Sources


1 Ketil (Ken) Nygaard.

2 Anna Nygaard, Cit. Date: 16 Jun 2000.

3 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 11 Jun 2000.

4 Anna Nygaard, Ketil's mother wrote down date of birth and time, christening date and place, and names of godparents. Cit. Date: 16 Jun 2000.

5 Jackie Nygaard.

6 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 28 Oct 2000.

7 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 24 Oct 2000.

8 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 27 Oct 2000.

9 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 15 Apr 2005.

10 Jan Holter-Andersen (Document of the 12 generations from Byrger Bjørkenes.). Rec. Date: 19 Dec 2001.

11 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 22 Feb 2009.

12 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 13 Jun 2009.

13 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 14 Oct 2000.

14 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 557. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

15 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 22 Aug 2000.

16 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Dec 2004.

17 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Jul 2007.

18 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Oct 2000.

19 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Præstegaard in Askim. Cit. Date: 21 Sep 2004.

20 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 136. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 296 og 357. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 8, 1784-1789, folio 407.

21 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Jun 2012.

22 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 3: , folio 108, nr. 13. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 290.

23 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Sæter Sydre farm in Trøgstad. Cit. Date: 14 Nov 2003.

24 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001.

25 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 9. Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 19. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 28b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 396b. Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby]: Nes på Romerike, Gardshistorie, Bind V, side 235.

26 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 310; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 34. Pantebok Heggen og Frøland nr. 2, 1705-1715, folio 116, 122, 135. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 110b.

27 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Tingbok Heggen og Frøland nr. 18, folio 53b; nr. 24c, folio 5b; nr. 30, folio 36b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 364b.

28 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. 9. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 264 og 267.
10. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Trøgstad Præstegield, Fulde Gaarder, folio 110b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 252.
11. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 306a.
12. Pantebok Heggen og Frøland nr. 3, 1716-1730, folio 306b.
13. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 232.
14. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 293.
15. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 364 b.
Realregister Heggen og Frøland nr. 2, 1722-1761.
Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110. Johan Garder: Slekten Krohg (Krogh) fra Høland eller Trøgstad, NST, Bind XVIII 1961-62, side 123-124.

29 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Oct 2000.

30 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 212. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 55; Bind 2, side 347. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 249, 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 502-503, 524, 592.

31 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 545-47, 580-81. Cit. Date: 14 Oct 2002.

32 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 106 og 110. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 546-547, 580-581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

33 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 580. Cit. Date: 14 Oct 2002.

34 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 619. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547, 581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

35 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jul 2007.

36 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 128b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 124. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 300-301. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64. Statsarkivet i Hamar, Hedemarken pantebok nr 1, f. 122b-123b.

37 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 547. Cit. Date: 12 Oct 2002.

38 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 98. Cit. Date: 12 Oct 2002.

39 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Apr 2001. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 318. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I. side 300. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64.

40 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 43, 98, 99. Cit. Date: 14 Apr 2002.

41 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Apr 2001. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 32. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I. siden 300. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98-99. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64.

42 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 178-79, 540. Cit. Date: 3 Feb 2001.

43 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 20. Cit. Date: 30 Jun 2001.

44 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Norske Herredags-Dombøger, 1. rekke, 5. bind (Chra. 1897) side 368ff og 402. RA, Akershus lensregnskaper for Nedre Romerike 1610-1660 (1610-1637 landskatt, 1638-1644 unionskatt, 1644/45-1660 kontribusjonsskatt, samt odelsskatt). Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14-15, 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) § 10, 11, 15. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

45 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 13-14, 17, 27-28. Cappelens Norges Historie, Bind 6, side 47-51. Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (Bind 4, Chra. 1906), side 232. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748) §10. Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567 (Oslo 1937ff), bind 2, side 139. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 111. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 548, 584, 597.

46 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 13, 16-17, 27. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 584.

47 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007.

48 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottesen: Slekten Høland i Botner, side 8-10, 13. Adelsnytt - Genalogen 1-99 - av Tore H. Vigerust.

49 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Sep 2000.

50 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 5 Sep 2009.

51 : 6 Sep 2000, Cit. Date: 14 Sep 2000.

52 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Band II tafel 83. Cit. Date: 20 Jan 2003.

53 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw III." Cit. Date: 15 Oct 2000.

54 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 18 Aug 2005.

55 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 26 Oct 2000.

56 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 26 Oct 2000.

57 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Oct 2000.

58 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 1 Oct 2000.

59 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 Jun 2005.

60 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 7 Aug 2004.

61 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 436. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 37.

62 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 21 Aug 2000.

63 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003.

64 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 Dec 2005.

65 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 451. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

66 Encyclopædia Britannica Online, "Henry III." Cit. Date: 14 Oct 2000.

67 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 14 Oct 2000.

68 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 22 Jan 2005.

69 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Nov 2000.

70 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 Apr 2005.

71 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 2 Nov 2000.

72 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 3 Nov 2000.

73 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 19 Nov 2004.

74 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html). Rec. Date: 12 Nov 2004, Kings and Queens of Denmark. Cit. Date: 5 Dec 2004.

75 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 19 Apr 2009.

76 THE ORKNEYINGERS’ SAGA (http://www.sacred-texts.com/index.htm). Rec. Date: 13 Oct 2005, Cit. Date: 14 Oct 2005.

77 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 27 Apr 2007.

78 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 40 - 41. Cit. Date: 19 Sep 2000.

79 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 89, 435. Cit. Date: 4 Jan 2001.

80 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Grini østere farm in Røyken, Buskerud. Cit. Date: 12 Sep 2004.

81 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Aug 2006.

82 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

83 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Jan 2010.

84 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Aug 2011.

85 FamilySearch (http://www.familysearch.org). Rec. Date: 19 Oct 2005, Cit. Date: 19 Oct 2005.

86 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 7, 8. Cit. Date: 4 Oct 2000.

87 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 2 Nov 2000.

88 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Dec 2004.

89 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.28. Cit. Date: 16 Sep 2000.

90 Mary Mathilde Larsen. Rec. Date: Jun 2002, Handwritten notes from Glen Rasmussen received 9 Sept 2004. Cit. Date: 11 Sep 2004.

91 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkerøy: 1951-1969, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 25 Mar 2008.

92 : Jun 1999, Cit. Date: 25 Sep 2000.

93 Lise Melleby, Cit. Date: 25 Sep 2000.

94 Tore Rasmussen, Cit. Date: 26 Sep 2000.

95 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Nov 2006.

96 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 4 Mar 2008.

97 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90. Cit. Date: 19 Jun 2000.

98 Inger Rasmussen, Cit. Date: 19 Jun 2000.

99 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html). Rec. Date: 31 Dec 2002, p. 125. Cit. Date: 18 Jan 2003.

100 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 21 Jun 2000. A two page document. Photocopied from a copy borrowed from Solveig Freng in 1999.

101 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 21 Jun 2000.

102 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Nov 2006.

103 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fredrikstad: 1857-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jun 2007.

104 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 9 Aug 2009.

105 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kasernegade 50 in Fredrikstad. Cit. Date: 7 Apr 2004.

106 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kassernegaten 50 in Fredrikstad. Cit. Date: 18 Dec 2010.

107 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 8 Feb 2006.

108 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Feb 2006.

109 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 21 Oct 2000.

110 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 13 Oct 2000.

111 compiled by Stewart Baldwin, GEN-MEDIEVAL/soc.genealogy.medieval, http://www.rootsweb.com/~medieval/llywelyn.htm, Cit. Date: 13 Oct 2000.

112 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 20 Oct 2000.

113 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 16 Jul 2005.

114 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1115. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 23.

115 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 15 Oct 2000.

116 Encyclopædia Britannica Online, "Henry IV." Cit. Date: 15 Oct 2000.

117 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

118 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 22 Dec 2004.

119 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Oct 2004.

120 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 16 Oct 2000.

121 Encyclopædia Britannica Online, "Henry II." Cit. Date: 16 Oct 2000.

122 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), [Franz Kampers]. Cit. Date: 16 Oct 2000.

123 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Dec 2004.

124 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 10. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 96. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 279. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

125 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 3 Aug 2000.

126 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 7 Mar 2003.

127 Encyclopædia Britannica Online, "Otto I." Cit. Date: 20 Aug 2000.

128 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 12-28. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 44. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 91.

129 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Sep 2007.

130 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bun. Cit. Date: 21 Oct 2000.

131 Encyclopædia Britannica Online, "Sweden, history of." Cit. Date: 21 Oct 2000.

132 Burke's Peerage & Gentry (http://www.burkes-peerage.net/sites/peerageandgentry/sitepages/home.asp). Rec. Date: 29 Dec 2004, Cit. Date: 29 Dec 2004.

133 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 15 Aug 2000.

134 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelflaed." Cit. Date: 15 Aug 2000.

135 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Oct 2011.

136 Encyclopædia Britannica Online, "Otto II." Cit. Date: 16 Oct 2000.

137 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 9 Jul 2005.

138 Michael Wayde, Cit. Date: 16 Oct 2000.

139 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 13 Dec 2004.

140 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 12 Oct 2000.

141 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Nov 2008.

142 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 14 Aug 2000.

143 Encyclopædia Britannica Online, "Eadred." Cit. Date: 14 Aug 2000.

144 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 29 Dec 2004.

145 Encyclopædia Britannica Online, "Christian IV." Cit. Date: 2 Nov 2000.

146 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick III." Cit. Date: 2 Nov 2000.

147 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 29 Jul 2000.

148 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon VII." Cit. Date: 11 Oct 2000.

149 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 20 Jan 2005.

150 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon II Sigurdsson." Cit. Date: 19 Oct 2000.

151 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Saga of Sigurd, Inge, and Eystein, the Sons of Harald." Cit. Date: 30 Sep 2004.

152 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Magnus Erlingson's Saga." Cit. Date: 30 Sep 2004.

153 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 16 Oct 2000.

154 Encyclopædia Britannica Online, "Edmund II." Cit. Date: 16 Oct 2000.

155 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Jan 2005.

156 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 29 Oct 2000.

157 Encyclopædia Britannica Online, "John." Cit. Date: 29 Oct 2000.

158 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 Jan 2005.

159 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 19 Aug 2000.

160 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 19 Aug 2000.

161 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 23 Dec 2004.

162 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 17 Oct 2000.

163 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander III." Cit. Date: 17 Oct 2000.

164 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 8 Nov 2004.

165 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander II." Cit. Date: 17 Oct 2000.

166 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 Jan 2007.

167 Encyclopædia Britannica Online, "William I." Cit. Date: 17 Oct 2000.

168 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Jan 2005.

169 Encyclopædia Britannica Online, "David I." Cit. Date: 16 Oct 2000.

170 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus IV." Cit. Date: 12 Oct 2000.

171 Lex's Genealogical HomePage, Cit. Date: 12 Oct 2000.

172 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 9 Nov 2004.

173 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 13 Sep 2000.

174 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2804602. Cit. Date: 15 Apr 2011.

175 Eva Saxton, Cit. Date: 13 Sep 2000.

176 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Sep 2006.

177 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 122. Cit. Date: 4 Oct 2000.

178 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 393. Cit. Date: 6 Oct 2002.

179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Frøhol farm in Askim. Cit. Date: 21 Aug 2003.

180 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 2 May 2007.

181 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Aug 2006.

182 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 122. Cit. Date: 3 Oct 2000.

183 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jan 2011.

184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Apr 2007.

185 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jul 2006.

186 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Oct 2006.

187 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 121. Cit. Date: 3 Oct 2000.

188 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fagerholdt in Askim. Cit. Date: 14 Oct 2003.

189 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Dec 2009.

190 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

191 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fagerholt in Askim. Cit. Date: 14 Nov 2011.

192 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 120. Cit. Date: 3 Oct 2000.

193 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1860]. Cit. Date: 3 Oct 2000.

194 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Feb 2007.

195 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Smia farm in Aker, Akershus. Cit. Date: 25 Apr 2004.

196 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 119. Cit. Date: 3 Oct 2000.

197 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Herman Foss'sgate 22 in Kristiania. Cit. Date: 4 May 2012.

198 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Stensberg Gade 19 in Kristiania. Cit. Date: 6 Sep 2004.

199 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 117. Cit. Date: 3 Oct 2000.

200 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Oct 2006.

201 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Apr 2007.

202 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 114, 115. Cit. Date: 3 Oct 2000.

203 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 114. Cit. Date: 3 Oct 2000.

204 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Glemingegade in Fredriksstad. Cit. Date: 14 Jan 2005.

205 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 112. Cit. Date: 3 Oct 2000.

206 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Parkveien 6 in Kristiania. Cit. Date: 14 Jan 2005.

207 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Apr 2012.

208 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 111. Cit. Date: 3 Oct 2000.

209 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 12 May 2007.

210 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1886-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2008.

211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hamburg farm in Spydeberg. Cit. Date: 3 Apr 2005.

212 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Dec 2008.

213 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Mar 2007.

214 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Oct 2013.

215 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 109. Cit. Date: 2 Oct 2000.

216 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ulfsby nordre farm in Rødenes. Cit. Date: 1 Jun 2012.

217 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 486-88. Cit. Date: 25 Nov 2001.

218 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ulfsby farm in Askim. Cit. Date: 10 Nov 2003.

219 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1850-1859, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Mar 2007.

220 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbokk. Cit. Date: 9 May 2007.

221 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Oct 2006.

222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ulfsby nordre farm in Rødenes. Cit. Date: 28 Jun 2004.

223 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Mar 2007.

224 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 108. Cit. Date: 3 Oct 2000.

225 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469. Cit. Date: 9 Oct 2002.

226 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 75. Cit. Date: 31 Mar 2003.

227 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 19 Jul 2006.

228 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Aug 2007.

229 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lunder (28, 1) farm in Askim. Cit. Date: 27 Mar 2014.

230 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 11 Oct 2008.

231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kjærseg vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 9 Sep 2004.

232 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 17 Jan 2007.

233 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469. Cit. Date: 23 Nov 2000.

234 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

235 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 107. Cit. Date: 2 Oct 2000.

236 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 16 Jul 2006.

237 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469, 470. Cit. Date: 9 Oct 2002.

238 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 340, 446. Cit. Date: 23 Apr 2003.

239 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Feb 2009.

240 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 19 Sep 2009.

241 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 107. Cit. Date: 3 Oct 2000.

242 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469-70, 486. Cit. Date: 9 Oct 2002.

243 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 31. Cit. Date: 20 Mar 2003.

244 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 6 Nov 2006.

245 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Aug 2007.

246 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 331. Cit. Date: 28 Jun 2018.

247 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Mar 2007.

248 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 469, 485-86. Cit. Date: 9 Oct 2002.

249 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tarm farm in Askim. Cit. Date: 5 Oct 2003.

250 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp.105, 106. Cit. Date: 1 Oct 2000.

251 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tripolis Gade in Kristiansund, Møre og Romsdal. Cit. Date: 28 May 2004.

252 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skjørtvet store farm in Eidsberg. Cit. Date: 7 Mar 2011.

253 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.105. Cit. Date: 1 Oct 2000.

254 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 29. Cit. Date: 9 Oct 2018.

255 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 14 Mar 2009.

256 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Aug 2006.

257 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.104. Cit. Date: 1 Oct 2000.

258 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 219, 253, 319-20, 321. Cit. Date: 5 Oct 2002.

259 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Lier nordre farm in Askim. Cit. Date: 15 Sep 2003.

260 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Aug 2006.

261 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Nov 2006.

262 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 21 Apr 2007.

263 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier farm in Askim. Cit. Date: 26 Oct 2003.

264 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.103. Cit. Date: 30 Sep 2000.

265 Allan Nybråten. Rec. Date: 25 Oct 2006, Cit. Date: 29 Oct 2006.

266 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hellerud (u 59, 1) farm in Skedsmo, Akershus. Cit. Date: 5 Sep 2005.

267 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Aug 2006.

268 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Sep 2006.

269 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Sep 2006.

270 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp.102, 103. Cit. Date: 30 Sep 2000.

271 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 447. Cit. Date: 12 Nov 2001.

272 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 354. Cit. Date: 29 Jun 2001.

273 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hougen farm in Askim. Cit. Date: 9 Sep 2003.

274 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

275 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

276 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.102. Cit. Date: 30 Sep 2000.

277 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rolles farm in Sande, Vestfold. Cit. Date: 1 Oct 2005.

278 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 99, 100. Cit. Date: 30 Sep 2000.

279 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Solberg farm in Askim. Cit. Date: 2 Oct 2003.

280 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Heirikseid farm in Drangedals, Telemark. Cit. Date: 20 Sep 2004.

281 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Feb 2007.

282 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Herikseid farm in Drangedal. Cit. Date: 24 Jan 2012.

283 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 30 May 2010.

284 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 23 Sep 2005.

285 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Nov 2006.

286 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 95, 96. Cit. Date: 30 Sep 2000.

287 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 352. Cit. Date: 20 Jan 2001.

288 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Huer farm in Askim. Cit. Date: 22 Oct 2003.

289 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Jul 2010.

290 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Jan 2013.

291 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 27 Oct 2008.

292 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Jan 2007.

293 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 95. Cit. Date: 30 Sep 2000.

294 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jan 2007.

295 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 16 Dec 2009.

296 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2008.

297 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 94. Cit. Date: 29 Sep 2000.

298 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 173. Cit. Date: 17 Jul 2001.

299 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Aug 2006.

300 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 28 Oct 2008.

301 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2008.

302 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Nov 2011.

303 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 38. Cit. Date: 28 Mar 2003.

304 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skaarud farm in Askim. Cit. Date: 8 Apr 2004.

305 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 135. Cit. Date: 13 Nov 2000.

306 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 93. Cit. Date: 30 Sep 2000.

307 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 19 May 2007.

308 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 19 May 2007.

309 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), Misprinted in original as "1864" and changed by hand in photocopy to "1846". Cit. Date: 30 Sep 2000.

310 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

311 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 254. Cit. Date: 13 Mar 2001.

312 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Normannsgaden 44 in Kristiania. Cit. Date: 14 Apr 2004.

313 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Nov 2006.

314 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census forVaalerenggaten 3 in Kristiania. Cit. Date: 7 Mar 2011.

315 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 91. Cit. Date: 22 Jun 2000.

316 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Family charts from Tor Aasheim. Cit. Date: 2 Sep 2000.

317 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Normannsgaden 44 farm in Kristiania. Cit. Date: 14 Apr 2004.

318 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), Cit. Date: 14 Apr 2004.

319 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 320. Cit. Date: 12 Nov 2001.

320 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Nov 2006.

321 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Jan 2007.

322 Tor A. Aasheim Torp, Kristine Johnsdatter Haugen og Hans Jørgensen Lier's slekt; Ajour pr 18.9.00. Cit. Date: 25 Sep 2000.

323 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Jan 2007.

324 Ellis Island (http://www.ellisisland.org). Rec. Date: 25 Mar 2008, Cit. Date: 27 Mar 2008.

325 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Langgate 8 in Kristiania. Cit. Date: 2 May 2011.

326 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 14 Aug 2010.

327 Tor A. Aasheim Torp, Cit. Date: 8 Jun 2002.

328 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 85. Cit. Date: 22 Jun 2000.

329 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 26 Apr 2009.

330 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 83 - 85. Cit. Date: 22 Jun 2000.

331 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Christian Krohgs Gade 28 in Kristiania. Cit. Date: 14 Apr 2004.

332 Tor A. Aasheim Torp, Cit. Date: 10 Jun 2002.

333 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ski søndre farm in Kraakstad, Akershus. Cit. Date: 16 Jun 2004.

334 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1886-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Feb 2007.

335 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 83. Cit. Date: 22 Jun 2000.

336 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Løvestad søndre in Spydeberg. Cit. Date: 19 Dec 2010.

337 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1886-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 21 May 2007.

338 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 232. Cit. Date: 12 May 2001.

339 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Olberg farm in Askim. Cit. Date: 21 Sep 2003.

340 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1901-1924, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Feb 2007.

341 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Feb 2007.

342 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 9 May 2007.

343 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Information from Tor Aasheim. Cit. Date: 28 Aug 2000.

344 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Information from Tor Aasheim. Cit. Date: 30 Aug 2000.

345 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aassum vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 1 May 2011.

346 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 81, 82. Cit. Date: 22 Jun 2000.

347 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aasheim vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 19 Nov 2003.

348 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 78, 79. Cit. Date: 17 Sep 2000.

349 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 134. Cit. Date: 11 Oct 2001.

350 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 125. Cit. Date: 20 Nov 2000.

351 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Guderud farm in Askim. Cit. Date: 22 Aug 2003.

352 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Johannes Andersen Onstad 1788 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853. Cit. Date: 25 Sep 2005.

353 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Sep 2006.

354 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Jun 2009.

355 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14, 78, 79. Cit. Date: 17 Sep 2000.

356 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 468. Cit. Date: 9 Oct 2002.

357 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Sep 2006.

358 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Jun 2007.

359 Jan Holter-Andersen (Document of the 12 generations from Byrger Bjørkenes.). Rec. Date: 19 Dec 2001, Cit. Date: 20 Dec 2001.

360 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 14 Apr 2006.

361 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 77, 78. Cit. Date: 22 Jun 2000.

362 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Notes by Ragna Holter-Andersen, 1967. Cit. Date: 24 Nov 2001.

363 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holter nedre farm in Askim. Cit. Date: 29 Jun 2003.

364 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgaden in Porsgrund, Telemark. Cit. Date: 5 Sep 2004.

365 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Feb 2011.

366 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1878-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Nov 2006.

367 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 29 Apr 2006.

368 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 77. Cit. Date: 22 Jun 2000.

369 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 30 Oct 2005.

370 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Prøven in Aker, Akershus. Cit. Date: 5 Jul 2004.

371 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Østre Toten, Oppland. Cit. Date: 5 Jul 2004.

372 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 76. Cit. Date: 22 Jun 2000.

373 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 16 Dec 2001.

374 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Prinsens gate 8b in Trondheim. Cit. Date: 11 Jan 2011.

375 Ellis Island (http://www.ellisisland.org). Rec. Date: 25 Mar 2008, Cit. Date: 25 Mar 2008.

376 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Aug 2006.

377 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1878-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Oct 2006.

378 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 75. Cit. Date: 22 Jun 2000.

379 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Baastad farm in Trøgstad. Cit. Date: 4 Nov 2003.

380 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Holter nedre farm in Askim. Cit. Date: 8 Sep 2003.

381 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1878-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2006.

382 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skrammerud farm in Trøgstad. Cit. Date: 11 Jan 2011.

383 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Oct 2006.

384 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 74, 75. Cit. Date: 22 Jun 2000.

385 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 226. Cit. Date: 23 Oct 2001.

386 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Mar 2007.

387 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 91, 367. Cit. Date: 19 Apr 2003.

388 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1901-1922, Klokkerbok. Cit. Date: 8 Jun 2007.

389 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 70. Cit. Date: 21 Sep 2000.

390 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 103, 141. Cit. Date: 26 Sep 2002.

391 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kalnæs Landbrugsskole in Tune. Cit. Date: 10 Nov 2003.

392 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jun 2007.

393 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 13 May 2009.

394 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 103. Cit. Date: 17 Nov 2000.

395 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Langnæs farm in Eidsberg. Cit. Date: 19 Feb 2011.

396 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Nov 2006.

397 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 69, 70. Cit. Date: 21 Sep 2000.

398 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

399 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Torp lille farm in Askim. Cit. Date: 6 Nov 2011.

400 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 16 Jan 2013.

401 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Torp lille farm in Askim. Cit. Date: 5 Oct 2003.

402 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Torp farm in Askim. Cit. Date: 10 Nov 2003.

403 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Dec 2006.

404 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 28 May 2007.

405 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 88. Cit. Date: 3 Dec 2000.

406 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Aug 2006.

407 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 68, 69. Cit. Date: 20 Jun 2000.

408 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Jun 2012.

409 Tor A Aasheim Torp (Photo of gravestone), Cit. Date: 19 May 2002.

410 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 66. Cit. Date: 22 Jun 2000.

411 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 3 Nov 2006.

412 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Mar 2008.

413 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 20 Mar 2009.

414 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 166. Cit. Date: 3 Apr 2001.

415 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 11 Nov 2005.

416 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier (Gnr 21, Bnr 5) farm in Askim. Cit. Date: 6 Dec 2004.

417 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 64. Cit. Date: 22 Jun 2000.

418 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 64. Cit. Date: 21 Sep 2000.

419 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nygaard farm in Askim. Cit. Date: 20 Sep 2003.

420 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Garder: 1903-1927, Klokkerbok. Cit. Date: 18 Mar 2009.

421 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Dec 2012.

422 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Garder (100, 11) farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 1 Dec 2012.

423 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Garder søndre farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 28 Feb 2005.

424 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 10 May 2007.

425 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, IGI Individual Record Ole Andersen Karen Iversdatter 1836 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch 1760898 Sheet 09 SC 1553771. Cit. Date: 27 Sep 2005.

426 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 157. Cit. Date: 16 Aug 2002.

427 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Kari Iverdatter 1811 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch C423671 Film/Fiche 125853. Cit. Date: 27 Sep 2005.

428 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 61, 62. Cit. Date: 22 Jun 2000.

429 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Askim østre farm in Askim. Cit. Date: 17 Aug 2003.

430 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Askim østre farm in Askim. Cit. Date: 2 May 2003.

431 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 59. Cit. Date: 28 Jan 2001.

432 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 17 Aug 2003.

433 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 60. Cit. Date: 19 Sep 2000.

434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Krogh østre farm in Hobøl. Cit. Date: 15 Jun 2004.

435 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Oct 2007.

436 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 6 May 2011.

437 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 58. Cit. Date: 20 Sep 2000.

438 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Børsum nordre in Aas, Akershus. Cit. Date: 18 Nov 2003.

439 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Nordby: 1881-1895, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

440 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 57, 58. Cit. Date: 20 Sep 2000.

441 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1871-1880, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

442 Ellis Island (http://www.ellisisland.org). Rec. Date: 25 Mar 2008, Cit. Date: 6 Feb 2013.

443 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 57. Cit. Date: 20 Sep 2000.

444 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for St Olavsgate 5 in Kristiania. Cit. Date: 5 May 2011.

445 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 5 May 2011.

446 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 56. Cit. Date: 21 Sep 2000.

447 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net). Rec. Date: 17 Apr 2006, Email dated 18 Apr 2006. Cit. Date: 19 Apr 2006.

448 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1861-1867, Klokkerbok. Cit. Date: 6 May 2007.

449 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Stange: 1923-1937, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Jul 2011.

450 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 55. Cit. Date: 21 Sep 2000.

451 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nordby (nordre) farm in Aas, Akershus. Cit. Date: 14 Jun 2004.

452 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Nordby: 1895-1916, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

453 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 23 Jul 2011.

454 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Email dated 27 Oct 2004. Cit. Date: 19 Nov 2004. Microcard: 02 Ås Mini II (2) period 1895-1916.

455 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raakeløkken in Drøbak, Akershus. Cit. Date: 5 May 2011.

456 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Bragernes: 1921-1939, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Oct 2012.

457 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 54. Cit. Date: 21 Sep 2000.

458 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kværner Brug farm in Østre Aker, Akershus. Cit. Date: 15 Jun 2004.

459 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1861-1867, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

460 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Olaf Ryes plads 5 in Kristiania. Cit. Date: 5 May 2011.

461 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Email dated 27 Oct 2004. Cit. Date: 15 Jan 2005.

462 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Oct 2012.

463 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 51. Cit. Date: 21 Sep 2000.

464 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Nov 2006.

465 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 20 Nov 2005.

466 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Jacob Aalls Gade 26 in Kristiania. Cit. Date: 14 Jun 2004.

467 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg / Lillehammer kjøpstad: 1879-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

468 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 50. Cit. Date: 21 Sep 2000.

469 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg: 1868-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

470 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Voksenkollen sanatorium in Aker, Akershus. Cit. Date: 14 Jun 2004.

471 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voksenkollen Sanatorium in Aker. Cit. Date: 6 May 2011.

472 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 49. Cit. Date: 21 Sep 2000.

473 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Markveien 35 in Kristiania. Cit. Date: 15 Jun 2004.

474 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1868-1913, Klokkerbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

475 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 17 Mar 2009.

476 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ullevoldsveien 45b in Kristiania. Cit. Date: 6 May 2011.

477 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 48, 49. Cit. Date: 21 Sep 2000.

478 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1836-1843, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

479 Hans Støkken (trollhaugen@lewistown.net). Rec. Date: 17 Jan 2005, Cit. Date: 23 Jan 2005.

480 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kirkegaten 257 in Lillehammer. Cit. Date: 6 May 2011.

481 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Nov 2010.

482 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 46, 47. Cit. Date: 21 Sep 2000.

483 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

484 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1871-1880, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Oct 2012.

485 Kirsten Bølstad (kirsbolATonline.no). Rec. Date: 16 Nov 2009, Email dated 16 Nov 2009. Cit. Date: 16 Nov 2009.

486 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 45. Cit. Date: 19 Sep 2000.

487 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schønnings Gade 5 in Kristiania. Cit. Date: 27 May 2004.

488 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID#720200. Cit. Date: 16 Nov 2009.

489 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Jan 2010.

490 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Waldemar Thranesgate 18 in Kristiania. Cit. Date: 13 Jun 2011.

491 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 44. Cit. Date: 19 Sep 2000.

492 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 13 Mar 2009.

493 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Jan 2010.

494 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 43, 44. Cit. Date: 19 Sep 2000.

495 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

496 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schønnings Gade 5 in Kristiania. Cit. Date: 2 Jul 2004.

497 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 43. Cit. Date: 19 Sep 2000.

498 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 13 May 2007.

499 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 12 Sep 2004.

500 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 89, 435. Cit. Date: 7 Feb 2001.

501 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jun 2007.

502 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 37. Cit. Date: 15 Sep 2000.

503 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bolteløkkens Allé 10 in Kristiania. Cit. Date: 21 Apr 2014.

504 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 24 Aug 2005.

505 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Ullevoldsveien 53 in Kristiania. Cit. Date: 3 Jul 2004.

506 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 36. Cit. Date: 15 Sep 2000.

507 Ellis Island (http://www.ellisisland.org). Rec. Date: 25 Mar 2008, Cit. Date: 16 Jan 2013.

508 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 33 - 36. Cit. Date: 15 Sep 2000.

509 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 23 Sep 2008.

510 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Mar 2008.

511 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Seminariet in Asker, Akershus. Cit. Date: 29 Aug 2004.

512 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 31 - 32. Cit. Date: 15 Sep 2000.

513 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 27 Dec 2009.

514 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raael n., Sem, Vestfold. Cit. Date: 9 May 2011.

515 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Korsgaard in Askim. Cit. Date: 25 Oct 2003.

516 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Emigranter over Kristiania 1871-1930. Cit. Date: 12 Aug 2013.

517 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Raael n. in Sem, Vestfold. Cit. Date: 21 Apr 2014.

518 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 30, 31. Cit. Date: 15 Sep 2000.

519 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 292. Cit. Date: 3 Aug 2002.

520 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Sep 2009.

521 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Torderød (1, 98) in Moss. Cit. Date: 16 Jan 2013.

522 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 27. Cit. Date: 16 Sep 2000.

523 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 291. Cit. Date: 3 Aug 2002.

524 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jan 2007.

525 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jan 2007.

526 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haraldstad farm in Askim. Cit. Date: 4 Sep 2003.

527 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 25 - 27. Cit. Date: 16 Sep 2000.

528 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Sep 2006.

529 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 5 May 2007.

530 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 356. Cit. Date: 20 Nov 2000.

531 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 11 Sep 2005.

532 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 28 Jan 2007.

533 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 24. Cit. Date: 17 Sep 2000.

534 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 126, 130-31, 179. Cit. Date: 28 Dec 2000.

535 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsgaard in Askim. Cit. Date: 7 Feb 2011.

536 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 21 Nov 2005.

537 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 26 Sep 2005.

538 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 23. Cit. Date: 17 Sep 2000.

539 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 126. Cit. Date: 5 Aug 2001.

540 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Oct 2006.

541 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, IGI Individual Record Anne Antonsdatter 1867 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch no: 1760898 Sheet: 20 SC: 1553771. Cit. Date: 26 Sep 2005.

542 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Oct 2008.

543 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 32. Cit. Date: 2 Dec 2000.

544 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 20 Oct 2008.

545 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Trondhjemsveien 31 in Kristiania. Cit. Date: 17 Apr 2006.

546 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sulu (78, 2) farm in Askim. Cit. Date: 21 Aug 2013.

547 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 2 Dec 2004. Streitlien Ivar, Tynset Bygdebok- Gård og Ætt Bind 1 (Tynset: Tynset bygdelag, 1972), P 476.

548 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 22. Cit. Date: 17 Sep 2000.

549 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Granum farm in Askim. Cit. Date: 16 Oct 2003.

550 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 2 Dec 2004. Streitlien Ivar, Tynset Bygdebok- Gård og Ætt Bind 1 (Tynset: Tynset bygdelag, 1972), P 476.
Often Frøyen entry, Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård.

551 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård. Cit. Date: 16 Sep 2005.

552 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jan 2013.

553 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 20. Cit. Date: 17 Sep 2000.

554 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Korsvold in Askim. Cit. Date: 25 Oct 2003.

555 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Sep 2009.

556 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skovveien 17 in Kristiania. Cit. Date: 25 Oct 2011.

557 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 432940. Cit. Date: 7 Sep 2009.

558 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Observatoriegate 17 in Kristiania. Cit. Date: 7 Feb 2011.

559 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Oct 2006.

560 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 19, 20. Cit. Date: 17 Sep 2000.

561 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 126, 179. Cit. Date: 5 Aug 2001.

562 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Jan 2007.

563 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 30 Oct 2008.

564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsvold in Askim. Cit. Date: 7 Feb 2011.

565 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Hans Iversen Dorothe Marthine Andreasdatter 1834 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch M423671 Film/Fiche 125853. Cit. Date: 27 Sep 2005.

566 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Mar 2007.

567 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14 - 17. Cit. Date: 17 Sep 2000.

568 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 125. Cit. Date: 28 Jul 2001.

569 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Aaser farm in Askim. Cit. Date: 1 May 2004.

570 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Feb 2008.

571 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 27 Sep 2005.

572 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aaser farm in Askim. Cit. Date: 19 Sep 2009.

573 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borge Østre farm in Onsøy. Cit. Date: 23 Apr 2014.

574 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Oct 2011.

575 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Marilyn Gannon's pedigree chart made for David L. Anderson 1998. Cit. Date: 25 Oct 2000.

576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borge Østre farm in Onsøy. Cit. Date: 3 Jul 2004.

577 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Apr 2014.

578 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Statsarkivet Oslo, Norway. CENSUS: 1801, Onsoy parish, Ostfold, Norway; Internet project at Bergen. Cit. Date: 25 Oct 2000.

579 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Borge Østre farm in Onsøe. Cit. Date: 22 Apr 2004.

580 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar Birgersson." Cit. Date: 20 Oct 2000.

581 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Jul 2013.

582 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963) og Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 445 og 458, Bind 23 (1942), side 194-197. Snorre Sturlasson: Olav den helligs saga, avsnitt 134, 148. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22-25, 29-36. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 18-22, 26-30, 34-35, 41, 49-53, 58, 61-63, 69-71, 74, 78, 101. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20, 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 503. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

583 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 13 Oct 2000.

584 Encyclopædia Britannica Online, "Sweyn II Estridsen." Cit. Date: 13 Oct 2000.

585 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon VI Magnusson." Cit. Date: 11 Oct 2000.

586 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Cit. Date: 25 Oct 2000.

587 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 129b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 430. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 168-169, 214, 220-221.

588 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner (1984). Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten (1986), side 5-12.

589 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Burke say he was born 10 Oct 1206. Cit. Date: 18 Oct 2000.

590 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 18 Oct 2000.

591 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Nov 2004.

592 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

593 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003.

594 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, "Dubrawka." Cit. Date: 9 Dec 2004.

595 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 850. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

596 Encyclopædia Britannica Online, "Richard I." Cit. Date: 9 Sep 2000.

597 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf II Haraldsson." Cit. Date: 14 Oct 2000.

598 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 169. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 66-74. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 453. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

599 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 107, 208, Bind 15, side 169. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6, 10. Snorre Sturlasson: Olav Trygvassons saga, avsnitt 15, 43-44. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 454. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 77.

600 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 11 Sep 2000.

601 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 245, 437, 462-464. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 558. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84, 89.

602 Encyclopædia Britannica Online, "Godwine." Cit. Date: 10 Sep 2000.

603 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Feb 2003.

604 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Dec 2004.

605 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 59. Cit. Date: 19 Sep 2000.

606 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1854-1870, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

607 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Krok østre in Hobøl. Cit. Date: 5 May 2011.

608 Carolynne Nygaard, Cit. Date: 26 Oct 2000.

609 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Langgaden 45 in Kristiania. Cit. Date: 3 Jun 2004.

610 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 117, 118. Cit. Date: 3 Oct 2000.

611 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1857]. Cit. Date: 3 Oct 2000.

612 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 9 Apr 2007.

613 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Apr 2007.

614 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 270, 271. Cit. Date: 22 Dec 2000.

615 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haga farm in Askim. Cit. Date: 14 Jan 2005.

616 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Aug 2006.

617 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Halvards Gade 34 in Kristiania. Cit. Date: 14 Jan 2005.

618 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 486-88. Cit. Date: 9 Oct 2002.

619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

620 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Mar 2007.

621 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 86. Cit. Date: 31 Mar 2003.

622 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 470. Cit. Date: 9 Oct 2002.

623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 17 Jul 2006.

624 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 25 Oct 2008.

625 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 12 Nov 2005.

626 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1933-1947, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 7 Nov 2006.

627 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1913-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

628 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 19 Jun 2000.

629 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1923-1949, Klokkerbok. Cit. Date: 21 Jun 2008.

630 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 9 Dec 2005.

631 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Oct 2000.

632 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 25 Sep 2004.

633 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 9 Oct 2000.

634 Catherine M. Newell (Discussion with K. Nygaard on 07 October 2000.), Cit. Date: 9 Oct 2000.

635 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 12 Sep 2000.

636 Jackie Nygaard, Cit. Date: 12 Sep 2000.

637 : 1999, Cit. Date: 12 Sep 2000.

638 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Mar 2007.

639 Ketil (Ken) Nygaard, Estimate. His son, Brian, was about 16 when John died. Cit. Date: 16 Jun 2000.

640 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 23 Jun 2000.

641 Linda Nygaard, Cit. Date: 6 Aug 2000.

642 Eva Saxton, Cit. Date: 14 Sep 2000.

643 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 18 Sep 2000.

644 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 14 Sep 2000.

645 Ketil (Ken) Nygaard, Cit. Date: 25 Jun 2000.

646 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/). Rec. Date: 4 Dec 2007, Census of Ireland, Dublin 1911. Cit. Date: 4 Dec 2007.

647 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/). Rec. Date: 4 Dec 2007, Census of 1901. Cit. Date: 10 Jun 2010.

648 James Franklin (franklin25ATgmail.com). Rec. Date: 6 Oct 2008, Email dated 20 Sep 2009. Cit. Date: 20 Sep 2009.

649 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/). Rec. Date: 4 Dec 2007, The census of 1901. Cit. Date: 20 Jun 2010.

650 : 1999, Email advice 10 Nov 2000. Cit. Date: 25 Nov 2000.

651 Baptism Certificate for D.J. Newell, Cit. Date: 11 May 2002.

652 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/). Rec. Date: 4 Dec 2007, The census for 1911. Cit. Date: 20 Jun 2010.

653 The National Archives of Ireland (http://www.census.nationalarchives.ie/). Rec. Date: 4 Dec 2007, The census for 1901. Cit. Date: 20 Jun 2010.

654 : 23 Oct 2018.

655 Margaret Newell (Margaret.NewellATusdoj.gov). Rec. Date: 27 Jul 2010, Email dated 27 Jul 2010. Cit. Date: 27 Jul 2010.

656 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html). Rec. Date: 31 Dec 2002, Cit. Date: 18 Jan 2003.

657 Morten Person (Copy of notes on 2 pages (11"x17") given to K.Nygaard.), Cit. Date: 26 Sep 2000.

658 Tove Halle, Cit. Date: 26 Sep 2000.

659 : 23 Oct 2018, Message of 23 Oct 2018.

660 : 23 Oct 2018, Cit. Date: 23 Oct 2018.

661 Margaret Newell (Margaret.NewellATusdoj.gov). Rec. Date: 27 Jul 2010, Email dated 26 Jul 2010. Cit. Date: 27 Jul 2010.

662 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 89. Cit. Date: 26 Sep 2000.

663 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for the Holter farm (Gnr 16). Cit. Date: 28 Oct 2002.

664 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Oct 2006.

665 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Dec 2006.

666 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hamburg in Eidsberg. Cit. Date: 18 Dec 2010.

667 Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, GÅRDER OG SLEKTER I BORGE OG TORSNES BIND 1 (Gyldenstierne Forlag,
Oppdateringer og rettelser. Redigert 18. juli 2001,
http://www.gyldenstierne.no/innhold/oppdatering/bind1.html). Rec. Date: 31 Dec 2002, p. 124. Cit. Date: 31 Dec 2002.

668 Kjell Sørli (kjesoerlATonline.no). Rec. Date: 6 Mar 2010, Cit. Date: 16 Mar 2010.

669 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Holter farm in Askim. Cit. Date: 22 Oct 2003.

670 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1903-1913, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

671 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Moss / Landsoknet: 1910-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

672 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Hamburg in Eidsberg. Cit. Date: 18 Dec 2010.

673 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 18 Sep 2000.

674 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Oct 2006.

675 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2800699. Cit. Date: 13 Apr 2011.

676 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nygaardsgade in Fredriksstad. Cit. Date: 21 Jun 2000.

677 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voldgaten 2 in Fredrikstad. Cit. Date: 20 Dec 2010.

678 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Oct 2006.

679 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2800698 (in 2011) and # 4863774 (in 2018). Cit. Date: 25 Apr 2018.

680 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2800334. Cit. Date: 13 Apr 2011.

681 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1919-1951, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 4 Feb 2007.

682 Anna Nygaard.

683 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 12 Sep 2000.

684 Ketil (Ken) Nygaard, Email from Einar Terje Freng. Cit. Date: 14 Jul 2012.

685 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1915-1927, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Dec 2006.

686 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3867681. Cit. Date: 24 Apr 2018.

687 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3867682. Cit. Date: 24 Apr 2018.

688 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 14 Sep 2000.

689 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1916-1925, Fødselsregister. Cit. Date: 24 Jul 2008.

690 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2800700. Cit. Date: 13 Apr 2011.

691 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1894-1918, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Feb 2007.

692 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2596146. Cit. Date: 15 Apr 2011.

693 Carolynne Nygaard, Cit. Date: 1 Oct 2000.

694 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 14 Jun 2010.

695 Torbjørn Ødegaard, Cit. Date: 19 Jun 2000.

696 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90. Cit. Date: 25 Sep 2000.

697 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

698 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 87. Cit. Date: 26 Sep 2000.

699 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 226, 501. Cit. Date: 1 Dec 2000.

700 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 105. Cit. Date: 3 Sep 2003.

701 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Nov 2006.

702 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

703 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hejmdal in Askim. Cit. Date: 18 Dec 2010.

704 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 105. Cit. Date: 23 Apr 2001.

705 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Dec 2006.

706 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 14 May 2007.

707 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 75 & 87. Cit. Date: 16 Jun 2000.

708 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 226. Cit. Date: 16 Jun 2000.

709 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

710 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ebbells gate 4 in Kristiania. Cit. Date: 19 Dec 2010.

711 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90.

712 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ringstad nordre farm in Hobøl. Cit. Date: 5 Jul 2003.

713 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Mar 2008.

714 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90. Cit. Date: 16 Jun 2000.

715 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ringstad (nordre) farm in Hobøl. Cit. Date: 5 Apr 2011.

716 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Oct 2006.

717 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 90. Cit. Date: 24 Jun 2000.

718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Aug 2010.

719 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 89. Cit. Date: 24 Jun 2000.

720 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Idd: 1878-1903, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Dec 2006.

721 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lillevold farm in Id. Cit. Date: 5 May 2004.

722 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

723 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 3 Mar 2009.

724 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Granholt in Askim. Cit. Date: 18 Dec 2010.

725 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1854-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Feb 2007.

726 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Dec 2006.

727 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Dec 2009.

728 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID # 2162842. Cit. Date: 21 Jul 2011.

729 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 88. Cit. Date: 24 Jun 2000.

730 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Bygdø Alle 19 in Kristiania. Cit. Date: 5 Jul 2004.

731 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 184. Cit. Date: 26 Dec 2001.

732 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Blunkeslet farm in Askim. Cit. Date: 18 Mar 2006.

733 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Jan 2007.

734 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID # 2162843. Cit. Date: 1 Aug 2010.

735 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 1 Aug 2010.

736 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 21 Mar 2009.

737 Tor A Aasheim Torp (Photo of gravestone), Cit. Date: 13 Jul 2003.

738 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Nov 2006.

739 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 71. Cit. Date: 26 Jul 2001.

740 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vold in Askim. Cit. Date: 18 Dec 2010.

741 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

742 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2006.

743 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 71. Cit. Date: 5 Feb 2001.

744 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fram in Askim. Cit. Date: 15 Oct 2003.

745 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Mar 2008.

746 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 31 May 2009.

747 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Greaker østre farm in Tune. Cit. Date: 12 May 2010.

748 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Greåker østre og nordre in Tune. Cit. Date: 29 Jul 2011.

749 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 14 Apr 2006.

750 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Greaker østre farm in Tune. Cit. Date: 25 Mar 2008.

751 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1898-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Mar 2008.

752 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 81. Cit. Date: 28 Sep 2000.

753 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1865 [Ref. 1913]. Cit. Date: 28 Sep 2000.

754 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Feb 2007.

755 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 27 Mar 2007.

756 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 320, 328. Cit. Date: 12 Nov 2001.

757 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Mar 2008.

758 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier (21,5) farm in Askim. Cit. Date: 12 Jan 2011.

759 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 328. Cit. Date: 23 Apr 2001.

760 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Nov 2006.

761 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 326. Cit. Date: 29 Jun 2018.

762 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 65 & 91. Cit. Date: 22 Jun 2000.

763 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier farm in Askim. Cit. Date: 14 Apr 2004.

764 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 81. Cit. Date: 27 Sep 2000.

765 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1865. Cit. Date: 27 Sep 2000.

766 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 327. Cit. Date: 19 Nov 2000.

767 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Sep 2006.

768 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 7 May 2007.

769 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1901-1922, Klokkerbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

770 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 21 May 2007.

771 Tor A. Aasheim Torp, Hanna Andrea Heller/Sandaas etterslekt. Cit. Date: 9 Jun 2002.

772 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 82. Cit. Date: 22 Jun 2000.

773 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

774 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 25 May 2007.

775 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skrømsledalen farm in Spydeberg. Cit. Date: 30 Apr 2011.

776 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømt farm in Askim. Cit. Date: 7 Oct 2003.

777 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Dalen og Sandaas nedre farms in Spydeberg. Cit. Date: 16 Apr 2004.

778 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1842-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2011.

779 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Waglen farm in Hobøl. Cit. Date: 1 May 2011.

780 Tor A. Aasheim Torp, Cit. Date: 9 Jun 2002.

781 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løvestad søndre farm in Spydeberg. Cit. Date: 20 Nov 2003.

782 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aassum vestre (108, 1) farm in Spydeberg. Cit. Date: 2 May 2011.

783 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Charts from Tor Aasheim. Cit. Date: 2 Sep 2000.

784 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Amundrud (61, 1) farm in Spydeberg. Cit. Date: 2 May 2011.

785 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Family charts from Tor Aasheim. Cit. Date: 30 Aug 2000.

786 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 1 Sep 2009.

787 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1901-1924, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Jul 2008.

788 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker: 1892-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Jan 2013.

789 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gisledalen farm in Ullensaker. Cit. Date: 24 Jan 2013.

790 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ingstad østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 1 May 2011.

791 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 30 Apr 2004.

792 Tor A. Aasheim Torp, Anne Karine Kolstads slekt. Cit. Date: 25 Sep 2000.

793 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 15 Apr 2004.

794 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1869-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

795 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1886-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jun 2006.

797 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1918-1934, Klokkerbok. Cit. Date: 8 Jun 2006.

798 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løvestad søndre farm in Spydeberg. Cit. Date: 28 Mar 2011.

799 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Family charts from Tor Aasheim Torp. Cit. Date: 30 Aug 2000.

800 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 82. Cit. Date: 27 Sep 2000.

801 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 21 May 2007.

802 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Aug 2006.

803 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Løvestad østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 9 Aug 2006.

804 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Aug 2006.

805 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 11 Jan 2011.

806 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Incognito Terrasse 5 in Kristiania. Cit. Date: 25 Feb 2007.

807 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stokmarknes, Hadsel, Nordland. Cit. Date: 19 Dec 2010.

808 Thomas Cloetta Larsen (thomas.c.larsenATgmail.com). Rec. Date: 19 Dec 2010, Email dated 19 Dec 2010. Cit. Date: 20 Dec 2010.

809 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vennesla: 1893-1902, Klokkerbok. Cit. Date: 26 May 2007.

810 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Brensmork farm in Eidsvold, Akershus. Cit. Date: 16 Jun 2004.

811 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1882-1895, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

812 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1919-1929, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Aug 2007.

813 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

814 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1886-1907, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Aug 2010.

815 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Radderud farm in Askim. Cit. Date: 16 Apr 2004.

816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Deli øvre (mellem) farm in Spydeberg. Cit. Date: 2 May 2011.

817 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Nov 2008.

818 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Feb 2007.

819 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 86. Cit. Date: 23 Jun 2000.

820 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 10 Apr 2002.

821 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 87. Cit. Date: 23 Jun 2000.

822 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Dec 2005.

823 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Petrus: 1925-1936, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Apr 2012.

824 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1925-1951, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Apr 2012.

825 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kavalerikasserne in Kristiania. Cit. Date: 4 Nov 2005.

826 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3911387. Cit. Date: 1 May 2018.

827 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2008.

828 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1870-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

829 Carol Anderson (CAnde39160@aol.com). Rec. Date: 12 Jun 2005, Emails dated 11 Jun 2005. Cit. Date: 12 Jun 2005.

830 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Schwensens Gade in Kristiania. Cit. Date: 30 Mar 2004.

831 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ilagaten 2 in Kristiania. Cit. Date: 2 May 2011.

832 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 85.

833 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Feb 2007.

834 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 16 Oct 2012.

835 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 86. Cit. Date: 22 Jun 2000.

836 Tor A. Aasheim Torp, Anette Emilie Fageraas f. Aasheim slekt; Versjon: 21.01.2000. Cit. Date: 25 Sep 2000.

837 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1900-1926, p. 25. Cit. Date: 21 Jul 2018.

838 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1900-1926, p. 31. Cit. Date: 21 Jul 2018.

839 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3238968. Cit. Date: 21 Jul 2018.

840 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0002: Parish register (official) no. II 2, 1908-1926, p. 12. Cit. Date: 21 Jul 2018.

841 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl prestekontor Kirkebøker, F/Fb/L0002: Parish register (official) no. II 2, 1905-1927, p. 14. Cit. Date: 22 Jul 2018.

842 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 370, 371, 373, 374. Cit. Date: 9 May 2002.

843 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Jan 2010.

844 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tronrud farm in Norderhov, Buskerud. Cit. Date: 16 Oct 2012.

845 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 86. Cit. Date: 27 Sep 2000.

846 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 11 Apr 2002.

847 Social Security Death Index (http://searches.rootsweb.com/). Rec. Date: 1 Feb 2003, Cit. Date: 1 Feb 2003.

848 (http://www.thedailycamera.com/bdc/obituaries). Rec. Date: 18 Oct 2003, Article of October 17, 2003. Cit. Date: 18 Oct 2003.

849 Linda M Oasheim (loasheim@usgs.gov). Rec. Date: 3 Dec 2002, Cit. Date: 3 Dec 2002.

850 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2008.

851 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 9 Apr 2002.

852 Ingjerd van Bruggen, Askim, Norway, email: ingjerd_v_bruggen@hotmail.com, Email of 3 Jan 2001. Cit. Date: 3 Jan 2001.

853 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 12 Apr 2002.

854 Anna Nygaard, Handwritten notes in a copy of "En Gammel Slekt fra Askim". Cit. Date: 25 Sep 2000.

855 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy / Gressvik: 1911-1933, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Dec 2006.

856 Eva Saxton, Cit. Date: 25 Sep 2000.

857 Lise Melleby, Cit. Date: 19 Jun 2000.

858 Torbjørg Glemminge Bergseth, Cit. Date: 25 Sep 2000.

859 Lise Melleby, Cit. Date: 21 Dec 2010.

860 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 65. Cit. Date: 22 Jun 2000.

861 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 5 Jul 2006.

862 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Jan 2007.

863 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 16 May 2010.

864 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 668. Cit. Date: 7 Oct 2001.

865 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 166. Cit. Date: 7 Oct 2001.

866 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Jan 2007.

867 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID # 2167219. Cit. Date: 20 Dec 2011.

868 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Dec 2011.

869 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 27 Jul 2006.

870 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 1 Aug 2006.

871 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

872 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 29 Aug 2010.

873 Tor A Aasheim Torp (Photo of gravestone), Cit. Date: 31 May 2002.

874 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Nov 2006.

875 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

876 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 26 Nov 2005.

877 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 13 Jun 2006.

878 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 23 Jun 2006.

879 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Dec 2006.

880 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 27 May 2002.

881 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Jan 2007.

882 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aaser mellem farm in Trøgstad. Cit. Date: 19 Jun 2004.

883 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

884 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 92. Cit. Date: 22 Jun 2000.

885 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 28 Mar 2011.

886 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Falsens gate 25 in Kristiania. Cit. Date: 7 Mar 2011.

887 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 6 Aug 2009.

888 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Stockholmsgaden 23 in Kristiania. Cit. Date: 7 Mar 2011.

889 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bernt Ankers gate nr. 4 in Kristiania. Cit. Date: 28 Mar 2011.

890 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Karlstad gade 13 in Kristiania. Cit. Date: 8 Sep 2004.

891 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Auraas farm in Søndre Odalen, Hedmark. Cit. Date: 8 Sep 2004.

892 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 92. Cit. Date: 25 Jun 2000.

893 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hof: 1851-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Mar 2008.

894 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Apr 2007.

895 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 81. Cit. Date: 1 Oct 2000.

896 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 290. Cit. Date: 3 Aug 2002.

897 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Mar 2007.

898 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Mar 2008.

899 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Apr 2007.

900 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 253. Cit. Date: 24 Apr 2001.

901 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1786-1807, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2008.

902 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 202. Cit. Date: 15 Nov 2000.

903 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 92. Cit. Date: 30 Sep 2000.

904 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 203-04, 219. Cit. Date: 3 Apr 2001.

905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 8 Mar 2007.

906 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 98. Cit. Date: 28 Sep 2000.

907 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Jul 2006.

908 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Feb 2012.

909 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 203-04. Cit. Date: 20 May 2001.

910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

911 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 23 Feb 2009.

912 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 96. Cit. Date: 30 Sep 2000.

913 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 215, 219. Cit. Date: 3 Apr 2001.

914 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Dec 2009.

915 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Eik vestre farm in Askim. Cit. Date: 3 Jun 2011.

916 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Eik farm in Askim. Cit. Date: 14 Oct 2003.

917 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 99. Cit. Date: 28 Sep 2000.

918 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 155, 172, 626. Cit. Date: 9 Dec 2001.

919 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Huer søndre farm in Askim. Cit. Date: 3 Jun 2011.

920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Jan 2012.

921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 324. Cit. Date: 29 Jun 2018.

922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Oct 2006.

923 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 626. Cit. Date: 24 Dec 2000.

924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 29 Aug 2009.

925 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 94. Cit. Date: 30 Sep 2000.

926 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 155. Cit. Date: 6 Jan 2001.

927 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ingstad østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 24 Nov 2003.

928 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Nov 2006.

929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1886-1907, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Mar 2008.

930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hesle farm in Spydeberg. Cit. Date: 24 Mar 2011.

931 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 93. Cit. Date: 29 Sep 2000.

932 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 562. Cit. Date: 12 May 2001.

933 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 49. Cit. Date: 28 Mar 2003.

934 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 12 Apr 2011.

935 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Apr 2011.

936 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Oct 2006.

937 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Prostestykket farm in Nøtterøy. Cit. Date: 23 Jan 2012.

938 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 8. Cit. Date: 1 Jul 2018.

939 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 128. Cit. Date: 4 Nov 2001.

940 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 319. Cit. Date: 13 Apr 2003.

941 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Guderud farm in Askim. Cit. Date: 16 Oct 2003.

942 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1861-1866, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Jun 2010.

943 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Guderud farm in Askim. Cit. Date: 18 Oct 2003.

944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Dec 2006.

945 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Jun 2011.

946 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

947 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 24 Nov 2005.

948 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Jun 2010.

949 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 15 Jan 2007.

950 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 155. Cit. Date: 3 Dec 2000.

951 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 25, 68. Cit. Date: 31 Mar 2003.

952 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 2 Dec 2005.

953 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 298, 562-63. Cit. Date: 14 Oct 2002.

954 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Apr 2009.

955 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 49, 327. Cit. Date: 13 Apr 2003.

956 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 300. Cit. Date: 11 Apr 2003.

957 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Jan 2007.

958 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg og Trømborg: 1946-1969, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 6 Nov 2011.

959 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 94. Cit. Date: 28 Sep 2000.

960 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1871-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Sep 2010.

961 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Nov 2006.

962 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 16 Nov 2005.

963 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 80. Cit. Date: 1 Aug 2018.

964 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 1 Sep 2010.

965 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Emigranter over Kristiania 1871-1930. Cit. Date: 14 Aug 2013.

966 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holmestrandsveien (Nyveien) in Drammen, Buskerud. Cit. Date: 6 Sep 2004.

967 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Nov 2011.

968 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Sukken vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 13 Mar 2013.

969 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 24 Mar 2011.

970 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 157. Cit. Date: 4 Jan 2001.

971 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2166952. Cit. Date: 29 Jul 2018.

972 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 327. Cit. Date: 29 Jun 2018.

973 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 28 Feb 2009.

974 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Jan 2007.

975 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Finstad farm in Askim. Cit. Date: 15 Sep 2002.

976 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Dec 2009.

977 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Finstad søndre in Askim. Cit. Date: 11 Jan 2013.

978 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 6 Mar 2008.

979 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 4809720. Cit. Date: 29 Jul 2018.

980 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jan 2007.

981 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Jan 2007.

982 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 253, 334, 457. Cit. Date: 24 Apr 2003.

983 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 30 Jun 2010.

984 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 1602573. Cit. Date: 5 Mar 2012.

985 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Apr 2012.

986 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 350. Cit. Date: 16 Apr 2003.

987 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1911-1929, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Dec 2009.

988 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 626. Cit. Date: 9 Dec 2001.

989 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 122. Cit. Date: 19 Jan 2001.

990 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kvakkestad in Askim. Cit. Date: 25 Oct 2003.

991 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Jan 2007.

992 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 352. Cit. Date: 13 Jan 2001.

993 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Langnes østre farm in Askim. Cit. Date: 26 Oct 2003.

994 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Parish register (official) no. 7, 1882-1897, p. 15. Cit. Date: 1 Aug 2018.

995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Dec 2012.

996 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lie place (9, 6) in Spydeberg. Cit. Date: 31 Jul 2018.

997 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kalnæs Landbrugsskole in Tune. Cit. Date: 4 Jul 2004.

998 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Nøtterøy kirkebøker, F/Fa/L0010: Parish register (official) no. I 10, 1908-1919, p. 17. Cit. Date: 1 Aug 2018.

999 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 97. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1000 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1905-1920, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Dec 2009.

1001 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Dec 2009.

1002 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kverner (118, 1) farm in Kråkstad. Cit. Date: 3 Jun 2011.

1003 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 17 Jan 2007.

1004 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 52. Cit. Date: 28 Mar 2003.

1005 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID #2163383. Cit. Date: 3 Jun 2011.

1006 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 180. Cit. Date: 18 Jan 2001.

1007 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Oroug farm in Askim. Cit. Date: 22 Sep 2003.

1008 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 12. Cit. Date: 16 Jul 2002.

1009 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2006.

1010 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 215, 219. Cit. Date: 2 Oct 2002.

1011 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

1012 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID#2163325. Cit. Date: 27 Dec 2009.

1013 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Dec 2006.

1014 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1921-1941, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Dec 2009.

1015 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1870-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Dec 2009.

1016 Ski kommune:Bygdebok for Kråkstad innholdsfortegnelse A til Å (http://www.ski.kommune.no/Servicetorg/Om-kommunen/Virksomheter/Biblioteket/Ski-lokalhistoriske-arkiv/Bygdebok-for-Krakstad/Bygdeboka-fra-A-til-A/). Rec. Date: 4 Apr 2006 updated 4 Jan 2013, Cit. Date: 26 Dec 2009.

1017 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kverner (118, 1) farm in Kråkstad. Cit. Date: 1 Mar 2012.

1018 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 215, 216, 219. Cit. Date: 2 Oct 2002.

1019 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 12. Cit. Date: 19 Jul 2002.

1020 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1878-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2006.

1021 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 98. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1022 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 215. Cit. Date: 22 Dec 2000.

1023 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 30 May 2008.

1024 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 11 May 2010.

1025 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 352. Cit. Date: 13 Mar 2001.

1026 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 52, 307. Cit. Date: 12 Apr 2003.

1027 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Sep 2010.

1028 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 5 Sep 2010.

1029 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 204. Cit. Date: 15 Nov 2000.

1030 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solberg farm in Askim. Cit. Date: 4 Nov 2003.

1031 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Solberg farm (Gnr 14, Bnr 2) in Askim. Cit. Date: 16 May 2018.

1032 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

1033 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Nov 2006.

1034 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 98 & 108. Cit. Date: 28 Sep 2000.

1035 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 204, 469. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1036 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 40. Cit. Date: 28 Mar 2003.

1037 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 8 Aug 2006.

1038 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2007.

1039 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 100. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1040 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Oppdal: 1848-1872, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1041 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 101. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1042 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1895-1905, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2010.

1043 Egil Solberg (egil.solberg@bluezone.no). Rec. Date: 7 May 2006, Email dated 07 May 2006. Cit. Date: 7 May 2006.

1044 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1885-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2010.

1045 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ullevoldsveien 61 in Kristiania. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1046 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1885-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Sep 2009.

1047 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Elvebakke in Idd. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1048 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 30 Sep 2009.

1049 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 102. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1050 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drangedal: 1901-1933, Klokkerbok. Cit. Date: 30 May 2010.

1051 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Rosenkrantzgate 4 in Kristiania. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1052 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trondheim / Ila: 1879-1895, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1053 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Munkedamsveien 55 in Kristiania. Cit. Date: 26 Jan 2012.

1054 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1868, Klokkerbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

1055 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

1056 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 81. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1057 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 253. Cit. Date: 19 Nov 2000.

1058 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Aug 2007.

1059 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Mar 2008.

1060 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 67. Cit. Date: 5 Mar 2001.

1061 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 253. Cit. Date: 21 Nov 2000.

1062 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 27 Feb 2005.

1063 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 9 May 2007.

1064 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Mar 2008.

1065 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ingstad vestre farm in Spydeberg. Cit. Date: 22 Jul 2007.

1066 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Mar 2007.

1067 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Mar 2007.

1068 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 206. Cit. Date: 2 May 2001.

1069 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 2 Apr 2007.

1070 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Oct 2007.

1071 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Mar 2013.

1072 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Høntorp lille farm in Trøgstad. Cit. Date: 4 Apr 2004.

1073 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 28 May 2010.

1074 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Apr 2007.

1075 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 80. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1076 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 108, 110-11, 253, 484. Cit. Date: 23 Oct 2001.

1077 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

1078 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 31 Aug 2005.

1079 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census of 1801 for Askim. Cit. Date: 22 Dec 2000.

1080 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Apr 2007.

1081 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87, 108, 253. Cit. Date: 24 Mar 2001.

1082 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 674. Cit. Date: 18 Oct 2002.

1083 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 106, 107. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1084 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 484-86. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1085 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Mar 2007.

1086 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Mar 2007.

1087 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, IGI Individual Record Iver Rolfsen Ingeborg Mathiesdatter 1805 Spydeberg (Film) Rec. Date: 1778 - 1841 ID: Batch M424612 SC 0126037. Cit. Date: 27 Sep 2005.

1088 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 11, 12. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1089 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87-88. Cit. Date: 26 Sep 2002.

1090 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Mar 2008.

1091 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 29 Sep 2005.

1092 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 87. Cit. Date: 4 Dec 2000.

1093 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 10. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1094 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Mar 2007.

1095 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Jun 2007.

1096 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Colstad Nordre farm in Askim. Cit. Date: 20 Aug 2018.

1097 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Apr 2007.

1098 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 87. Cit. Date: 3 Jan 2001.

1099 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Census for 1801. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1100 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jun 2007.

1101 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Sep 2007.

1102 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 9. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1103 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 85. Cit. Date: 25 Sep 2002.

1104 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Dec 2009.

1105 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 85-87, 349. Cit. Date: 27 Nov 2001.

1106 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Nov 2007.

1107 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 85. Cit. Date: 26 Sep 2002.

1108 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jul 2007.

1109 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 9 & 10. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1110 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 87, 349. Cit. Date: 20 Jan 2001.

1111 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 9 May 2007.

1112 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Apr 2007.

1113 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 9 May 2007.

1114 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-50. Cit. Date: 9 Dec 2000.

1115 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 349. Cit. Date: 28 Jan 2001.

1116 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 334. Cit. Date: 17 Nov 2000.

1117 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 13. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 22 og 23, Baadstad Sogen, folio 17. Essberig Sogen, folio 53. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 687. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 208-209, 336-338. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 512-513. Johan Garder: En slektskrets i Enebakk mellom 1600 og 1700, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 265.

1118 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 10. Cit. Date: 23 Oct 2000.

1119 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 10. Cit. Date: 23 Jan 2001.

1120 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 9. Cit. Date: 23 Oct 2000.

1121 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Dec 2004. Kirkebok Trøgstad nr. 1: "Sepulti", folio 69.
Koppskatten 1645, Akershus len, 23 Heggen og Frøland fogderi, Thrøgstad Sogenn, folio 7. Utrykt diplom i Riksarkivet datert Søndre Sæter 15.3.1647. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335-336. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 324. Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIII (2003), side 170-172, 174.

1122 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 335-36. Cit. Date: 6 Feb 2001.

1123 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200-201. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11.

1124 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.9. Cit. Date: 23 Oct 2000.

1125 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 9. Cit. Date: 21 Oct 2000.

1126 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Dec 2002. Henning Sollied: Nogen problemer omkring slektene Hummer, Haard og , NST Bind IX (1944), side 303. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 193-194, 200. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335.

1127 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Oct 2000.

1128 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 23 May 2010.

1129 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 264, 355. Cit. Date: 1 Dec 2000.

1130 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 249. Cit. Date: 15 Jan 2001.

1131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Kychelsruud farm in Askim. Cit. Date: 16 Dec 2002.

1132 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Sep 2007.

1133 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 12. Cit. Date: 20 Jun 2000.

1134 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 12. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1135 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 14 & 78. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1136 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 355, 468, 469. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1137 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jul 2006.

1138 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, (1801). Cit. Date: 17 Sep 2000.

1139 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 157. Cit. Date: 20 Nov 2000.

1140 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 4 Sep 2005.

1141 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 17, 18. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1142 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 126. Cit. Date: 14 Apr 2001.

1143 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 32. Cit. Date: 15 Sep 2000.

1144 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1879-1896, Ministerialbok. Cit. Date: 14 May 2007.

1145 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 24 Sep 2005.

1146 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 38. Cit. Date: 15 Sep 2000.

1147 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Mar 2008.

1148 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 38, 39. Cit. Date: 15 Sep 2000.

1149 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Dec 2008.

1150 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 18. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1151 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1152 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 126, 379. Cit. Date: 16 Aug 2002.

1153 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Aug 2006.

1154 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Dec 2006.

1155 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vækstedet Hustomt in Askim. Cit. Date: 11 Nov 2003.

1156 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Apr 2011.

1157 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 9 Sep 2005.

1158 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 47-48, 50. Cit. Date: 3 Feb 2001.

1159 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 379. Cit. Date: 5 Mar 2001.

1160 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 10 May 2007.

1161 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 48, 134. Cit. Date: 16 Nov 2000.

1162 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Maren Mattisdatter 1802 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853. Cit. Date: 26 Sep 2005.

1163 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 8 Sep 2005.

1164 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 616. Cit. Date: 5 Aug 2001.

1165 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Mar 2007.

1166 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 335. Cit. Date: 27 Jun 2018.

1167 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 16 Sep 2005.

1168 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 8 Aug 2009.

1169 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Trippestad søndre (Trippestad dampsag) in Askim. Cit. Date: 2 Jun 2011.

1170 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 126. Cit. Date: 28 Dec 2000.

1171 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 25 Sep 2005.

1172 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Emigranter over Kristiania 1871-1930. Cit. Date: 21 Aug 2013.

1173 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 20. Cit. Date: 16 Sep 2000.

1174 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 179. Cit. Date: 28 Jul 2001.

1175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2009.

1176 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 20, 24. Cit. Date: 16 Sep 2000.

1177 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 179. Cit. Date: 28 Dec 2000.

1178 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Henstad farm in Askim. Cit. Date: 5 Sep 2003.

1179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Haus: 1821-1827, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2009.

1180 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 21. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1181 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 7 Sep 2009.

1182 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Mar 2007.

1183 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Jan 2007.

1184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Toldbodgate 8 in Kristiania. Cit. Date: 17 Jun 2011.

1185 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 432941. Cit. Date: 7 Sep 2009.

1186 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Toldbodgade 8 in Kristiania.

1187 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Hospitalgaden in Kristiania.

1188 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0007: Parish register (official) no. I 7, 1845-1851, p. 42. Cit. Date: 1 Sep 2018.

1189 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vibes Gade 22 in Kristiania. Cit. Date: 14 Apr 2006.

1190 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1825-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Apr 2014.

1191 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Østenstad (102) in Asker. Cit. Date: 29 Apr 2014.

1192 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Østenstad (102) farm in Asker, Akershus. Cit. Date: 17 Apr 2006.

1193 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vibesgate 22 in Kristiania. Cit. Date: 7 May 2012.

1194 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Holmen in Asker, Akershus. Cit. Date: 29 Apr 2014.

1195 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3648951. Cit. Date: 7 May 2012.

1196 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3665943. Cit. Date: 7 May 2012.

1197 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3665942. Cit. Date: 7 May 2012.

1198 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haugerud farm in Askim. Cit. Date: 17 Oct 2005.

1199 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Vaaer in Tinn, Telemark. Cit. Date: 17 Jun 2011.

1200 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Lillesand: 1884-1899, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2010.

1201 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Arendal: 1868-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jun 2011.

1202 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 25 Oct 2011.

1203 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Dec 2012.

1204 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 17 Oct 2013.

1205 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 21 Dec 2012.

1206 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Borgerskandsen in Fredrikshald. Cit. Date: 3 Jul 2004.

1207 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Halden: 1878-1889, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Nov 2009.

1208 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID#1589588. Cit. Date: 26 Nov 2009.

1209 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID#713016. Cit. Date: 26 Nov 2009.

1210 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 23 Oct 2008.

1211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 6 May 2008.

1212 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jan 2013.

1213 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2007.

1214 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 304. Cit. Date: 30 Jan 2001.

1215 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 30, 339. Cit. Date: 14 Apr 2003.

1216 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2010.

1217 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 36, 82, 349. Cit. Date: 15 Apr 2003.

1218 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 30 Jul 2006.

1219 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2014.

1220 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 26 Oct 2008.

1221 Tone Authen (tone.authen@askim.online.no). Rec. Date: 10 Mar 2003, Information from her father. Cit. Date: 20 Mar 2003.

1222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Revaug farm in Askim. Cit. Date: 31 Oct 2003.

1223 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 590, 614, 615-16. Cit. Date: 5 Aug 2001.

1224 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Gudim nedre farm in Askim. Cit. Date: 22 Aug 2003.

1225 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Dec 2006.

1226 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Feb 2009.

1227 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 15 Jan 2013.

1228 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 28 Jul 2010.

1229 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 4 Aug 2006.

1230 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 23 Nov 2005.

1231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1879-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Aug 2013.

1232 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Svartebek (plads) in Eidsberg. Cit. Date: 14 Jun 2012.

1233 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Email dated 29 Oct 2004. Cit. Date: 2 Nov 2004.

1234 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Jun 2012.

1235 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier (20, 4) farm in Askim. Cit. Date: 7 May 2012.

1236 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 21 May 2011.

1237 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 30. Cit. Date: 28 Mar 2003.

1238 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Email dated 07 Sep 2008. Cit. Date: 13 Oct 2008.

1239 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Jul 2006.

1240 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 302, 304, 306. Cit. Date: 13 May 2001.

1241 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 142. Cit. Date: 13 May 2001.

1242 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 30, 74, 339. Cit. Date: 14 Apr 2003.

1243 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 74, 339. Cit. Date: 14 Apr 2003.

1244 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 25 Jun 2006.

1245 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 8 Jul 2010.

1246 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Often vestre farm in Tønset, Hedmark. Cit. Date: 16 May 2004.

1247 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tynset: 1880-1899, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jan 2013.

1248 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Often Frøyen entry, Gravkort Often Frøyen fra Haslum kirkegård. Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim). Cit. Date: 2 Dec 2004.

1249 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim). Interview with Often Magne (Asker), 2004. Cit. Date: 2 Dec 2004.

1250 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Morten Often, "Often Morten Database Utskrift", 15.Nov 2004 (NGO Trondheim). Cit. Date: 4 Dec 2004.

1251 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 52. Cit. Date: 27 Feb 2001.

1252 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 36, 349. Cit. Date: 15 Apr 2003.

1253 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2014.

1254 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1922-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 21 Mar 2012.

1255 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 7 Mar 2009.

1256 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 36, 82. Cit. Date: 31 Mar 2003.

1257 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Feb 2014.

1258 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 619. Cit. Date: 30 Apr 2002.

1259 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 123. Cit. Date: 30 Apr 2002.

1260 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 126. Cit. Date: 23 Nov 2000.

1261 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, IGI Individual Record Jens Larsen 1871 Askim (Form submitted by a member of the LDS Church. Film) ID: Batch no:1760898 Sheet: 50 SC:1553771. Cit. Date: 26 Sep 2005.

1262 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Korsgaard (36, 5) in Askim. Cit. Date: 21 Aug 2013.

1263 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 21 Aug 2013.

1264 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Strengelsrud farm in Vingers, Hedmark. Cit. Date: 13 Jan 2006.

1265 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vinger / Kongsvinger: 1881-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Aug 2013.

1266 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Oct 2012.

1267 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Aug 2010.

1268 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 24. Cit. Date: 16 Sep 2000.

1269 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 131, 179. Cit. Date: 28 Jul 2001.

1270 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 131. Cit. Date: 1 Dec 2001.

1271 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 164. Cit. Date: 1 Dec 2001.

1272 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jul 2008.

1273 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 130. Cit. Date: 28 Dec 2000.

1274 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 29 Mar 2005.

1275 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Gravsten Askim kirkegård, Johan Killingmoe og h Margareth. Cit. Date: 4 Sep 2005.

1276 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 30 Nov 2010.

1277 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 379. Cit. Date: 16 Aug 2002.

1278 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Thereses Gade 24 in Kristiania. Cit. Date: 20 May 2004.

1279 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 6 May 2007.

1280 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.29. Cit. Date: 16 Sep 2000.

1281 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1861-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Jul 2010.

1282 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Daaesgate 3 in Kristiania. Cit. Date: 2 Aug 2012.

1283 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 30. Cit. Date: 15 Sep 2000.

1284 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak: 1897-1917, Klokkerbok. Cit. Date: 7 Jul 2010.

1285 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Jacob: 1908-1922, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Jul 2010.

1286 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 28. Cit. Date: 16 Sep 2000.

1287 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1861-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Aug 2009.

1288 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. I 9, 1881-1900, p. 166. Cit. Date: 29 Sep 2018.

1289 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Sep 2006.

1290 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stensgaten 33 in Kristiania. Cit. Date: 9 Oct 2012.

1291 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 27.

1292 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås / Ås: 1881-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Oct 2006.

1293 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 24 May 2009.

1294 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Bragernes: 1911-1922, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Oct 2012.

1295 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 22 Oct 2005.

1296 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 291-92. Cit. Date: 3 Aug 2002.

1297 Vicki Barker, Idaho Death Index (http://ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/id/statewide/vitals/deaths/19111951/sa-sc.txt). Rec. Date: 17 Apr 2006, Cit. Date: 17 Apr 2006.

1298 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak: 1878-1891, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jul 2010.

1299 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 31. Cit. Date: 15 Sep 2000.

1300 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Thv. Meyers Gade 85 in Oslo. Cit. Date: 31 Aug 2005.

1301 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Fru Grunings Have in Christiania. Cit. Date: 21 Jun 2004.

1302 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trefoldighet: 1858-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Apr 2014.

1303 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 4 Jun 2009.

1304 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for M. Keisermarkgate 32 in Horten. Cit. Date: 18 Dec 2010.

1305 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Ingeniørboligen in Solum, Telemark. Cit. Date: 21 Apr 2014.

1306 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1871-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Dec 2010.

1307 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 5HZ3-LP). Cit. Date: 15 Sep 2000.

1308 Pamela Clark (pwclark63@yahoo.com). Rec. Date: 4 Apr 2006, Email dated 05 Apr 2006. Cit. Date: 5 Apr 2006.

1309 Epg51@aol.com, Cit. Date: 14 Jun 2000.

1310 Honolulu Star-Bulletin (http://starbulletin.com/2003/11/12/news/obits.html). Rec. Date: 4 Apr 2006, Cit. Date: 4 Apr 2006.

1311 Pamela Clark (pwclark63@yahoo.com). Rec. Date: 4 Apr 2006, Email dated 04 Apr 2006. Cit. Date: 4 Apr 2006.

1312 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Dronningensgade, Stavanger. Cit. Date: 4 Sep 2005.

1313 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Stavanger / Domkirken: 1889-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Dec 2008.

1314 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Granly farm in Gjerpen, Telemark. Cit. Date: 2 Oct 2005.

1315 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Granly farm in Gjerpen, Telemark. Cit. Date: 24 Sep 2005.

1316 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Parkveien 25 in Kristiania. Cit. Date: 27 Dec 2009.

1317 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nils Juelsgate 46 in Kristiania. Cit. Date: 22 Apr 2014.

1318 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Parkveien 25 in Kristiania. Cit. Date: 8 Apr 2006.

1319 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 43. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1320 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 11 May 2007.

1321 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p 43. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1322 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1857-1875, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Jan 2010.

1323 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 41. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1324 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Sep 2006.

1325 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 30 Apr 2007.

1326 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2007.

1327 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1876-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 14 May 2007.

1328 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ski farm in Røyken, Buskerud. Cit. Date: 17 Jun 2004.

1329 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lingsom farm in Røyken. Cit. Date: 13 Jun 2011.

1330 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 89. Cit. Date: 2 May 2001.

1331 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 45. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1332 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Follestad gaarden in Røken, Buskerud, Norway. Cit. Date: 11 Jul 2005.

1333 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skovveien 13 in Kristiania. Cit. Date: 13 Jun 2011.

1334 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 46. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1335 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 89. Cit. Date: 1 Dec 2000.

1336 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holtegaden 18 in Kristiania. Cit. Date: 2 Sep 2004.

1337 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Meltzersgate 16 in Kristiania. Cit. Date: 10 Jun 2011.

1338 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1833-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2006.

1339 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 40. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1340 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 45, 422, 435, 438. Cit. Date: 20 Aug 2002.

1341 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tune: 1869-1873, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Oct 2012.

1342 Einar Skjørten, http://home.online.no/~einarsk/familyweb/index.html. Rec. Date: 5 Jan 2001, Cit. Date: 26 Apr 2001.

1343 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skjørten s. farm in Askim. Cit. Date: 2 Oct 2003.

1344 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Apr 2007.

1345 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 422, 434, 435. Cit. Date: 3 May 2001.

1346 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Jan 2010.

1347 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 422, 434, 435. Cit. Date: 4 Jan 2001.

1348 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 40. Cit. Date: 4 Jan 2001.

1349 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Schiøsten Søndre farm in Askim. Cit. Date: 29 Jun 2004.

1350 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the "Schiøsten Søndre" farm in Askim. Cit. Date: 11 Aug 2003.

1351 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jul 2011.

1352 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hyggen farm in Røyken, Buskerud. Cit. Date: 11 Jun 2004.

1353 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skryset farm in Røken, Buskerud. Cit. Date: 12 May 2004.

1354 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1814-1856, Klokkerbok. Cit. Date: 30 Apr 2007.

1355 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jan 2010.

1356 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1898-1911, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Jan 2010.

1357 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1898-1911, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Aug 2007.

1358 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 42. Cit. Date: 18 Sep 2000.

1359 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skryseth (19, 2) farm in Røyken. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1360 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tronstad farm in Røyken, Buskerud. Cit. Date: 8 Jun 2004.

1361 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1857-1875, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jan 2010.

1362 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker / Vestre Bærum: 1890-1899, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1363 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Belsjø farm in Frogn, Akershus. Cit. Date: 16 Jun 2011.

1364 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Haug in Røyken. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1365 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1916-1927, Fødselsregister. Cit. Date: 11 Jul 2011.

1366 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skryset farm in Røyken, Buskerud. Cit. Date: 15 Jun 2004.

1367 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Grønnegaten 22 in Kristiania. Cit. Date: 13 Jun 2011.

1368 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 11 Sep 2013.

1369 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gjærdal (61, 1) farm in Røyken. Cit. Date: 7 Jul 2011.

1370 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gjærdal (61, 1) farm in Røyken. Cit. Date: 7 Jul 2011.

1371 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1876-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Jul 2011.

1372 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 1 Jul 2010.

1373 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Dalen farm in Høland, Akershus. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1374 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Setskog: 1897-1911, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1375 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Eid in Høland. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1376 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1898-1911, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Sep 2010.

1377 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ølstad søndre (24, 3) farm in Røyken. Cit. Date: 14 Jun 2011.

1378 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Transet Præstegaardsplass in Røken, Buskerud. Cit. Date: 1 Sep 2004.

1379 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1814-1856, Klokkerbok. Cit. Date: 8 Jan 2010.

1380 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 13 May 2007.

1381 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Ski farm in Røken, Buskerud. Cit. Date: 19 Oct 2004.

1382 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1833-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 3 May 2007.

1383 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 43 & 45. Cit. Date: 19 Sep 2000.

1384 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgade 8 in Kristiania. Cit. Date: 29 Sep 2005.

1385 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1879-1896, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2007.

1386 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Frydenlundsgate 9 in Kristiania. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1387 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 89. Cit. Date: 7 Feb 2001.

1388 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Askestad farm in Røken, Buskerud. Cit. Date: 2 Sep 2004.

1389 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1814-1856, Klokkerbok. Cit. Date: 17 Nov 2009.

1390 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Asker: 1896-1915, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1391 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Wendelborg (Køien) in Asker, Akershus. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1392 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Wendelborg in Asker, Akershus. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1393 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Horten: 1855-1871, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1394 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Carljohansværn in Horten. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1395 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 15 Sep 2010.

1396 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2598442. Cit. Date: 10 Jun 2011.

1397 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Øivind Larsen, Norges leger Bind 2 (Den Norske Lægeforening, Oslo 1996), p 165. Cit. Date: 29 Sep 2005.

1398 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1854-1870, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1399 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 53, 54. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1400 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1841-1853, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

1401 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Akersgaten 13 in Kristiania. Cit. Date: 5 May 2011.

1402 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Cit. Date: 13 Feb 2013.

1403 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Munkedamsveien 25 in Kristiania. Cit. Date: 18 Nov 2003.

1404 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 46, 47. Cit. Date: 19 Sep 2000.

1405 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 77-78, 88. Cit. Date: 25 Sep 2002.

1406 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

1407 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jan 2013.

1408 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 48. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1409 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 58. Cit. Date: 19 Sep 2000.

1410 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1841-1853, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

1411 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 58, 59. Cit. Date: 19 Sep 2000.

1412 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Høsteland farm in Masfjorden. Cit. Date: 20 Feb 2013.

1413 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Grendeberget in Lindaas, Hordaland. Cit. Date: 20 Feb 2013.

1414 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Høsteland farm in Masfjorden. Cit. Date: 8 Feb 2013.

1415 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 46. Cit. Date: 19 Sep 2000.

1416 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Krog Østre farm in Hobøl. Cit. Date: 29 May 2004.

1417 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Cit. Date: 24 Oct 2004.

1418 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Støkken nordre farm in Aas, Akershus. Cit. Date: 28 May 2004.

1419 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby: 1827-1849, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

1420 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Kjøbmandsgaden in Trondhjem. Cit. Date: 15 Jun 2004.

1421 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nyveien 6 in Trondheim. Cit. Date: 31 Jul 2013.

1422 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 53. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1423 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 52. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1424 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 25 Aug 2010.

1425 Hans-Henrik Tofft. Rec. Date: 13 Jan 2003, Cit. Date: 17 Jan 2003.

1426 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Dahlsbergstien 10 in Kristiania. Cit. Date: 26 Jun 2004.

1427 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Storgaden 119 in Lillehammer, Oppland. Cit. Date: 26 Jun 2004.

1428 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fåberg / Lillehammer bysokn: 1856-1891, Klokkerbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

1429 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 21 Dec 2009.

1430 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Øivind Larsen (red), Norges leger Bind 5 (Den Norske Lægeforening, Oslo, 1996), p 494. Cit. Date: 28 Sep 2005.

1431 Astri Ulland (astullATonline.no). Rec. Date: Oct 2007, Cit. Date: 24 Oct 2007.

1432 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjåk prestekontor, Parish register (copy) no. 3, 1893-1932, p. 45. Cit. Date: 9 Oct 2018.

1433 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 6 Nov 2012.

1434 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjåk: 1880-1907, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

1435 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 1566062. Cit. Date: 6 Nov 2012.

1436 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Åmot: 1890-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 24 May 2007.

1437 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aamots prestegaard in Aamot, Hedmark. Cit. Date: 20 Nov 2005.

1438 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 28 Sep 2005.

1439 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 51, 52. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1440 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker: 1836-1850, Ministerialbok. Cit. Date: 6 May 2007.

1441 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Johannes: 1897-1917, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2013.

1442 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Email dated 06 Feb 2013. Cit. Date: 6 Feb 2013.

1443 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 56, 57. Cit. Date: 20 Sep 2000.

1444 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Welhavens Gade 22 in Kristiania. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1445 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsvoll: 1866-1871, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

1446 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fagerborggate 50 in Kristiania. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1447 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 56. Cit. Date: 20 Sep 2000.

1448 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Baldersgade 10 in Kristiania. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1449 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Cit. Date: 26 Mar 2005. Kirkebok:
dåp Gamle Aker Menighet, mini 2, 1864 - 1872, nr 2 av 15, 1865
vielse 02 Ås, Mini II nr 1, 1881-1895 nr 3 av 5. 1891
begravelse:02 Ås, Mini II (2) 1895 - 1916, in 1901. as maskininst hustru, Valborg Louise Kjos årsak Hjertelammelse gr. Influensa

She is also mention as a fosterdauther to Johannes and Julie Finstad in Ås bygdebok, gårdshistorie from 1972 of Tryve Vik page 146.

1450 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Akersveien, Kristiania. Cit. Date: 15 Jan 2005.

1451 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1901-1919, Klokkarbok. Cit. Date: 23 Jul 2011.

1452 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id 1588028. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1453 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Cit. Date: 23 Oct 2004.

1454 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Stubljan in Aker, Akershus. Cit. Date: 5 May 2011.

1455 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 29 Mar 2010.

1456 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1901-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 25 Feb 2006.

1457 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Email dated 27 Oct 2004. Cit. Date: 19 Nov 2004.

1458 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Handwritten note in a copy of "En Gammel Slekt fra Askim". Cit. Date: 23 Oct 2004.

1459 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nedre Storgade in Drammen. Cit. Date: 15 Jun 2004.

1460 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tønsberg: 1865-1873, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Jul 2011.

1461 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nedre Storgate 77 in Drammen. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1462 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Lier / Frogner: 1883-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1463 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fet: 1892-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1464 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hovind nordre farm in Fet. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1465 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id 1588029. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1466 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gamle Aker: 1941-1951, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1467 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id 2306127. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1468 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gamle Aker: 1909-1924, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Oct 2012.

1469 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id 1588030. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1470 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id 2423916. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1471 Kari Akerhaugen (akerhaugATonline.no). Rec. Date: 27 Oct 2004, Cit. Date: 9 Jan 2013.

1472 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Elle søndre farm in Frogn, Akershus. Cit. Date: 28 Sep 2005.

1473 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1871-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Jul 2011.

1474 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Elle søndre farm in Frogn, Akershus. Cit. Date: 23 Jul 2011.

1475 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Drøbak / Frogn: 1919-1939, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Oct 2007.

1476 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Fru Krohgs grd in Hamar, Hedmark. Cit. Date: 17 Jun 2004.

1477 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vang: 1854-1896, Klokkerbok. Cit. Date: 17 Dec 2005.

1478 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Raugaas farm in Kraakstad, Akershus. Cit. Date: 17 Jun 2004.

1479 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Store Gillund in Stange, Hedmark. Cit. Date: 31 Dec 2012.

1480 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad: 1858-1870, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2010.

1481 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Contra farm in Kraakstad, Akershus. Cit. Date: 17 Jun 2004.

1482 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trefoldighet: 1870-1876, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2013.

1483 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net). Rec. Date: 17 Apr 2006, Email dated 23 Jun 2010. Cit. Date: 11 Jul 2010.

1484 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net). Rec. Date: 17 Apr 2006, "Leila is spelled Lelia on my gdma's birth certificate."

1485 Bessie Mae (McCormick) Thompson (timthoms@seasurf.net). Rec. Date: 17 Apr 2006, Email dated 26 Apr 2006. Cit. Date: 27 Apr 2006.

1486 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Plads Orskaug farm in Haabøl, Østfold. Cit. Date: 14 Jun 2005.

1487 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Halvardsgade 61 in Kristiania. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1488 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Cort Adelersgate 29 in Kristiania. Cit. Date: 31 Oct 2012.

1489 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ullensaker / Hovin: 1878-1893, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Jun 2009.

1490 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Rosteds Gade 16 in Kristiania. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1491 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Strømm / Svelvik: 1878-1899, Ministerialbok. Cit. Date: 5 May 2011.

1492 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Krog østre farm in Haabøl. Cit. Date: 18 Nov 2003.

1493 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Storgaten 85 in Horten. Cit. Date: 8 Jan 2013.

1494 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Linstowsgate 6 in Kristiania. Cit. Date: 5 May 2011.

1495 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl / Tomter: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 6 May 2011.

1496 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1905-1929, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Oct 2007.

1497 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Oct 2007.

1498 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1905-1929, Klokkerbok. Cit. Date: 3 Oct 2007.

1499 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Narvebøl farm in Hobøl. Cit. Date: 4 Oct 2007.

1500 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1905-1927, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Feb 2012.

1501 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Narvebøl farm in Hobøl. Cit. Date: 25 Feb 2012.

1502 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Oct 2007.

1503 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID # 2378520. Cit. Date: 21 Jul 2011.

1504 Hans Støkken (trollhaugen@lewistown.net). Rec. Date: 17 Jan 2005, Cit. Date: 5 Feb 2005.

1505 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kroer farm in Aas, Akershus. Cit. Date: 15 Jun 2004.

1506 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID # 2378521. Cit. Date: 21 Jul 2011.

1507 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 25 Feb 2012.

1508 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 68, 69. Cit. Date: 16 Aug 2002.

1509 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1814-1832, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Feb 2007.

1510 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1786-1807, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Mar 2014.

1511 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 157-58. Cit. Date: 16 Aug 2002.

1512 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Nicoline Olesdatter 1838 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853. Cit. Date: 25 Sep 2005.

1513 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Hølen: 1878-1931, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Aug 2010.

1514 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 62. Cit. Date: 22 Jun 2000.

1515 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Breidablik farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1516 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Braaten (132, 9) farm in Vestby. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1517 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 65. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1518 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 185. Cit. Date: 6 Jan 2001.

1519 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vestgaard farm in Askim. Cit. Date: 11 Nov 2003.

1520 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

1521 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vestgaard farm in Askim. Cit. Date: 12 Jan 2011.

1522 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Nov 2006.

1523 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Teglværksveien 23 in Fredrikstad. Cit. Date: 29 Apr 2011.

1524 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 67. Cit. Date: 25 Sep 2000.

1525 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 69. Cit. Date: 16 Aug 2002.

1526 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Olavsgade in Fredrikstad. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1527 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Jan 2007.

1528 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 67. Cit. Date: 22 Sep 2000.

1529 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), Cit. Date: 22 Sep 2000.

1530 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 157-58, 379. Cit. Date: 3 Feb 2001.

1531 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Vital Records Index Martin Christiansen 1835 Askim (Askim; Den Norske Kirke) Rec. Date: 1733-1846 ID: Batch Number: C423671 Film or Fiche Number: 125853. Cit. Date: 25 Sep 2005.

1532 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1881-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

1533 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 63. Cit. Date: 22 Jun 2000.

1534 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 226. Cit. Date: 23 Jun 2001.

1535 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Ås: 1854-1870, Ministerialbok. Cit. Date: 10 May 2014.

1536 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Briskebyveien 82 in Kristiania. Cit. Date: 28 Feb 2005.

1537 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hølen in Akershus. Cit. Date: 29 Aug 2012.

1538 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 21 Oct 2008.

1539 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 226. Cit. Date: 23 Dec 2000.

1540 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Holstad farm in Hobøl. Cit. Date: 17 Jun 2004.

1541 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sofiesgate 56 in Kristiania. Cit. Date: 1 Dec 2012.

1542 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Garder søndre farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 28 Feb 2005.

1543 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Garder: 1878-1913, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Dec 2012.

1544 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 18 Mar 2009.

1545 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Sep 2006.

1546 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Briskebyveien 75 in Kristiania. Cit. Date: 1 Dec 2012.

1547 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 533666. Cit. Date: 1 Dec 2012.

1548 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Holtegaden 20 in Kristiania. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1549 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl / Tomter: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

1550 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 226, 264. Cit. Date: 31 Dec 2000.

1551 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 226, 264. Cit. Date: 23 Dec 2000.

1552 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 86, 357. Cit. Date: 18 Apr 2003.

1553 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 7 Aug 2006.

1554 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 106, 226. Cit. Date: 23 Dec 2000.

1555 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Sep 2012.

1556 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 6 Aug 2006.

1557 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 6 Aug 2006.

1558 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby / Hølen: 1878-1931, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Sep 2012.

1559 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 2 Aug 2010.

1560 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sundby østre farm in Aas, Akershus. Cit. Date: 11 Jun 2004.

1561 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 226, 447. Cit. Date: 29 Mar 2002.

1562 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 226. Cit. Date: 21 May 2001.

1563 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Jan 2007.

1564 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 18 Jul 2006.

1565 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Cit. Date: 21 Sep 2005.

1566 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Tolsby farm in Aremark. Cit. Date: 17 Oct 2005.

1567 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tolsby (14, 1) farm in Aremark. Cit. Date: 1 Dec 2012.

1568 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, Cit. Date: 20 Apr 2003.

1569 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Aug 2013.

1570 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 15 Mar 2013.

1571 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 64, 65. Cit. Date: 22 Jun 2000.

1572 Øivind Paulsen (otpau@online.no). Rec. Date: 4 Dec 2005, Email dated 04 Dec 2005. Cit. Date: 6 Dec 2005.

1573 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Breidablikk (144, 5) in Vestby. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1574 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 20 Aug 2013.

1575 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 94, 371. Cit. Date: 20 Apr 2003.

1576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1938-1947, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Dec 2006.

1577 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 28 Nov 2005.

1578 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Mærøbakken (144, 4) in Vestby. Cit. Date: 15 Mar 2013.

1579 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestby: 1878-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Aug 2013.

1580 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 371. Cit. Date: 20 Apr 2003.

1581 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Mærøbakken farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1582 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 7 Jul 2006.

1583 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kensli (14, 1) farm in Vestby, Akershus. Cit. Date: 20 Aug 2013.

1584 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 354. Cit. Date: 7 Mar 2001.

1585 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2008.

1586 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2008.

1587 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad / Degernes: 1900-1920, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Aug 2009.

1588 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Oskarsgate in Sarpsborg. Cit. Date: 10 Aug 2018.

1589 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Jun 2012.

1590 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3346363. Cit. Date: 23 Jun 2012.

1591 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Bærum: 1896-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 16 May 2010.

1592 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Smedstad in Bærum. Cit. Date: 5 Mar 2013.

1593 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 415. Cit. Date: 23 Sep 2002.

1594 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1900-1909, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1595 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1912-1931, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1596 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Dec 2006.

1597 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 66. Cit. Date: 24 Jun 2000.

1598 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Dronningensgate 301 254 in Sarpsborg. Cit. Date: 12 Jan 2011.

1599 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Idd: 1878-1903, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1600 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sarpsborg: 1922-1928, Fødselsregister. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1601 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 66. Cit. Date: 25 Sep 2000.

1602 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Oct 2006.

1603 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Dec 2009.

1604 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Jul 2007.

1605 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Aug 2009.

1606 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier farm in Askim. Cit. Date: 4 Jul 2004.

1607 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Thv. Meyers gate 67 in Kristiania. Cit. Date: 12 Jan 2011.

1608 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 11 May 2009.

1609 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1879-1901, Ministerialbok. Cit. Date: 11 May 2009.

1610 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Jan 2011.

1611 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Frogner farm (80, 5) in Askim, Østfold. Cit. Date: 23 Oct 2018.

1612 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Larvik: 1884-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1613 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Sep 2009.

1614 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Sarpsborg. Cit. Date: 18 Aug 2010.

1615 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1900-1926, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Aug 2010.

1616 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1890-1901, Ministerialbok. Cit. Date: 11 May 2009.

1617 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 329. Cit. Date: 28 Jun 2018.

1618 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 67. Cit. Date: 24 Sep 2000.

1619 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Sep 2009.

1620 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2011.

1621 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for St. Olavsgade in Fredrikstad. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1622 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Sep 2009.

1623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kanslergate 8 in Fredrikstad. Cit. Date: 30 Apr 2011.

1624 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 5 Sep 2009.

1625 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1903-1919, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 22 Jan 2007.

1626 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 68. Cit. Date: 25 Sep 2000.

1627 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Aug 2009.

1628 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1916-1925, Fødselsregister. Cit. Date: 22 Jan 2007.

1629 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 68. Cit. Date: 24 Sep 2000.

1630 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1894-1918, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Jan 2007.

1631 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2011.

1632 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Borggaden in Fredrikstad. Cit. Date: 3 Sep 2004.

1633 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Jul 2013.

1634 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Glemingegade in Fredriksstad. Cit. Date: 30 Mar 2005.

1635 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Aug 2009.

1636 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 27 Aug 2010.

1637 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 88, 103, 504. Cit. Date: 10 Oct 2002.

1638 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Oct 2006.

1639 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Barkerud farm in Eidsberg. Cit. Date: 30 Oct 2003.

1640 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jun 2007.

1641 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 69, 70. Cit. Date: 20 Jun 2000.

1642 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 6 Nov 2010.

1643 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 72. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1644 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 71. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1645 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 73. Cit. Date: 21 Sep 2000.

1646 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hagapynten in Aker. Cit. Date: 6 Nov 2011.

1647 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Nov 2006.

1648 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 72. Cit. Date: 20 Jun 2000.

1649 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 103, 141. Cit. Date: 28 Sep 2002.

1650 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 35, 80, 91, 348, 367. Cit. Date: 19 Apr 2003.

1651 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 141. Cit. Date: 16 Nov 2000.

1652 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løken store farm in Spydeberg. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1653 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Jun 2007.

1654 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Spydeberg. Cit. Date: 10 Nov 2003.

1655 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løken store farm in Spydeberg. Cit. Date: 19 Feb 2011.

1656 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1838-1849, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Feb 2011.

1657 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Skulberg øvre farm in Spydeberg. Cit. Date: 5 Sep 2004.

1658 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Dec 2005.

1659 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Aug 2013.

1660 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 19 Feb 2011.

1661 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Svae farm in Skiptvet. Cit. Date: 24 Nov 2003.

1662 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1878-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Aug 2007.

1663 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1867-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Oct 2013.

1664 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aamodt søndre farm in Skiptvet. Cit. Date: 24 Nov 2003.

1665 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1832-1848, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Aug 2007.

1666 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aamodt (22, 5) farm in Skiptvet. Cit. Date: 11 Oct 2013.

1667 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Lystad farm in Skiptvet. Cit. Date: 1 Jul 2004.

1668 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vesten mellem and Tofteberg farms in Borge. Cit. Date: 4 Sep 2004.

1669 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Borge: 1887-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Dec 2008.

1670 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Kalnes (45, 1) in Tune. Cit. Date: 25 Mar 2014.

1671 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1871-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Dec 2008.

1672 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vidsten mellem farm in Borge. Cit. Date: 22 Nov 2004.

1673 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjørnevaagen farm in Glemminge. Cit. Date: 22 Nov 2004.

1674 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 5469326. Cit. Date: 25 Oct 2018.

1675 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Borge prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. I 3, 1918-1939, s. 47. Cit. Date: 25 Oct 2018.

1676 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Borge prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1875-1923, s. 116. Cit. Date: 25 Oct 2018.

1677 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 5469325. Cit. Date: 25 Oct 2018.

1678 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 73. Cit. Date: 20 Jun 2000.

1679 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 23 Jan 2007.

1680 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 15 Jul 2006.

1681 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Oct 2006.

1682 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), Cit. Date: 22 Jun 2000.

1683 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 88. Cit. Date: 28 May 2001.

1684 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 226. Cit. Date: 22 Jun 2000.

1685 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Jul 2006.

1686 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Baastad Nordre farm in Trøgstad. Cit. Date: 4 Nov 2003.

1687 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Email dated 29 Oct and 05 Nov 2005. Cit. Date: 29 Oct 2005.

1688 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 29 Oct 2005.

1689 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 76. Cit. Date: 1 Nov 2001.

1690 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 1 Nov 2001.

1691 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Prøven in Aker, Akershus. Cit. Date: 12 Nov 2006.

1692 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad / Båstad: 1878-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

1693 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 17 Jun 2014.

1694 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nordal Brunsgate 14 in Kristiania. Cit. Date: 17 Apr 2011.

1695 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Øen in Brevik, Telemark. Cit. Date: 1 May 2004.

1696 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Brevik: 1882-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Jun 2007.

1697 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Øen 115 in Brevik. Cit. Date: 16 May 2014.

1698 Torer Håkon Frøyset (haakofro@online.no). Rec. Date: 1 Apr 2006, Email dated 01 Apr 2006. Cit. Date: 1 Apr 2006.

1699 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 24 Nov 2001.

1700 Gillian Holter (gholter@langara.bc.ca). Rec. Date: 1 Nov 2001, Cit. Date: 10 May 2011.

1701 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Gjerpen: 1883-1900, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Apr 2008.

1702 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3669890. Cit. Date: 24 Nov 2018.

1703 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Skien, Telemark. Cit. Date: 1 May 2004.

1704 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Strømm / Svelvik: 1900-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Aug 2010.

1705 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 3669892. Cit. Date: 24 Nov 2018.

1706 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 78. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1707 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Jun 2007.

1708 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2006.

1709 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 79, 80. Cit. Date: 17 Sep 2000.

1710 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 468. Cit. Date: 3 Jan 2001.

1711 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 126, 130. Cit. Date: 28 Jul 2001.

1712 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Byfram (plads) in Askim. Cit. Date: 19 Aug 2003.

1713 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 12 May 2008.

1714 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp 134-35, 182, 254. Cit. Date: 9 Dec 2001.

1715 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Mar 2007.

1716 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 103. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1717 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Sep 2010.

1718 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Nov 2006.

1719 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Grønland: 1887-1906, Ministerialbok. Cit. Date: 24 May 2009.

1720 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Jens Bjelkes Gade 47 in Kristiania. Cit. Date: 23 May 2005.

1721 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Oct 2009.

1722 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Schweigaardsgate 99 in Kristiania. Cit. Date: 4 May 2011.

1723 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 104. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1724 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Nov 2006.

1725 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 302. Cit. Date: 13 Mar 2001.

1726 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Næringsrud farm in Eidsberg. Cit. Date: 19 Oct 2009.

1727 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 254. Cit. Date: 19 Nov 2000.

1728 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 447. Cit. Date: 13 Mar 2001.

1729 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 16. Cit. Date: 13 Mar 2001.

1730 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Eeg vestre farm in Askim. Cit. Date: 21 Oct 2013.

1731 Arne Trippestad (arne.trippestad@broadpark.no
atrippestad@gmail.com). Rec. Date: 2 Nov 2004, Norges leger Bind 2, p 557. Cit. Date: 5 Sep 2005.

1732 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Jun 2007.

1733 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Artillerikassernen in Kristiania. Cit. Date: 4 May 2011.

1734 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 254. Cit. Date: 21 Nov 2000.

1735 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 91 & 104. Cit. Date: 22 Jun 2000.

1736 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Sep 2006.

1737 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 176. Cit. Date: 10 Oct 2001.

1738 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 354. Cit. Date: 13 Jan 2001.

1739 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Apr 2007.

1740 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løkken farm in Askim. Cit. Date: 20 Aug 2003.

1741 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Langenæs farm in Askim. Cit. Date: 14 Sep 2003.

1742 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 219, 253, 320. Cit. Date: 10 Dec 2001.

1743 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 9 Mar 2008.

1744 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre farm in Askim. Cit. Date: 5 May 2011.

1745 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.104. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1746 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2008.

1747 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 316. Cit. Date: 1 Jul 2018.

1748 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre (21, 1) farm in Askim. Cit. Date: 18 Jan 2013.

1749 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Jan 2013.

1750 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Mar 2008.

1751 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Lier (21, 1) farm in Askim. Cit. Date: 14 Mar 2007.

1752 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre farm in Askim. Cit. Date: 7 Mar 2011.

1753 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 487. Cit. Date: 21 Jul 2001.

1754 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Mar 2007.

1755 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 12 Aug 2009.

1756 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Mar 2008.

1757 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 27, 331. Cit. Date: 13 Apr 2003.

1758 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 6 Jun 2010.

1759 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kastdalen farm in Askim. Cit. Date: 23 Oct 2003.

1760 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Enger farm in Askim. Cit. Date: 20 Aug 2003.

1761 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Kastdalen farm in Askim. Cit. Date: 5 May 2011.

1762 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 17-18. Cit. Date: 27 Jun 2001.

1763 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Apr 2008.

1764 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 15 Mar 2009.

1765 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.106. Cit. Date: 1 Oct 2000.

1766 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Lier nordre farm in Askim. Cit. Date: 23 Jun 2012.

1767 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p.105. Cit. Date: 30 Sep 2000.

1768 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/). Rec. Date: 2 Jun 2002 Updated 09 Nov 2003, Cit. Date: 11 Jul 2002.

1769 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 27. Cit. Date: 27 Mar 2003.

1770 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Tyholmen 258a in Arendal, Aust-Agder. Cit. Date: 1 Oct 2005.

1771 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Mar 2009.

1772 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Apr 2008.

1773 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 28 Jul 2006.

1774 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 70, 331. Cit. Date: 13 Apr 2003.

1775 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1862-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Mar 2008.

1776 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 106. Cit. Date: 1 Oct 2000.

1777 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2754053. Cit. Date: 20 Apr 2018.

1778 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 484-86. Cit. Date: 3 Dec 2000.

1779 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Feb 2008.

1780 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 Census for the Tarm farm in Askim. Cit. Date: 12 Aug 2003.

1781 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Mar 2007.

1782 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 123. Cit. Date: 4 Oct 2000.

1783 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Apr 2007.

1784 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Apr 2007.

1785 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 21 Feb 2008.

1786 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 486. Cit. Date: 5 May 2001.

1787 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 143. Cit. Date: 5 May 2001.

1788 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 486. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1789 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1814-1832, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Nov 2009.

1790 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Nov 2011.

1791 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 31, 340, 446. Cit. Date: 23 Apr 2003.

1792 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Kråkstad / Ski: 1880-1892, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Sep 2007.

1793 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Aug 2007.

1794 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 16 Mar 2009.

1795 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 109. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Aker: 1921-1931, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Nov 2011.

1797 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469. Cit. Date: 1 Feb 2001.

1798 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 108. Cit. Date: 2 Oct 2000.

1799 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 91. Cit. Date: 24 Feb 2001.

1800 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 471. Cit. Date: 23 Nov 2000.

1801 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim 1941-1955 - Ministerialbok. Cit. Date: 27 May 2006.

1802 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 471. Cit. Date: 23 Mar 2001.

1803 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 142. Cit. Date: 23 Mar 2001.

1804 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 75, 340. Cit. Date: 14 Apr 2003.

1805 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 25 Jul 2006.

1806 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 471. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1807 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1941-1955, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 30 Jun 2006.

1808 Karl-Otto Tokerud (http://www.stud.ntnu.no/~tokerud/slektshistorie.htm). Rec. Date: 26 Dec 2002, Cit. Date: 26 Dec 2002.

1809 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 446. Cit. Date: 23 Apr 2003.

1810 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 23 Mar 2009.

1811 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 204-05. Cit. Date: 15 Nov 2000.

1812 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 104. Cit. Date: 27 Jan 2001.

1813 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 40, 89, 362. Cit. Date: 18 Apr 2003.

1814 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 6 Sep 2007.

1815 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 469-70, 472-74. Cit. Date: 23 Nov 2000.

1816 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Døypte i Hovin sokn i Spydeberg prestegjeld 1886-1907. Cit. Date: 27 May 2006.

1817 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg / Hovin: 1886-1907, Ministerialbok. Cit. Date: 21 May 2007.

1818 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Flateby (77, 1) farm in Spydeberg. Cit. Date: 2 Apr 2012.

1819 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 23 Feb 2013.

1820 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nes farm in Spydeberg. Cit. Date: 17 Nov 2003.

1821 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 31, 75. Cit. Date: 31 Mar 2003.

1822 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 29 Mar 2009.

1823 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0002: Parish register (copy) no. I 2, 1911-1929, p. 47. Cit. Date: 1 Aug 2018.

1824 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Mar 2013.

1825 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Gjetemyrsveien 39 in Kristiania. Cit. Date: 6 Sep 2004.

1826 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Sep 2011.

1827 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tømt farm in Askim. Cit. Date: 3 Sep 2011.

1828 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 19 Dec 2008.

1829 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Aker: 1903-1921, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Mar 2014.

1830 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Brevik: 1866-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Jun 2007.

1831 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 109. Cit. Date: 1 Oct 2000.

1832 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 136, 487. Cit. Date: 18 May 2001.

1833 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 35, 349. Cit. Date: 15 Apr 2003.

1834 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Mar 2007.

1835 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 2 Nov 2006.

1836 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 110. Cit. Date: 2 Oct 2000.

1837 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 487. Cit. Date: 9 Oct 2002.

1838 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Jan 2007.

1839 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 487. Cit. Date: 31 Dec 2000.

1840 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Sørum, Akershus. Cit. Date: 15 Mar 2007.

1841 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 136, 487. Cit. Date: 18 May 2001.

1842 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Onstad farm in Askim. Cit. Date: 29 Jul 2003.

1843 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Onstad søndre farm (9, 1) in Askim. Cit. Date: 29 Jul 2018.

1844 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 35. Cit. Date: 28 Mar 2003.

1845 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 81. Cit. Date: 31 Mar 2003.

1846 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 110. Cit. Date: 1 Oct 2000.

1847 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 9 Dec 2009.

1848 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Mar 2014.

1849 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 35, 81, 349. Cit. Date: 15 Apr 2003.

1850 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Myrer (gaard) farm in Trøgstad. Cit. Date: 15 Jun 2004.

1851 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 27 May 2006.

1852 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Mar 2007.

1853 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Myrer in Trøgstad. Cit. Date: 30 May 2011.

1854 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aarstad farm in Askim. Cit. Date: 26 Jun 2004.

1855 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Grønvold farm in Askim. Cit. Date: 2 Apr 2011.

1856 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 22 Oct 2008.

1857 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 10 May 2014.

1858 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1888-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Aug 2009.

1859 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1888-1902, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Aug 2009.

1860 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Haugen farm in Berg. Cit. Date: 29 Sep 2005.

1861 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 112, 113. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1862 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 111, 112. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1863 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Marinlystgaden in Drammen, Buskerud. Cit. Date: 14 Jan 2005.

1864 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Mar 2007.

1865 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 116. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1866 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 Census for Kristiania. Cit. Date: 31 Mar 2003.

1867 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 113. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1868 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bøler - Vestby farm in Spydeberg. Cit. Date: 30 May 2004.

1869 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Dec 2005.

1870 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1841, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2008.

1871 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bøler - Vestby farm in Spydeberg. Cit. Date: 14 Jan 2005.

1872 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1875-1885, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Dec 2005.

1873 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 113, 114. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1874 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 115. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1875 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 3 Oct 2009.

1876 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Oct 2009.

1877 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 118. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1878 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1859]. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1879 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Feb 2011.

1880 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Jul 2006.

1881 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census [Ref.1858]. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1882 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jun 2008.

1883 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Mar 2009.

1884 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Platous Gade 8 in Kristiania. Cit. Date: 29 Sep 2005.

1885 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

1886 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Sep 2008.

1887 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 198. Cit. Date: 21 Jul 2001.

1888 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Tømt farm in Askim. Cit. Date: 10 Oct 2003.

1889 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Feb 2007.

1890 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 22 Dec 2006.

1891 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), pp. 94 & 122. Cit. Date: 3 Oct 2000.

1892 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 45. Cit. Date: 1 Aug 2018.

1893 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Aug 2006.

1894 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 276, 278, 504. Cit. Date: 17 Nov 2001.

1895 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 198. Cit. Date: 17 Nov 2001.

1896 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haga farm in Askim. Cit. Date: 4 Sep 2003.

1897 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 30 Mar 2007.

1898 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Apr 2007.

1899 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sundby østre (Teigen) farm in Aas, Akershus. Cit. Date: 17 Apr 2006.

1900 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fredrikstad: 1857-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Aug 2008.

1901 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 14 Jun 2000.

1902 : Jan 1998, Cit. Date: 10 Oct 2000.

1903 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 10 Oct 2000.

1904 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1846-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Mar 2007.

1905 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Mar 2011.

1906 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Fredrikstad. Cit. Date: 4 Apr 2004.

1907 Email from Laila Normann to Ken Nygaard, 13 June 2000. (Church records from Naverstad 1846.), page 205. Cit. Date: 14 Jun 2000. born 26 sept. 1846, christened 2. october same year
Carolina of Pigan Oleana Jacobsdotter i Ôstad
Witnesses: Anders Hansson and his wife Johanne Jacobsdotter under Hålkekärr.

1908 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Voldgade 2 in Fredrikstad. Cit. Date: 4 Apr 2004.

1909 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voldgaten 2 in Fredrikstad. Cit. Date: 1 Mar 2011.

1910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1902-1922, Ministerialbok. Cit. Date: 8 May 2011.

1911 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fjeldberg in Glemmen. Cit. Date: 8 May 2011.

1912 Lisbeth Melleby Trosvik, Cit. Date: 25 Sep 2000.

1913 : Jun 1999, Cit. Date: 25 Sep 2000.

1914 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 24 May 2006.

1915 Eilert O. Nygaard, Cit. Date: 19 Jun 2000.

1916 Mary Mathilde Larsen. Rec. Date: Jun 2002, Cit. Date: 18 Jun 2002.

1917 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0015: Parish register (official) no. 15, 1920-1937, p. 319. Cit. Date: 5 May 2018.

1918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

1919 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2029); 1865 Census (Ref. 4053). Cit. Date: 19 Jun 2000.

1920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Maradalen in Eidsberg. Cit. Date: 18 Dec 2010.

1921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg / Hærland: 1903-1914, Klokkerbok. Cit. Date: 10 Nov 2006.

1922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 17 Oct 2007.

1923 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 89. Cit. Date: 19 Jun 2000.

1924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census. Cit. Date: 19 Jun 2000.

1925 Inger Rasmussen, Told to Arild Nygaard, 23 Nov 2000. Cit. Date: 25 Nov 2000.

1926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Nov 2006.

1927 Mary Mathilde Larsen. Rec. Date: Jun 2002, A letter to Glen L. Rasmussen, 2005. Cit. Date: 2 Oct 2005.

1928 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2030). Cit. Date: 19 Jun 2000.

1929 Janice Williams (Travln2som@aol.com). Rec. Date: 25 May 2002, Cit. Date: 13 Jun 2002.

1930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 13 Jun 2002.

1931 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bryggerigangen 2 in Kristiania. Cit. Date: 18 Dec 2010.

1932 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Jacob: 1908-1922, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Dec 2005.

1933 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 22 Aug 2010.

1934 Eva Saxton, Cit. Date: 19 Jun 2000.

1935 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 23 Jun 2006.

1936 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), Cit. Date: 23 Mar 2005.

1937 Eric Edwards (ericedwards@rogers.com). Rec. Date: 15 Sep 2006, Email dated 15 Sep 2006. Cit. Date: 15 Sep 2006.

1938 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nygaardsgade in Fredriksstad. Cit. Date: 5 Jul 2004.

1939 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1830-1853, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Jul 2006.

1940 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1910-1944, Klokkerbok. Cit. Date: 29 Mar 2011.

1941 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Fredrikstad. Cit. Date: 21 Jun 2000.

1942 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Nygaardsgate 18 in Fredrikstad. Cit. Date: 21 Dec 2010.

1943 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Nygaardsgade in Fredriksstad. Cit. Date: 18 Mar 2006.

1944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1846-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Oct 2006.

1945 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Dec 2010.

1946 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), From Eva Luther's records. Cit. Date: 30 Oct 2002.

1947 Pedersen Family File. Rec. Date: 26 Oct 2018, Pedersen Family File Chart dated 26 Oct 2018. Cit. Date: 3 Nov 2018.

1948 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Parish register (official) no. I 10, 1878-1898, p. 40. Cit. Date: 9 Jul 2018.

1949 Mary Mathilde Larsen. Rec. Date: Jun 2002, Handwritten notes from Glen Rasmussen received 9 Sept 2004. Cit. Date: 10 Sep 2004.

1950 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Nov 2006.

1951 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 10 Oct 2000.

1952 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Feb 2009.

1953 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1880-1899, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Oct 2006.

1954 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Herrebrøden søndre farm in Berg, Østfold. Cit. Date: 3 Aug 2005.

1955 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census. Cit. Date: 21 Jun 2000.

1956 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1880-1899, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Aug 2008.

1957 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Voldgaten 2 in Fredrikstad. Cit. Date: 21 Dec 2010.

1958 : 1999, Cit. Date: 14 Sep 2000.

1959 : 1999, Cit. Date: 12 Sep 2000.

1960 : 1999, includes information in an email from jamie mckown (jmckownATcoa.edu) dated 14 Mar 2012. Cit. Date: 15 Mar 2012.

1961 : 1999, notes from a relative of Bob. Cit. Date: 12 Sep 2000.

1962 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Dec 2002. Per Reidar Bjørnerud Christiansen: Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene, NST XXXV (1996), side 421-423. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11.

1963 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Aug 2006.

1964 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 266, 349. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1965 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Dæli farm in Askim. Cit. Date: 2 Dec 2011.

1966 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 1 May 2002.

1967 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Hoel nedre farm in Askim. Cit. Date: 7 Sep 2003.

1968 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Simonrud farm in Askim. Cit. Date: 2 Nov 2003.

1969 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 318, 354. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1970 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Mar 2009.

1971 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Oct 2006.

1972 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Glommen (89, 2) in Askim. Cit. Date: 12 Jul 2013.

1973 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for nedre Ruud (88, 2) in Askim. Cit. Date: 17 Jul 2013.

1974 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Jun 2007.

1975 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 317, 354. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1976 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 274. Cit. Date: 6 Jan 2002.

1977 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 354. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1978 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, WebDebatt 02 Sep 2003. Cit. Date: 10 Dec 2004.

1979 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Dec 2006.

1980 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 107, 354. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1981 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 10 May 2007.

1982 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 349, 354. Cit. Date: 27 Mar 2001.

1983 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 349. Cit. Date: 27 Mar 2001.

1984 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 349. Cit. Date: 28 Mar 2001.

1985 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Apr 2007.

1986 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), Side 200.

1987 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 215. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Cit. Date: 29 Dec 2002.

1988 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 335. Cit. Date: 17 Nov 2000.

1989 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST XV (1956), side 215. Bygdebok for Eidsberg, Bygdehistorien 1537-1800, Bind I, side 395. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Cit. Date: 29 Dec 2002.

1990 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Oct 2000.

1991 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 215. Cit. Date: 29 Dec 2002.

1992 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 148, 348. Cit. Date: 19 Nov 2001.

1993 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Feb 2012.

1994 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 30 Apr 2002.

1995 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Cit. Date: 12 Jun 2018.

1996 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rud østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 20 Nov 2003.

1997 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 20 Nov 2003.

1998 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 350. Cit. Date: 27 Mar 2001.

1999 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1842-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Jan 2013.

2000 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Østli farm in Aker, Akershus. Cit. Date: 2 Jan 2013.

2001 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østli farm in Aker, Akershus. Cit. Date: 19 Apr 2004.

2002 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. H. J. Huitfeldt-Kaas: Personalhistorisk Tidsskrift, 1. rekke VI, Kjøbenhavn 1885, side 262, tavlen. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 199-200. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp, Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 95-99. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 335. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind IV, side 122 (Lekum). Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 11. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 275, 458; Bind 5, side 11, 254. Tore Hermundsson Vigerust: Innlegg i internet-nyhetsgruppen no.fritid.slektsforskning.diverse.

2003 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp, Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 95-97.

2004 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 4, side 30, 41, 52-53. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten, NST Bind VIII (1942), side 118. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XV (1956), side 200. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11-12. Aschehougs Leksikon 1974, . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 824. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 95.

2005 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Dec 2004. Cappelen's Norges Historie, Bind 4, side 30, 41, 52-53. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - III Sudrheim-ætten, NST Bind VIII (1942), side 118. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XV (1956), side 200. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11-12. Aschehougs Leksikon 1974, . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 824. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 95.

2006 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Cappelens Norges Historie, Bind 4, side 306-309. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 105.

2007 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 Jun 2013.

2008 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, 1936, Bind 7, side 103-105. Aschehougs Leksikon 1974, . Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 12. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2009 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Oct 2000.

2010 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter - II Bolt, NST Bind VIII (1942), side 71.

2011 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-117. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 391. Aschehougs Leksikon, 1994, . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 827. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 95.

2012 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 26 Jul 2000.

2013 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon V Magnusson" Encyclopædia Britannica Online. Cit. Date: 26 Jul 2000.

2014 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454-460; Bind 15, side 173. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 173-180. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 828. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 95.

2015 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Eldbjørg Arnesen: , artikkel i Romerike Historielags årbok 1982, bind XII, side 19-21.

Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-118. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 275, 458. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 173-176. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 546-547. Aschehougs Leksikon 1974, . Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 825. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2016 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 19 Oct 2000.

2017 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST VIII (1942), side 118. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 524-525. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 161-165, 190-192. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 308-310. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10.

2018 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 310. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10. Cit. Date: 4 Dec 2004.

2019 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454; Bind 15, side 173. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 139-141, 148-156. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36-40. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 829. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2020 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 20 Oct 2000.

2021 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 20 Oct 2000.

2022 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 18 Jan 2001.

2023 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131, 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 373, 454; Bind 15, side 172-173. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 122-126, 129-131, 136-139, 148. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 163-165. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 785. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 84.

2024 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon IV Haakonsson." Cit. Date: 22 Oct 2000.

2025 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 139f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 121-122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 191-192. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 786. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2026 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon III Sverresson." Cit. Date: 22 Oct 2000.

2027 Encyclopædia Britannica Online, "Sverrir Sigurdsson." Cit. Date: 19 Oct 2000.

2028 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, Bind 3 side 18f, 34-35, 83, 98-99, 139. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 114-121. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 787. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2029 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 803. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2030 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 5 Jan 2003.

2031 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 804. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2032 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 787, 803, 804. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2033 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 163, 192, Bind VI (1934), side 504. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 183-185. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 805 (NST 2 s. 239). Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2034 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 130-132. NST Bind XIV (194?), side 119-129, 262-263. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 830. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52, 84.

2035 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 130-131. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22-28. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 173. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 378. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 831. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2036 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. Henning Sollier: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIV (1936), side 22. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348-349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 896. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 84.

2037 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "Saga of Harald Hardrade." Cit. Date: 30 Sep 2004.

2038 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334-335, Bind XIV (1940), side 22. Cappelen's Norges Historie, Bind 3. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 378. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 832. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2039 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 1. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 833. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 84.

2040 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 834. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2041 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1936), side 334. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 835. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2042 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Harald Hardråde. Cit. Date: 12 Oct 2000.

2043 Encyclopædia Britannica Online, "Tostig, Earl Of Northumbria." Cit. Date: 15 Aug 2000.

2044 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 12 Oct 2000.

2045 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75-79, 86-92. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 836. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2046 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 559. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

2047 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 10 Sep 2000.

2048 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 152. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 560. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 89.

2049 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 10 Sep 2000.

2050 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 11 Dec 2004.

2051 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 152. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287.

2052 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 152. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 75-78, 86, 90-92, 95-96. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 283-287. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 245, 471-473. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 557. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

2053 Encyclopædia Britannica Online, "Harold II." Cit. Date: 14 Oct 2000.

2054 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 556. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

2055 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 5 Feb 2006.

2056 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 868. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2057 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 870. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2058 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 (side 230 f) og Bind 3. Norsk Biografisk Leksikon, Bind XIII (1938), side 326-327. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 793. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 77, 84.

2059 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), King Olaf Trygvason's Saga & Saga of Harald Hardrade. Cit. Date: 29 Jan 2003.

2060 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 11 Sep 2000.

2061 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Sep 2000.

2062 Encyclopædia Britannica Online, "Harald III Sigurdsson." Cit. Date: 11 Sep 2000.

2063 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvassons saga, avsnitt 43-44. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 32-33. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 169. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 476. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53, 77.

2064 Grettis Saga (1900, English, transl. William Morris & Eirikr Magnusson, from the original 'Grettis saga'.
http://sagadb.org/grettis_saga.en). Rec. Date: 17 Jan 2013, Cit. Date: 17 Jan 2013.

2065 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 477. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

2066 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003.

2067 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Feb 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 101, 107. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 36. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 2. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 4 - 6. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 455. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2068 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 36. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 99-100. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 456. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53.

2069 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Håkon Hårfagres saga, avsnitt 21. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 474. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2070 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, Who Came to America before 1700. The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcomb of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th ed. With additions and corrections by Walter L. Sheppard, Jr; assisted by David Faris

273 pp., Indexed. (1992), 1999. ISBN 0806313676.), Cit. Date: 3 Aug 2000.

2071 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Nov 2005.

2072 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 51, 54-60. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 339. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 457. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 53, 93, 94.

2073 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Harold I (of Norway),." Cit. Date: 11 Sep 2000.

2074 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 7 Nov 2008.

2075 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 26 Mar 2005.

2076 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 36, 42-44. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 709. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 93.

2077 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 31 Jul 2000.

2078 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 4. Cappelen's Norges Historie: Bind 2, side 101f, 107, 215. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 708. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77, 93.

2079 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 9 Feb 2003.

2080 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 26 Jun 2000.

2081 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 1, 6, 52, 56-57. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 710. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77, 93.

2082 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 81. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 69. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 215. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 711. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

2083 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 31 Jul 2000.

2084 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 712. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

2085 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 713. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 77.

2086 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 56-68. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 72. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 707. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

2087 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 54-58. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 703. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

2088 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22, 138. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 798. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 93.

2089 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 4, 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 873. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2090 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Barefoot's Saga. Cit. Date: 19 Oct 2000.

2091 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11-20. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 98. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 872. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2092 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 874. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2093 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 51. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 876. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2094 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Olaf Haraldson the Saint's Saga. Cit. Date: 19 Oct 2000.

2095 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 83, 212, 226-227. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 875. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2096 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 9. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19, 94, 108. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, 29-30, 40-44. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 235, 244, 249, 255, 272f, 277f, 282f, 297. Norsk Biografisk Leksikon, Bind III (1926), side 470-473. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 877. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

2097 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 19 Oct 2000.

2098 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 21, 115. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 40, 44, 46. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 881. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 50.

2099 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 7 Aug 2000.

2100 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 7 Aug 2000.

2101 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 11. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 207-208, 211-212. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), 244-248, 256-261, 266-267, 285, 301, 331. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 525. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 50.

2102 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 581. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2103 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 19. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 582. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2104 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 7 Aug 2000.

2105 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 258-259, 266-272, 427-428, 432, 437, 442. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 3. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 90. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 524. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2106 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Olaf Haraldson. Cit. Date: 17 Oct 2000.

2107 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Jun 2009.

2108 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 17 Oct 2000.

2109 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind V (1931), side 157-158. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 90. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 523. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2110 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 522. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 50.

2111 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 93, 298. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350, Bind 6 (1935), side 362. John Megaard: Vagn Åkesons vekst og fall. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 163. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 520. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.
.

2112 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 362. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 521. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 50.

2113 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 62, 93, 98, 298. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350, Bind 6 (1935), side 362. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 163. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 519. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

2114 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 3 (1934), side 350; Bind 23 (1942), side 608. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 543. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

2115 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Jun 2006.

2116 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 35, 41. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 208-210. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 544.

2117 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 42. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 548.

2118 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 40-42. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 549.

2119 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Snorre Sturlasson's "King Olaf Trygvason's Saga". Cit. Date: 17 Oct 2005.

2120 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 545.

2121 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 17 Oct 2000.

2122 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 204, 206. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 545.

2123 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34 - 35. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 204. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 546.

2124 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 17 Sep 2004.

2125 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Styrlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 35. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 547.

2126 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 107. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 794. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2127 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Apr 2013.

2128 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 452. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2129 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 May 2009.

2130 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 505. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 89.

2131 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 18 Nov 2000.

2132 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 442, 447-448, 461, 466-467; Bind 3 (1969), side 29, 62. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 452-453, Bind 24 (1943), side 455. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 134, 148, 150, 152-153. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 78. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 504. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2133 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 23 Aug 2000.

2134 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 442; Bind 3 (1969), side 29, 49, 62. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 452-453, Bind 24 (1943), side 455. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 517. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2135 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Jul 2011.

2136 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 365-366. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 23 (1942), side 193-194. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34-35, 53, 90-92, 98-101, 105, 113. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 12, 72, 130, 134. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 518. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

2137 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 7 Dec 2004.

2138 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 23 Aug 2000.

2139 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html). Rec. Date: 12 Nov 2004, Cit. Date: 12 Nov 2004.

2140 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 86, 225-234, 238-248, 253-264, 350, 354. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 9 (1936), side 330-332. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga, avsnitt 10, 22. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 10. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 9, 12-15, 20, 24-28, 33-34, 53, 91-92. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 36, 72, 130. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 509. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2141 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 85-86, 224-234, 244, 253. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 229-230. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 3. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 9-10. Snorre Sturlasson: Olav den hellige, avsnitt 131. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 510. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2142 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2, side 85-86, 226-234, 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 24 (1943), side 432-433. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 515. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2143 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 260. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 444. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2144 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 266, 428. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 8 (1936), side 458. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 537. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

2145 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 265. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 22 (1942), side 12. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43-44, 60-61, 91, 98. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 182. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2146 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Jun 2005.

2147 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43, 91. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 183. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2148 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2149 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 339. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 458. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54.

2150 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 473. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54, 69.

2151 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Halvdan Svartes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 54.

2152 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 6 Aug 2000.

2153 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 17, 33, 34, 37, 42.

2154 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 25-26. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 60. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 344. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 795. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2155 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 25-26. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 795. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2156 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 574. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

2157 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 63. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 575. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2158 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 63. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 576.

2159 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 3-4, 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 537. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2160 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 30. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 536. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50, 53.

2161 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 30. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 535. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2162 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 281. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2163 Encyclopædia Britannica Online, "Rollo." Cit. Date: 25 Aug 2000.

2164 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 25 Aug 2000.

2165 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 353-356. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 24. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 277. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 76.

2166 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Håkon Hårfagres saga, avsnitt 21, 24. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2167 Encyclopædia Britannica Online, "Erik I." Cit. Date: 7 Aug 2000.

2168 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 21, 44. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 98 - 100. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2169 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2170 Encyclopædia Britannica Online, "Haakon I Adalsteinsfostre." Cit. Date: 7 Aug 2000.

2171 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Snorre Sturlasson: Håkon den godes saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 60-64. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2172 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 283. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2173 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 31 Oct 2005.

2174 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 284. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2175 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 27 Dec 2004.

2176 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 May 2005.

2177 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. J. Bateau: Dictionaire de Biographie Française. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 276. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 76.

2178 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 31 Oct 2005.

2179 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 265. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

2180 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 266. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

2181 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 7 Feb 2005.

2182 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 267. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

2183 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Dec 2004.

2184 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 31 Dec 2004.

2185 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 268. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 15.

2186 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003.

2187 Encyclopædia Britannica Online, "Hugh Capet." Cit. Date: 6 Sep 2000.

2188 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 181-182. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 907. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

2189 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Oct 2005.

2190 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 8 Sep 2000.

2191 Encyclopædia Britannica Online, "Hugh The Great." Cit. Date: 6 Sep 2000.

2192 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 908. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

2193 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 264. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

2194 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 28 Aug 2000.

2195 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

2196 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Oct 2004.

2197 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 8 Nov 2005.

2198 Encyclopædia Britannica Online, "William I." Cit. Date: 25 Aug 2000.

2199 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 851. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2200 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 853. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

2201 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 849. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 29, 76.

2202 Encyclopædia Britannica Online, "Richard II." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2203 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 974. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 76.

2204 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 18 Oct 2000.

2205 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 29 May 2005.

2206 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 972. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

2207 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Mar 2006.

2208 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jun 2012.

2209 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 13. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2210 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd, Inge, and Eystein, the Sons of Harald. Cit. Date: 19 Oct 2000.

2211 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Oct 2005.

2212 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 20 Oct 2000.

2213 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Jun 2012.

2214 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351, 356. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 782. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

2215 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Inges saga, avsnitt 1. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 94.

2216 Encyclopædia Britannica Online, "Inge I Haraldsson." Cit. Date: 19 Oct 2000.

2217 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350, 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1194. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 53. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50, 52.

2218 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Jul 2011.

2219 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116, 121, 129-132, 259-261, 263. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 184-187. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 826. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2220 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 21 Apr 2006.

2221 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 118-120.

2222 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 120-121.

2223 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 122-123.

2224 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 126-129.

2225 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 259-263.

2226 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132, 262-263.

2227 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003.

2228 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderssleketer, NST Bind VIII (1942), side 130-132, 262-263. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 200. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 812. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2229 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 7 Jun 2006.

2230 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 131-132. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 894. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2231 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 882. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 84.

2232 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 883. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2233 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind I (1923), side 334, Bind XIV (1940), side 22. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 895. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2234 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 262-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53, 95.

2235 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 262-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2236 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114, 261-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2237 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 114-115, 261-263. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 95.

2238 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 48-49. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50-51.

2239 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Snorre Sturlasson: Inges Saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, Bind 3, Bind 15 side 170-171. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 788. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2240 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Oct 2005.

2241 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 294. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 801. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2242 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Magnus the Blind and of Harald Gille. Part 1. Cit. Date: 2 Jun 2012.

2243 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Oct 2008.

2244 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 17 May 2005.

2245 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 434. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.
.

2246 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 2 Jul 2005.

2247 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003.

2248 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Mar 2009.

2249 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 390. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 27.

2250 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 25 Jan 2003.

2251 Encyclopædia Britannica Online, "Albert I." Cit. Date: 20 Oct 2000.

2252 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1832-1848, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Dec 2012.

2253 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 350. Cit. Date: 28 Mar 2001.

2254 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1814-1832, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Dec 2012.

2255 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 3 May 2002.

2256 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 348, 350. Cit. Date: 27 Mar 2001.

2257 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 348. Cit. Date: 27 Mar 2001.

2258 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 20 May 2007.

2259 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Jul 2007.

2260 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 265-267. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 22, 34, 91. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 170 og 518. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 73, 80.

2261 Encyclopædia Britannica Online, "Mieszko I." Cit. Date: 21 Aug 2000.

2262 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 21. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 80.

2263 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haugensholen farm in Skiptvet. Cit. Date: 6 Dec 2004.

2264 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 28 (1992/94), side 235-238. Snorre Sturlasson: Håkon jarls saga, avsnitt 6. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 43, 51, 89, 91, 98-102, 104-106, 113. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 18. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 73, 90.

2265 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf." Cit. Date: 24 Aug 2000.

2266 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 21 Oct 2000.

2267 Encyclopædia Britannica Online, "Canute (I)." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2268 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 21 Oct 2000.

2269 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 366-367. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 566-570. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 34. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, mange avsnitt. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 5, 8, 17-22, 31, 37. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2270 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), The Ynglinga Saga. Cit. Date: 11 Dec 2004.

2271 Viking Heritage (http://viking.hgo.se/). Rec. Date: 9 Dec 2004, Cit. Date: 9 Dec 2004.

2272 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Dec 2004.

2273 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "THE YNGLINGA SAGA." Cit. Date: 21 Dec 2004.

2274 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus II Haraldsson." Cit. Date: 11 Sep 2000.

2275 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 8 Feb 2003.

2276 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 101. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 79.

2277 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf III Haraldsson." Cit. Date: 11 Sep 2000.

2278 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 96, 98; Olav Kyrres saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106, 333; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 81. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 791. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2279 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 2 Feb 2003.

2280 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 83, 98.

2281 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Harald Hardrade. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2282 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Harald Hardrade. Cit. Date: 14 Oct 2000.

2283 Store Norske Leksikon (http://snl.no). Rec. Date: 21 Jul 2011, Cit. Date: 22 Jul 2013.

2284 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 19 May 2009.

2285 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-117. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 459. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2286 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 11 Jan 2006.

2287 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln. Cit. Date: 18 Oct 2000.

2288 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 971. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 92.

2289 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 972. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

2290 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 7 Feb 2005.

2291 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 348, 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1195.

2292 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 346. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1196.

2293 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1197. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

2294 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1198.

2295 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003.

2296 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1201. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 84.

2297 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1202.

2298 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1199.

2299 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

2300 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Kilde: Nomos - Menneske Nation Verden: . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1197. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

2301 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 146, 173. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51-52.

2302 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 85-86, 138-139. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1217.

2303 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

2304 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 86-87. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 501. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

2305 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), The Ynglinga Saga. Cit. Date: 25 Jul 2011.

2306 Patrik K. Wikstrom, patrik.k.wikstrom@telia.se (http://millennium.fortunecity.com/ruthven/316/gen_anor/9999.htm
1998-10-29).

2307 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), "THE YNGLINGA SAGA." Cit. Date: 1 Jul 2005.

2308 Morten Salthe, http://home.online.no/~salthe/ (salthe@online.no), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2309 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga. Cit. Date: 11 Dec 2004.

2310 Patrik K. Wikstrom, patrik.k.wikstrom@telia.se (http://millennium.fortunecity.com/ruthven/316/gen_anor/9999.htm
1998-10-29), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2311 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Apr 2013.

2312 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Dec 2004.

2313 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Dec 2004.

2314 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, "Constantine II of Scotland." Cit. Date: 14 Jul 2006.

2315 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Downham, pp. 47 & 254; Hudson, p. 37; Annals of Ulster, s.a. 951; Chronicon Scotorum, s.a. 951; Annals of the Four Masters, s.a. 949. Cit. Date: 14 Jul 2009.

2316 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 231. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

2317 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 51.

2318 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

2319 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1169 og 1170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

2320 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50-51. Språk- och folkminnesinstitutets ordbok over "Sveriges medeltida personnamn".

2321 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

2322 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1168. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 25.

2323 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 261-262. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 64.

2324 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003.

2325 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyclopedi (1908) Bind 8, spalte 791-794: Folkunga-ätten. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260-261. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1209. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39-40, 64. Nationalencyklopedin (svensk).

2326 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 4, side 415; del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1172. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39-40. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 52.

2327 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 47-49. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 4, side 415; del 16, side 260. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1171. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

2328 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1173. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2329 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 5 Nov 2008.

2330 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2331 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 16, side 260. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345, 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1174. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2332 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), Bind 3 (1969). Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1175. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 40, 45.

2333 Encyclopædia Britannica Online, "Canute IV." Cit. Date: 13 Oct 2000.

2334 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 25 Mar 2005.

2335 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 107. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1176. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 40.

2336 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 24 Mar 2005.

2337 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 25 Mar 2005.

2338 Encyclopædia Britannica Online, "Robert I." Cit. Date: 13 Oct 2000.

2339 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1177. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2340 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003.

2341 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1191. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 57.

2342 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 906. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 57.

2343 Encyclopædia Britannica Online, "Robert II." Cit. Date: 24 Aug 2000.

2344 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 5 Jan 2005.

2345 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 912. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57, 81.

2346 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 20 Apr 2005.

2347 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 905. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 14, 57.

2348 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Jan 2005.

2349 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003.

2350 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1082. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

2351 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 418. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 100.

2352 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 419. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

2353 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 319. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 87.

2354 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 320. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48.

2355 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 14 Apr 2005.

2356 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Mar 2003.

2357 Encyclopædia Britannica Online, "Lothair I." Cit. Date: 24 Aug 2000.

2358 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-344. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 74. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 48, 60, 101.

2359 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 309. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 58.

2360 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 291. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

2361 Encyclopædia Britannica Online, "Louis I." Cit. Date: 12 Aug 2000.

2362 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 327-334. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 75. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56, 60.

2363 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003.

2364 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 12 Aug 2000.

2365 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Apr 2005.

2366 Encyclopædia Britannica Online, "Charlemagne." Cit. Date: 12 Aug 2000.

2367 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 279-327. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 76. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60, 99.

2368 Einhard: The Life of Charlemagne [Einhardi vita Karoli Magni] (translated by Samuel Epes Turner
(New York: Harper & Brothers, 1880)
http://charlemagne.celtic-twilight.com/einhard/). Rec. Date: 16 Oct 2004, Cit. Date: 16 Oct 2004.

2369 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Cit. Date: 16 Oct 2004.

2370 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 109. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60.

2371 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Oct 2004.

2372 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin the Short,." Cit. Date: 11 Aug 2000.

2373 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Mar 2005.

2374 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles Martel,." Cit. Date: 11 Aug 2000.

2375 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin of Herstal,." Cit. Date: 11 Aug 2000.

2376 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Feb 2006.

2377 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 107. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 61.

2378 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 322. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 249. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 61, 99.

2379 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Jan 2006.

2380 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 248. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

2381 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 248. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

2382 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 247. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 99.

2383 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 246. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58, 63, 99.

2384 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1066. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

2385 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 8 Aug 2013.

2386 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 May 2009.

2387 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 916. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 81.

2388 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 913. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

2389 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 914. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81, 97.

2390 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Apr 2005.

2391 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1100. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81, 97.

2392 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 915. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 81.

2393 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1099. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

2394 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 389. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 353. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1167. Leif Ottar Berger: Søegaard, Haraldstad - ... -slekten, side 11. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

2395 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST Bind XV (1956), side 200. Norsk Biografisk Leksikon, Bind VII (1936), side 103-105. Axel Coldevin: Elingaard, Et gammelt herresete og dets historie, side 11. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 353. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1166. Leif Ottar Berger: Søegaard, Haraldstad - ... -slekten, side 11. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 95. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 21.

2396 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1203. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

2397 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23.

2398 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387-89. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1204. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 23, 25-26.

2399 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 387-388. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1206. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

2400 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Den svenske Nationalencyklopedin. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 386-396. K.-I. Hildeman (1985): Tillbaka till balladen. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1205. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

2401 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 448. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

2402 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 445. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

2403 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 446. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

2404 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 447. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

2405 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 56. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24, 68.

2406 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Aug 2000.

2407 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 57. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 24.

2408 Encyclopædia Britannica Online, "Thuringia." Cit. Date: 20 Aug 2000.

2409 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Jul 2005.

2410 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 46. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

2411 Encyclopædia Britannica Online, "Henry I." Cit. Date: 20 Aug 2000.

2412 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 9-12. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 45. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58, 67.

2413 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 294. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 55.

2414 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), King Olaf Trygvason's Saga. Cit. Date: 19 Oct 2000.

2415 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 534. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2416 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 246, 329. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 526. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2417 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Jun 2005.

2418 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 7-9, 12, 38. Cappelen's Norges Historie, Bind 1, side 426, 445; Bind 2, side 90, 94, 99. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 54. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 527. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2419 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson, Harald Hårfagres saga, avsnitt 9, 17. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2420 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 528. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2421 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 1, side 426. 444-445. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 529. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2422 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1081. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 87.

2423 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1079. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

2424 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1080. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

2425 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003.

2426 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1077. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 87.

2427 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1076. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 87.

2428 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 12 Jul 2003.

2429 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1071. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 87, 97.

2430 Encyclopædia Britannica Online, "Ramiro II." Cit. Date: 27 Oct 2000.

2431 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1070. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 16.

2432 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1069. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 25.

2433 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Jan 2005.

2434 Encyclopædia Britannica Online, "Charles II." Cit. Date: 12 Aug 2000.

2435 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-337. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 256. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 60.

2436 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jan 2006.

2437 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Dutton, P E, Charlemagne's Mustache; Riche, Pierre, The Carolingians. Cit. Date: 1 Nov 2010.

2438 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Nov 2010.

2439 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Dec 2012.

2440 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 844. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2441 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 Nov 2004.

2442 Encyclopædia Britannica Online, "Louis II." Cit. Date: 21 Aug 2000.

2443 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 255. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 59.

2444 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 259. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59.

2445 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Dec 2004.

2446 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1184. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 59.

2447 Encyclopædia Britannica Online, "Charles III." Cit. Date: 21 Aug 2000.

2448 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 254. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 103.

2449 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 260. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 103.

2450 Encyclopædia Britannica Online, "Louis IV." Cit. Date: 17 Aug 2000.

2451 Burke's Peerage & Gentry (http://www.burkes-peerage.net/sites/peerageandgentry/sitepages/home.asp). Rec. Date: 29 Dec 2004, Cit. Date: 30 Dec 2004.

2452 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 216. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 103.

2453 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 13 Aug 2000.

2454 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Jun 2009.

2455 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003.

2456 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelwulf." Cit. Date: 14 Aug 2000.

2457 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 231. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

2458 Encyclopædia Britannica Online, "Egbert." Cit. Date: 13 Aug 2000.

2459 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 13 Aug 2000.

2460 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 16 Aug 2000.

2461 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 16 Aug 2000.

2462 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003.

2463 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Dictionary of National Biography. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 215. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 103.

2464 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 12. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 58. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67.

2465 Encyclopædia Britannica Online, "Adelaide, Saint." Cit. Date: 16 Oct 2000.

2466 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 20-21, 29. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 65. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 101.

2467 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 234. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

2468 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Jul 2005.

2469 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003.

2470 Encyclopædia Britannica Online, "Liudolf." Cit. Date: 20 Aug 2000.

2471 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Aug 2000.

2472 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 28-29. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 43. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 33, 67.

2473 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 66. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 49, 67, 101.

2474 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf II." Cit. Date: 16 Oct 2000.

2475 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 116. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 49, 101.

2476 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 326. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 101.

2477 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 4 Sep 2000.

2478 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 251. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 101.

2479 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf I." Cit. Date: 18 Aug 2000.

2480 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 67. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

2481 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 68. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

2482 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 May 2006.

2483 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 69. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 101.

2484 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 73. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47, 101.

2485 Encyclopædia Britannica Online, "Louis II." Cit. Date: 2 Sep 2000.

2486 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 339. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 995. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 47.

2487 Encyclopædia Britannica Online, Lothair (II). Cit. Date: 2 Sep 2000.

2488 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 70. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

2489 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 11. Cit. Date: 21 Aug 2000.

2490 Encyclopædia Britannica Online, "Welf Dynasty." Cit. Date: 18 Aug 2000.

2491 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 70. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

2492 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 23 Jul 2004.

2493 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 330-336. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 60, 102.

2494 Joe Shetler: jshetler@conception.edu, http://www.ghgcorp.com/shetler/oldimp/, Cit. Date: 12 Aug 2000.

2495 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 71. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 102.

2496 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Aug 2000.

2497 Joe Shetler: jshetler@conception.edu, http://www.ghgcorp.com/shetler/oldimp/, Cit. Date: 11 Aug 2000.

2498 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 10 Aug 2000.

2499 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Cit. Date: 14 Jul 2003.

2500 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 2. Cit. Date: 10 Aug 2000.

2501 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Cit. Date: 10 Aug 2000.

2502 Catholic Online (http://www.catholic.org/). Rec. Date: 14 Jul 2003, "St. Arnulf." Cit. Date: 14 Jul 2003.

2503 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 1 Jan 2006.

2504 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Pepin the Elder,." Cit. Date: 10 Aug 2000.

2505 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, Who Came to America before 1700. The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcomb of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th ed. With additions and corrections by Walter L. Sheppard, Jr; assisted by David Faris

273 pp., Indexed. (1992), 1999. ISBN 0806313676.), Cit. Date: 13 Aug 2000.

2506 Encyclopædia Britannica Online, "Cerdic." Cit. Date: 27 Jul 2000.

2507 Encyclopædia Britannica Online, "Cynric." Cit. Date: 27 Jul 2000.

2508 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 26 Jun 2000.

2509 Encyclopædia Britannica Online, "Ceawlin." Cit. Date: 27 Jul 2000.

2510 Encyclopædia Britannica Online, "Ceawlin."

2511 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, Who Came to America before 1700. The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcomb of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th ed. With additions and corrections by Walter L. Sheppard, Jr; assisted by David Faris

273 pp., Indexed. (1992), 1999. ISBN 0806313676.).

2512 Encyclopædia Britannica Online, "Ceol." Cit. Date: 13 Aug 2000.

2513 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Aug 2013.

2514 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelbald." Cit. Date: 14 Aug 2000.

2515 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 843. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2516 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin I." Cit. Date: 29 Aug 2000.

2517 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 842. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2518 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin II." Cit. Date: 29 Aug 2000.

2519 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Aug 2000.

2520 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 6 Sep 2000.

2521 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 May 2009.

2522 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Apr 2005.

2523 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 9 Sep 2000.

2524 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Oct 2000.

2525 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Jan 2003.

2526 Encyclopædia Britannica Online, "Richard III." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2527 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Sep 2000.

2528 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 838. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 84.

2529 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin IV." Cit. Date: 2 Sep 2000.

2530 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Feb 2003. Burke calls him Harlowen de Burgo.

2531 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1104. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

2532 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 11 Feb 2003.

2533 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1105. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

2534 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 9 Sep 2000.

2535 Encyclopædia Britannica Online, "Matilda Of Flanders." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2536 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 24 Apr 2005.

2537 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Jun 2007.

2538 Encyclopædia Britannica Online, "Adela." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2539 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Mar 2014.

2540 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 5 Sep 2000.

2541 Encyclopædia Britannica Online, "Adela." Cit. Date: 6 Sep 2000.

2542 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Nov 2004.

2543 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Aug 2011.

2544 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus III." Cit. Date: 12 Oct 2000.

2545 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 12 Oct 2000.

2546 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 side 106, 333; Bind 15 side 170. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 81-82. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 25, side 141-143 Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 790. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2547 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 6 Jan 2002.

2548 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 22 Mar 2009.

2549 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 263. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 346f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 103-107, 110-114. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 349. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 789. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 53.

2550 Encyclopædia Britannica Online, "Harald IV." Cit. Date: 19 Oct 2000.

2551 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Nov 2008.

2552 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 22 Oct 2000.

2553 Encyclopædia Britannica Online, "Stephen." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2554 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 16 Oct 2000.

2555 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 26 Oct 2000.

2556 Encyclopædia Britannica Online, "William The Aetheling." Cit. Date: 26 Oct 2000.

2557 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 3 side 455, Bind 15 side 426. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2558 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Jul 2011.

2559 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 17 Oct 2000.

2560 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 30 May 2009.

2561 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 454; Bind 15, side 173.

2562 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret." Cit. Date: 17 Oct 2000.

2563 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon 1969-71, Band 18, side 555-556. Den svenske Nationalencyklopedin.

2564 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003.

2565 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 22 Oct 2005.

2566 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 1 Jan 2003.

2567 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 1, side 386-387. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39.

2568 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, p.397. Cit. Date: 1 Jan 2003.

2569 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Jan 2003. Nordisk Familjebok - Konversationslexikon och Realencyclopedi (1908) Bind 8, spalte 791-794: Folkunga-ätten. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre (1939), nr. 1207. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 26.

2570 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 14, side 522; del 16, side 260-261. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1210. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39.

2571 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, del 14, side 522-524; del 16, side 260-261, 264. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 352. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1208. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39. Nationalencyklopedin (svensk).

2572 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Oct 2005.

2573 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 14, side 249.

Den svenske Nationalencyklopedin. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1218. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 36, 40.

2574 Encyclopædia Britannica Online, "Sweden, history of." Cit. Date: 20 Oct 2000.

2575 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Oct 2000.

2576 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 18 Aug 2005.

2577 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 19, side 780. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 94.

2578 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1193. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2579 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 19 (1971-73), side 779-781. Erik Gustaf Geijer: Svenka folkets historia, bind 1, side 133-135. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12, 15, 18. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 562. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 94.

2580 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Erik Gustaf Geijer: Svenka folkets historia, bind 1, side 135. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 25, side 141-143 Den svenske Nationalencyklopedin. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 94, 101, 108-111. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 562. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 53, 94.

2581 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga, avsnitt 69-70, 72. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 12. Svensk Uppslagsbok, Bind 26 (1935), "Stenkil". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 563. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73, 94.

2582 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 564. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2583 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003.

2584 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 566. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2585 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 567. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2586 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Eirikssønnenes saga, avsnitt 1. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 572. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2587 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of King Harald Grafeld and of Earl Hakon Son of Sigurd. Cit. Date: 16 Feb 2003.

2588 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 350. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 573. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2589 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jul 2008.

2590 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 570. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2591 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Jul 2008.

2592 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 568. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2593 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 12. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 569. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2594 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 6 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 571. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 94.

2595 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 7 Jun 2005.

2596 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret Of Scotland, Saint." Cit. Date: 16 Oct 2000.

2597 Encyclopædia Britannica Online, "Aetheling." Cit. Date: 16 Oct 2000.

2598 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Mar 2005.

2599 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 15 Oct 2000.

2600 Encyclopædia Britannica Online, "Henry The Young King." Cit. Date: 15 Oct 2000.

2601 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 27 Oct 2000.

2602 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 19 Oct 2000.

2603 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 29 Oct 2000.

2604 Encyclopædia Britannica Online, "Geoffrey IV." Cit. Date: 29 Oct 2000.

2605 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 12 May 2008.

2606 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 18 Oct 2000.

2607 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Apr 2005.

2608 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 11 Sep 2000.

2609 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 31 Jul 2000.

2610 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Nov 2000.

2611 Encyclopædia Britannica Online, "Hardecanute." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2612 Encyclopædia Britannica Online, "Henry III." Cit. Date: 15 Oct 2000.

2613 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 Nov 2004.

2614 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 25 Apr 2006.

2615 Encyclopædia Britannica Online, "Harold I." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2616 Carl Frederik Bricka, DANSK BIOGRAFISK LEXIKON (DANSK BIOGRAFISK LEXIKON, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C. F. Bricka, Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri. 1887 - 1905. http://runeberg.org/dbl/). Rec. Date: 20 Apr 2006, Munch, Det norske Folks Hist. I, 2, 813 ff. Steenstrup, Normannerne III. Johannes C. H. R. Steenstrup. Cit. Date: 26 Apr 2006.

2617 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 542. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45, 50.

2618 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 541. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2619 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 540. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50.

2620 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 12 (1937), side 575-578, Bind 25 (1943), side 23. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 73, 93-94, 110-111, 178. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1.

Nomos - Menneske Nation Verden: "Skræp". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 501. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

2621 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf, verse 21. Cit. Date: 17 Oct 2000.

2622 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 71. Cit. Date: 17 Oct 2000.

2623 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 550. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 89.

2624 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik Dynasty." Cit. Date: 15 Oct 2000.

2625 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 551. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 89.

2626 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf, verse 21. Cit. Date: 23 Jan 2003.

2627 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190. Svenskt Biografiskt Lexikon 1985-87, Band 19, side 780. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 561. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89, 94.

2628 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 15 Oct 2000.

2629 Encyclopædia Britannica Online, "Vladimir II Monomakh." Cit. Date: 14 Oct 2000.

2630 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 6-8, 21, 46, 90. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 93, 245. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 552. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89.

2631 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Jan 2006.

2632 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 553. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2633 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Dec 2004.

2634 Encyclopædia Britannica Online, "Yaroslav I." Cit. Date: 23 Aug 2000.

2635 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 260-265. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 20 (1973/75), side 6-7. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 91, 93, 181, 187, 190-192, 251. Snorre Sturlasson: Harald Hardråde, avsnitt 2, 5, 15-16. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 166. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 89, 90.

2636 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 24 Aug 2000.

2637 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 20 (1973/75), side 6-7. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 70, 72, 78, 80, 87-94, 181, 187, 189. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 168. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73, 90.

2638 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Aug 2005.

2639 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind 28 (1992/94), side 235. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.

2640 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 88. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 169. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 73.

2641 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Magnus the Good. Cit. Date: 14 Oct 2000.

2642 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Magnus den godes saga, avsnitt 1. Svenskt Biografiskt Lexikon, Bind II, side 408. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 487. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 73.

2643 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslav I." Cit. Date: 22 Aug 2000.

2644 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 27. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80, 82.

2645 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003.

2646 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 28. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2647 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 7 Mar 2003.

2648 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. A. Cohn: Stammtafeln zur Geschichte der europeischen Staaten. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 31. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

2649 Encyclopædia Britannica Online, "Wenceslas I." Cit. Date: 21 Aug 2000.

2650 Encyclopædia Britannica Online, "Ludmila, Saint." Cit. Date: 21 Aug 2000.

2651 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 30. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 83.

2652 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 29. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 83.

2653 Hogne Holst (http://www.hognes.net/index.html). Rec. Date: 4 Mar 2006, Ancestors of Inga Mathilde Ødegaard. Cit. Date: 2 Jan 2008.

2654 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se).

2655 Bassøe, Hans ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, utgitt av Råde historielag, Gårder og slekter i Råde, Nordre Auberg (1968). Rec. Date: 8 Jun 2018, side 667. Cit. Date: 9 Jun 2018.

2656 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ostfold Historielag 1 1947-49, page 205, 206. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2657 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 4 Jun 2008.

2658 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten , side 5-12. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 305 og 337. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 548, 586.

2659 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 5.

2660 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 67 (p. 128) og side 88 (p. 163). Kaare Bjerke: Slekten Rosensverd (Handingmand) fra Skjeberg, NST XV (1956), side 203. Svein Skahjem: Tingbok fra Borge 1664 - 1665, Runar 1/1981, side 14. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 599. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn og deres aner (1984). Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - Grimstad - Grini - Berger-slekten (1986), side 5-12. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 692. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, 535, 548, 586. Ludvig Algrim: Litt om Sudreim, Bolt, Kamp Gyldenhorn og Rosensverd, Runar 1/1982, side 102. Sverre Dürbeck: Litt om Gården Skog i Skiptvet, Runar 1/1984, side 61. Atle Steinar Langekiehl: Slektene fra Møklegård og Kil - De eldste kjente ledd, NST Bind XXXIII (1991), side 83.

2661 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 599. Cit. Date: 12 Apr 2001.

2662 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Idde och Marcher lehne, Arremarck Sogenn, Øemarck Annex. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Øiemarcks Annex, folio 47 og 48. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Østfold, Aremark sogn, folio 527a og 528b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

2663 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/). Rec. Date: 2 Jun 2002 Updated 09 Nov 2003, Cit. Date: 5 Jul 2004.

2664 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14-16. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 517-518, 535-536, 585-586.

2665 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Arremarck Sogenn. Skattematrikkelen av 1647, Idd og Marker len, Aremarck Sogenn, folio 42 Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Martha Østensvig: Gamle slekter i Marker, 2. bind, side 250. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

2666 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 535-536, 549, 586.

2667 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 14. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 691. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 549, 556, 586.

2668 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Apr 2001.

2669 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rakkestad Sogen, folio 7. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.5 Rakkestad og Mossedal len, folio 234. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Rakkestad, folio 28b. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 17-25. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586.

2670 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 373. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 26. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 686. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 477-478, 489, 498, 585-586.

2671 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 303. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 140b. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 370-373. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 477-478, 489, 498, 585.

2672 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 83. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 169. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 373.

2673 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/). Rec. Date: 2 Jun 2002 Updated 09 Nov 2003, Cit. Date: 7 May 2003.

2674 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 13 Apr 2001. Leif Ottar Berger: Søegaard - Haraldstad - ... -slekten, side 16-25. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 497-498, 518, 585-586.

2675 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Mar 2001.

2676 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 133b, 139-140, 179. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 169, 302.

2677 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 581. Cit. Date: 14 Oct 2002.

2678 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 68. Cit. Date: 12 Jan 2001.

2679 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Hansen, Bent Billing and Vidar Billing Hansen, "Rosensverdslektens Forfedre," Oslo, 1990, p. 85. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2680 Bassøe, Hans ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, utgitt av Råde historielag, Gårder og slekter i Råde, Nordre Auberg (1968). Rec. Date: 8 Jun 2018, side 667. Cit. Date: 8 Jun 2018.

2681 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ostfold Historielag 1 1947-49, p. 206. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2682 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bassoes, Oberst Hans, "Garder og Slekter i Raade," 1968, p.651. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2683 Ingeborg Flood, Rygge, Bind 1, Gårder og slekter, Nedre Støtvik (1957). Rec. Date: 7 Jun 2018, side 179. Cit. Date: 7 Jun 2018.

2684 Ingeborg Flood, Rygge, Bind 1, Gårder og slekter, Nedre Støtvik (1957). Rec. Date: 7 Jun 2018, side 179.

2685 Bassøe, Hans: ved Knut W. Engebretsen og Søren N. Roer, Gårder og slekter i Råde, Strømnes nordre (1968
utgitt av Råde historielag.). Rec. Date: 7 Jun 2018, side 651. Cit. Date: 7 Jun 2018.

2686 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bjerke, Kaare, Tidskrifft Utgitt av Ostfold Historielag, Bind III, "Hans Nielsen Hauges Slekt," Fredrikstad, 1954, p. 7. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2687 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Hansen, Bent Billing and Vidar Billing Hansen, "Rosensverdslektens Forfedre," Oslo, 1990, p.85. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2688 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Bjerknes, Ingebjorg, "Hans Nielsen Hauge og hans slekt," Oslo, 1963. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2689 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, A book "Varden" Fr.Stad, 1950-55 of Onsoy Historielag, Engelsviken fam by cnd. philoi Kaare Bjerke. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2690 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Par reg Onso 1 p 2, A book of Ingeborg Bjerknes, Oslo 1963 and "Varden" Fr. stad, 1950-55, Onsoy His. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2691 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1707-1762, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Oct 2007.

2692 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 3 Jun 2008.

2693 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 13 Jul 2009.

2694 Brit on Dag Fredriksen (http://home.online.no/~dfredrik/). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 7 Jun 2008.

2695 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1762-1806, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Oct 2007.

2696 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Råde: 1762-1806, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Jan 2008.

2697 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ingeborg Flood, "Rygge Garder og Slekter", vol. I. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2698 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Jun 2008.

2699 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 3 May 2008.

2700 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Jul 2008.

2701 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, CENSUS: 1801, Onsoy parish, Ostfold, Norway. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2702 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Skovveien 52 in Kristiania. Cit. Date: 3 Aug 2005.

2703 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/). Rec. Date: 19 Sep 2004, THE ORKNEYINGERS SAGA. Cit. Date: 22 Sep 2005.

2704 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 791, 799.

2705 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 12 Oct 2000.

2706 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Feb 2012.

2707 Unknown, http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Laxdaela/ (About 1245 A.D.), Cit. Date: 13 Nov 2004.

2708 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Sep 2009.

2709 Unknown, http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/Laxdaela/ (About 1245 A.D.), Cit. Date: 7 Aug 2000.

2710 translated by J. Sephton, Eiríks saga rauða (translated in 1880.). Rec. Date: 23 Dec 2012, Cit. Date: 23 Dec 2012.

2711 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Oct 2008.

2712 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 7 Aug 2000.

2713 Landnámabók (New Northvegr Center
http://www.northvegr.org/index.html). Rec. Date: 17 Oct 2012, Cit. Date: 17 Oct 2012.

2714 The Online Medieval and Classical Library, The Saga of Grettir the Strong ("Grettir's Saga"). Cit. Date: 22 Oct 2005.

2715 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jul 2005.

2716 The Online Medieval and Classical Library, Cit. Date: 22 Oct 2005.

2717 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 8 Dec 2005.

2718 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 3 Aug 2000.

2719 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2720 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga, avsnitt 10, 23-24. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 96. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 278. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50, 76.

2721 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 6 Aug 2000.

2722 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stuart's "Royalty For Commoners" (166:37). Cit. Date: 3 Aug 2000.

2723 Frederick Lewis Weis, Ancestral Roots of Certain American Colonists, Who Came to America before 1700. The Lineage of Alfred the Great, Charlemagne, Malcomb of Scotland, Robert the Strong, and Some of Their Descendants. (7th ed. With additions and corrections by Walter L. Sheppard, Jr; assisted by David Faris

273 pp., Indexed. (1992), 1999. ISBN 0806313676.), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2724 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Aug 2000.

2725 Joe Shetler: jshetler@conception.edu, http://www.ghgcorp.com/shetler/oldimp/, Cit. Date: 10 Aug 2000.

2726 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Dagobert I,." Cit. Date: 10 Aug 2000.

2727 Encyclopædia Britannica Online, "Chlotar II." Cit. Date: 10 Aug 2000.

2728 Encyclopædia Britannica Online, "Chilperic I." Cit. Date: 10 Aug 2000.

2729 Encyclopædia Britannica Online, "Chlotar." Cit. Date: 10 Aug 2000.

2730 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 8 Jul 2010.

2731 Gale Research (1994), Cit. Date: 9 Aug 2000.

2732 Joe Shetler: jshetler@conception.edu, http://www.ghgcorp.com/shetler/oldimp/, Cit. Date: 9 Aug 2000.

2733 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "France,." Cit. Date: 9 Aug 2000.

2734 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Aug 2005.

2735 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard, Maren Cathrine Wogn, og deres aner.

2736 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 21 Oct 2000.

2737 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus II Eriksson." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2738 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, "Magnus II of Sweden." Cit. Date: 7 Dec 2004.

2739 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus I." Cit. Date: 20 Oct 2000.

2740 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Jun 2013.

2741 Encyclopædia Britannica Online, "Birger Jarl." Cit. Date: 20 Oct 2000.

2742 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf IV Haakonsson." Cit. Date: 11 Oct 2000.

2743 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Jan 2007.

2744 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 23 Jan 2005.

2745 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 18.

2746 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 9 Aug 2000.

2747 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Olaf Haraldson. Cit. Date: 4 Jun 2006.

2748 Encyclopædia Britannica Online, "Sweden, history of." Cit. Date: 19 Oct 2000.

2749 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/). Rec. Date: 19 Sep 2004, Cit. Date: 19 Sep 2004.

2750 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 362-364. Snorre Sturlasson: Olav Kyrres saga, avsnitt 5. Snorre Sturlasson: Magnus Berrføtts saga, avsnitt 15. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20, 22. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), "E. Ejegod". C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 502. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 44.

2751 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 1 Oct 2000.

2752 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 21 Oct 2000.

2753 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969). Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2754 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 13, 24. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 45. Ellegaard: De danske konger.

2755 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 892. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 45.

2756 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 891. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22, 45, 53.

2757 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003.

2758 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 888. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2759 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 887. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2760 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 889. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2761 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 890. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2762 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Feb 2013.

2763 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 885. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2764 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 886. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2765 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 884. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 22.

2766 Encyclopædia Britannica Online, "Denmark, history of." Cit. Date: 17 Oct 2000.

2767 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Kilde: Nomos - Menneske Nation Verden: . Den svenske Nationalencyklopedin. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 88, 128-129, 132-136. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40, 44.

2768 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus I Olafsson." Cit. Date: 14 Oct 2000.

2769 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 14 Oct 2000.

2770 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 272-274; Bind 15, side 170. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2771 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 22. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2772 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf, verse 26. Cit. Date: 25 Jan 2003.

2773 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 101, 109, 132-133. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 351. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1193. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 40.

2774 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 98. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 1217.

2775 Lex's Genealogical HomePage, Cit. Date: 20 Oct 2000.

2776 Encyclopædia Britannica Online, "Bridget Of Sweden, Saint." Cit. Date: 23 Oct 2000.

2777 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Apr 2008.

2778 Lex's Genealogical HomePage, Cit. Date: 19 Oct 2000.

2779 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Apr 2006.

2780 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 19 Jun 2013.

2781 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1841-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Apr 2014.

2782 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, CENSUS: 1801. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2783 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Apr 2014.

2784 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1814-1840, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Apr 2014.

2785 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Tømt (13, 1) farm in Askim. Cit. Date: 27 Apr 2014.

2786 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Apr 2014.

2787 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1841-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Apr 2014.

2788 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Census 1801. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2789 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1841-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Oct 2011.

2790 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1733-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Jan 2011.

2791 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1841-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2792 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Apr 2014.

2793 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Cit. Date: 25 Oct 2000. Family records in possession of Horace F. Ralph, 1652 Blaine Ave., Salt Lake City, UT GS ser no 18165, pt. 2, Den. F.H. 186. Den. F.H. 186, F Nrwy, Ostf, 01, #18165 pts 1,2; #33663, pt 3; F Nrwy 6, #17626, pt 106; F Nrwy T 2 #18184 pt 3. No other birth on par rec up to 1860.

Also from Marilyn Gannons Pedigree Chart made for David L. Anderson 1/1998.

2794 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aale øvre farm in Onsøy. Cit. Date: 28 Oct 2011.

2795 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1814-1840, Klokkerbok. Cit. Date: 6 Nov 2007.

2796 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Aale øvre farm in Onsøy. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2797 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Onsøy: 1861-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2798 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Glemmen: 1853-1862, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2799 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Aale øvre (50, 11) farm in Onsøy. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2800 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Aale øvre (under 50, 11) farm in Onsøy. Cit. Date: 29 Oct 2011.

2801 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ancestral File, AFN:45FC-VS. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2802 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Cit. Date: 25 Oct 2000. Ancestral File, AFN:227V-V0 (gives his death date as 7 Feb. 1946).

2803 D. L. Anderson, http://www.pcez.com/~dla/anderson.htm
or http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~dualrecovery/
, Ancestral File, AFN:45FC-W0. Cit. Date: 25 Oct 2000.

2804 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Apr 2001.

2805 Gunhild Nygaard Hafsahl (gunhild.hafsahl@tibeinferno.no). Rec. Date: 29 Sep 2003, Cit. Date: 30 Sep 2003.

2806 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 3 Jan 2003. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 39, 64. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 50.

2807 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Apr 2005.

2808 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 126. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2809 Encyclopædia Britannica Online, "Erik VII." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2810 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 31. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2811 Encyclopædia Britannica Online, "Christopher III." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2812 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 1 Sep 2007.

2813 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 89 and Bund II tafel 72. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2814 Encyclopædia Britannica Online, "Christian I." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2815 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 1 Jan 2005.

2816 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick I." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2817 Encyclopædia Britannica Online, "Christian III." Cit. Date: 21 Oct 2000.

2818 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 21 Oct 2000.

2819 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 90. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2820 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 92. Cit. Date: 21 Oct 2000.

2821 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 17 Jul 2005.

2822 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Dec 2004.

2823 Encyclopædia Britannica Online, "Christian IX." Cit. Date: 2 Nov 2000.

2824 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick VIII." Cit. Date: 11 Oct 2000.

2825 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf V." Cit. Date: 11 Oct 2000.

2826 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Jan 2009.

2827 Encyclopædia Britannica Online, "Harald V." Cit. Date: 10 Oct 2000.

2828 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 10 Oct 2000.

2829 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 11 Jul 2003.

2830 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 11 Oct 2004.

2831 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 May 2005.

2832 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Oct 2000. Stammtafeln seems to think she was born in 1406.

2833 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Apr 2001. Brev av 28.10.1995 fra Yngve Nedrebø ved Statsarkivet i Bergen. Folketellingene for Kristiania / Oslo i 1917, 1918, 1925 og 1935. Adressebøker for Kristiania / Oslo.

2834 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Apr 2005.

2835 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Dec 2009.

2836 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 20 Mar 2005.

2837 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Jan 2012.

2838 Patrik K. Wikstrom, patrik.k.wikstrom@telia.se (http://millennium.fortunecity.com/ruthven/316/gen_anor/9999.htm
1998-10-29), Cit. Date: 26 Oct 2000.

2839 Lex's Genealogical HomePage, Cit. Date: 26 Oct 2000.

2840 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 15 Nov 2009.

2841 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 22 Oct 2000.

2842 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 23 Mar 2005.

2843 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), Cit. Date: 18 Aug 2005.

2844 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Halvdan Svarte [Halfdan the Black] Saga. Cit. Date: 6 Mar 2003.

2845 Morten Person (Copy of notes on 2 pages (11"x17") given to K.Nygaard.), Cit. Date: 23 Oct 2000.

2846 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 214f. Ole Georg Moseng, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo: Norsk historie I - 750-1537, Tano Aschehoug 1999, side 64-66. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 93.

2847 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf I Tryggvason." Cit. Date: 31 Jul 2000.

2848 Gale Research (1994), Cit. Date: 31 Jul 2000.

2849 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf (IV) Magnusson." Cit. Date: 12 Oct 2000.

2850 Encyclopædia Britannica Online, "Eystein I Magnusson." Cit. Date: 12 Oct 2000.

2851 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Eystein I of Norway. Cit. Date: 12 May 2007.

2852 Encyclopædia Britannica Online, "Sigurd I Magnusson." Cit. Date: 12 Oct 2000.

2853 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 42, 89.

2854 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Hakon Herdebreid. Cit. Date: 21 Jul 2011.

2855 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Saga of Sigurd, Inge, and Eystein, the Sons of Harald. Cit. Date: 21 Jul 2011.

2856 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Sep 2008.

2857 Encyclopædia Britannica Online, "Magnus V Erlingsson." Cit. Date: 22 Oct 2000.

2858 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 14 Oct 2000.

2859 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 90. Cit. Date: 14 Oct 2000.

2860 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 186. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 90.

2861 Encyclopædia Britannica Online, "Denmark, history of." Cit. Date: 18 Oct 2000.

2862 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 25 (1943), side 27-32. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 899. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44.

2863 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 62, 200, 202, 211, 275, 324, 408. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190, Bind 22 (1942), side 294-295, Bind 25 (1943), side 23. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 584. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 88.

2864 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 126. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 19 (1940), side 495, Bind 22 (1942), side 294. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 594. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 79, 88.

2865 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Oct 2000.

2866 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 185. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18, 79, 89.

2867 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1124. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

2868 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1120. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

2869 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1154. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

2870 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 Oct 2005.

2871 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Roskildekrøniken side 34-36. Oversatt og kommenteret af Michael H. Gelting, Worminaum 1979. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Snorre Sturlasson: Magnus Blindes saga, avsnitt 1. Snorre Sturlasson: Magnus Erlingssons saga, avsnitt 2, 23-30. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 25 (1943), side 23-27. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 500. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 88.

2872 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Erlingson's Saga. Cit. Date: 18 Oct 2000.

2873 Morten Salthe, http://home.online.no/~salthe/ (salthe@online.no), Cit. Date: 18 Oct 2000.

2874 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 450, 471, 481. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418-419, Bind 25 (1943), side 27. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 900. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 57. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 42, 126.

2875 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 406, 438, Bind 4, side 11. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366-369. Svensk Uppslagsbok, Bind 8 (1931), . C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 898. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

2876 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jan 2005.

2877 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Jan 2003. Allgemeine deutsche Biograpahie. Otto Dungern: Genealogisches Handbuch zur bairisch-österreichischen Geschichte. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 488. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 106.

2878 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 338. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1116. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20.

2879 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Sep 2005.

2880 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1117. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20.

2881 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Jan 2003.

2882 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Jan 2003. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 63, 481; Bind 4 (1970), side 12, 76, 122. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 6 (1935), side 366, Bind 12 (1937), side 153. Allgemeine deutsche Biographie. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1114. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 20, 52.

2883 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Jan 2003. Henning Sollied: Kildekristiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST, Bind VIII (1942), side 131. Cappelen's Norges Historie, Bind 3, side 437-439. Norsk Biografisk Leksikon, Bind IX (1940), side 36. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 897. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

2884 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 259-260. Svenskt Biografiskt Lexikon, bind 20 (1973/75), side 6. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 145, se også nr. 167 og side 63. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2885 Encyclopædia Britannica Online, "Vladimir I." Cit. Date: 23 Aug 2000.

2886 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 259. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 146. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2887 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 146. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2888 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Cit. Date: 2 Oct 2004.

2889 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 257-258. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 147. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2890 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik Dynasty." Cit. Date: 22 Aug 2000.

2891 Encyclopædia Britannica Online, "Olga, Saint." Cit. Date: 22 Aug 2000.

2892 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Cappelens verdenshistorie, bind 5 (1982-87): Østens storriker, side 258. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 149. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2893 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik." Cit. Date: 22 Aug 2000.

2894 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Cappelen: Norges historie, bind 2 (1976): Rikssamling og kristning, side 36-37, 202-203. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 148. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

2895 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, "Edgiva of Kent." Cit. Date: 9 Dec 2004.

2896 Encyclopædia Britannica Online, "Edmund I." Cit. Date: 15 Aug 2000.

2897 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Jun 2009.

2898 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 345. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 837. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37, 84.

2899 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Erlingson's Saga. Cit. Date: 21 Jul 2011.

2900 Encyclopædia Britannica Online, "Harald II Eiriksson." Cit. Date: 7 Aug 2000.

2901 Patrik K. Wikstrom, patrik.k.wikstrom@telia.se (http://millennium.fortunecity.com/ruthven/316/gen_anor/9999.htm
1998-10-29), Cit. Date: 7 Aug 2000.

2902 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Jul 2011.

2903 THE ORKNEYINGERS’ SAGA (http://www.sacred-texts.com/index.htm). Rec. Date: 13 Oct 2005, Cit. Date: 13 Oct 2005.

2904 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 45. Cit. Date: 3 May 2001.

2905 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Nov 2004. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 2 (Hamar 1948), side 26-30. NST, bind VIII (Oslo 1942) side 112ff, Henning Sollied om Sudreimsætten. Norsk Biografisk Leksikon.

2906 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Nov 2004. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 10-11. Hedmark slektshistorielags tidsskrift, bind 6 (Hamar 1970), side 109-119.

2907 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

2908 Morten Danielsen (Morten.DanielsenATterramar.no). Rec. Date: 21 Feb 2009, Email dated 16 Feb 2009. Cit. Date: 21 Feb 2009.

2909 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2006.

2910 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Apr 2007.

2911 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 20 Apr 2011.

2912 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2956); 1900 census (Ref. 2051). Cit. Date: 19 Jun 2000.

2913 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 26 Mar 2006.

2914 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Dec 2005.

2915 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1911-1929, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Dec 2006.

2916 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no). Rec. Date: 17 Jul 2004, Information on the Bingen vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 11 Sep 2004.

2917 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Jun 2006.

2918 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bingen vestre in Trøgstad. Cit. Date: 7 Feb 2011.

2919 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2957); 1900 Census (Ref. 2052). Cit. Date: 19 Jun 2000.

2920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Nov 2006.

2921 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2958). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Herslebs Gade 32 in Kristiania. Cit. Date: 1 Nov 2005.

2923 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Rydningen (plads) farm in Sem, Vestfold. Cit. Date: 1 Nov 2005.

2924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Nov 2006.

2925 Sem og Slagen, En bygdebok; Første bind: Gårdshistorie (Elektronisk utgave: Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002.
http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/index.html). Rec. Date: 1 Nov 2005, Cit. Date: 1 Nov 2005.

2926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Sannergate 28 in Kristiania. Cit. Date: 9 Jan 2011.

2927 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Nov 2007.

2928 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no). Rec. Date: 17 Jul 2004, Information for the Bingen vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 11 Sep 2004.

2929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

2930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Mar 2007.

2931 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2954). Cit. Date: 19 Jun 2000.

2932 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bingen vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 28 May 2006.

2933 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Jan 2007.

2934 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2955). Cit. Date: 19 Jun 2000.

2935 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2053). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2936 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tomb-stones in Trøgstad, by Ingjerd van Bruggen. Cit. Date: 15 Nov 2002.

2937 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Mar 2006.

2938 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Tomb-stones in Trøgstad, by Ingjerd van Bruggen. Cit. Date: 12 Feb 2006.

2939 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Bingen vestre farm in Trøgstad. Cit. Date: 21 Mar 2011.

2940 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2054). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2941 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Nov 2006.

2942 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Dec 2005.

2943 Ellis Island (http://www.ellisisland.org). Rec. Date: 25 Mar 2008, Cit. Date: 17 Aug 2013.

2944 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Feb 2009.

2945 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Grønland: 1887-1906, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Feb 2009.

2946 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2055). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2947 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 5 Oct 2008.

2948 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1902-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Oct 2008.

2949 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2006.

2950 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), From a letter from Mary Larsen. Cit. Date: 1 Mar 2005.

2951 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Feb 2006.

2952 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Vennemo farm in Høland. Cit. Date: 9 Jan 2011.

2953 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2056). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2954 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Mar 2006.

2955 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2057). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2956 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1900 Census (Ref. 2058). Cit. Date: 9 Oct 2000.

2957 Tom Bjørnstad, http://home.ringnett.no/bjornstad/med-sca/frameset.html. Rec. Date: 10 Oct 2000, Cit. Date: 10 Oct 2000.

2958 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 8 Oct 2005.

2959 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Apr 2001. 13. Kirkebok Grønland nr. 11: , folio 98, nr. 49.
14. Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905.
.

2960 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Jul 2007.

2961 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 46. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 68, 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

2962 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 68, 100. Cit. Date: 7 Feb 2001.

2963 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Jan 2012.

2964 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 96-97, 100, 314, 372. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303.

2965 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Jul 2008.

2966 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 444. Cit. Date: 15 Oct 2001.

2967 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 100, 105. Cit. Date: 25 Feb 2001.

2968 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Kirkebok Askim nr. 2: , folio 175, nr. 3. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 444. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 100, 105, 262. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 126.

2969 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 62, 79, 105. Notater fra Kaare Nygaard. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 12, 1821-1830, folio 360b.

2970 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 105. Cit. Date: 25 May 2001.

2971 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Kirkebok Askim nr. 4: , folio 507, nr. 5. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 105, 262, 428. Notater fra Kaare Nygaard.

2972 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 105. Cit. Date: 15 Oct 2001.

2973 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Kirkebok Askim nr. 4: , folio 512, nr. 4. Skriv. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262, 290.

2974 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. 20. Kirkebok Askim nr. 31; , folio 156, nr. 16. Folketellingene for Kristiania i 1885, 1900 og 1905. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262. Notater fra Kaare Nygaard.
21. Truls Aslaksby: Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie (1986).
.

2975 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001.

2976 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Apr 2001. Konfirmasjonsattest, vigselattest. Registerkort fra Københavns Poiti. Folketellingene for Kristiania i 1900 og 1905. Christiania Adressebok 1911. Bjørn Pahle, Norges Hus, Amager Boulevard 111 B, 2300 S København, telefon +45 32 963250.

2977 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1894-1918, Klokkerbok. Cit. Date: 5 Dec 2006.

2978 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Trosvikstranden 6 in Fredrikstad. Cit. Date: 27 Dec 2010.

2979 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, ID# 2804601. Cit. Date: 15 Apr 2011.

2980 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelberht." Cit. Date: 14 Aug 2000.

2981 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelred I." Cit. Date: 14 Aug 2000.

2982 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 11. Cit. Date: 30 Nov 2004.

2983 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 12-13. Cit. Date: 9 Dec 2007.

2984 Encyclopædia Britannica Online, "Arnulf I." Cit. Date: 30 Aug 2000.

2985 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Apr 2005.

2986 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Aug 2000.

2987 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 846. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2988 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 840. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2989 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 8 Feb 2003.

2990 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 428. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 70.

2991 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 15 Apr 2005.

2992 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 839. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

2993 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1178. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2994 Encyclopædia Britannica Online, "Baldwin V." Cit. Date: 9 Sep 2000.

2995 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1179. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

2996 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 967. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 92.

2997 : Jun 1999, Cit. Date: 13 Sep 2000.

2998 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret I." Cit. Date: 11 Oct 2000.

2999 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar IV Atterdag." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3000 Encyclopædia Britannica Online, "Valdemar I." Cit. Date: 18 Oct 2000.

3001 Encyclopædia Britannica Online, "Rudolf III." Cit. Date: 16 Oct 2000.

3002 Encyclopædia Britannica Online, "Charibert I." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3003 Encyclopædia Britannica Online, "Aethelberht I." Cit. Date: 15 Aug 2000.

3004 Encyclopædia Britannica Online, "Childebert I." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3005 Encyclopædia Britannica Online, "Radegunda, Saint." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3006 Encyclopædia Britannica Online, "Clodomir." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3007 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric I" and "Clotilda, Saint." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3008 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric I." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3009 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 17 Aug 2000.

3010 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Dec 2004.

3011 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 17 Aug 2000.

3012 Encyclopædia Britannica Online, "Athelstan." Cit. Date: 14 Aug 2000.

3013 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 2 Jan 2003.

3014 Encyclopædia Britannica Online, "Eadwig." Cit. Date: 10 Sep 2000.

3015 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Apr 2012.

3016 Encyclopædia Britannica Online, "Edgar." Cit. Date: 10 Sep 2000.

3017 Encyclopædia Britannica Online, "Edward." Cit. Date: 10 Sep 2000.

3018 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/.

3019 Encyclopædia Britannica Online, "Ethelred II." Cit. Date: 10 Sep 2000.

3020 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), "St. Stephen." Cit. Date: 26 Dec 2004.

3021 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 23 Jul 2004.

3022 Encyclopædia Britannica Online, "Edgar The Aetheling." Cit. Date: 16 Aug 2000.

3023 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 30 Sep 2004.

3024 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Dec 2004.

3025 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Sep 2000.

3026 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Cit. Date: 10 Sep 2000.

3027 Morten Salthe, http://home.online.no/~salthe/ (salthe@online.no), Cit. Date: 20 Oct 2000.

3028 Karl Arnt Skarpeid, FRA SØR-JYLLAND I DANMARK TIL LEIRE I SØGNE (http://www.songdalen.com/slektshistorie/34.htm). Rec. Date: 21 Apr 2006.

3029 Karl Arnt Skarpeid, FRA SØR-JYLLAND I DANMARK TIL LEIRE I SØGNE (http://www.songdalen.com/slektshistorie/34.htm). Rec. Date: 21 Apr 2006, Cit. Date: 22 Apr 2006.

3030 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 20 Aug 2000.

3031 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm III Canmore." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3032 Encyclopædia Britannica Online, "Duncan I." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3033 Encyclopædia Britannica Online, "Donald Bane." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3034 Encyclopædia Britannica Online, "Duncan II." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3035 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Nov 2010.

3036 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Jan 2005.

3037 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 1 Nov 2005.

3038 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 19 Jun 2000.

3039 Encyclopædia Britannica Online, "mormaer." Cit. Date: 19 Jun 2000.

3040 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 6 Nov 2004.

3041 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm II." Cit. Date: 19 Jun 2000.

3042 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 16 Jun 2000.

3043 Encyclopædia Britannica Online, "Macbeth." Cit. Date: 16 Jun 2000.

3044 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Nov 2004.

3045 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth III." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3046 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 1 Nov 2004.

3047 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth II." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3048 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm I." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3049 Encyclopædia Britannica Online, "Donald II." Cit. Date: 20 Aug 2000.

3050 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine I." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3051 Encyclopædia Britannica Online, "Kenneth I." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3052 Encyclopædia Britannica Online, "Donald I." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3053 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, "Kingdom of Strathclyde." Cit. Date: 14 Nov 2004.

3054 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Nov 2004.

3055 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine II." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3056 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine III." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3057 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Nov 2004.

3058 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Nov 2004.

3059 Encyclopædia Britannica Online, "Edgar." Cit. Date: 16 Oct 2000.

3060 Encyclopædia Britannica Online, "Alexander I." Cit. Date: 16 Oct 2000.

3061 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 14 Oct 2005.

3062 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Mar 2010.

3063 Encyclopædia Britannica Online, "Malcolm IV." Cit. Date: 16 Oct 2000.

3064 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 28 Oct 2000.

3065 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.IX,pp.590-593. Cit. Date: 8 Nov 2004.

3066 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 26 Jun 2000. See Ashley98 P.705.

3067 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Jul 2000.

3068 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Ashley98 P.705. Cit. Date: 19 Aug 2000.

3069 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 2 Apr 2005.

3070 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln says that Isobel was Robert's mother as does the Complete Peerage. Cit. Date: 2 Apr 2005.

3071 Encyclopædia Britannica Online, "Robert I." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3072 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 30 May 2005.

3073 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Nov 2009.

3074 Encyclopædia Britannica Online, "Edward." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3075 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Aug 2011.

3076 Encyclopædia Britannica Online, "David II." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3077 Encyclopædia Britannica Online, "Robert III." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3078 Encyclopædia Britannica Online, "James I." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3079 Encyclopædia Britannica Online, "James II." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3080 Encyclopædia Britannica Online, "James III." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3081 Encyclopædia Britannica Online, "James IV." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3082 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 31 Dec 2002.

3083 Encyclopædia Britannica Online, "James V." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3084 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 24 Oct 2004.

3085 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 30 Oct 2000.

3086 Encyclopædia Britannica Online, "Mary." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3087 Encyclopædia Britannica Online, "James I." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3088 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 2 Nov 2000.

3089 Encyclopædia Britannica Online, "Anne." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3090 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Denmark." Cit. Date: 31 Oct 2000.

3091 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 31 Oct 2000.

3092 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick II." Cit. Date: 31 Oct 2000.

3093 Encyclopædia Britannica Online, "Charles I." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3094 Encyclopædia Britannica Online, "James II." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3095 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Jan 2005.

3096 Encyclopædia Britannica Online, "Charles." Cit. Date: 13 Oct 2000.

3097 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Feb 2011.

3098 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Lars Hermanson (2000): Släkt, vänner och makt - En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark, side 107, 123, 140.

3099 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Jun 2006.

3100 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4050). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3101 The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø, N-9037 Tromsø, The Norwegian Historical Data Centre (http://www.rhd.uit.no). Rec. Date: 17 Jul 2004, Information on the Pella farm in Trøgstad. Cit. Date: 11 Sep 2004.

3102 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Mar 2007.

3103 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4051). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3104 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1899-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

3105 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bingsengen farm in Trøgstad. Cit. Date: 31 Jan 2007.

3106 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Jun 2006.

3107 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1822-1833, Klokkerbok. Cit. Date: 15 Mar 2007.

3108 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4052). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3109 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Snuta farm in Askim. Cit. Date: 7 Apr 2004.

3110 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 25 May 2006.

3111 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Skjolden mellem in Askim. Cit. Date: 2 Jan 2011.

3112 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Feb 2007.

3113 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad / Os: 1878-1905, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Feb 2007.

3114 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4054). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3115 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Vold farm in Rakkestad. Cit. Date: 28 Jun 2004.

3116 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1894-1908, Ministerialbok. Cit. Date: 16 Nov 2012.

3117 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland / Hemnes: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Dec 2007.

3118 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4055). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3119 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Loe farm in Aker, Akershus. Cit. Date: 7 Jul 2004.

3120 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Loe farm in Aker. Cit. Date: 21 Feb 2011.

3121 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Loe farm in Aker, Akershus, Norway. Cit. Date: 17 Jul 2005.

3122 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1880-1889, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Feb 2007.

3123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4056). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3124 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Feb 2007.

3125 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0004: Parish register (copy) no. I 4, 1927-1946, p. 136. Cit. Date: 5 Aug 2018.

3126 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Bjørnstad farm in Rødenes. Cit. Date: 1 Feb 2007.

3127 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1901-1910, Klokkerbok. Cit. Date: 1 Feb 2007.

3128 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Bjørnstad in Rødenes. Cit. Date: 2 Jan 2011.

3129 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4057). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3130 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vaalerenggaden 57 in Kristiania. Cit. Date: 7 Jul 2004.

3131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vaalerenggaden 57 in Kristiania. Cit. Date: 11 Aug 2013.

3132 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Jens Bjelkesgate 59 in Kristiania. Cit. Date: 2 Jan 2011.

3133 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Jan 2007.

3134 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Engen (til Bingen mellem) farm in Trøgstad. Cit. Date: 31 Jan 2007.

3135 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 census (Ref. 4058). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3136 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Jan 2005.

3137 Encyclopædia Britannica Online, "Louis IV." Cit. Date: 21 Aug 2000.

3138 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 253. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 87, 101.

3139 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 17 Jun 2000.

3140 Encyclopædia Britannica Online, "Agnes Of Poitou." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3141 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003.

3142 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 198. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

3143 Encyclopædia Britannica Online, "Theobald IV." Cit. Date: 6 Sep 2000.

3144 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 Jun 2005.

3145 Encyclopædia Britannica Online, "Andrew I." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3146 Encyclopædia Britannica Online, "Rurik Dynasty." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3147 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 19 Mar 2005.

3148 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 9 Jun 2005.

3149 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 May 2012.

3150 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 4 Jan 2003. "The History of the O'Briens shows her married to Sigurd; but Snorri Sturlason does not show her. [Interestingly Snorri shows an unknown Irish concubine of Magnus Barefoot as the mother of Harald Gilli!] Stammtafeln clearly shows her."

3151 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Magnus Barefoot's Saga. Cit. Date: 4 Jan 2003.

3152 Lex's Genealogical HomePage, Cit. Date: 13 Oct 2000.

3153 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Pictured in the History of the O'Briens p.24. Cit. Date: 12 Oct 2000.

3154 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/). Rec. Date: 19 Sep 2004, BRIAN'S BATTLE. Cit. Date: 13 May 2006.

3155 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 May 2010.

3156 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf Sihtricson." Cit. Date: 13 Oct 2000.

3157 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Not shown by Weir, nor Baldwin, nor British Crown. Cit. Date: 19 Aug 2000.

3158 compiled by Stewart Baldwin, GEN-MEDIEVAL/soc.genealogy.medieval, http://www.rootsweb.com/~medieval/llywelyn.htm, Cit. Date: 1 Oct 2000.

3159 Encyclopædia Britannica Online, "Ragnar Lothbrok." Cit. Date: 15 Aug 2000.

3160 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Snorre's Saga and the Icelandic Landnamobok (Book of Settlment). Cit. Date: 31 Jul 2000.

3161 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 15 Apr 2012.

3162 Encyclopædia Britannica Online, "Olaf Guthfrithson." Cit. Date: 16 Aug 2000.

3163 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Jul 2009.

3164 Encyclopædia Britannica Online, "Denmark, history of." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3165 Encyclopædia Britannica Online, "Denmark, history of." Cit. Date: 20 Oct 2000.

3166 Encyclopædia Britannica Online, "Erik V." Cit. Date: 20 Oct 2000.

3167 Encyclopædia Britannica Online, "Otto III." Cit. Date: 16 Oct 2000.

3168 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 25 Dec 2004.

3169 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 214. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 91.

3170 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 16-18. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 202. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

3171 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 8 Mar 2003.

3172 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 201. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

3173 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 22 May 2006.

3174 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 200. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

3175 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Dec 2005.

3176 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad II." Cit. Date: 4 Sep 2000.

3177 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 199. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.

3178 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 12 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 240. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 63, 91.

3179 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 196. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 23, 91.

3180 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3181 Encyclopædia Britannica Online, "Henry V." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3182 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 322. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91, 92.

3183 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw I." Cit. Date: 22 Aug 2000.

3184 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 20. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright (c) 2000.

3185 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Aug 2011.

3186 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Apr 2014.

3187 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 13 Apr 2005.

3188 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 203. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 91.

3189 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 Apr 2009.

3190 compiled by Stewart Baldwin, GEN-MEDIEVAL/soc.genealogy.medieval, http://www.rootsweb.com/~medieval/llywelyn.htm, Cit. Date: 12 Aug 2000.

3191 http://genweb.net/~stotts/d0000/g0000006.html#I9356, Cit. Date: 13 Aug 2000.

3192 Encyclopædia Britannica Online, "Mary Of Lorraine." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3193 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 82. Cit. Date: 21 Aug 2000.

3194 Encyclopædia Britannica Online, "Piast Dynasty." Cit. Date: 24 Aug 2000.

3195 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 15 Oct 2000.

3196 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 27 Oct 2000.

3197 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 6 Aug 2005.

3198 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 27 Oct 2000.

3199 Encyclopædia Britannica Online, "Philip." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3200 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 19 Dec 2004.

3201 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 11 Oct 2000.

3202 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 1 Oct 2000.

3203 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick VII." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3204 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Sep 2004.

3205 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Henri de Laborde de Monpezat. Cit. Date: 12 Oct 2003.

3206 Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (http://www.um.dk/english/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Oct 2003.

3207 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 4 Nov 2000.

3208 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 4 Nov 2000.

3209 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 18 Jun 2000.

3210 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), "Victoria of Baden." Cit. Date: 18 Jun 2000.

3211 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), "Gustavus V." Cit. Date: 18 Jun 2000.

3212 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), Cit. Date: 4 Nov 2000.

3213 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 27 Mar 2005.

3214 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Dec 2004.

3215 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 4 Nov 2000.

3216 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.V, p.743. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3217 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 21 Oct 2000.

3218 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see QVD-2 page 176 note 30. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3219 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 18 Dec 2004.

3220 Art Beeche, Cit. Date: 27 Sep 2004.

3221 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 2 Jan 2005.

3222 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 28 Jun 2005.

3223 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 9 Oct 2005.

3224 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 28 Mar 2005.

3225 François R. Velde, Heraldica (http://www.heraldica.org/). Rec. Date: 9 Jan 2005, Cit. Date: 28 Mar 2005.

3226 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), Cit. Date: 27 Mar 2005.

3227 Encyclopædia Britannica Online, "Charles XI." Cit. Date: 30 Nov 2000.

3228 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 10 Oct 2005.

3229 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, This article incorporates text from the public domain 1911 Encyclopædia Britannica. Cit. Date: 20 Oct 2004.

3230 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 6 Oct 2005. Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 29.

3231 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 8 Oct 2005. Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 28.

3232 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 8 Jul 2009.

3233 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 95. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3234 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html). Rec. Date: 12 Nov 2004, Cit. Date: 2 Jan 2005.

3235 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 6 Oct 2005. Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 28.

3236 Nationmaster.com (http://www.nationmaster.com/encyclopedia). Rec. Date: 29 Oct 2002, John III of Sweden. Cit. Date: 29 Oct 2003.

3237 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 24 Jul 2004.

3238 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 348. Cit. Date: 28 Mar 2001.

3239 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 86. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3240 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 8 Oct 2004.

3241 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 96. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3242 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), See R. N. Bain, Gustavus III and His Contemporaries, 1746–92 (1894). Cit. Date: 24 Jul 2004.

3243 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Mar 2005.

3244 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 11 Aug 2007.

3245 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 9 Mar 2003.

3246 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 1 Nov 2000.

3247 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 1 Nov 2000.

3248 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 1 Nov 2000.

3249 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Oct 2004.

3250 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 31 Oct 2000.

3251 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 88. Cit. Date: 21 Oct 2000.

3252 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Jul 2005.

3253 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 5 Dec 2004.

3254 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 16. Cit. Date: 28 Mar 2001.

3255 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 5 Apr 2005.

3256 Markus F. Lutolf, Liestal, Switzerland, http://family-of-man.com, Cit. Date: 27 Nov 2000.

3257 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Sep 2007.

3258 Encyclopædia Britannica Online, "Maximilian I." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3259 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Isabella I,." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3260 Encyclopædia Britannica Online, "Charles II (or III)." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3261 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 7 Apr 2005.

3262 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 30 Oct 2000.

3263 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 29 Oct 2000.

3264 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 7 Apr 2005.

3265 Encyclopædia Britannica Online, "Francis I." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3266 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 65 and Bund III tafel 1. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3267 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Oct 2004.

3268 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Oct 2005.

3269 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1816-1845, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Mar 2007.

3270 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fredrikstad: 1824-1879, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Apr 2007.

3271 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1816-1845, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Dec 2011.

3272 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1864-1878, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Dec 2009.

3273 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 14 Jun 2000.

3274 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1846-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Jun 2007.

3275 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hvaler: 1846-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Aug 2007.

3276 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Berg: 1770-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Sep 2012.

3277 Vera Kvardal (vkvarATonline.no).

3278 jelaz@cox.net.

3279 Jerry Longstrom (http://www.angelfire.com/tv2/jlong/#tabell_1
jelazATcox.net).

3280 Lena Lidne.

3281 Laila Falk.

3282 Thorstein Wilhelm Johnsen, Karoline og Johan Wilhelm Olsens foreldre og barn. (Recorded 12 Sep 1988 by Th/J, Norway.), Cit. Date: 9 Oct 2000.

3283 Tove Halle, Cit. Date: 19 Jun 2000.

3284 : 10 Oct 2018, Message dated 10 Oct 2018. Cit. Date: 10 Oct 2018.

3285 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 28 Feb 2006.

3286 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 23 Aug 2012.

3287 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 28 Feb 2006.

3288 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id# 4931952. Cit. Date: 19 Apr 2018.

3289 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1900-1919, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Feb 2006.

3290 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id# 4865125. Cit. Date: 19 Apr 2018.

3291 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 2 Jan 2014.

3292 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2591283. Cit. Date: 23 Aug 2012.

3293 Hilde Syversen (Hksyversen@aol.com). Rec. Date: 25 Nov 2004, Cit. Date: 16 Dec 2004.

3294 Lexikonett Amanda (http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20145). Rec. Date: 2 Jan 2014, Cit. Date: 2 Jan 2014.

3295 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id.# 4311119. Cit. Date: 19 Apr 2018.

3296 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rolvsøy: 1909-1917, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Mar 2009.

3297 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hauges minde, Hauge østre, in Tune, Østfold. Cit. Date: 29 Mar 2011.

3298 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Fredrikstad: 1920-1940, Klokkerbok. Cit. Date: 4 Feb 2006.

3299 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1909-1920, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Nov 2006.

3300 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1909-1922, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Jan 2014.

3301 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 16 Jan 2005.

3302 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Jun 2012.

3303 Art Beeche, Cit. Date: 10 Oct 2000.

3304 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Gammelgaarden farm in Lødingen, Nordland. Cit. Date: 8 Aug 2004.

3305 Morten Person (Copy of notes on 2 pages (11"x17") given to K.Nygaard.), Cit. Date: 24 Oct 2000.

3306 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Halse farm in Rødø, Nordland. Cit. Date: 15 May 2004.

3307 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Kanstad vestre farm in Lødingen, Nordland. Cit. Date: 8 Aug 2004.

3308 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 484. Cit. Date: 3 Dec 2000.

3309 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 483, 484. Cit. Date: 9 Oct 2002.

3310 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

3311 Lara E. Eakins, Tudor History (http://tudorhistory.org/). Rec. Date: 2 Aug 2003, Cit. Date: 2 Aug 2003.

3312 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Apr 2014.

3313 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 Jan 2005.

3314 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 13. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3315 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 15 Oct 2000.

3316 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Dec 2004.

3317 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1039. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

3318 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 367-369, bind 8, side 82-83. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1038. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25.

3319 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Mar 2005.

3320 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 855. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 29.

3321 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 917. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

3322 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 905. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13, 57.

3323 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 904. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

3324 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 919. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57.

3325 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 6 Nov 2005.

3326 Michelle Porch (mlporch@clinic.net). Rec. Date: 28 Oct 2001, Cit. Date: 28 Oct 2001.

3327 dthoms1@maine.rr.com. Rec. Date: 17 Dec 2000, Cit. Date: 18 Dec 2000.

3328 Sue Miller (SMi3532274@aol.com ...From death certificates and from Miss Eva Hubert, daughter.). Rec. Date: 6 May 2003, Cit. Date: 6 May 2003.

3329 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1841, Ministerialbok. Cit. Date: 11 May 2007.

3330 This site is designed, maintained, and hosted by Gannett Fleming, Inc, Raritan Landing (http://www.raritanlanding.com/) (© 2000 New Jersey Department of Transportation. All Rights Reserved.). Rec. Date: 5 Jul 2001, Community History. Cit. Date: 5 Jul 2001.

3331 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 10 Aug 2000.

3332 Gregory of Tours, The History of the Franks (Translated by Thorpe, Lewis. Penguin Books.), Cit. Date: 10 Aug 2000.

3333 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Brunhild,." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3334 Encyclopædia Britannica Online, "Guntram." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3335 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles V (Holy Roman Empire),." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3336 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Philip II (of Spain),." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3337 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Mary I,." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3338 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Feb 2005.

3339 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Feb 2005.

3340 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso IX." Cit. Date: 17 Jun 2000.

3341 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Ferdinand III (of Castile and León)." Cit. Date: 17 Jun 2000.

3342 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Mar 2014.

3343 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso X." Cit. Date: 17 Jun 2000.

3344 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Lancaster, House of,." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3345 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 31 May 2005.

3346 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, pp.905-909. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3347 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 15 Oct 2005.

3348 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VI." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3349 Encyclopædia Britannica Online, "Edward IV." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3350 Encyclopædia Britannica Online, "Richard III." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3351 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 12 Mar 2005.

3352 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VII." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3353 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VIII." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3354 Encyclopædia Britannica Online, "Elizabeth I." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3355 Encyclopædia Britannica Online, "Edward VI." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3356 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 11 Oct 2004.

3357 Eva Saxton, Cit. Date: 12 Sep 2000.

3358 Eva Saxton, Cit. Date: 24 Aug 2000.

3359 Catherine Saxton MacIntosh (ccmacintoshATrogers.com). Rec. Date: 14 Jun 2007, Cit. Date: 14 Jun 2007.

3360 Eva Saxton, from Myrtle Bromley. Cit. Date: 14 Sep 2000.

3361 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 28 Jan 2005.

3362 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Sep 2007.

3363 compiled by Stewart Baldwin, GEN-MEDIEVAL/soc.genealogy.medieval, http://www.rootsweb.com/~medieval/llywelyn.htm, Cit. Date: 13 Aug 2000.

3364 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/). Rec. Date: 19 Sep 2004, Landnámabók. Cit. Date: 19 Jul 2008.

3365 Karl Arnt Skarpeid, SKARPEID SLEKTSHISTORIE
VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE DEL 35 FRA TROMØY VED ARENDAL TIL SKARPEID I SØGNE
(http://www.songdalen.com/slektshistorie/35.htm). Rec. Date: 3 Jun 2006, Cit. Date: 3 Jun 2006.

3366 Northvegr Foundation (http://www.northvegr.org/). Rec. Date: 19 Sep 2004, Orkneyinger's Saga; Transcribed by Aaron Myer. Cit. Date: 8 Oct 2005.

3367 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 13 Oct 2005.

3368 Encyclopædia Britannica Online, "Scotland, history of." Cit. Date: 11 Sep 2000.

3369 THE ORKNEYINGERS’ SAGA (http://www.sacred-texts.com/index.htm). Rec. Date: 13 Oct 2005, Cit. Date: 18 Jul 2011.

3370 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 138. Cit. Date: 5 Jan 2002.

3371 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Sep 2008.

3372 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Høland: 1757-1780, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Feb 2007.

3373 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 225. Cit. Date: 22 Jun 2000.

3374 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Holter Nedre farm in Askim. Cit. Date: 26 Jul 2003.

3375 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Aug 2009.

3376 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudim Nedre farm in Askim. Cit. Date: 23 Jul 2003.

3377 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Aug 2009.

3378 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 6 Nov 2005.

3379 Encyclopædia Britannica Online, Fulk III Nerra. Cit. Date: 20 Jul 2001.

3380 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 13.

3381 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 28 Dec 2005.

3382 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 8 Sep 2000.

3383 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 30 Apr 2007.

3384 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2860). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3385 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Apr 2006.

3386 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Feb 2007.

3387 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Oct 2007.

3388 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 31 Mar 2008.

3389 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Øvre farm in Trøgstad. Cit. Date: 7 Jul 2004.

3390 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Dec 2007.

3391 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Dec 2006.

3392 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2858). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3393 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1883-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2007.

3394 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Skjolden farm in Askim. Cit. Date: 2 Nov 2003.

3395 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Fredriksberg in Berg, Østfold. Cit. Date: 17 Dec 2010.

3396 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2859). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3397 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 29 Oct 2009.

3398 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2164913. Cit. Date: 7 Jan 2012.

3399 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Solli farm in Aker, Akershus. Cit. Date: 27 Feb 2009.

3400 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Gurud østre farm in Askim. Cit. Date: 10 Jan 2011.

3401 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Oct 2007.

3402 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census (Ref. 2861); 1900 Census (Ref. 3174). Cit. Date: 9 Oct 2000.

3403 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Nov 2006.

3404 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Nov 2006.

3405 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Apr 2007.

3406 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Øvre farm in Trøgstad. Cit. Date: 17 Apr 2004.

3407 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 13 Feb 2008.

3408 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1750-1784, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Feb 2007.

3409 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1750-1784, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2008.

3410 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Dec 2007.

3411 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census. Cit. Date: 9 Oct 2000.

3412 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 9 Jan 2009.

3413 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud øvre farm in Trøgstad. Cit. Date: 25 May 2006.

3414 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Nov 2006.

3415 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1831, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Dec 2008.

3416 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1855-1864, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Jul 2007.

3417 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1801 Census; 1865 Census. Cit. Date: 9 Oct 2000.

3418 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Nov 2006.

3419 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Haslerud mellem farm in Trøgstad. Cit. Date: 30 Nov 2006.

3420 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1750-1784, Ministerialbok. Cit. Date: 2 May 2007.

3421 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 2 May 2007.

3422 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Aug 2007.

3423 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud nedre farm in Trøgstad. Cit. Date: 23 Apr 2009.

3424 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Thrygstad. Cit. Date: 23 Apr 2009.

3425 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Aug 2010.

3426 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Dec 2007.

3427 Encyclopædia Britannica Online, "Edward V." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3428 Encyclopædia Britannica Online, "Charles II." Cit. Date: 25 Jun 2000.

3429 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 28 Mar 2005.

3430 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, 1865 Census for Thrygstad. Cit. Date: 9 Oct 2000.

3431 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Jul 2008.

3432 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 15 Dec 2005.

3433 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Jan 2007.

3434 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 20 Dec 2004.

3435 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Oct 2005.

3436 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/). Rec. Date: 2 Jun 2002 Updated 09 Nov 2003, Cit. Date: 8 May 2003.

3437 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 25 Jul 2004.

3438 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 10. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3439 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Oct 2007.

3440 Encyclopædia Britannica Online, "Lothair II (or III)." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3441 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 Oct 2004.

3442 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 4. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3443 Royal Danish Embassy (http://www.denmarkemb.org/kngsquns.html). Rec. Date: 12 Nov 2004, Kings and Queens of Denmark. Cit. Date: 8 Oct 2005.

3444 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 11 Apr 2005.

3445 Högskolen I Luleå, Luleå University, Sweden, A bit of Swedish (and scandinavic) history... (http://www.luth.se/luth/present/sweden/history/queens/), "Fredrika Dorotea Vihelmina of Baden." Cit. Date: 18 Jun 2000.

3446 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslav II." Cit. Date: 22 Aug 2000.

3447 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1814-1841, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Sep 2010.

3448 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, Cit. Date: 30 Mar 2002.

3449 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 73. Cit. Date: 9 Sep 2002.

3450 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Præstby østre farm in Spydeberg. Cit. Date: 19 Apr 2004.

3451 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1863-1874, Ministerialbok. Cit. Date: 9 Mar 2014.

3452 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Spydeberg: 1778-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Dec 2005.

3453 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 155. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3454 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 153. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3455 Encyclopædia Britannica Online, "Galswintha." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3456 Encyclopædia Britannica Online, "Childebert II." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3457 Encyclopædia Britannica Online, "Theodoric II." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3458 Encyclopædia Britannica Online, "Sigebert II." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3459 Encyclopædia Britannica Online, "Theodebert II." Cit. Date: 10 Aug 2000.

3460 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003.

3461 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. J. Bateau: Dictionaire de Biographie Française. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 992. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 33, 46.

3462 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIII Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 554. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 90.

3463 Jacob Holdt, Jacob Holdt - my family roots (http://www.american-pictures.com/genealogy/genealog.htm), Cit. Date: 14 Oct 2000.

3464 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine IX Monomachus." Cit. Date: 14 Oct 2000.

3465 Encyclopædia Britannica Online, "Zoë." Cit. Date: 14 Oct 2000.

3466 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jun 2007.

3467 Encyclopædia Britannica Online, "Constantine VIII." Cit. Date: 14 Oct 2000.

3468 Encyclopædia Britannica Online, "Theodora." Cit. Date: 14 Oct 2000.

3469 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 96 and Bund III tafel 14. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3470 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 156. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3471 Encyclopædia Britannica Online, "Bretislav I." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3472 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 152. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3473 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 151. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3474 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 Sep 2004.

3475 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 1 Jul 2005.

3476 Encyclopædia Britannica Online, "Béla III." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3477 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Magnussønnenes saga, avsnitt 20. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1157. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

3478 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. N. de Baumgarten: Généalogie et Mariage occidenteaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIe Siècle. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1153. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 18.

3479 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 16 Mar 2005.

3480 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Jun 2012.

3481 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 13 Aug 2009.

3482 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 10 Feb 2005.

3483 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 Jul 2005.

3484 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 Jul 2005.

3485 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick V." Cit. Date: 30 Nov 2000.

3486 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 33. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3487 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Sigismund,." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3488 Encyclopædia Britannica Online, "Casimir IV." Cit. Date: 4 Nov 2000.

3489 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 2 Feb 2005.

3490 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Dec 2005.

3491 Encyclopædia Britannica Online, "Wladyslaw II Jagiello." Cit. Date: 4 Nov 2000.

3492 Encyclopædia Britannica Online, "Jadwiga." Cit. Date: 4 Nov 2000.

3493 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Nov 2004.

3494 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Oct 2004.

3495 Encyclopædia Britannica Online, "Louis II." Cit. Date: 19 Aug 2000.

3496 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Edward,." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3497 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Richard II,." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3498 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 28 Sep 2000.

3499 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.403,note a. Cit. Date: 28 Sep 2000.

3500 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,p.800. Cit. Date: 28 Sep 2000.

3501 The Official Web Site http://www.royal.gov.uk/, Cit. Date: 25 Mar 2005.

3502 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.402-403. Cit. Date: 28 Sep 2000.

3503 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 103b and Bund III tafel 17b. Cit. Date: 1 Oct 2000.

3504 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,pp.833-834. Cit. Date: 28 Sep 2000.

3505 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Sep 2000.

3506 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII,pp.924-926. Cit. Date: 29 Sep 2000.

3507 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 66 and Bund III tafel 2. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3508 Encyclopædia Britannica Online, "Albert, Prince Consort of Great Britain and Ireland." Cit. Date: 23 Nov 2000.

3509 Encyclopædia Britannica Online, "Peter I." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3510 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Feb 2006.

3511 Encyclopædia Britannica Online, "Romanov Dynasty." Cit. Date: 17 Jun 2000.

3512 Encyclopædia Britannica Online, "Ivan IV." Cit. Date: 17 Jun 2000.

3513 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 18 Mar 2005.

3514 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 99. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3515 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 98. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3516 Version 5.1.0 MPEG (1997 Edition.), Cit. Date: 11 Oct 2000.

3517 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 64. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3518 Encyclopædia Britannica Online, "Nicholas II." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3519 Encyclopædia Britannica Online, "Alexandra." Cit. Date: 1 Oct 2000.

3520 Encyclopædia Britannica Online, "Anastasia." Cit. Date: 1 Oct 2000.

3521 Encyclopædia Britannica Online, "Catherine I." Cit. Date: 11 Oct 2000.

3522 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 12 Oct 2005.

3523 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 1. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3524 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 17 Mar 2005.

3525 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 17 Mar 2005.

3526 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Nov 2004.

3527 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Ferdinand I (Holy Roman Empire),." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3528 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 Jan 2005.

3529 Encyclopædia Britannica Online, "Marie De Médicis." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3530 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 18. Cit. Date: 30 Oct 2000.

3531 Encyclopædia Britannica Online, "Henry IV." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3532 Encyclopædia Britannica Online, "Francis II." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3533 Encyclopædia Britannica Online, "Henry III." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3534 Encyclopædia Britannica Online, "Bourbon, House of." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3535 Encyclopædia Britannica Online, "Albret Family." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3536 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XIII." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3537 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 10 Jan 2005.

3538 Encyclopædia Britannica Online, "Louise Of Savoy." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3539 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XII." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3540 Encyclopædia Britannica Online, "Louis IX." Cit. Date: 27 Oct 2000.

3541 Encyclopædia Britannica Online, "Philip III." Cit. Date: 27 Oct 2000.

3542 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 16. Cit. Date: 28 Oct 2000.

3543 Encyclopædia Britannica Online, "Charles IV." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3544 Encyclopædia Britannica Online, "Philip V." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3545 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Of France." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3546 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Louis X,." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3547 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 24 Jul 2004.

3548 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 15 May 2006.

3549 Encyclopædia Britannica Online, "John I." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3550 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 7 Nov 2004.

3551 Encyclopædia Britannica Online, "Philip VI." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3552 Encyclopædia Britannica Online, "John II." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3553 Encyclopædia Britannica Online, "Charles V." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3554 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 28 Oct 2003.

3555 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Charles VI (of France),." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3556 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Of Bavaria." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3557 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 29 Oct 2003.

3558 Encyclopædia Britannica Online, "Charles VII." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3559 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XI." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3560 Encyclopædia Britannica Online, "Charles VIII." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3561 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Brittany." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3562 Encyclopædia Britannica Online, "Margaret Of Valois." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3563 Encyclopædia Britannica Online, see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 14. Cit. Date: 1 Nov 2000.

3564 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 13 Aug 2011.

3565 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Volume VII. Cit. Date: 28 Oct 2000.

3566 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 38. Cit. Date: 28 Oct 2000.

3567 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 30 Oct 2000.

3568 Encyclopædia Britannica Online, "Charles I (or II)." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3569 Encyclopædia Britannica Online, "Lorraine, Charles de Lorraine, 2nd cardinal (2e cardinal) de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3570 Encyclopædia Britannica Online, "Lorraine, Jean de Lorraine, 1st cardinal (1er cardinal) de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3571 Encyclopædia Britannica Online, "Anne Of Austria." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3572 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XIV." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3573 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 20 Nov 2004.

3574 Encyclopædia Britannica Online, "Marie-Thérèse Of Austria." Cit. Date: 30 Oct 2000.

3575 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kastdalen farm in Askim. Cit. Date: 11 Sep 2003.

3576 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Apr 2007.

3577 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Nygaard farm in Fet, Akershus. Cit. Date: 20 Jun 2018.

3578 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Fet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0014: Parish register (official) no. I 14, 1878-1891, p. 47. Cit. Date: 20 Jun 2018.

3579 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Nygaard (56, 8) farm in Fet, Akershus. Cit. Date: 3 Jul 2012.

3580 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Jul 2009.

3581 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), Bertha - HERBERT THURSTON; Transcribed by Susan Birkenseer. Cit. Date: 9 Aug 2000.

3582 The Catholic Encyclopedia, Volume V, http://www.newadvent.org/cathen/ (The Catholic Encyclopedia, Volume V
Copyright © 1909 by Robert Appleton Company
Online Edition Copyright © 1999 by Kevin Knight
Nihil Obstat, May 1, 1909. Remy Lafort, Censor
Imprimatur. +John M. Farley, Archbishop of New York), St. Ethelbert - E. MACPHERSON; Transcribed by Robert B. Olson. Cit. Date: 9 Aug 2000.

3583 Encyclopædia Britannica Online, "Hengist and Horsa." Cit. Date: 19 Nov 2000.

3584 Encyclopædia Britannica Online, "Philip II." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3585 Encyclopædia Britannica Online, "John." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3586 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 3 Jan 2005.

3587 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 16 Jan 2007.

3588 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 5 Sep 2013.

3589 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 14 Mar 2005.

3590 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 14 Mar 2005.

3591 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Marivi Dayrit Magat: http://www.serv.net/~marivim/royalty.html. Cit. Date: 24 Jun 2000.

3592 Encyclopædia Britannica Online, "Russell Family." Cit. Date: 3 Nov 2000.

3593 http://www.funkandwagnalls.com/, Cit. Date: 5 Nov 2000.

3594 Encyclopædia Britannica Online, "Russell, Bertrand." Cit. Date: 3 Nov 2000.

3595 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 10 Jan 2005.

3596 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 29 Jun 2005.

3597 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 50. Cit. Date: 24 Jun 2000.

3598 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 24 Jun 2000.

3599 Encyclopædia Britannica Online, "Isabella Farnese." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3600 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 3 Nov 2000.

3601 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Henri I de Lorraine, 3e duc de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3602 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Louis II de Lorraine, 2e cardinal de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3603 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Louis III de Lorraine, 3e cardinal de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3604 Encyclopædia Britannica Online, "Guise, Henri II de Lorraine, 5e duc de." Cit. Date: 28 Oct 2000.

3605 Encyclopædia Britannica Online, "Charles III (or IV)." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3606 Encyclopædia Britannica Online, "Charles IX." Cit. Date: 29 Oct 2000.

3607 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 32. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3608 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 31. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3609 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 26d. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3610 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 27. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3611 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 237. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 103.

3612 Encyclopædia Britannica Online, "Robert I." Cit. Date: 4 Sep 2000.

3613 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003.

3614 Encyclopædia Britannica Online, "Robert The Strong." Cit. Date: 4 Sep 2000.

3615 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 289. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 58.

3616 Encyclopædia Britannica Online, "Eudes." Cit. Date: 4 Sep 2000.

3617 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 465. Cit. Date: 28 Mar 2001.

3618 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 26 Apr 2007.

3619 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 465, 470. Cit. Date: 13 Mar 2001.

3620 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 16. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3621 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Mar 2014.

3622 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 410. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3623 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Nordre Tornerud farm in Askim. Cit. Date: 20 Sep 2003.

3624 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Sep 2006.

3625 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 265. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3626 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 265. Cit. Date: 9 Sep 2002.

3627 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Jun 2010.

3628 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Arbinsgate 8 in Kristiania. Cit. Date: 12 Mar 2013.

3629 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 265, 410. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3630 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Grottenberg farm in Trøgstad. Cit. Date: 12 Mar 2013.

3631 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 44, 49, 73, 149-150, 316, 322. Cit. Date: 24 Aug 2001.

3632 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kjelgaard farm in Askim. Cit. Date: 12 Sep 2003.

3633 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Apr 2008.

3634 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 27 Aug 2006.

3635 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Kjelgaard (plads) in Askim. Cit. Date: 21 Aug 2003.

3636 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 82. Cit. Date: 12 Feb 2001.

3637 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 82, 410. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3638 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Rødfyldgaten 24 in Kristiania. Cit. Date: 10 May 2014.

3639 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 411. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3640 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Langbraaten farm in Askim. Cit. Date: 26 Oct 2003.

3641 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 184. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3642 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Elvestad (85, 1) farm in Askim. Cit. Date: 28 Jun 2012.

3643 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 152. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3644 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Røyken: 1880-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Nov 2006.

3645 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Grøtvedt mellem farm in Askim. Cit. Date: 13 Oct 2003.

3646 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 184, 411. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3647 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Sep 2012.

3648 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Korsvold farm in Askim. Cit. Date: 13 Oct 2003.

3649 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 130. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3650 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Haugen (20, 4) farm in Eidsberg. Cit. Date: 4 Mar 2012.

3651 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 325. Cit. Date: 29 Jun 2018.

3652 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 4 Mar 2012.

3653 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 14 Sep 2012.

3654 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 421. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3655 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 16 Sep 2013.

3656 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 411, 421. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3657 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Dec 2009.

3658 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 24 Dec 2009.

3659 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 190. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3660 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1832-1848, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Nov 2006.

3661 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Skaug farm in Askim. Cit. Date: 13 Sep 2012.

3662 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 185. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3663 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Folkenborg in Eidsberg. Cit. Date: 25 Oct 2003.

3664 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 28 Oct 2006.

3665 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 410. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3666 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 449. Cit. Date: 9 Sep 2002.

3667 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 390. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3668 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Ihlen nordre farm in Askim. Cit. Date: 22 Oct 2003.

3669 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Mar 2009.

3670 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Ihlen søndre farm in Askim. Cit. Date: 11 Feb 2013.

3671 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 1 Mar 2011.

3672 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 13 Apr 2009.

3673 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Vestre Fredrikstad: 1908-1946, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Nov 2011.

3674 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 4989007. Cit. Date: 7 May 2018.

3675 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 29 May 2007.

3676 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Parish register (official) no. 8, 1898-1912, p. 209. Cit. Date: 22 Nov 2018.

3677 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skjeberg: 1898-1911, Ministerialbok. Cit. Date: 29 May 2007.

3678 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 274, 390. Cit. Date: 27 Mar 2001.

3679 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

3680 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 390. Cit. Date: 26 Mar 2001.

3681 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1879-1901, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

3682 Encyclopædia Britannica Online, "Clotilda, Saint." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3683 Encyclopædia Britannica Online, "Clotilda, Saint" and "Burgundy." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3684 Encyclopædia Britannica Online, "Gundobad." Cit. Date: 9 Aug 2000.

3685 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 127. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1085. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 97.
.

3686 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Oct 2000.

3687 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1089. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

3688 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1102. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 97.

3689 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1084. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 16.

3690 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1086. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

3691 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 27. Cit. Date: 8 Sep 2000.

3692 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 295. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 81.

3693 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 315. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 87.

3694 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 973. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55, 76.

3695 Encyclopædia Britannica Online, "Adalbert." Cit. Date: 29 Aug 2000.

3696 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 296. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

3697 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 312. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

3698 Encyclopædia Britannica Online, Pippin I. Cit. Date: 20 Jul 2001.

3699 Encyclopædia Britannica Online, Pippin II. Cit. Date: 20 Jul 2001.

3700 Luann Kris Miller (<luannkris@mindspring.com>). Rec. Date: 15 Apr 2005, Cit. Date: 15 Apr 2005.

3701 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1150. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 32, 58.

3702 Encyclopædia Britannica Online, Cit. Date: 21 Jul 2004.

3703 Version 5.1.0 MPEG (1997 Edition.), Cit. Date: 2 Nov 2000.

3704 Encyclopædia Britannica Online, "Leopold II." Cit. Date: 3 Nov 2000.

3705 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), Cit. Date: 2 Nov 2000.

3706 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 20. Cit. Date: 3 Nov 2000.

3707 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 9 Feb 2005.

3708 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 29 Jan 2005.

3709 The FreeDictionary.com (http://encyclopedia.thefreedictionary.com;
Farlex, Inc.
347 Keats Rd.
Huntingdon Valley, PA 19006
USA
Fax: 215-938-9342). Rec. Date: 21 Jul 2004, Cit. Date: 21 Jul 2004.

3710 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 21 Jul 2004.

3711 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 24 May 2007.

3712 Encyclopædia Britannica Online, "Francis Ferdinand, Archduke Of Austria-este." Cit. Date: 2 Nov 2000.

3713 Encyclopædia Britannica Online, "Frederick (I)." Cit. Date: 30 Nov 2000.

3714 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 63. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3715 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 56. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3716 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 57. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3717 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln NF Bund I.1 Tafel 166. Cit. Date: 2 Nov 2000.

3718 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 128. Cit. Date: 1 Nov 2000.

3719 Encyclopædia Britannica Online, "Bourbon, House of." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3720 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 6 Aug 2004.

3721 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 23 Oct 2004.

3722 Encyclopædia Britannica Online, "Louis XV." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3723 Encyclopædia Britannica Online, "Marie (-Catherine) Leszczynska." Cit. Date: 1 Nov 2000.

3724 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 21 Dec 2004.

3725 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 62. Cit. Date: 21 Oct 2000.

3726 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 61. Cit. Date: 21 Oct 2000.

3727 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 9 Jul 2005.

3728 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Jul 2005.

3729 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1180. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

3730 Glen L. Rasmussen (glen.l.rasmussen@boeing.com), Cit. Date: 11 Sep 2004.

3731 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 371. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 27.

3732 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 372. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 32.

3733 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 435. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

3734 Encyclopædia Britannica Online, "Billung Dynasty." Cit. Date: 14 Oct 2000.

3735 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 441. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

3736 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 449. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

3737 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 442. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

3738 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Dr. Wilhelm Wegener: , side 72. Karl Ferdinand Werner: , side 452. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 122. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 49.

3739 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Lexicon des Mittelalters: Band I, side 1015.

3740 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 29 Dec 2004.

3741 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 123. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 49, 56.

3742 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 8. Cit. Date: 21 Aug 2000.

3743 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Lexicon des Mittelalters: Band V, side 2206.

3744 Encyclopædia Britannica Online, "Conrad I." Cit. Date: 21 Aug 2000.

3745 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 450, se nr. 442 Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27.

3746 Encyclopædia Britannica Online, "Berengar." Cit. Date: 12 Aug 2000.

3747 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Susie Boulton og Christopher Catling: Venedig & Venetien. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 301. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

3748 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003.

3749 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 437. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28.

3750 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 30 Aug 2000.

3751 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 410. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28, 70.

3752 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 439. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 28.

3753 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 847. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 57.

3754 Encyclopædia Britannica Online, "Berengar II." Cit. Date: 28 Aug 2000.

3755 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 20-27. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 297. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38, 55.

3756 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 15 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 298. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

3757 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 304. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 55.

3758 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 305. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 56.

3759 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 103 and Bund III tafel 17. Cit. Date: 11 Oct 2000.

3760 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, Cit. Date: 12 Jul 2003. Luisa García Calles, Doña Sancha (León, 1972), p. 20, citing a document of the infanta Elvira, sister of Alfonso VI, November 11, 1095; Archivo de San Isidoro de León, Reales, no. 132. The Library of Iberian Resources Online (LIBRO) is a joint project of the American Academy of Research Historians of Medieval Spain and the University of Central Arkansas. Its task is to make available to users the best scholarship about the peoples and nations of the Iberian peninsula.

3761 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 191. Cit. Date: 22 Oct 2000.

3762 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln says died 1166?. Cit. Date: 22 Oct 2000.

3763 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1001. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 16, 25.

3764 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 27 Jan 2003.

3765 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 15 Jun 2000.

3766 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 28 Dec 2004.

3767 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1181. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

3768 The Finnish Historical Society, http://www.kansallisbiografia.fi/english.html (The Finnish Historical Society has been editing the National Biography of Finland since 1993. When complete, the planned 6,000 biographical articles will primarily cover the most important Finns, but some influential non-Finnish personalities - e.g. some of Swedish rulers during the time Finland was part of the Swedish realm, before the year 1809 - will also be included. The National Biography is to be published first via Internet, then as a CD-ROM and finally as a book series.), Cit. Date: 21 Oct 2000.

3769 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), See Brigida Haraldsdatter. Cit. Date: 22 Jan 2003.

3770 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 15 Mar 2010.

3771 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Cappelen's Norges Historie, Bind 2, side 247-248. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 695. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

3772 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 3 Oct 2010.

3773 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 700. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

3774 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 110. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 701. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

3775 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 696. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

3776 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Snorre Sturlasson: Harald Hårfagres saga avsnitt 11. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 697. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17.

3777 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Harald Harfager's Saga. Cit. Date: 16 Feb 2003.

3778 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 30 Jan 2003. Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22, 110, 138, 231, 242; Harald Hardrådes saga, avsnitt 33. Cappelen's Norges Historie, Bind 2 og 3. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 341. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 797. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 17, 93.

3779 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 18 Dec 2012.

3780 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 430. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 37.

3781 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 23 May 2006.

3782 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 20 Aug 2000.

3783 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 59. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67.

3784 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1185. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 38.

3785 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, se nr. 162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 23.

3786 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19, 23.

3787 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 161. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

3788 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 163. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

3789 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Oct 2005.

3790 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 104. Cit. Date: 14 Oct 2000.

3791 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 7, side 342-343. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 164. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

3792 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 160. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 19.

3793 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 159. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

3794 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 53. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

3795 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), see Europäisch Stammtafeln Bund I tafel 3. Cit. Date: 20 Aug 2000.

3796 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Mar 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 47. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 68.

3797 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1002. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 81.

3798 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1059. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 81.

3799 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 852. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 76.

3800 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 292. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14, 99.

3801 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Harry Breszlau: Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Konrad II. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 991. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 46.

3802 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 9 Nov 2005.

3803 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europaische Stammtafeln Band II Tafel 42. Cit. Date: 4 Sep 2000.

3804 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 18 Feb 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 286. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 14.

3805 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 261. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 59, 87.

3806 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 15 Apr 2005.

3807 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 318. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 48, 59, 87.

3808 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Henry III (of England),." Cit. Date: 18 Oct 2000.

3809 Encyclopædia Britannica Online, "Henry VII." Cit. Date: 13 Aug 2000.

3810 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Beaufort, Margaret." Cit. Date: 13 Aug 2000.

3811 Version 5.1.0 MPEG (1997 Edition.), Cit. Date: 18 Oct 2000.

3812 Encyclopædia Britannica Online, "Philip I." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3813 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 27 Apr 2006.

3814 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 30 May 2005.

3815 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 15 Mar 2005.

3816 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 16 Mar 2005. Jirí Louda and Michael MacLagan, Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe, 2nd edition (London, U.K.: Little, Brown and Company, 1999), table 89.

3817 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Jan 2010.

3818 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Tudor,." Cit. Date: 13 Aug 2000.

3819 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 63. Cit. Date: 13 Aug 2000.

3820 Snorri Sturluson (c. 1179 - 1241), http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/ (About 1225), Cit. Date: 15 May 2004.

3821 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca. Cit. Date: 12 Jul 2003.

3822 Encyclopædia Britannica Online, "Alfonso VI." Cit. Date: 18 Oct 2000.

3823 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 921. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 74.

3824 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, The Kingdom León-Castilla under King Alfonso VI; Chapter 10. Cit. Date: 27 Jan 2003.

3825 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, The Kingdom of León-Castilla under Alfonso VI; Chapter 12. Cit. Date: 27 Jan 2003.

3826 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 16 Jun 2000.

3827 Mark Humphrys, http://www.compapp.dcu.ie/~humphrys/FamTree/Islam/index.html (16 June 2000.), Cit. Date: 17 Jun 2000. The line is disputed at Zaida (of course). The modern consensus seems to be that the descent is real, and that the Christians disputed it for purely political reasons (they did not want it known that the whole Spanish Christian Royal House had Moorish Islamic ancestry).

Maria de Padilla is the ancestor of every English monarch from Edward IV (succ 1461) to the present day except for Henry VII.

The Prophet Muhammad traced his ancestry back to Adnan around 100 BC. This looks plausible - I am unsure what the professional consensus on it is. Beyond that, this attempt to link Adnan to the Biblical Abraham is obvious mythology. Apart from anything else, even if Abraham existed, he would have lived something like 2300 BC.

3828 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, Chapter 12. Cit. Date: 18 Oct 2000.

3829 Mark Humphrys, http://www.compapp.dcu.ie/~humphrys/FamTree/Islam/index.html (16 June 2000.), Cit. Date: 17 Jun 2000.

3830 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løkken farm in Askim. Cit. Date: 17 Apr 2004.

3831 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Vognmandsgade 6 in Kristiania, Norway. Cit. Date: 19 Jul 2005.

3832 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2164524. Cit. Date: 7 May 2018.

3833 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. 9, 1913-1923, p. 256. Cit. Date: 7 May 2018.

3834 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 2164526. Cit. Date: 7 May 2018.

3835 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Parish register (official) no. 9, 1913-1923, p. 261. Cit. Date: 7 May 2018.

3836 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

3837 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 256, 390. Cit. Date: 26 Mar 2001.

3838 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 26 May 2007.

3839 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Løkken in Askim. Cit. Date: 22 Oct 2003.

3840 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 255-56, 269, 390. Cit. Date: 8 Sep 2002.

3841 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for Aaserud (plads) in Askim. Cit. Date: 17 Aug 2003.

3842 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 28 May 2007.

3843 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 922. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65, 74.

3844 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 945. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 65, 74.

3845 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16. Fartein Valen-Sendstad: Gudbrandsdalen i middelalderen, Garden og samfunnet (Hamar 1956), side 171f.

3846 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 7-9, 16.

3847 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 20. Cit. Date: 9 Dec 2007.

3848 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 14, 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 533, 548, 584, 597.

3849 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Mar 2001.

3850 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Mar 2001. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515.

3851 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 540. Cit. Date: 3 Feb 2001.

3852 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 19-20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Jens Pharo: Underretning om Adelen i Høland (1748), Littera B. RA, odelsskatt 1655/56 og 1656/57 for Heggen og Frøland. RA, Danske kanselli, skap 9, pk. 133, jordebok for Askim, Trøgstad og Eidsberg (Årsrtallet må være 1615). Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515, 533-534, 581, 584, 590.

3853 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 16. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogen, folio 38. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 299-300. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 540-543. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 20. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

3854 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 20. Cit. Date: 6 Aug 2001.

3855 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Apr 2001. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 70b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 317; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 86. Haakon Falck Myckland: Bygdebok for Frogn, Bind 1, Gårdshistorien. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 213, 299-300. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 496, 515-516, 581, 584, 590.

3856 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 149. Cit. Date: 17 Jan 2002.

3857 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 42, 43, 404. Cit. Date: 30 Jun 2001.

3858 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 62, 117-18. Cit. Date: 30 Jun 2001.

3859 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Apr 2001. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 41b og 66b. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 256. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345.

3860 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 42, 404. Cit. Date: 16 Jan 2002.

3861 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 62. Cit. Date: 17 Jan 2002.

3862 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Essberig Sogenn, folio 13. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 25. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 39-40, 42; bind 3 side 62. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 345; bind II, side 128.

3863 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 20 Apr 2001. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98-99. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 300. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 336.

3864 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, Cit. Date: 27 Mar 2002.

3865 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 98, 99. Cit. Date: 14 Apr 2002.

3866 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 254. Cit. Date: 14 Apr 2002.

3867 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 394. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 282, 301-302. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 64.

3868 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 547-548, 581; Bind 2, side 97, 359. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 114, 123, 302-303. Bygdebok for Eidsberg, Bind I: Bygdehistorien 1537-1800, side 434-435.

3869 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 547, 581. Cit. Date: 14 Oct 2002.

3870 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 544-46, 579-80. Cit. Date: 14 Oct 2002.

3871 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1733-1757, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Jun 2007.

3872 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Aug 2006. Kirkebok Trøgstad nr. 1: "Baptizati", folio 66.
Kirkebok Askim nr. 1: "Begrafne", folio 55.
Kirkebok Askim nr. 1: "Begrafne", folio 59.
Kirkebok Eidsberg nr. 3: "Begravede", folio 165.
Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 72, nr. 30. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Aschim Præstegield, Fulde Gaarder, folio 82b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 139. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 225, 540-546, 579-580, 603.

3873 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 545-546, 603.

3874 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 545-46. Cit. Date: 8 Dec 2000.

3875 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001.

3876 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336-338, 602-604.

3877 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-47, 602-03. Cit. Date: 12 Sep 2001.

3878 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 42-43. Cit. Date: 18 Jan 2002.

3879 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 31b. Manntallet i 1663-66. Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 293; Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 52 og 70. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 239. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336, 578, 602-603.

3880 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336, 602-03. Cit. Date: 15 Oct 2002.

3881 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 43. Cit. Date: 18 Jan 2002.

3882 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 21. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 40b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 295; Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 54 og 72, nr. 33. Tingbok Heggen og Frøland nr. 4, folio 73a-73b. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 576, 601-602.

3883 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 24. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 600-602.

3884 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 600-02. Cit. Date: 15 Oct 2002.

3885 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Heggen og Frøland fogderi, Askimb sogenn, folio 12. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Askimb Sogen, folio 24. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 600-602.

3886 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 598-601. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552-553, 559, 593.

3887 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 598-600. Cit. Date: 14 Oct 2002.

3888 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 66-67. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 597-598. O.A. Øverland: Norges Historie, Bind IV, side 598-602. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552, 557-559, 593.

3889 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 562, 593.

3890 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 598. Cit. Date: 14 Oct 2002.

3891 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 552, 557-559, 593.

3892 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 541, 552, 559, 593.

3893 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Thune, Aabøyde, Wembe och Hualløer Skibbrede, Schibtued Sogenn. Skattematrikkelen av 1647, Veme skipreide, Tune, Åbygge og Hvaler fogderi, Schibtued Soegnn, folio 8. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.2 Tune, Vemme, Åbygge og Hvaler len, folio 180; Prestenes manntall: 2.8 Skiptvet prestegjeld, folio 244 og 263. Landkommisjonens Jordebog fra 1665, Skiptvet, folio 216b. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 370-371. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 249, 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523-524, 541, 592-593.

3894 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 523-524, 541.

3895 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 59a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 682. Bygdebok for Eidsberg, Bind 1, side 341. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 347, 432. Gårdshistorie for Eidsborg og Mysen, Bind I, side 567 og 573. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 502-503, 523, 592.

3896 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 557-559, 562-563, 593.

3897 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 573, 649.

3898 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 55-56; Bind 2, side 347. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 573-574; Bind II, side 222.

3899 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001.

3900 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Eksaminasjonsprotokollen ved matrikkelforarbeidet i 1723, Eidsberg Præstegield, Fulde Gaarder, folio 131b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 188. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 396, 648-649.

3901 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Kirkebok Eidsberg nr. 3: , folio 198. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 649, 671. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 188, 361; nr. 6, 1761-1787, folio 36.

3902 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Apr 2001. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 671 og 702-704. Pantebok Heggen og Frøland nr. 6, 1761-1787, folio 360.

3903 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 100. Cit. Date: 25 Feb 2001.

3904 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 303, 671. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 100.
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 13, 1830-1839, folio 165b.

3905 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 336-50. Cit. Date: 28 Jan 2001.

3906 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 30a. Manntallet i 1663-66, Prestenes manntall: 2.2 Askim prestegjeld, folio 71, nr. 13; Trøgstad prestegjeld, Baadstadz Annex, folio 31, nr. 3. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678. Pantebok Heggen og Frøland nr. 1, 1689-1704, folio 13. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 224. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 336-350, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

3907 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Oct 2000. Johan Garder: Reier Smedsens slekt, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 175-176, 180. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 382-384. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 683. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 551-553, 594.

3908 Magna Aaser, En Gammel Slekt fra Askim (Eget Forlag
I kommisjon hos Askim Bok- og Papirhandel, Askim
Gunnar Kølbels Boktrykkeri A/S - Oslo. 1932), p. 10. Cit. Date: 22 Oct 2000.

3909 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 334, 336-48. Cit. Date: 5 Oct 2002.

3910 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Oct 2000. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 332-334. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 18-19, 49-51.

3911 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 7 Dec 2007. Norske4 Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, IV binds 1. hefte, side 319. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 16-18, 20, 49-51.
.

3912 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 334. Cit. Date: 20 Jan 2001.

3913 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), RA diplom 21. mars 1622, Rygge i Hobøl - papir. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48. Cit. Date: 22 Oct 2000.

3914 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 350. Cit. Date: 28 Jan 2001.

3915 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 350, 511, 602-603. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110.

3916 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 405. Bent og Vidar Billing Hansen, Rosensverdslektens forfedre, side 110.

3917 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 18. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 687. Thor Hexeberg [og Birger Kirkeby]: Nes på Romerike, Gardshistorie, Bind V, Finholt.

3918 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Tingbok Heggen og Frøland nr. 10, folio 76b; nr. 22, folio 29b og nr. 24a, folio 4a. Rentekammerets Regnskabssager, Foged-Regnskaber, Heggen og Frøland, 1678.

3919 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Skattemanntallet av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad Sogen, folio 17. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Heggen og Frøland, folio 27b. Manntallet i 1663-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 308; Prestenes manntall: 2.1 Trøgstad prestegjeld, folio 31.

3920 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1784-1814, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2010.

3921 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 135. Pantebok Heggen og Frøland nr. 7a, 1787-1801, folio 33 og 60; nr. 7b, 1802-1807, folio 438 og 474. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 279. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

3922 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Østre farm in Trøgstad. Cit. Date: 30 Jun 2012.

3923 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Østre farm in Trøgstad. Cit. Date: 14 Nov 2003.

3924 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rud Østre farm in Trøgstad. Cit. Date: 13 Feb 2010.

3925 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 3: , folio 109, nr. 35. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 110. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

3926 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1750-1784, Ministerialbok. Cit. Date: 25 Oct 2007.

3927 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 169, 255-56, 268-69, 390. Cit. Date: 8 Sep 2002.

3928 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 169. Cit. Date: 26 May 2001.

3929 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kløfta farm in Askim. Cit. Date: 12 Sep 2003.

3930 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 28 May 2007.

3931 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 268. Cit. Date: 26 Mar 2001.

3932 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1839-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Oct 2009.

3933 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 399.

3934 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 19 May 2002.

3935 Heidi Huitfeldt (heidi@arknett.no), Cit. Date: 21 Nov 2004.

3936 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Høland nr. 6: , folio 217, nr. 12. Folketellingene for 0113 Trøgstad og 0214 Høeland i 1801. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 676 og 681.

3937 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jun 2004.

3938 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1902-1919, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2010.

3939 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 7: , folio 474, nr. 18. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard. Folketælling 31. December 1865, Smaalenenes Amt, 16 Eidsberg, Matriculens Løbe No 73 Vandog, folio 110. Folketellingen for 0125 Eidsberg i 1900. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 42-43, 45, 77-78.

3940 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Sandem farm in Eidsberg. Cit. Date: 3 Mar 2004.

3941 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Apr 2001. Skattematrikkelen av 1647, Rakkestad og Mossedal len, Rackestad sogen, folio 10. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 658. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 234-236.

3942 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 290. Cit. Date: 30 Jan 2001.

3943 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 413. Cit. Date: 21 Sep 2002.

3944 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 22 Mar 2001.

3945 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Folketellingene for 0214 Høeland i 1801. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 681. Synnøve Jensen: Slektshistorie for Olga Marie Karlsen f. Bamsrud.

3946 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Komnes Væstre farm in Høeland, Akershus. Cit. Date: 19 Jun 2004.

3947 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 43.

3948 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 5: . folio 148; , folio 121. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801. Brev fra Kristian Nygaard til hans niese, Marit Helene Lovise Nygaard.

3949 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Wammer farm in Trøgstad. Cit. Date: 7 Mar 2004.

3950 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Wammer farm in Trøgstad. Cit. Date: 3 Feb 2004.

3951 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Apr 2001. Kirkebok Trøgstad nr. 4: , folio 132, nr. 27. Pantebok Heggen og Frøland nr. 8, 1807-1823, folio 43b, 145, 271b og 300b. Folketellingen for 0113 Trøgstad i 1801.

3952 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 10 Aug 2007.

3953 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 28. Cit. Date: 30 Jan 2001.

3954 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Kirkebok Askim nr. 3: , folio 91. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 290.

3955 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudim Nedre farm in Askim. Cit. Date: 22 Jul 2003.

3956 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), pp. 28, 31, 32, 37, 39. Cit. Date: 1 Feb 2001.

3957 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 290. Cit. Date: 26 Mar 2001.

3958 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 308. Cit. Date: 6 Apr 2001.

3959 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 12 Jun 2007.

3960 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Kirkebok Eidsberg nr. 4: , folio 138, nr. 9. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28, 31-32, 37, 39, 483-4, 527. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 290. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308, 418. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Notater fra Kaare Nygaard.

3961 Inger Falch-Jacobsen (http://home.online.no/~ingerfaj/). Rec. Date: 2 Jun 2002 Updated 09 Nov 2003, Cit. Date: 3 Jun 2002.

3962 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Gudim Nedre farm in Askim. Cit. Date: 18 Sep 2004.

3963 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 28. Cit. Date: 1 Feb 2001.

3964 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Kirkebok Eidsberg nr. 4: , folio 140, nr. 3. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 503. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 28.

3965 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 28. Cit. Date: 11 Apr 2001.

3966 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 234, 350. Cit. Date: 10 Jun 2001.

3967 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Langenæs farm in Askim. Cit. Date: 27 Jul 2003.

3968 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 308. Cit. Date: 5 Apr 2001.

3969 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 25 og 358; nr. 6, 1761-1787, folio 333. Folketellingen for 0114 Askim i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 507. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 308.

3970 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Sep 2007.

3971 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Rom Nordre farm in Askim. Cit. Date: 6 Aug 2003.

3972 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Nov 2007.

3973 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 11 Apr 2001. Skifteprotokoll Nedre Romerike nr. 5, 1733-1739, folio 282b. Pantebok Heggen og Frøland nr. 4, 1731-1745, folio 140. Gunn Cathrine Varder Løwe og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 1, side 257-259. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 666.

3974 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Melleby med Østby farm in Eidsberg. Cit. Date: 14 Mar 2011.

3975 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Melleby med Østby farm in Eidsberg. Cit. Date: 2 Jul 2004.

3976 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 444. Cit. Date: 24 May 2001.

3977 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, Cit. Date: 31 Mar 2002.

3978 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 105. Cit. Date: 24 May 2001.

3979 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 24 May 2001.

3980 Encyclopædia Britannica Online, "Yaroslav I." Cit. Date: 21 Oct 2000.

3981 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 4 Feb 2003.

3982 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 165. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82, 90.

3983 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 42. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 80.

3984 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 36. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 67, 80.

3985 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 37. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80.

3986 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 16 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 41. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 80.

3987 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 1 Feb 2003. Allgemeine deutsche Biographie. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 35. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 79.

3988 Encyclopædia Britannica Online, "Casimir I." Cit. Date: 22 Aug 2000.

3989 Encyclopædia Britannica Online, "Boleslaw II." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3990 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Stammtafeln. Cit. Date: 15 Oct 2000.

3991 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003.

3992 Encyclopædia Britannica Online, "Poland, history of." Cit. Date: 15 Oct 2000.

3993 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 26 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 17. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 79. Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Copyright (c) 2000.

3994 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003.

3995 Encyclopædia Britannica Online, "Leofric." Cit. Date: 15 Aug 2000.

3996 Encyclopædia Britannica Online, "Godiva, Lady." Cit. Date: 15 Aug 2000.

3997 Encyclopædia Britannica Online, "Batu." Cit. Date: 22 Oct 2000.

3998 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 334. Cit. Date: 5 Oct 2002.

3999 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 135. Cit. Date: 19 Dec 2001.

4000 Epg51@aol.com, Cit. Date: 14 Sep 2000.

4001 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-BP). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4002 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN:2T6K-SV). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4003 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 19XW-B0). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4004 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 19XW-C5). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4005 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2S2M-6K). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4006 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2S2M-7Q). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4007 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: BX2H-XC). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4008 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, Cit. Date: 15 Sep 2000.

4009 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: BX2H-W6). Cit. Date: 15 Sep 2000.

4010 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-2B). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4011 Charles C. Chaney, Dameron-Damron Family Associatioin (ccchaney@sbcglobal.net). Rec. Date: 28 Jul 2005, Email of 23 Jul 2005. Cit. Date: 28 Jul 2005.

4012 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18DR-15). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4013 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18QD-7P). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4014 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 18QD-6J). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4015 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 2PTB-91). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4016 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-TT). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4017 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 182. Cit. Date: 8 Dec 2001.

4018 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Krogstad farm in Eidsberg. Cit. Date: 4 Apr 2004.

4019 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Krogstad farm in Eidsberg. Cit. Date: 31 Jan 2013.

4020 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 1478807. Cit. Date: 31 Jan 2013.

4021 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Krogstad farm in Eidsberg. Cit. Date: 4 Apr 2004.

4022 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 292. Cit. Date: 8 Dec 2001.

4023 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Jun 2010.

4024 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Harbitzgate 23 in Kristiania. Cit. Date: 10 Aug 2018.

4025 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, IId # 674817. Cit. Date: 10 Aug 2018.

4026 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 291-92. Cit. Date: 8 Dec 2001.

4027 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Narvestad farm in Eidsberg. Cit. Date: 14 Mar 2012.

4028 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 181-82. Cit. Date: 8 Dec 2001.

4029 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Narvestad farm in Eidsberg. Cit. Date: 4 Apr 2004.

4030 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, IId # 674815. Cit. Date: 10 Aug 2018.

4031 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Krogstad farm in Eidsberg. Cit. Date: 31 Jan 2013.

4032 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Baldersgade 12 in Kristiania. Cit. Date: 27 Jun 2004.

4033 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for Mellem Keisemarkgade in Horten, Vestfold. Cit. Date: 27 Jun 2004.

4034 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 31B9-0F). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4035 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 31B9-1L). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4036 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-XC). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4037 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 3GBT-ZJ). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4038 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: C7GN-4Q). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4039 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: C7GN-5W). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4040 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MRN). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4041 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MSV). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4042 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MN2). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4043 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MP8). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4044 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1JFR-MKF). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4045 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1VXB-6CD). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4046 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MT9). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4047 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MVH). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4048 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MPG). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4049 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MQN). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4050 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MCD). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4051 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-MDL). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4052 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-M04). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4053 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-M1B). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4054 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LZX). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4055 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LRP). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4056 FamilySearch Internet Genealogy Service
http://www.familysearch.org
, (AFN: 1043-LWJ). Cit. Date: 14 Sep 2000.

4057 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 4 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 157. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 82.

4058 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 29 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1192. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 27, 37.

4059 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Alison Weir, Britain's Royal Family: A Complete Genealogy (London, U.K.: The Bodley Head, 1999), page 43. Cit. Date: 31 Oct 2005.

4060 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 12 Jan 2006.

4061 Encyclopædia Britannica Online, "Wihtred." Cit. Date: 15 Aug 2000.

4062 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1839-1860, Ministerialbok. Cit. Date: 30 Jan 2010.

4063 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 268, 305. Cit. Date: 26 Mar 2001.

4064 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 169. Cit. Date: 27 May 2001.

4065 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1814-1838, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Oct 2009.

4066 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 169. Cit. Date: 26 Mar 2001.

4067 Microsoft, Encarta Encyclopedia 99 (© 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.), "Alfonso VIII,." Cit. Date: 27 Oct 2000.

4068 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1006. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

4069 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1005. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 41.

4070 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Feb 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1007. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

4071 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 2 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1008. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

4072 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 8 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1009. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

4073 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 10 Mar 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1010. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26.

4074 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 5 Feb 2003. Ramon Menendez Pidal: La España del Cid. Enciclopedia universal illustrada Evropo - Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1028. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 41.

4075 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 31 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1004. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 26, 78.

4076 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 268. Cit. Date: 26 Mar 2001.

4077 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, pp. 168-69. Cit. Date: 27 May 2001.

4078 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Mar 2007.

4079 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 418. Cit. Date: 26 Mar 2001.

4080 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 6 Dec 2009.

4081 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Huitfelts Gade 16b in Kristiania. Cit. Date: 20 Mar 2014.

4082 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Maridalsveien 91 in Kristiania. Cit. Date: 20 Mar 2014.

4083 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Feb 2003. Enciclopedia universal illustrada Evropo-Americana. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 940. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 35.

4084 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Løkkeveien 11 in Kristiania. Cit. Date: 20 Mar 2014.

4085 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Hansteensgate 12 in Kristiania. Cit. Date: 19 Mar 2014.

4086 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Aug 2006.

4087 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Bjølsen Teglværk in Vestre Aker, Akershus. Cit. Date: 21 Sep 2004.

4088 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Apr 2007.

4089 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 27 Jan 2003. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1003. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25.

4090 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1000. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 46, 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 57.

4091 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 19 Jan 2003. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 2 (1933), side 418. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen, Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 901. Odd F. Fladstad: Jøran Willumsdatter Søegaard .. og deres aner, side 45-46, 126. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 25, 57.

4092 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), Cit. Date: 19 Jan 2003.

4093 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 25 Nov 2004.

4094 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 2 Jun 2005.

4095 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 31 May 2005.

4096 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Feb 2011.

4097 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.IV, p.320-321, note c. Cit. Date: 18 Oct 2000.

4098 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.IV, p.320-321, note c. Cit. Date: 27 Oct 2000.

4099 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Complete Peerage, vol.VII, pp.378-387, pp.547. Cit. Date: 29 Oct 2000.

4100 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.VII, pp.396-401. Cit. Date: 29 Oct 2000.

4101 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.VII,pp.396-401. Cit. Date: 25 Jul 2004.

4102 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 13 Mar 2005.

4103 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 25 Jan 2003. Carl Grimberg: Menneskenes liv og historie, bind 8, side 232-233, 268-272. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1162. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 31.

4104 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 1 Jun 2005.

4105 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 1 Apr 2005.

4106 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Europaisch Stammtafeln Band II Tafel 7. Cit. Date: 29 Oct 2000.

4107 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 4 Jun 2012.

4108 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 10 Oct 2012.

4109 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 18 Mar 2014.

4110 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 16 Jun 2007.

4111 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 26 May 2006.

4112 Encyclopædia Britannica Online, "Adela." Cit. Date: 5 Sep 2000.

4113 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), One source says she died 1361. Cit. Date: 29 Oct 2000.

4114 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Mar 2014.

4115 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 187, 418. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4116 Martha Østensvig, Bygdebok for Askim (Bind I) (Askim, 1965. Utgitt av Askim Kommune.), p. 28. Cit. Date: 26 Mar 2001.

4117 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 418. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4118 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jun 2010.

4119 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 16, 229, 231, 236. Cit. Date: 7 Sep 2002.

4120 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Rud farm in Askim. Cit. Date: 28 Sep 2003.

4121 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 25 Mar 2008.

4122 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 15-16. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4123 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Aug 2007.

4124 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Casselen farm in Askim. Cit. Date: 19 Jul 2003.

4125 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 445. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4126 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 23 Sep 2007.

4127 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jun 2009.

4128 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 16. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4129 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2010.

4130 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 85. Cit. Date: 25 Mar 2001.

4131 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Hof farm in Askim. Cit. Date: 21 Oct 2003.

4132 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2010.

4133 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Feb 2010.

4134 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Hoff (80, 2) farm in Askim. Cit. Date: 2 Apr 2011.

4135 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1815-1844, Ministerialbok. Cit. Date: 2 Apr 2011.

4136 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Bærum: 1916-1922, Fødselsregister. Cit. Date: 14 Feb 2010.

4137 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Bærum: 1904-1924, Ministerialbok. Cit. Date: 29 Sep 2012.

4138 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 15 Jun 2009.

4139 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jan 2007.

4140 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 20 Sep 2009.

4141 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Jun 2009.

4142 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 85, 104. Cit. Date: 28 Aug 2002.

4143 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 327. Cit. Date: 13 Apr 2003.

4144 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Sandaaker farm in Rakkestad. Cit. Date: 30 May 2004.

4145 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rakkestad: 1878-1893, Ministerialbok. Cit. Date: 5 Jan 2007.

4146 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 24 Feb 2008.

4147 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 24 Feb 2008.

4148 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 250. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4149 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 3 Dec 2006.

4150 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Skiptvet: 1878-1900, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Sep 2007.

4151 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Næsset farm in Skiptvet. Cit. Date: 3 Sep 2007.

4152 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1956-1966, Lysningsprotokoll. Cit. Date: 17 Jun 2006.

4153 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 85, 95. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4154 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 25, 67, 327. Cit. Date: 13 Apr 2003.

4155 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1913-1923, Ministerialbok. Cit. Date: 7 Jan 2007.

4156 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 95. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4157 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 71. Cit. Date: 31 Mar 2003.

4158 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 67, 71, 327. Cit. Date: 13 Apr 2003.

4159 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 10 May 2010.

4160 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1921-1937, Klokkerbok. Cit. Date: 18 Aug 2006.

4161 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 115, 131, 169. Cit. Date: 9 May 2001.

4162 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 165, 327. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4163 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 4 May 2010.

4164 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Aug 2006.

4165 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 327. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4166 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 24 May 2007.

4167 Markus F. Lutolf, Liestal, Switzerland, http://family-of-man.com, Cit. Date: 29 Nov 2000.

4168 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, A History of Aragon and Catalonia, 12, Pedro IV. Cit. Date: 28 Nov 2000.

4169 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 91, 337. Cit. Date: 9 May 2001.

4170 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Vollene farm in Askim. Cit. Date: 11 Oct 2003.

4171 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Grønli farm in Askim. Cit. Date: 16 Oct 2003.

4172 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 136. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4173 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1758-1789, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2008.

4174 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1801 census for the Grotvedt Nordre farm in Askim, Østfold. Cit. Date: 20 Jun 2005.

4175 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1790-1816, Ministerialbok. Cit. Date: 12 Feb 2008.

4176 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Klokkerbok. Cit. Date: 14 Apr 2008.

4177 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Nov 2006.

4178 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 42, 165. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4179 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1874-1881, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Dec 2006.

4180 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Moseby farm in Askim. Cit. Date: 18 Apr 2011.

4181 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Torud nordre farm in Trøgstad. Cit. Date: 23 Oct 2003.

4182 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Eidsberg: 1849-1856, Ministerialbok. Cit. Date: 22 Jul 2008.

4183 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 43, 95, 142. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4184 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Moseby farm in Askim. Cit. Date: 28 Oct 2003.

4185 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 11 Feb 2007.

4186 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 422. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4187 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Trosterud farm in Askim. Cit. Date: 7 Oct 2003.

4188 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1817-1846, Ministerialbok. Cit. Date: 31 Aug 2010.

4189 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 42. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4190 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Løkken farm in Askim. Cit. Date: 27 Oct 2003.

4191 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Løkken (80, 13) farm in Askim. Cit. Date: 19 Nov 2012.

4192 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1882-1897, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Feb 2014.

4193 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 36-37, 42, 147. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4194 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Fladmark farm in Askim. Cit. Date: 21 Aug 2003.

4195 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Østreng farm in Askim. Cit. Date: 11 Oct 2003.

4196 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 42, 147. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4197 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 18 Nov 2012.

4198 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 147. Cit. Date: 24 Mar 2001.

4199 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 17 Nov 2012.

4200 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Underhaugsveien 11 in Kristiania. Cit. Date: 17 Nov 2012.

4201 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for the Østereng farm in Askim. Cit. Date: 11 Nov 2003.

4202 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Banns records for Askim. Cit. Date: 26 Jan 2006.

4203 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Parish register (copy) no. 3, 1921-1937, p. 336. Cit. Date: 27 Jun 2018.

4204 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 19 Nov 2012.

4205 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 95, 142. Cit. Date: 23 Mar 2001.

4206 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1898-1912, Ministerialbok. Cit. Date: 1 Feb 2007.

4207 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 203. Cit. Date: 6 Apr 2003.

4208 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 38, 75, 340. Cit. Date: 14 Apr 2003.

4209 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, p. 147. Cit. Date: 23 Mar 2001.

4210 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, p. 372. Cit. Date: 20 Apr 2003.

4211 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1914-1936, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Jul 2010.

4212 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 142, 147. Cit. Date: 23 Mar 2001.

4213 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1916-1929, Fødselsregister. Cit. Date: 3 Jan 2007.

4214 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1903-1921, Klokkerbok. Cit. Date: 3 Sep 2007.

4215 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Cit. Date: 8 Oct 2008.

4216 Norske Gardsbruk, Ny Utgave, Bind 2, Østfold Fylke Nord, Askim Eidsberg, Editor [Redaktør]: L. K. Storhaug, Landbrukets Bokklubb, Tønsberg, 1983. Rec. Date: 15 Jul 2002, pp. 38, 86, 358. Cit. Date: 18 Apr 2003.

4217 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1890-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Nov 2012.

4218 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Sørum: 1846-1863, Ministerialbok. Cit. Date: 19 Nov 2012.

4219 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 Census for the Svendserud farm in Sørum, Akershus. Cit. Date: 13 Apr 2004.

4220 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Hobøl / Tomter: 1878-1904, Ministerialbok. Cit. Date: 3 Dec 2006.

4221 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for the Østreng farm in Askim. Cit. Date: 16 Nov 2012.

4222 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Askim: 1847-1879, Ministerialbok. Cit. Date: 15 Dec 2006.

4223 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 147, 422. Cit. Date: 23 Mar 2001.

4224 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Spindestrædet 155 26 in Fredrikshald. Cit. Date: 2 Jan 2011.

4225 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Nord-Aurdal / Svennes: 1883-1910, Klokkerbok. Cit. Date: 11 Feb 2011.

4226 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Næs nordre (mellem) farm in Trøgstad. Cit. Date: 29 Jun 2003.

4227 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1845-1854, Ministerialbok. Cit. Date: 21 Jun 2006.

4228 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Østre Aker: 1890-1894, Ministerialbok. Cit. Date: 30 May 2007.

4229 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 4119702. Cit. Date: 11 Aug 2018.

4230 DIS-Norge, Tombstones in Norway - Gravminner i Norge (http://www.disnorge.no/gravminner/index.php). Rec. Date: 29 Apr 2006, Id # 4119701. Cit. Date: 11 Aug 2018.

4231 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Rødenes: 1860-1869, Ministerialbok. Cit. Date: 8 Nov 2006.

4232 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1865 census for the Kurøen farm in Rødenæs. Cit. Date: 7 Apr 2004.

4233 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 2) (Utgitt av Askim kommune, Askim, 1987.). Rec. Date: 20 Nov 2000, p. 290. Cit. Date: 23 Mar 2001.

4234 Ulf Grøndahl, Gårdshistorie for Askim (Bind 3) (Askim, Norway, 1987.). Rec. Date: 2 Dec 2000, pp. 147, 422. Cit. Date: 13 Jan 2002.

4235 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 17 Apr 2001. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 8-9.

4236 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 9 Dec 2007. Avskrift i Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet av dokument datert påsken 1564.

4237 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 21 Mar 2001.

4238 Marius Hellerud (Marius Hellerud,
Mellegårdshagen,
1860 Trøgstad). Rec. Date: 29 Apr 2002, Cit. Date: 3 Sep 2002.

4239 The Library of Iberian Resources Online, http://libro.uca.edu/. Rec. Date: 18 Oct 2000, The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca; Chapter 1. Cit. Date: 27 Jan 2003. Alexandre Bruel, Recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny, 6 vols. (Paris, 1876-1903), 4:625-626. Agnes's death has frequently been given as June 6, 1078, based on a garbled notice in the "Annales Compostellani," ed. Enrique Flórez, ES, vols. 1-27 (Madrid, 1747-72), 23:322. The notice more probably refers to her half sister of identical name, who was married to Peter I of Aragón. The French Chronicle of St. Maixent says that she was repudiated by Alfonso; see Alfred Richard, Histoire des comtes de Poitou (Paris, 1903), 1:307-308 and n. 1. In any event, Agnes was buried, as were three other spouses of Alfonso subsequently, at the royal monastery of Sahagún; Julio Puyol y Alonso, El abadengo de Sahagún (Madrid, 1915), pp. 17-18 and n. 1.

4240 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003.

4241 Tore Nygaard, Tore Nygaard's Genealogy (http://www.nygaard.home.se), Cit. Date: 23 Jan 2003. Erich Brandenburg: Die Nachkommen Karls des Grossen. Leipzig 1935. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 903. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 57, 74.

4242 Columbia University Press, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2000 Columbia University Press. (http://www.bartleby.com/65/), http://www.bartleby.com/65/he/HenryBur.html. Cit. Date: 26 Jan 2003.

4243 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), See Europäisch Stammtafeln Bund II tafel 51. Cit. Date: 24 Jun 2000.

4244 Wikipedia (http://en.wikipedia.org/). Rec. Date: 12 Oct 2003, Cit. Date: 9 Feb 2005.

4245 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Cit. Date: 27 Jun 2000.

4246 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Cit. Date: 24 Jun 2000.

4247 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), Cit. Date: 25 Jun 2000.

4248 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Marivi Dayrit Magat: Ancestors of Diana, princess of Wales. Cit. Date: 25 Jun 2000.

4249 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Cit. Date: 25 Jun 2000.

4250 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,p.589. Cit. Date: 25 Jun 2000.

4251 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIV,p.800. Cit. Date: 25 Jun 2000.

4252 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.487-489. Cit. Date: 26 Jun 2000.

4253 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage vol.XIIpI,p.489. Cit. Date: 26 Jun 2000.

4254 Darryl Lundy, thePeerage.com (http://www.thepeerage.com/). Rec. Date: 17 Sep 2004, Cit. Date: 10 Oct 2004.

4255 Almanach de Gotha Limited, www.AlmanachDeGotha.com (Almanach de Gotha Limited,
9 Cork Street,
Mayfair, London,
W1X 1PD (UK)), Ancestors of Diana, princess of Wales by Joan Bos, Hosted by Marivi Dayrit Magat. Cit. Date: 27 Jun 2000.

4256 Brian C. Tompsett, Directory of Royal Genealogical (Datahttp://www.dcs.hull.ac.uk/public/genealogy/royal/catalog.html
Brian Tompsett
Department of Computer Science
University of Hull
Hull, UK, HU6 7RX
B.C.Tompsett@dcs.hull.ac.uk), The Complete Peerage v.XIIpII, Appendix H. Cit. Date: 26 Jun 2000.

4257 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1878-1898, Ministerialbok. Cit. Date: 13 Jun 2007.

4258 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, p. 186. Cit. Date: 9 Apr 2002.

4259 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1900 census for Slaamodtgangen 6 in Christiania. Cit. Date: 21 Sep 2003.

4260 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Enebakk: 1862-1882, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jun 2007.

4261 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, The 1910 census for Markveien 50 in Kristiania. Cit. Date: 1 May 2011.

4262 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 9 Apr 2002. Ifølge kirkebokens dåps- og konfirmasjonsnotat var hun født den 23.des.1868, men på gravsteinen står det den 24. desember som fødselsdato. Når det gjelder selve fødestedet er dette noe forvirrende. I kirkeboken for Enebakk står ikke noe direkte fødested, men det heter at moren er fra Sammerud i Trøgstad. Da hun ble konfirmert het det at hun var født på "Holte af Melnæs (i Høland)" og da hun giftet seg "Melnæs i Høland". Går ut fra at stedsnavnet vel er riktig, men kommunen er det ikke.

4263 The Digitalarkivet Census for Norway, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e, Trøgstad: 1865-1877, Ministerialbok. Cit. Date: 14 Jun 2007.

4264 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, Cit. Date: 9 Apr 2002. Ifølge kirkebokens dåps- og konfirmasjonsnotat var han født den 05.des.1870, men på gravsteinen, og i andre kilder, står det den 6. desember som fødselsdato.

4265 Ingjerd van Bruggen, "Aasheim Manuscript" (waiting publication.). Rec. Date: 9 Apr 2002, pp. 186-88. Cit. Date: