Aase

 

Family Links

Spouses/Children:
1. Gulbrand Hallesen Botner

Aase 3850

  • Marriage (1): Gulbrand Hallesen Botner
picture

  General Notes:

Aase og Gulbrand hadde sønnen
Torchild, født ca. 1594, gift med Ragnhild Rolfsdatter Østre Auten i Trøgstad, død ca. 1665.

Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
"Jordbog Paa Ald Huiss Rettighedt och Inndkombst Bønnderne udj Nedre Rommeriges Fougderie till Konng: Maytt: och Cronen Aarligenn udgiffuer och Derwhinnden(?) Jnndførtt Huiss Lanndschyldt, Forinng, Wissøer och Leding, Dette Aar forhøigett Och Paalagdtt er. Begnett fra Philippi Jacobi Dagh 1616, och till Aarssdagen Anno 1617 - Høelandz Prestegieldt.
Thorckilld Bottner.
½ daler forinng.
8 alb: wisøer.
4 alb: ledinng.
1 Høenns.
Bonndeguodz. Bøger Selff".

Torchild overtok Botner og betalte skatt fra 1618 til 1639. Han døde ca. 1665.


picture

Aase married Gulbrand Hallesen Botner, son of Halle Torchildsen Botner and Giøa Mogensdatter. (Gulbrand Hallesen Botner died circa 1613 in Botner, Løken, Høland, Akershus, Norway.)