 268. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 101. Sverre Dürbeck: Litt om Gården Skog i Skiptvet, Runar 1/1984, side 61-63. Atle Steinar Langekiehl: Slektene fra Møklegård og Kil - De eldste kjente ledd, NST Bind XXXIII (1991), side 61, 83.

4255 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 74.

4256 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 74. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 7.

4257 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 365-366. Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 9-13. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 682-683. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 510, 530, 576, 585. Svein Skahjem: Tingbok fra Borge 1664 - 1665, Runar 1/1981, side 14. Sverre Dürbeck: Litt om Gården Skog i Skiptvet, Runar 1/1984, side 62-63.

4258 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Martha Østensvig: Gården Skog i Skiptvet gjennom 500 år, side 9-13.

4259 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 74-75.

4260 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 7, 1721-1733, folio 636b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 165-168, 219-220.

4261 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 383, 384.

4262 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 6, 1716-1719, folio 69. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 219-220. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 475, 495, 581-582.

4263 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 219-220.

4264 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 357.

4265 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 18. Skiftematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 35. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 356-357.

4266 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 356-357.

4267 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 356.

4268 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 351-356.

4269 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind III, side 354-356.

4270 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 12. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 73b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 219, 266. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 96. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 495, 513, 581-582.

4271 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 14. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 319; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 95. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 140. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 219, 266. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 495, 513, 581-582.

4272 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 264-267. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 1. bind, side 96. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 513, 532, 581-582.

4273 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 264, 266. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 471. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 1. bind, side 95-96.

4274 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 266-267. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 513, 532, 581-582.

4275 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Oslo bispestols diplomer. Tingsvitne av 02.27.1591, Eidsberg. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 266-267; Bind II, side 218-221; Bind III, side 105. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 368. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 690. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 532, 582. Sten Høyendahl: "En trøgsting på 1600-tallet fra vugge til grav", Runar nr. 1/2003, side 12-14, 18.

4276 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 266. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 532, 582. Sten Høyendahl: "En trøgsting på 1600-tallet fra vugge til grav", Runar nr. 1/2003, side 12-18.

4277 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 40. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 208-209, 219, 337. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 272. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 513, 531, 581-582.

4278 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 332-333. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 531-532, 582.

4279 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 333.

4280 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Askim: 1898-1912, Ministerialbok.

4281 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Askim østre farm in Askim.

4282 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p.196.

4283 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Langhuus farm in Eidsberg.

4284 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Maridalsveien 43 in Kristiania.

4285 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Norheim place in Eidsberg.

4286 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 265, 287.

4287 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ihlen (157a) farm in Askim.

4288 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 336-337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 531, 547, 582.

4289 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 247, 337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 547, 555-556, 582.

4290 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 403. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 247-248; Bind II, side 757.

4291 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 245-247, 336-337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 555-556, 582.

4292 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen. Bind I, side 248.

4293 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 248. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 757.

4294 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 248.

4295 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad Sogenn, folio 9. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogen, folio 4 og 12; Essberig sogen, folio 38 Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 74a. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg Prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 44. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 248-250.

4296 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 250.

4297 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 250, 648.

4298 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 92. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 251b. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 429-430. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 395-396, 644-648.

4299 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 15. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 37. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 76a. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland, folio 316; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 92. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 392-395, 614-619.

4300 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 19b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 395, 415.

4301 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 415.

4302 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 414-415.

4303 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 614-619.

4304 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 619.

4305 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 612-619.

4306 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 601. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42.

4307 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 601.

4308 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattemanntallet av 1647, Akershus fylke (Solør og Odal fogderi), Nesz Prestegield, Fulde gaarder, folio 106. Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby]: Nes på Romerike, Gardshistorie, Bind V, side 228, 234-235.

4309 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 420.

4310 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 422.

4311 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 421.

4312 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Edsberg nr. 7: , folio 281, nr. 20. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II side 43, Bind IV side 152, 158.

4313 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Edsberg nr. 5: (4/6). Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 11, 1810-1822, folio 108. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 566; Bind II, side 72-76.

4314 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 9. 1807-1810, folio 796. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 90, 94-97; Bind II, side 94-96, 102-103, 121-122.

4315 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 4: , folio 116. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 566. Folketellingen for 0115 Edsberg i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 11, 1810-1822, folio 108. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1822-1830, folio 150.

4316 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 566. Folketellingen for 0115 Edsberg i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 11, 1810-1822, folio 108.

4317 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 9: , folio 217, nr. 9. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

4318 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sandem (52, 7) farm in Eidsberg.

4319 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 10A: , folio 205, nr. 12. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

4320 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sandem farm in Eidsberg.

4321 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 38, 43.

4322 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 126, 217.

4323 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Bygdebok for Eidsberg, Bind II, side 364. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43. Johannes Nordahl (1960): Fjeld-slekten.

4324 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Johannes Nordahl (1960): Fjeld-slekten.

4325 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solheim farm in Eidsberg.

4326 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 126.

4327 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43-44.

4328 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for the Kraaka farm in Eidsberg.

4329 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 44.

4330 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905.

4331 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 111-12. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14-16, 28, 92, 94. Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Bind 4, Chra. 1906), side 103 og 341. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 584, 597.

4332 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 11: , folio 206, nr. 61. Folketellingen for 0125 Eidsberg (Mysen) i 1900. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

4333 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0125 Eidsberg (Mysen) i 1900. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 526.

4334 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900.

4335 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 11: , folio 240, nr. 25. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43, 92. Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

4336 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Engen farm in Eidsberg.

4337 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

4338 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 12: , folio 49, nr. 37.

4339 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 100.

4340 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gammelsrud farm in Eidsberg.

4341 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind IV, side 441.

4342 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

4343 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for Kristiania i 1885.

4344 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østre Braarudgade farm in Horten, Vestfold.

4345 Gunhild Nygaard Hafsahl (gunhild.hafsahl@tibeinferno.no), Email.

4346 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Grønland menighet nr. 15: , folio 30, nr. 26. Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905.

4347 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tordenskjolds Pl. 1 in Kristiania.

4348 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1810644.

4349 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 1810643.

4350 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketellingen for Kristiania i 1900 og 1905. Kirkebok Grønland menighet nr. 15: , folio 143, nr. 20. Kristiania, senere Oslo Adressebok. Folketælling i Kristiania den 1. december 1924.

4351 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketælling i Kristiania den 1. december 1924. Folketellingen i 1900 for 0116 Berg.

4352 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Folketælling i Kristiania den 1. december 1924.

4353 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattematrikkelen av 1647, Nedre Romerike fogderi, Høllandtz prestegield, fulde gaarder, folio 59. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533-534, 584.

4354 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Diplom (domskjennelse) av 6. april 1622, Oslo bispestol, Høland prestearkiv. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533-534, 584.

4355 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus len, Follo fogderi, Aas Sogenn, folio 9. Skattematrikkelen av 1647, Folloug fougderje, Aasz Hoffuedsognn, Froen Annex, Fulde gaarder, folio 34, 40. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien, side 556-558, 569-572, 583-585. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515-516, 534, 581, 584, 590.

4356 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien, side 571. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515-516, 534, 581, 584, 590.

4357 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 44 (p. 85). Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien, side 571. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 534, 584.

4358 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 534, 584.

4359 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 534, 549, 584.

4360 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 584.

4361 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 100b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 603; bind 2, side 42-43.

4362 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 209 (p. 64). Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 522. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb prestegield, folio 11. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 27. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 60-62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 129. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 157. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 3-8, 16-18, 49-51.

4363 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 598, 599.

4364 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 41-42, 443.

4365 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 40-41. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 30-31, 41-42. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 128.

4366 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 41. Gårdshistorie for Eidsberg, Bind II, side 126-128. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 403. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 539-540, 591.

4367 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 138-142, 205-206. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 598-600. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42.

4368 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 42, 443.

4369 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 301.

4370 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 284, 301. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

4371 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 301. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

4372 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 240b. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 307. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 648.

4373 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 130b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 670-671, 688, 702.

4374 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 671, 688.

4375 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 1: "Begravene", folio 244.
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 79b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318, Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 268. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 130b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 318, 685-688.

4376 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 4, 1705-1710, folio 158b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 318, 688.

4377 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 53b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 317; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 317-319, 333, 345, 725-726.

4378 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 399. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 318, 345.

4379 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 344-345. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 494-495, 581.

4380 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 494-495, 581.

4381 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 314-318.

4382 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 40. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 337, 687.

4383 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 73b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 319, Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 95. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 144. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 318. Sten Høyendahl: "Ut av historiens mørke. Asser Garsegg og hans navnløse hustru i Eidsberg", Runar nr. 2/2003, side 26-28.
.

4384 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Sten Høyendahl: , Runar nr. 2/2003, side 26, 28, 30.

4385 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 513. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 113, 212, 334-337; Bind III, side 105. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 470-471.

4386 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 54. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 280-282, 298-299.

4387 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Kirkebok Eidsberg nr. 1: , folio 10, Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 60-61, 669-670.

4388 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 75b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 622. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 667-669.

4389 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 669.

4390 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 494-496.

4391 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 15. Skattematrikkelsen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 37 og 39. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 72a og 72b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 165, 495-497.

4392 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 428b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 164-165.

4393 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 164.

4394 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 40 (p. 79). Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 163-164. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 397-398, 471.

4395 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 164.

4396 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 698. Ludvig Algrim: En gigantisk eiendomssvindel på midten av 1500-tallet, Runar nr. 2/1982, side 141.

4397 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsborg og Mysen, Bind I, side 697-698. Ludvig Algrim: En gigantisk eiendomssvindel på midten av 1500-tallet, Runar nr. 2/1982, side 141.

4398 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsborg og Askim, Bind I, side 558-559, 569-570, 697.

4399 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 23. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 39. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 698-699.

4400 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 32b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 60-61, 658, 670.

4401 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 60a. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 318; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 94. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Rakkestad og Mossedal Len, folio 248. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 60-61, 655-658, 670.

4402 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 658.

4403 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 114-115.

4404 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262.

4405 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Nygård (54, 10) farm in Askim.

4406 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Askim nr. 5: , folio 140, nr. 1. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262.

4407 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 333.

4408 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Askim nr. 5: , folio 174, nr. 11. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262.

4409 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kirkebok Eidsberg nr. 12: C. Konfirmerede>, folio 114, nr. 12. Kirkebok Eidsberg nr. 11: , folio 492, nr. 177. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 248, 421. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 674-675. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262.

4410 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Opsahlnæsset farm in Eidsberg.

4411 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 346.

4412 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Aremark / Øymark: 1895-1919, Ministerialbok.

4413 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tyndelsrud farm in Rødenes.

4414 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 262.

4415 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Minnesblad ved begravelsen. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 254-255.

4416 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Grimsrud in Askim.

4417 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hverven farm in Askim.

4418 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 947. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

4419 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 961. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35, 65.

4420 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 948. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

4421 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 936. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

4422 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 925. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

4423 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 949. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65.

4424 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 959. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65, 75.

4425 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 926. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

4426 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 933, se nr. 934. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

4427 Jonathan Everett Maseng (DMASENG@aol.com), Email dated 26 Aug 2004.

4428 Michael John Hanson (mjh40ATcornell.edu), Email dated 15 Jan 2008.

4429 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haabel farm in Askim.

4430 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsvold (53, 18) in Askim.

4431 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Grindaheim farm in Askim.

4432 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Borge / Torsnes: 1853-1877, Ministerialbok.

4433 Leif Knutsen (http://home.earthlink.net/~vyer/genealogy/ as of 09 Nov 2003).

4434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1850-1856, Ministerialbok.

4435 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Rosenborggaden 4 in Kristiania.

4436 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Framnæsvn. 10 in Kristiania.

4437 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 363, 366.

4438 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 366.

4439 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 27, 28, 31, 36-37.

4440 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 27, 28, 31, 36.

4441 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 27.

4442 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 27, 31.

4443 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 31.

4444 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 27, 31-32, 37.

4445 Mary Mathilde Larsen, In a letter of 2005 to Glen Rasmussen.

4446 Elin Ida Sletner (olavvassATonline.no).

4447 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 31.

4448 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Myklegaardgate 4 in Kristiania.

4449 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schweigaards Gade 77 in Kristiania.

4450 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Lahellegaten 2 in Fredrikstad.

4451 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Ullevoldsveien 59 in Kristiania.

4452 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Josefinesgate 28b in Kristiania.

4453 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31-2, 211.

4454 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Enger (75, 4) farm in Askim.

4455 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2165392.

4456 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31, 211.

4457 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2165395.

4458 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 207, 208, 365.

4459 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Svinægle, Ruud øvre in Askim.

4460 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Svinægle vestre farm in Askim.

4461 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 210.

4462 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2165391.

4463 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 399.

4464 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2165394.

4465 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), ID#2165393.

4466 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31, 160.

4467 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31, 159-60.

4468 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Qverne farm in Askim.

4469 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haugen farm in Askim.

4470 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kolstad nordre farm in Askim.

4471 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 128.

4472 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 44, 157, 159.

4473 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 159, 365.

4474 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 658.

4475 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 318-19, 658.

4476 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 155, 157, 249.

4477 Per Henrik Oroug (he-oroug@online.no).

4478 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nordby vestre farm in Spydeberg.

4479 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Nordby vestre farm in Spydeberg.

4480 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 128, 307.

4481 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 93, 98, 254, 255.

4482 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 160, 407.

4483 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Engen (34, 2) farm in Trøgstad.

4484 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Engen farm in Trøgstad.

4485 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 407.

4486 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Evje skole in Bærum.

4487 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Norderhov: 1856-1865, Ministerialbok.

4488 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Berget farm in Norderhov.

4489 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Arupsgate 3 in Kristiania.

4490 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Thv. Meyers gate 26 in Kristiania.

4491 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php), Id # 3501127.

4492 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Mariboes gate 12 in Kristiania.

4493 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Jens Bjelkes Gade 76 in Kristiania.

4494 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 50.

4495 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 61, 298.

4496 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grameltvet farm in Trøgstad.

4497 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Ruug farm in Skiptvet.

4498 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 23, 90, 305.

4499 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 90-91, 305, 425.

4500 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nybroten farm in Askim.

4501 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 23, 44.

4502 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 44.

4503 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 23.

4504 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 23, 301.

4505 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 301.

4506 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 259.

4507 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 259.

4508 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 259, 307.

4509 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 143, 259.

4510 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiolden Mellem" farm in Askim.

4511 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 111, 143.

4512 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Maasebye" farm in Askim.

4513 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 108-09, 111, 143.

4514 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Kirkerud farm in Spydeberg.

4515 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 111, 112.

4516 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fossum nordre farm in Spydeberg.

4517 Tore Bjølgerud (tore.bjolgerudATsandefjordbredband.net), Email with pdf file, dated 18 Nov 2010.

4518 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 112.

4519 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 111.

4520 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 571.

4521 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grøthvet mellem farm in Askim.

4522 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Solhaug in Eidsvoll.

4523 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solhaug farm in Eidsvold.

4524 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 109, 111.

4525 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 93, 311.

4526 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 93.

4527 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Holter Øvre farm in Askim.

4528 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 126.

4529 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90, 93.

4530 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Haraldstad farm in Askim.

4531 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 90.

4532 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 512.

4533 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 57, 108,143.

4534 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 397.

4535 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 57, 108, 143.

4536 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 57, 108.

4537 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Fiøs farm in Eidsberg.

4538 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 440.

4539 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 74, 304.

4540 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Langlie (plads) in Askim.

4541 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 304, 347.

4542 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 437.

4543 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 143, 373.

4544 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 189.

4545 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 247, 428, 445.

4546 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 373.

4547 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 247, 372, 445.

4548 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 373, 414.

4549 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Buer farm in Askim.

4550 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 304, 373, 414.

4551 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 414.

4552 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 144, 150.

4553 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 143, 144.

4554 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Trollerud Ødegaard farm in Spydeberg.

4555 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 139, 294.

4556 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lillebø farm in Varteig, Østfold, Norway.

4557 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 434.

4558 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 70, 143.

4559 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 143, 165.

4560 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 143, 163, 165.

4561 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Østbye farm in Askim.

4562 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 126, 155, 163.

4563 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 115, 131, 150, 169.

4564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kopperud farm in Askim.

4565 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 345, 354-55.

4566 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 115, 131, 150, 169, 327.

4567 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Schleppegrells gate 16 in Kristiania.

4568 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 414.

4569 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 43.

4570 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 41, 143.

4571 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Dintorp farm in Eidsberg.

4572 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 41, 48, 143.

4573 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.).

4574 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Videnæs farm in Skiptvet.

4575 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Karlsrud farm in Skiptvet.

4576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Karlsrud farm in Skiptvet.

4577 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 52, 69, 143.

4578 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 183.

4579 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 182-83.

4580 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 69.

4581 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Hougland farm in Trøgstad.

4582 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 52, 69.

4583 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 52, 69.

4584 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 31, 239.

4585 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 182.

4586 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 49, 52, 69, 206, 408.

4587 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 49, 408.

4588 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 367.

4589 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Qvisler farm in Skiptvet.

4590 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Svinningen farm in Spydeberg.

4591 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 197-200, 216-218.

4592 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 200, 218.

4593 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 216.

4594 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 260, 327.

4595 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Thovengen farm in Askim.

4596 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 130, 327, 421.

4597 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 83, 130, 287, 421.

4598 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 285.

4599 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 287.

4600 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Almark farm in Eidsberg.

4601 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud søndre farm in Askim.

4602 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 327, 343.

4603 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holstvedt* farm in Askim.

4604 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 215, 334.

4605 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 215.

4606 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vammenæs vestre farm in Skiptvet.

4607 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Melleby (92, 20) in Askim.

4608 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hverven (88, under 2) in Askim.

4609 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 234, 238, 327.

4610 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 234, 238.

4611 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 160.

4612 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 138.

4613 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 234.

4614 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 327, 387.

4615 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 35.

4616 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 28, 31, 33, 35.

4617 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 108, 327, 387.

4618 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Toppen farm in Askim.

4619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Toppen farm in Askim.

4620 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 351.

4621 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 387.

4622 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 304-05.

4623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Moen farm in Askim.

4624 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Buer farm in Askim.

4625 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 305.

4626 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 305, 319-20.

4627 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 242, 305, 311.

4628 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Oskarsgate (508, 592) in Sarpsborg.

4629 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 260, 326.

4630 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 326.

4631 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 200-01.

4632 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 48, 59-60.

4633 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 172, 175, 201.

4634 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 172, 201.

4635 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 22.

4636 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Skaaruud" farm in Askim.

4637 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 172, 175.

4638 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 201, 225-26, 231.

4639 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 225, 226.

4640 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 201, 203.

4641 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 201.

4642 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 90-91.

4643 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Parish register (official) no. I 2, 1708-1722, p. 34.

4644 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 132, 323, 371-72.

4645 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 323, 372.

4646 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 402, 405-06, 407, 408, 418, 420, 422, 423.

4647 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 56, 57, 313.

4648 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 57, 313.

4649 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, 57.

4650 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 137, 204.

4651 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 169.

4652 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 110, 204.

4653 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 110.

4654 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 205, 212.

4655 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 632-33.

4656 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 248, 317.

4657 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 190.

4658 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 49, 300, 327.

4659 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 563.

4660 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 298.

4661 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kogstad farm in Askim.

4662 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, pp. 10, 49.

4663 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kongerud store farm in Trøgstad.

4664 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 299.

4665 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 298, 300, 305, 639.

4666 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjørnestad nordre farm in Eidsberg.

4667 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 299, 300, 301, 302, 305.

4668 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 74.

4669 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 142, 185.

4670 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983, p. 339.

4671 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ringstad nordre nordre farm in Trøgstad.

4672 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 262-63.

4673 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 263, 311.

4674 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 225, 229, 242.

4675 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 229.

4676 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 15.

4677 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 247.

4678 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 481, 483.

4679 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 136, 138, 202.

4680 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 138, 228.

4681 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 34, 138.

4682 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 34.

4683 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 34, 35.

4684 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 526.

4685 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 48, 204-05.

4686 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 71, 226.

4687 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 48, 205.

4688 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 48.

4689 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), pp. 308, 333.

4690 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 194.

4691 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 205, 228.

4692 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 204.

4693 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.), p. 274.

4694 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 101, 137, 204.

4695 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 101, 137.

4696 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), pp. 204, 228.

4697 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.), p. 228.

4698 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 479, 481, 482.

4699 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 479, 482.

4700 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 479, 480, 481.

4701 Ulf Grøndahl, <