arrow
Leon VI Filosofus of Byzantium
(0866-0912)
Zoè Karbonopsina of Byzantium
Romanos I Lakapenos
(0870-0948)
Konstantin VII Porphyrogennetos of Byzantium
(0905-0959)
Helena Lekapenna of Byzantium
(0906-0961)

Romanos II of Byzantium
(0938-0963)

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Bertha
2. Theofano of Byzantium

Romanos II of Byzantium 119,13894

  • Born: 938
  • Marriage (1): Bertha
  • Marriage (2): Theofano of Byzantium in 956
  • Died: 15 Mar 963
picture

  General Notes:

Romanus II succeeded his father Constantine VII as Byzantine emperor in 959 at the age of twenty-one, and died, poisoned, it was believed, by his wife Theophano, in 963.

As a child he was married to Bertha, the illegitimate daughter of Hugh of Arles, King of Italy, but, with Hugh out of power in Italy and dead by 947, and Bertha herself dead in 949, Romanus secured the promise from his father that he would be allowed to select his own bride. Romanus' choice fell on an innkeeper's daughter named Anastaso, whom he married and renamed Theophano.

He was a pleasure-loving sovereign, but showed judgment in the selection of his ministers. The great event of his reign was the reconquest of Crete from the Saracen Arabs by his general and eventual successor, Nicephorus Phocas in 961.
______________________________

Den østromerske keiser protesterte mot Otto "den Store"'s keiserverdighet, som i sin tid mot Karl "den Store"'s, og sa til hans utsending at det rett og slett var en skandale at en saksisk barbar våget å legge seg til en så opphøyet titel. For å fremtvinge en anerkjennelse, rykket Otto da inn i de østromerske besittelsene i Syd-Italia, men samtidig tilbød han forsoning ved å foreslå ekteskap mellom sin og Adelheis unge sønn Otto og en bysantisk prinsesse. Som Ottos utsending dro biskop Liutprand til Konstantinopel for å fremføre frieriet. Men den stolte østromerske keiseren var mektig forarget over at tyskerne hadde rykket inn på hans område og ville slett ikke høre tale om noen dynastisk forbindelse. Liutprand ble behandlet som en spion og fikk ikke engang foretrede for keiseren. Da han langt om lenge likevel ble mottatt ved hoffet, begynte keiseren å spørre ham ut om Ottos stridskrefter. Da biskopen hadde svart på spørsmålene, tordnet keiseren: "Du lyver! Din herres krigere duger hverken til å ride eller til å kjempe til fots. De store skjoldene de bruker og de tunge panserne og hjelmene, for ikke å snakke om de lange sverdene, gjør begge deler umulig, og" - la han hånlig til - "drikk og fråtsing hindret dem også, for de har gjort buken til sin gud; motet deres er bare en rus og tapperheten drukkenskap. Forresten har din herre ingen flåte. Jeg alene er mektig til sjøs. Jeg skal angripe ham med mine skip, ødelegge havnebyene hans og alt land langs elvene. Og hvem skulle vel kunne motstå meg til lands, jeg, som har like mange krigere, som det finnes bølger i havet og stjerner på himmelen!"

Da Liuprand ville svare ham, ble han hysjet ned og hånet med ordene: "Dere er slett ikke romere men langobarder!" I stedet for å oppta dette som en fornærmelse, ga biskopen til svar at de østromerske keisere kunne føre sine aner tilbake til brodermorderen Romulus. "Vi langobarder og andre germanere" - fortsatte han - "forakter romernavnet i den grad at vi bruker det som skjellsord når vi er fortørnet på noen. For med navnet romer forbinder vi alt som tenkes kan av nedrighet, feighet, griskhet, lystenhet, løgnaktighet, ja over hodet alle laster."

Følgen ble naturligvis at keiseren i sin vrede befalte Liutprand å gå tilbake til sitt losji, hvor han ble behandlet så dårlig at han ble alvorlig syk. Han var mer død enn levende da han omsider ble satt på fri fot og fikk lov til å reise hjem igjen. Men selv da ble han utsatt for forferdelige trusler og fornærmelser.

Romanos regjerte svakt. Dog ble Kreta erobret fra maurerne under hans regjeringstid. De ble også overvunnet i Lilleasien og Syria.

picture

  Noted events in his life were:

• Acceded: Emperor of Byzantium, 959.


picture

Romanos married Bertha, daughter of Hugo II of Italy and Unknown. (Bertha died in 949.)


picture

Romanos next married Theofano of Byzantium in 956. (Theofano of Byzantium was born circa 941 and died circa 970.)